S. V. Salahov 1946-cı ildə NaxçıvanYüklə 480 Kb.

səhifə1/17
tarix04.07.2018
ölçüsü480 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
53337

'  —  \

fermerbri  üçün  məlumat  bülleteni"nin  və  "Fermerin 

kitabçası"  seriyasmm redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.

Professor  Ə.Verdiyev  təşəbbüskar,  yenilikçi,  yüksək 

elmi  təşkilatçılıq  qabiliyyətinə  malik,  səmimi,  obyektiv, 

prinsipial  insan  kimi  respublika  və  yaxın  xarici  ölkələrin 

iqtisadçılan  arasmda hörmət qazanmışdır.  O,  30  illik elmi  və 

pedaqoji  fəaliyyəti müddətində həmişə radio və televiziyada, 

həmçinin  respublika  dövri  mətbuatında  dövlətin  aqrar 

siyasətini təbliğ etmişdir.

2001-ci ilin mart ayında vəfat etmişdir.

86

Salahov Sadıq Vəli oğlu

S.V.Salahov  1946-cı  ildə  Naxçıvan 

MR  Şərur  rayonunda  anadan  olmuşdur. 

Həmin rayonda orta məktəbi bitirdikdən 

sonra  1963-cü  ildə  Politexnik  İnstitu- 

tunun  “Texnologiya”  fakültəsinə  daxil 

olmuş  və  1968-ci  ildə  həmin  instimtu 

bitirərək  mühəndis-texnoloq  ixtisasına 

yiyələnmişdir.

1968-1970-ci 

illərdə 


respublika 

Pambıqtəmizləmə 

Sənayesi  Nazirliyi  müəssisələrində  çalışmış  və  "Rəşadətli 

əməyə görə" yubiley medalı  ilə təltif olunmuşdur.

1970-1971-ci  illərdə  Politexnik  İnstitutunda  müəllim 

işləmiş 


və 

1971-1972-ci 

illərdə 

hərbi 


xidmətdə 

olmuşdur.1972-  1977-ci  illərdə  əmək  fəaliyyətini  Dövlət 

Plan  Komitəsi  Elmi  Tədqiqat  İqtisadiyyat  İnstimtunda 

əw əlcə  elmi  işçi,  sonra  bölmə  müdiri  vəzifələrində  davam 

etdirmişdir.

1977-1983-cü  illərdə  Respublikada  Yüngül  Sənaye 

Nazirliyi 

«Azərpambıqsənaye» 

İstehsalat 

Birliyində 

«İstehsalat»  şöbəsində  mühəndis,  şöbə  müdiri  vəzifələrində 

işləmiş,  həmin  ilin  sentyabr  ayından  isə  Respublika Nazirlər 

Sovetinə işə göndərilmişdir.  1984-cü ilin sentyabr ayına kimi 

Nazirlər  Soveti  işlər  idarəsinin  Yüngül  Sənaye  şöbəsində 

böyük referent vəzifəsində çalışmışdır.

1984-cü  ilin  sentyabnndan  1988-ci  ilin  mart  ayınadək 

Respublika  Pambıqtəmizləmə  Sənayesi  Nazirinin  müavini,

87nazirlik  istehsalat  Birliyinə  çevrildikdən  sonra  isə  Birliyin 

Baş direktorunun müavini vəzifələrində işləmişdir.

S.V.Salahov  1988-ei  ilin  martında  Kənd  Təsərrüfatı 

Nazirliyi,  Elmi-Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatınm  İqtisadiyyatı 

və  Təşkili  İnstitutuna  (Az.ETKTİ  və  Tİ)  köçürülmüş  və

1992-ci  ilin  oktyabnnadək  burada  elmi  işçi,  şöbə  müdiri 

vəzifələrində işləmişdir.

Həmin  illərdə  dövrü  mətbuatda  respublikada  pambıq- 

çılığın  və  üzümçülüyün  perspektiv  inkişafına  dair  geniş 

məqalələrlə  çıxış  etmiş  və  pambıqçılığın  inkişaf  problem- 

lərinə  dair  4  elmi  məqalə,  2  məcmuə  çap  etdimıişdir.  Onun 

elmi  təklifləri  80-ci  illərdə  respublikada  Pambıqçılıq 

Kompleksinin  inkişaf  proqramlarında  öz  əksini  tapmışdır. 

Məhz bu  səbəbdən  o,  1992-ci  ildə  yenidən  Kənd  Təsərrüfatı 

və Ərzaq Nazirliyinə işə dəvət edilmiş və burada  1992-1998- 

ci  illər ərzində  Pambıq  Emalı  idarəsinin rəisi  və  sonralar isə 

Xarici 

İqtisadi Əlaqələr 

Birliyinin 

Baş 

direktom vəzifələrində  çalışmışdır. 

Burada  işlədiyi  müddətdə  o, 

Fransanın  Toxuculuq 

Sənayesinin  Elmi 

Araşdırmalar 

Mərkəzi  sayılan  (CFDT)  Toxuculuq  və  yüngül  sənaye  üzrə 

yanm  dövlət  təşkilatı  ilə  birlikdə  bazar  iqtisadiyyatı 

şəraitində,  Azərbaycanda  pambıqçılığın  inkişafına  dair  elmi 

araşdırmalar  aparmış,  alınmış  nəticələr  əsasmda  birgə 

hazırlanmış proqram layihəsi  Respublika hökumətinə təqdim 

edilmişdir.

Aqrar  islahatla  əlaqədar  Birlik  1998-ci  ildə  ləğv 

olunduğundan  1998-2001-ci  illərdə  S.V.Salahov  qeyri  - 

dövlət müəssisəsində iqtisadi müşavir vəzifəsində işləmişdir.

88

2001-ci ilin fevralından-may ayınadək Az.Elmi-Tədqiqat Kənd  Təsərrüfatınm  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İnstitutunda 

elmi  işlər  üzrə  direktor  müavini  işləmiş,  may  ayından  hal- 

hazıra kimi isə həmin institutun direktom vəzifəsində çalışır.

Onun  rəhbərliyi  dövründə  institutun  elmi  istiqaməti 

müasirləşmiş,  tədqiqat  işləri  üzrə  tematik  planlar  aqrar 

sahənin  müasir  problemlərinə  istiqamətləndirilmiş,  bununla 

əlaqədar  olaraq  institutda  stmktur  dəyişiklikləri  həyata 

keçirilmişdir.  Ölkənin  ərzaq  təhlükəsizliyi,  aqrar  sahənin 

dövlət 

tənzimlənməsi, maliyyə  kredit 

və  investisiya

məsələləri,  sahibkarlığın  inkişafı,  işçi  qüw əsinin  təkrar 

istehsalı,  kənd  əhalisinin  sosial  məsələləri,  sosial  və  istehsal 

infrastmktumnun  inkişafı,  stmktur  siyasəti,  kooperasiya  və 

inteqrasiya  problemlərinin  öyrənilməsi  və  s.  kimi  aktual 

mövzular institutun  tematikasımn  özəyini  təşkil  etmişdir.  Bu 

illərdə  aqrar  sahənin  aktual  problemlərinə  həsr  olunmuş  5 

respublika  və  4  beynəxalq  elmi  praktiki  konfranslar  keçiril- 

mişdir. 


İnstitut  həmçinin  aqrar sahənin  qanunvericilik

fəaliyyətinin  təkmilləşdirilməsi  üzrə  Milli  Məclisin  Aqrar 

Siyasət  Komissiyası  ilə  də  ciddi  iş  birliyində  olmaqla 

respublikada 

aqrar 

iqtisadiyyat üzrə 

elmi 


mərkəzə

çevrilmişdir.

İnstitutun  elmi  fəaliyyəti  bu  illərdə  Beynəlxalq  elmi 

əlaqələrinin  davamlılığı  ilə  də  yadda  qalandır.  Belə  ki 

institutda  TASİS  proqramları  çərçivəsində  aparılan  elmi 

araşdırmalar,  Almaniya  Federativ  Respublikasının  QTZ 

təşkilatı 

ilə  birgə  Azərbaycanm  Qax, 

Zaqatala,  Xızı

rayonlannda  kənd  təsərrüfatı 

istehsalı 

üzrə  aparılan 

tədqiqatlar sonrakı  illərdə  də daha geniş müstəvidə institutun

89

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə