S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


) Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden hangisi yanlış verilmiştir?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə10/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39

319)
Biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Gıda üretilen fabrikalarda çalışma


B) Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
C)Yer altı ve yer üstü madenlerde çalışma
D) Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma
CEVAP C
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI 
İŞLER LİSTESİ
-Gıda üretilen fabrikalarda çalışma.
-Tarımda çalışma.
-Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma.
-Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma.
-Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik,veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma.
-Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma.
-Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma.
320)
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine dair yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 3’de sınıflandırılmış sayılacaktır.
B) biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep olma ihtimalinin bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya maruz kalan çalışanların isim listesinin 15 yıldan daha fazla tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir
C) Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir cinsin patojen olmadığı bilinen türleri ve tipleri (strains)listeye alınmamıştır.
D) Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 de sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına gelmez.
CEVAP A. İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 2’de sınıflandırılmış sayılacaktır.
321)
Büyüklüğü 0,3 mikron olan aerosolları, maksimum 1,52 metre/dakika hava akım hızında, minimum % 99,97 oranında tutabilen özellikte kuru tip değiştirilebilir filtre hangidir?

A) HEPA B) FFP1 C)p1 D) d tipi
HEPA (High Efficiency Particulate Air)
CEVAP A
322)
Katı, sıvı, toksik partiküller,radyo aktif partiküller ve mikroorganizmalar için hangi filtre kullanılır?
A)P1 B)P2 C)P3 D) FFP1
P1: düşük kapasite (işlenmemiş ve minör katı partiküllere karşı)
P2: orta kapasite (katı, sıvı ve tehlikeli partiküller)


ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
323)(ARALIK 2013 A SINIFI) Biyolojik risk etmenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır.
B)İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre öncelikli olarak zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınılır.
C)Risk değerlendirmesi sonuçları; çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, işveren gerekli bilgileri İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir.
D)Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.
CEVAP C
324)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etmenlerine maruziyet riski diğerlerine göre en az olan meslek grupları arasındadır?
A)Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışanlar
B)Temizlik işleri yapan çalışanlar
C)Ofis ortamında çalışanlar
D)Sağlık personel
CEVAP C..
325)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi HakkındaYönetmelik’te belirtilen “Koruyucu aşı uygulama Kılavuzu’na göre biyolojik etkenlere karşı yapılacak aşılama için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir.
B) Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
C) Her çalışan için düzenlenen aşılama belgesi Türkiye İş Kurumuna gönderilecektir.
D) Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.
CEVAP C
326) (ARALIK 2013 B SINIFI) Biyolojik etkenlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Biyolojik etken risk değerlendirmesinde tek birmikroorganizmayı dikkate almak esastır.
B)İşveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını biyolojik etken güvenlik raporu hakkında her hafta bilgilendirir.
C)İşveren grup 1 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini en az 50 yıl saklamak zorundadır.
D)Çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri
engellenir.
CEVAP D
327)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenlerce biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin
Başlamasından en az kaç gün önce yapılır?
A) 7 B) 15 C) 30 D) 40
CEVAP C. 30 gün
328)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında
 Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?
A) A B) D C) T D) V
329)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?
A) A B) D C) T D) V
CEVAP B
A: Olası alerjik etkileri olan.
D: Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten
sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken.
T: Toksin üretimi olan.
V: Etkili aşısı bulunan
330)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, tanı laboratuvarları dışında kalan, insan sağlığı ve
veterinerlik hizmeti verilen işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hususlardan değildir?

A)İşin doğasından kaynaklanan riskler
B)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde biyolojik
etkenlerin varlığı hakkındaki belirsizlikler
C)Hasta insanlarda veya hayvanlarda ve onlardan alınan maddelerde ve örneklerde var olduğu bilinen veya var olduğundan şüphe edilen biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike
D)Biyolojik etkenlerle enfekte olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturmayan ama topluma yayılma riski bulunabilen ve genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan mikrobiyolojik riskler
CEVAP D
331)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik’e göre Grup 3 ve 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi ve kayıtları herhangi özel bir durum olmaksızın maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
332)
(MAYIS 2013 A SINIFI) “İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler”tanımı enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılan 4 risk grubundan hangisini ifade etmektedir?
A)Grup 4 biyolojik etkenler
B)Grup 3 biyolojik etkenler
C)Grup 2 biyolojik etkenler
D)Grup 1 biyolojik etkenler
Cevap C
333)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerin hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?
A)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
B)Yer altı maden ocaklarında çalışma
C)Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
D)Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma
CEVAP B
334) (MAYIS 2013 B SINIFI) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?
A)Tarımda çalışma
B)Döküm işlerinde çalışma
C)Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
D)Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma
CEVAP B
335)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerden hangisinin ilk kez kullanımında işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ön bildirimde bulunmakla yükümlü değildirler?

A)Grup 1 biyolojik etkenler
B)Grup 2 biyolojik etkenler
C)Grup 3 biyolojik etkenler
D)Grup 4 biyolojik etkenler
CEVAP A
336)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan unsurlardan değildir?
A) Biyolojik etken B) Mikroorganizma C) Maruziyet riski D) Hücre kültürü
CEVAP C
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 
337)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ

A) Eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az iki defa tekrarlanır


B) Eğitimler Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir Defa tekrarlanır.
D) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın,başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz
CEVAP A
Çok Tehlikeli sınıf……1 yılda bir kez
Tehlikeli sınıf………2 yılda bir kez
Az tehlikeli …………..3 yılda bir kez
338)Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi kapsamında hangisi yer almaz?
A) Eski hükümlü çalışanlar
B) gebe veya emziren çalışanlar
C) onbeş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar,
D)Yaşlı ve engelli çalışanlar
CEVAP A
339)Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti içinÇalışanlardan katkı payı alınır.
B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır
C) Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veyatemsilcilerinin görüşleri alınır.
D) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır
CEVAP A
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz
340)
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az ………….saat, Tehlikeli 
iş yerleri için en az ……….. saat, Çok tehlikeli iş yerleri için en az ……….. saat olarak her çalışan için düzenlenir.
ÖNEMLİ
A) 6-12-18 B)8-12-16 C)10-15-20 D)10-20-30
CEVAP B
Az tehlikeli……….8 saat
Tehlikeli…………12 saat
Çok tehlikeli……..16 saat

341)
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre

I. iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
II. üniversiteler
III. kamu kurumlarının eğitim birimleri
IV.
OSGB
V. Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları

Yukarıdakilerden hangisi eğitim verebilir?
A) I,III ve V B)I, II,III ve V
C)II,III,IV ve V D)HEPSİ
CEVAP D

342)
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair yönetmeliğe göre sağlık konularında verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?
A) İşyeri temizliği ve düzeni
B) İlkyardım
C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
D) Meslek hastalıklarının sebepleri
CEVAP A
Sağlık konuları
- Meslek hastalıklarının sebepleri,
- Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
- Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
-İlkyardım
Genel konular
- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
-İşyeri temizliği ve düzeni,
-İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
Teknik konular
- Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
- Elle kaldırma ve taşıma,
- Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
-İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
- Ekranlı araçlarla çalışma,
- Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
-İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
-İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

- Tahliye ve kurtarma
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
343) (ARALIK 2013 B SINIFI)
I- Programların hazırlanması ve uygulanmasını
II- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini
III- Çalışanların bu programlara katılmasını,
IV- Program sonunda katılanlar için
 sınav düzenlenmesini
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerini sağlamakla yükümlüdür?
A) I ve II B) I, II ve III
C) I ve III D) I, II, III ve IV
CEVAP B
İşverenin sorumlulukları,
**Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
** Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
** Çalışanların bu programlara katılmasını,
** Program sonunda katılanlar için katılım belgesi Düzenlenmesi
344)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yalnızca sözleşme yapılan ortak sağlık ve güvenlik biriminden eğitim alınması zorunludur.
II- İlgili mevzuatın değişmesi hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
III- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına yer verilir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve II
CEVAP C
345)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Eğitim programlarının hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından görüş alınır.
II- İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
III- İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması hâlinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim
almaları sağlanır.

IV- Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı hususlarına
yer verilir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre eğitim programının hazırlanmasında yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV D) II, III ve IV
CEVAP D

346)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Meslek hastalıklarının sebepleri
II- İlk yardım
III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
IV- İmalat usulleri
V- Mesleği ile ilgili bilgiler

Yukarıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?
A) I, III ve V B) II, III ve IV C) II, III ve V D) I, II ve III
CEVAP D
Detaylı açıklaması kendi hazırldağım sorularda var.yine tam isabet olmuş:)
347)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikleri arasında ağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
B)Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.
C)İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, engelli, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.
D)Çalışanlardan istekli olanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılırlar
CEVAP D
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:30.04.2013 Resmi Gazete Sayısı:28633
348)Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma ne denir?
A)Yanıcı ortam B)patlayıcı ortam C)parlayıcı madde D)yanıcı madde
CEVAP B .patlayıcı ortam
349) Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma ile ilgili işverenin görevlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
B) patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
C)Patlama bölgesinde minimum kişi çalıştırmak
D) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak
CEVAP C
350) Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
A) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı
B) Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü
C) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
D)Havanın meteorolijik durumu
CEVAP D.Diğer şıklara ilaveten
-İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
351) Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışmakoşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsabile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler yönetmeliğe göre hangi tehlikeli bölgedir? ÖNEMLİ
A) BÖLGE 0 B)BÖLGE 1 C)BÖLGE 2 D)BÖLGE 21
CEVAP C.bölge 2
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1 :Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 20: Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli yada sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler
Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler

352)Patlamadan korunma önlemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcıortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Planlarında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir
B) Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün iş yerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır.
C) Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.
D) Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olur.
CEVAP A
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə