S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə2/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

s38)(çıkmış soru A sınıfı )Yapı İşlerinde Sağlık ve GüvenlikYönetmeliği’ne göre, “Yapı işi .......... iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak..........’den fazla işçi çalışacaksa işveren veyaproje sorumlusunca ilgili konularda Bakanlığabildirimde bulunmakla yükümlüdürler.”Yukarıda verilen cümledeki boşluğa sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 60 – 20
B) 60 – 50
C) 30 – 50
D) 30 – 20

İşveren veya proje sorumlusu Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek vedevamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa İşin büyüklüğü 500 yevmiyedenfazla çalışma gerektiriyorsa, yapı işine başlamadan önce aşağıda belirtilenbilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekleyükümlüdür.
s39)(çıkmış soru A SINIFI)kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri .......... dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı hâllerde yük asansörleri kullanılacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40
Kazılan toprağı dışarı taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla giripçıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bununsağlanmadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır.Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz.
s40) (çıkmış soru A SINIFI).......... santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 175 B) 150 C) 125 D) 100
150 cm den daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır.
s41)(çıkmış soru A SINIFI)Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
B) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması
C) Arama amacıyla sondaj yapılması
D) Yol yapım işler
cevap d
s42)(çıkmış soru A SINIFI)Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin genel yükümlülükleri arasında yer almaz
A) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile ticari alışveriş ortamlarının araştırılması
B) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre yeniden belirlenmesi
C) Tesis ve ekipmanının kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve
kontrollerinin yapılması
D) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları
ayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi
cevap A

A VE B İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YÖNETMELİK 6-8 ARASI SORU GELİYOR


MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİYÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı:28770
s43)hangi tanım yanlış verilmiştir?
A)Bür:Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,
B)Baraj:Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,
C)Lağım:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
D)Ayak:Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer,
Lağım:Taş içerisinde sürülen galeriyi,
Nefeslik:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,

cevap c


S44)Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?
A)Röset
B)Varagel
C)Freno
D)Topuk
cevap b
Röset:Kuyu ve baş aşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini, 
Topuk:işletmelerde güvenlik için bırakılan maden kısımlarını,
Varagel:Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini,
Freno:Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,
s45)Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerlerinde hangisi yoktur?
A)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
B)arama amacıyla sondaj yapılması
C)çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması işlerini
D)çıkarılan madenlerin işlenmesi
CEVAP D
***Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri:
Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç satışa hazırlanması işlerini,
**Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri: Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işlerini,ifade eder

46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin nezaretinde ve sorumluluğu altında yapılır.
B)İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda
en az iki defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.
C)Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanır
D)Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle ilgili özel eğitim alan ehil kişiler tarafından ve talimatlara uygun olarak yapılır.
cevap B
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır ve yılda
en az bir defa olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır.

s47)Sağlık ve güvenlik dokümanında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için alınacak uygun tedbirler ile buYönetmelik kapsamında hazırlanması gereken yönergel erin ve planların hazırlanması
B)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde kullanılması ve bakımının yapılması.
C)Çalışma yerlerinin ve ekipmanın güvenli şekilde düzenlenmesi,
D)Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler hariç olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
cevap d
Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak üzere risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
s48)Sağlık ve güvenlik dokümanı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmalıdır
B)önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilmelidir
C)işyerinde meydana gelen iş kazası sonrasında revize edilmeldir
D)çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmeye gerek yoktur
cevap D

s49)maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler.
B)Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler.
C)kayıtların tutulmasından ve saklanmasından maden mühendisi sorumludur.
D)Çalışma mahallinde çalışanın yalnız çalışması durumunda, uygun gözetim yapılır.
cevap c................işveren sorumludur
s50)...................kg dan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan ..............derecelik .....dirsek, oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.
A) 50 kg-90 derece bir dirsek
B)50 kg -120 derece bir dirsek
C)100kg-90 derece iki dirsek
D)100kg-120 derece iki dirsek
50 kilogramdanaz patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90derecelik birdaha çok patlayıcı maddebulunan depolara 90 derecelik iki dirsekoluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır.
s51)Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?
A) 3 b) 5 C)10 D)25
CEVAP 3 METRE
S52)Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır?
A)10 derece-25 derece
B)10 derece-30 derece
C)8 derece-30 derece
D)8 derece-25 derece
Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden yukarı olmaması sağlanır.

s53)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
A)Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar.
B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez
C)Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 40 santimetredir.
D)Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta veya çalışan tarafından yapılır.
CEVAP C
Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35 santimetredir. Fazla her kartuş için, kartuş boyunun yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir. Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.
S54)madenlerde ateşleme ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
A)Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terk eder.
B)Lağım atıldıktan sonra, elektrikli ateşlemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri ateşlemede 1 saat geçmeden ve yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe ateşleme alanına kimsenin girmesine izin verilmez.
C)Yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan tozların yanması ve patlaması tehlikesi olan ocaklarda, fitille
ateşleme yapılamaz.
D)sekizden çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.
cevap d
Beşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi seri halinde elektrikle yapılır.
s55)Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az kaç cm yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir.
A) 60 B) 45 C)40 D)30
CEVAP 30 CM
S56)Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar hususunda, ilgili mevzuat hükümlerininde göz önünde tutulduğu ve ayrıntıları kapsayan bir yönerge hazırlanır.Bu Yönergede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar
B)Havalandırma
C)nemlendirme
D)Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları
cevap C
Yönergede; 
a) Patlayıcı madde depolarının yerini gösterir planlar,
 
b) Ateşleyiciler ile patlayıcı madde depolarına girmeye yetkili çalışanların listesi,
 
c) Patlayıcıları nem, bozulma ve donmaya karşı korumak için alınacak tedbirler,
 
ç) Patlayıcı madde tüketim planı,
 
d) Tecrit (ayırma) tedbirleri,
 
e) Havalandırma,
 
f) Patlama ve yangına karşı alınacak tedbirler,
 
g) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması,
ğ) Patlayıcı maddelerin taşınmasına dair kuralları,
ile ilgili hususlar yer alır.


s57)Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en çok kaç kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler.?
A) 100 B)75 C)50 D)25
CEVAP 50 KM
S58)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya kaçtan daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. ?
A) 10 B)15 C)30 D)50
cevap 10 çalışan
s59)Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez. ?
A) 1 B)2 C)3 D)5
cevap 3 metre

s60)çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, illi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez?
A) 30 B)45 C)60 D)75
cevap :şev açısı ise, jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınarak, sağlam arazide 60 dereceyi,çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.
cevap 45...bu soru önemli

s61)Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az .....................santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az ........................ santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır. 
A)180-90
B)180-60
C)90-90
D)90-60
Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az 180 santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 60 santimetremesafe kalacak şekilde bırakılır.
S62)Taşıma yollarındaki havanın niteliğine göre elektrikli lokomotifler kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?
A)patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunması
B) metan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocakları
C)kükürt tozu bulunan kükürt ocakları
D)Karbon monoksit bulunan kükürt ocakları
Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veyametan oranı % 0.3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz
cevap D
s63)Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az kaç olmalıdır. ?
A) 6 B) 8 C) 11 D)12
Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az 12 olmalıdır. 
s64)Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni,kaç ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.?
A) 1 B) 3 C) 6 D)12 
Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, 6 ayda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir.
**s65)İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslikyollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyigeçmez.?

A) 5 B) 6 C) 7 D)8

***s66)Havasında ..................’dan az oksijen, .....................’den çok metan, .....................’den çok karbondioksit,..........................den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.
A)% 19-% 2-% 0.5-%0.005
B)% 19-% 1-% 0.5-%0.005
C)% 19-% 2-% 0.05-%0.005
D)% 21-% 2-% 0.05-%0.0005
Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’den çok karbondioksit,50 ppm (%0.005)den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz.
s67)8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı nedir?
a)% 0,002
b)% 0,02
c)% 0,05
d)% 0,005
8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek
 hidrojen sülfür oranı 20ppm(% 0,002)’dir.

s68) maden yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıylabozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.
B)yeterince havalandırılamayan yerler çalışanların girmesini önleyecek biçimde kapatılır
C)Çalışmanın bittiği yerlerle terkedilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır.
D)Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı geçirmeyecek şekilde düzenlenir. 
cevap d 
Havalandırma sistemi kapı ve perdelerle havayı yönlendirecek şekilde düzenlenir.
s69)Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz
A)50
B) 60
C)80
D)100
Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz
***S70)Patlayıcı madde kullanılmayan durumlardan hangisi yanlıştır?
A)Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde %2 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,
B)Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
C)Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
D)Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
BANKO SORU
Patlayıcı madde kullanılmayan durumlar
a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,
b) Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde,
c) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
ç) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,


s71)Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az kaç metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır. 
A) 10 B)15 C)25 D)50
Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır. 
S72)madenlerde havalandırma ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Eğimi hiçbir kısımda % 10’ u geçmeyen kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına imkân bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler havalandırma bakımından düz sayılır.
B)Havalandırma esas itibariyle yukarıdan aşağıya doğru yapılır.
C)Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında,
bölmeyle veya borularla havalandırma yapılmaz.
D)Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır
Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. cevap b
s73)Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % kaçı geçemez?
A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4
Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % 1,5’u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 1’i geçmez.
S74)Havasında............................’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.
A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4

Havasında % 2’den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz.
s75)Genel havasındaki metan oranı ................... geçen yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez. 
A) % 1,5 B) % 2 C) % 1 D)% 4
Genel havasındaki metan oranı % 1,5’i geçen yerlerdeki letkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez.

s76)Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce ................. metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə