S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgeninYüklə 3,2 Mb.
səhifə12/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.
390)
(ARALIK 2013 B SINIFI)
 
I- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmasını önleyecek uygun koruyucular ile donatılmalıdır.
II- İş ekipmanı, çalışanların tehlikeli bölgeye ulaşmadan önce hareketli parçaların durmasını sağlayacak uygun koruma donanımı ile donatılmalıdır.
III- İş ekipmanına koruyucu önlem alınmadığı durumlarda en az iki çalışan beraber bu bölgede çalıştırılmalıdır.

İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hâllerde yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP B

391)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, .......... daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her .......... kontrol edilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) güvenlik kat sayısı / hafta
B) güvenlik halatı / on beş günde bir
C) düşük güvenlik halatı / saat başı
D) emniyet kat sayısı / çalışma günü
Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, her çalışma günü kontrol edilir
392)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer
alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölge” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

A)Tehlikeli bölge B)Sağlıksız saha bölgesi C)İş istasyonu bölgesi D)Tedbir ve önlem bölgesi
CEVAP A
393)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının, bu Yönetmelik’te öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Güvenli kontrol B)Periyodik kontrol C)Belirli-belirsiz kontrol D)Deney ve test kontrolü
CEVAP B
394)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık veGüvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanını kullanma görevi verilen çalışan veya çalışanlar” ifadesi ile aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
A) Destek elemanı B) Görevli C) Çalışan temsilcisi D) Operatör
CEVAP D
395)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı açısından aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

A)İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.
B)İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde,imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
C)Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene yapılana kadar güvenlik limitleri içinde kullanılmaya devam edilir.
D)İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
CEVAP C
396)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü azami kaç yılda bir yapılacaktır?
A) Yılda bir B) Üç yılda bir C) Beş yılda bir D) On yılda bir
CEVAP D. 10 yıl
397)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`nde yer alan “İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar,
kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

A) Tadilat B) Onarım C) Bakım D) Kontrol
CEVAP C
398)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı hava tanklarının, standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 
1 yıl. Cevap A 
399)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre taşınabilir gaz tüplerinin (dikişli, dikişsiz), standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu azami olarak kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)- 3 YIL
CEVAP C
400)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; ............. inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; ............. işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. 
Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) yapı işlerinde / gemi inşası ve sökümü
B) inşaatlarda / kıyı ve liman
C) modernizasyonda / liman
D) sahada / tersanecilik
401)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde yer alan “Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak
olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün .........., dinamik deneyde ise .......... olması gerekir.” cümlesindeki boşluklara sırasıile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)en az 1,5 katı / en az 1,25 katı
B)en az 1,1 katı / en az 1,25 katı
C)en az 1,25 katı / en az 1,5 katı
D)en az 1,25 katı / en az 1,1 kat
CEVAP D
402)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
B)hidrostatik test / 1,5 katı
C)hidrolik deney / 10 katı
D)deney / 3 katı

CEVAP B

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2013 R.G.Sayısı: 28620
403) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik kapsamına ,

I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallindeki ekranlar
II.Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri
III. İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemler
IV.Bürolardaki sabit bilgisayarlar
V. Ekranlı daktilolar

Hangileri girmez? 
A)yalnız IV B)I,II ve III C)I,II,III ve V D)HEPSİ
CEVAP C
YÖNETMELİĞİN UYGULANMADIKLARI:
-Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallinde,
- Taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemlerinde,
- Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
- İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
- Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
- Ekranlı daktilolar
404) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konularında hangisi yoktur?
A) Doğru oturuş
B) Gözlerin korunması
C)meslek hastalıkları
D) Ara dinlenmeleri ve egzersizler
CEVAP C
Ekranlı araçlarla ilgili yönetmeliğe göre eğitim konuları;
- Ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları,
- Doğru oturuş,
- Gözlerin korunması,
- Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
- Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
- Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
- Ara dinlenmeleri ve egzersizler
405)
Ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için yapılacak muayanelerde hangisi yoktur?
A) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
B) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,
C) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında
D)Ekranlı araçlarda arıza meydana geldiğinde
CEVAP D.sadece diğer 3 şık var.
406)
Ekranlı araçlarda aranacak asgari gereklerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre ayarlı ve sabit olacaktır.
B) Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.
C) Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.
D) Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır
Cevap A.
Ekran, operatörün/çalışanın ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır.

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
407)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik`e göre ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
B) Çalışma ortamında nem, uygun düzeyde tutulmalı ve bu düzey korunmalıdır.
C) Çalışma merkezindeki ekipman çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.
D) Daha iyi görebilmek için ekran yüzeyi gün ışığı yönüne döndürülerek maksimum aydınlatma sağlanmalıdır
CEVAP D
408)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Çalışma masası yüzeyi ışığı yansıtacak şekilde parlak malzeme ile kaplanmalıdır.
B)Ekranlı araçlarla çalışan operatörlere dinlendirici gözlük verilerek gözlerini dinlendirmeleri sağlanmalıdır.
C)Uygun çalışma planı yapılarak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmaları sağlanmalıdır.
D)Ekranlı aracın monitörünün alt orta noktasıoperatörlerin çene hizasına gelecek şekilde Ayarlanmalıdır.
CEVAP C
409)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) 
I- Aydınlatma
II- Yansıma ve parlama
III- Gürültü
IV- Radyasyon

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışma ortamında bulunan unsurlardır?
A) I, II, III ve IV B) I ve II C) I, II ve III D) Yalnız I
çalışma ortamında bulunan unsurlar:
- Gerekli alan
- Aydınlatma
- Yansıma ve parlama
- Gürültü
- Isı
- Radyasyon
- Nem
Cevap A
410)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri
II- Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemleri
III- Masaüstü bilgisayarlar
IV- Hesap makineleri

Yukarıdakilerden hangileri Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almaz?
A) I ve II B) II ve III C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV
CEVAP C
411)
(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir?

A)Çalışma ortamında perde kullanılmaması
B)Monitörlerde ekran görüntüsünün stabil olması
C)Klavyenin renginin mat olması ve ışığı yansıtmaması
D)Çalışma sandalyesinin yüksekliğinin ayarlanabilir olması
CEVAP A
412) (MAYIS 2013 B SINIFI) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin korunması amacıyla göz muayenesi yapılacak durumlardan biri değildir?
A)Düzenli aralıklarla
B)Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
C)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda
D)Ekranlı araçlarla çalışmalardan kaynaklanan iş kazası yaşanması durumunda
CEVAP DİŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK 
Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013 R.G.Sayısı:28603
413)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili oluşturulan heyete dair verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) heyet, iki müfettişten oluşur
B) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde verir
C) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.
D) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir
CEVAP A heyet, üç müfettişten oluşur
414)İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne üç gün içindegönderilir.
B) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.
C) Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
D) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.
CEVAP A. 1 gün içinde bildirilir
415)
İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç ......... gün içerisinde karar verilir. 
A) 3 B)7 C)15 D)30
CEVAP 7 gün içinde
416) Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın yerine getirildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde itiraz hakkı vardır?
A) 3 B)6 C)7 D)30
Cevap B 6 iş günü.
İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 
Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550
417)Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma merkezi
D) ILO
CEVAP A
418)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin ILO sözleşmesi hangisidir?
A)71 B)155 C)161 D)175
CEVAP 155...( Güvenlik=polis imdat 155)
419)
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi üyelerinde hangisi yoktur?
A) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi
B) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir genel müdür
D)Ulaştrıma Bakanlığından bir genel müdür
CEVAP D.
ÜYE LİSTESİ:
-Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür,
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı,
- İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetimkurulu üyesi,
- İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci
420)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla ..........temsilci alınır.
A) 1 B)2 C)3 D) 4
CEVAP 2 temsilci....B

421)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekreteryasını hangisi yapar?

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
C) Çalışma Genel Müdürü
D İş Teftiş Kurulu Başkanı
CEVAP B
422) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin çalışma usul ve esaslarından hangisi yanlıştır?
A) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır
B) Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir
C) Toplantı yetersayısı temsilcilerin salt çoğunluğudur.
D) Konsey üyelerine, olağan ve olağanüstü toplantıya davet yazısı toplantı gününden en az 15 gün önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.
CEVAP D. 30 gün önceden gönderilir

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
423) (ARALIK 2013 A SINIFI) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler, çekimser oy kullanılamaz.
B)Konsey yılda iki defa olağan toplanır, başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.
C)Konseyin çalışma usul ve esasları Başbakanlık tarafından belirlenir.
D)Konseyin sekretaryası, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülür
CEVAP C
424) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği aşağıdaki hangi sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır?
A)2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktif Sözleşmesi
B)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı Sözleşme
C)İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı Sözleşme
D)Sosyal Güvenliğe İlişkin 102 sayılı Sözleşmeye
CEVAP B
425) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin görevleri arasında Yer almaz?
A)İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek
B)Çalışma şartları, çalışma ortamı, iş kazaları vemeslek hastalıkları ve risk değerlendirme kriterlerine dayanarak sektörel düzeyde analizler yapmak
C)İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek
D)Çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması konusunda görüş bildirmek
CEVAP B

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə