S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə11/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir.
353)Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır. Hangisi yanlış verilmiştir? ÖNEMLİ
A) Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman
B) Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman
C) Bölge 2: Kategori 1 veya 2 ekipman
D) Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman
CEVAP C..DİĞERLERİ DOĞRU
354)Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti İçin hangisi yanlıştır?
A) üçgen şeklindedir.
B) siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılıdır
C) sarı zeminin işaret alanının en az %35’ dir
D) üzerinde ex patlayıcı ortam yazar
CEVAP C. sarı zeminin işaret alanının en az %50’ dir.işaretler ile ilgili yönetmelikte işlemiştik.

355)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılmasında “Bölge 0”da yer alan bir işyerinin kullanabileceği ekipman kategorisi nedir?
A)Kategori 0 ekipman
B)Kategori 1 ekipman
C)Kategori 2 ekipman
D)Kategori 3 ekipman
CEVAP B
356)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılırken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlardan hangisi yanlıştır?
A)Patlayıcı ortamın kalıcılığı
B)Patlayıcı ortam oluşma ihtimali
C)Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
D)Statik elektrik hariç tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle gelme ihtimalleri
CEVAP D
Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma,aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
bir %100 isabet daha.benim azırladğım sorunun hemen hemen aynısı.not merak edene ben geçmiş yılların sorularını yönetmelik bittikten sonra bakıyorum
357)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler hâlinde sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre aşağıda belirtilenlerden hangisi “Bölge 0” olarak adlandırılır?
A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
B)Havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların,sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler
C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler
D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler
CEVAP D

358)
(EKİM 2012 A SINIFI)
Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan patlama riskinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü
B) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamınkalıcılığı
C) İşyerinde bulunanların ilk yardım müdahalesi konusundaki bilgi düzeyleri
D) Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hâle gelme ihtimalleri
CEVAP C
359)
(EKİM 2012 A SINIFI) Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak,bölgeler hâlinde sınıflandırılır. “Bölge 2”nin tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)Normal çalışma koşullarında, havada bulut hâlinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler
B)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler
C)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler
D)Gaz, buhar ve sis hâlindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler
CEVAP B
360)
(EKİM 2012 B SINIFI)
 
I- Bölge 0 – kategori 1 ekipman 
II- Bölge 20 - kategori 2 ekipman
III- Bölge 22 - kategori 1 ekipman
IV- Bölge 1- kategori 3 ekipman

İşyerlerinde gazlar, buharlar, sisler ve tozlar nedeniyle patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin yukarıda verilen bölge-kategori eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV
CEVAP B.. YİNE %100 isabet
361)
(EKİM 2012 B SINIFI) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre işverenin sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
B)İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak
C)Patlamayı önleyecek tedbirler 6 ayda bir gözden geçirilecektir.
D)Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
CEVAP C

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK 
ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 
362)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?

A) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi durumlardaperiyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılır
B) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır
C) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belgelerin ekipmanla birlikte bulundurulmasına gerek yoktur
D) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontroller yapılır
CEVAP C
363)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre çalışanların bilgilendirilmesi husularında hangisi yoktur?
A) İş ekipmanının kullanım koşulları
B) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
C) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.
D)İş ekipmanının üretici firmasının bilgileri
CEVAP D
364)Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimiyle ilgili hangisi yanlıştır?
A) Bildirimde yazılı veya sözlü olabilir.
B) Yetkili kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
C) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
D) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
CEVAP A. Bildirimde beyan esastır
365)
Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
B) İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur
C) Tehlike bölgesinden yeterli yakınlıkta bulunur
D) Sağlam yapıda olur
Cevap C
Koruyucular ve koruma donanımı; 
** Sağlam yapıda olur,
** İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
** Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
** Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
** Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,
** Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.

366)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden
kaynaklanan risklerin azaltılması için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Sürücü için kabin bulunur
B) Forkliftin devrilmeyecek yapıda olması elzem değildir.
C) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olur.
D) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur
CEVAP B. Forklift devrilmeyecek yapıda olur
367)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gereklerden hangisi yanlıştır?
A) Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görünecek şekilde işaretlenir.
B) Çalışanları kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenir.
C) Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün istem dışı kurtulması sağlanacaktır.
D) Kaldırma için kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenir.
CEVAP C
368)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının ............ katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.
A)1.1 B)1.5 C)2 D)3
CEVAP B
369)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Taşınablir gaz tüpleri- Standartlarda süre belirtilmemişse3 Yıl
B) Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar-10 yıl
D) Buhar ve Kalorifer kazanları – 2 yıl
CEVAP D ..1 yıl olacak
370)Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
B) Kriyojenik tanklar 1 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur. 
C) Taşınabilir asetilen tüpleri standardında belirtilensürelerde yapılır
D) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yılda bir yapılır
CEVAP B. Kriyojenik tanklar standardında belirtilen sürelerde yapılır.
371)Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda .............. yılı aşmaması gerekir.
A) 1 B) 2 C)3 D)5
CEVAP D...5 yılda bir
372)
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az .......... katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
 
A)1.1 B)1.5 C)1.25 D)2
CEVAP C..1.25 oran
373)Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az ..........katı, dinamik deneyde ise en az ............... katı olması gerekir. 
A)1.1 -1.25 B)1.5-1.1 C)1.25-1.1 D)1.1-1.5
CEVAP C..statik 1.25-dinamik 1.1 oran
374)
İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre periyodik kontrol süreleri için hangisi yanlış verilmiştir?

A) Kaldırma ve/veya iletme araçları-6 ay
B) İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) -1 yıl
C) Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)-1 yıl
D) Yapı İskeleleri- 6 ay
CEVAP A... Kaldırma ve/veya iletme araçları-1 yıl
375)İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre tesisatların periyodik kontrol süreleri için hangisi yanlış verilmiştir?
A) Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner- 1yıl
B) Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı-6 ay
C) Havalandırma ve Klima Tesisatı-1 yıl
D) Yangın Söndürme cihazı- standarda belirtilen sürelerde
CEVAP B Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı-1 yıl

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
376)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre manifoldlu asetilen tüp demetlerinin azami kontrol periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Standartlarda süre belirtilmemişse 1 yıl
B)Standartlarda süre belirtilmemişse 4 yıl
C)Standartlarda süre belirtilmemişse 5 yıl
D)Standartlarda süre belirtilmemişse 10 yıl
CEVAP A
377)
)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Yükün çalışanlara çarpması
II- Yükün tehlikeli bir şekilde düşmesi
III- Yükün tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi
IV- Yükün istem dışı kurtulması
Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulacak iş ekipmanı yukarıdakilerden hangilerinin riskini azaltacak şekilde tesis edilmelidir?
A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV
378)(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kullanımında uyulması gereken hususlardan birisideğildir?
A)İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi işlemlerinde herhangi bir talimata uyulmayabilir.
B)İş ekipmanında kullanılan ya da üretilen maddelerin güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
C)İş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.
D)Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun araçlarla korunur.
CEVAP A
379) (ARALIK 2013 A SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanının tüm bakım ve onarımları kayıt altına alınır.
B)İş ekipmanlarının bakımları, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce yapılabilir.
C)İş ekipmanlarının bakımları, işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılabilir.
D)Periyodik kontrol kapsamındaki test ve deneyleri yapılan iş ekipmanlarının günlük veya haftalık muayenelerden geçirilmesine gerek yoktur.
CEVAP D
380)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
381(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
CEVAP B
382
(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda sürebelirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabitutulmalıdır?

B) Üç yılda birA) Yılda bir C) Beş yılda bir D) On yılda bir
CEVAP A.
*Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
*LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri - 5 yıl
*Kullanımdaki LPG tüpleri-1 yıl
383(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.
B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.
C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.
D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı ve tasarlanıp yenisi uygulanmalıdır
Cevap D

384)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre; işverence,asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile birlikte aşağıdakilerden hangisi tam olarak dikkate alınmalıdır?

A)Ergonomi prensipleri
B)Periyodik kontrolü yapan firma
C)İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
D)İş ekipmanını kullanmak üzere görevlendirilmeyen diğer kişiler
CEVAP A
385)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A)Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden yük geçirilmez.
B)Çalışanlar, yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli en az dört kişi bulunmalıdır.
C)İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılır.
D)İstisnai bir acil durumda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
CEVAP B
Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur.
386)
(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan dinamik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en azkaç katı olması gerekir?

A) 1,1 B) 3 C) 5 D) 10
CEVAP A
Statik 1.25
dinamik 1.1
387)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A)İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa hız sınırı konulmalıdır.
B)Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanına görevli olmayan çalışanların girmesi engellenmelidir.
C)Çalışma yerlerinde, çalışanlar için yeterli hava sağlanmasa dahi içten yanmalı motora sahip seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
D)Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekip manların güvenli kullanımı ile ilgili eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.
CEVAP C
doğrusu
Çalışma yerlerinde, çalışanlar için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilir.
388)
(ARALIK 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakımıyla ilgili
olarak yanlıştır?

A)Her koşulda elektronik ortamda bakım onarım kayıtlarının saklanması yasaktır.
B)Bakım işlerinin, istisnalar dışında, iş ekipmanı kapalı iken yapılması esastır.
C)Bakımla ilgili işlemler günü gününe makineye ait bakım defterine işlenir.
D)İş ekipmanının bakımının kapalı iken yapılamayacağı durumlarda bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınmalıdır
CEVAP A
Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
1) Adı ve soyadı.
2) T.C. kimlik numarası.
3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil
numarası.
5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı
389)
(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları için asgari gereklerden değildir?

A)Kumanda cihazları zorunlu hâller dışında bile tehlikeli bölgenin içine yerleştirilir.
B)Kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur.
C)Kumanda cihazları gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
D)Kumanda cihazlarının istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir
CEVAP A
DOĞRUSU
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə