S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə21/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39

588)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
B) hidrostatik test / 1,5 katı
C) hidrolik deney / 10 katı
D) deney / 3 katı
CEVAP B
589) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) basınçlı hava tanklarının, standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu Azami olarak kaç yıldır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
CEVAP A
590) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Basınçlı kaplarda emniyet supapları kapların en çok kullanma basıncında ne kadar bir artışmeydana geldiği zaman açılmalıdır?
A) % 10 B) % 15 C) % 20 D) % 25
CEVAP A
KAZANLARDA ÖLÇÜ CİHAZLARI
BASINÇLI KAPLARDA KONTROL CİHAZLARI:
**Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.
** Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.
** Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncınonda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.
591) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hâllerinde giriş borusu üzerinde olması gereken valfler ve/veya kontrol cihazları ile bunların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)Önce emniyet supabı, sonra blöf vanası
B)Önce termometre, sonra emniyet supabı
C)Önce manometre, sonra boşaltma vanası
D)Önce basınç düşürücü valf, sonra emniyet supabı
CEVAP D
Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hallerin de, giriş borusu üzerine sıra ile basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve bunlar gerekli şekilde korunacaktır.
592) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Paralel çalışan basınçlı kapların aşağıdakihangi parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?
A)Giriş vanaları B)Çıkış vanaları C)Emniyet supabları D)Boşaltma vanaları
CEVAP C
Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klapesi konacaktır. Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır. Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.
593) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda el deliklerinin boyutlarının olması gereken alt limitleri kaç mm’dir?
A) 70x90 B) 75x80 C) 85x85 D) 65x75
CEVAP A
Girilemeyecek kadar küçük olan basınçlı kaplarda, el delikleri yapılacak ve bu delikler emniyetli bir şekilde kapatılmış olacaktır.El deliklerinin boyutları 70x90 milimetreden küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar üzerinde bulunan yıkama ve kontrol kör tapaları en az 25 milimetre çapında olacaktır.
594) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda kontrol kör tapalarının çaplarıen az kaç mm olmalıdır?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35
Üstte var.25 mm
CEAVP B
595)(EKİM 2012 A SINIFI) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılacaktır?
A) Bir buçuk B) İki C) İki buçuk D) Üç
CEVAP A.1.5 katı
596) )(EKİM 2012 A SINIFI) Buhar kazanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Buhar kazanlarında en az üç adet emniyet supabı bulunacaktır.
B)Kazanla emniyet supapları arasında bir valf bulunacaktır.
C)Emniyet supapları doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
D)Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncının iki katına göre ayarlanacaktır.
CEVAP C
**Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.
**Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır
**Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.
597) (MAYIS 2012 A SINIFI) üksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde sadece stop vanası bulunması yeterlidir.
B)Yerden 2 m yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.
C)25 m2 veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan en az iki tertibatla beslenmelidir.
D)Akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hâllerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır
CEVAP A
Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klapesi (ek valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecektir.
598) (MAYIS 2012 A SINIFI) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç ve sıcaklık için belirtilen üst limit aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)1,5 atü ve 110 ºC B)2 atü ve 95 ºC C)1 atü ve 100 ºC D)0,5 atü ve 110 ºC
CEVAP D
599) (MAYIS 2012 B SINIFI) basınçlı kapların periyodik kontrolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)En az yılda bir yapılmalıdır.
B)Değişiklik ve büyük onarımdan sonra yapılmalıdır.
C)Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce yapılmalıdır.
D)Basınçlı kabın boşaltılıp tekrar doldurulması hâlinde yapılmalıdır.
CEVAP D
600) (2011 B SINIFI)Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için en yüksek çalışma sıcaklığı nedir?
A) 80 °C B) 100 °C C) 150 °C D) 200 °C
CEVAP B
Ekstra bilgiler:
**Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.
** Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde, soğutma tanklarında bir basınç ayar vanası veya kırılabilen cinsten güvenlik tertibatı bulunacaktır.
**Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
601)Asgari ücret yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır.
B) Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 18 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.
C) asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.
D) Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler.
CEVAP B
Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.
602)Hangisi asgari ücret belirleme komisyonunda yer almaz?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
B) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci
D) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği on temsilci
CEVAP D...5 temsilci olacak.
Bunlara ilaveten;
*Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
* Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
* Devlet Planlma Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli
603) Hangisi asgari ücret belirleme komisyonu ile ilgili yanlıştır?
A) Komisyon, en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir.
B) Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir
C) İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez
D) Her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan
miktarda huzur hakkı ödenir.
CEVAP A...en az on üyenin katılımıyla yapılır
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
(YANGIN KONUSUDA BU BAŞLIKTA İNCELENECEKTİR.)
604)Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre yüksek bina tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar
B) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binalar
C) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binaları
D) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45.50 m’den fazla olan binaları
CEVAP A
605) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) Bir kat alanı 1000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır.
B) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.
C) Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m2’den küçük olan atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir
D) Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekir
CEVAP A Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır.
606) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde;işaretlenmesi gereken yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) kaçış yolları B) yangın merdivenleri
C) jeneratörün yeri D)toplanma bölgesi
CEVAP D.
Diğer şıklara ilaveten ***varsa itfaiye asansörleri,
***yangın dolapları, *** itfaiye su verme ağızları,
***yangın pompaları
607) Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa ne denir?
A) Alevlenme noktası B)Parlama noktası C)Yanma noktası D)patlama noktası
CEVAP A
608)Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın değildir?
A) katran B) benzol C) makine yağları D) plastik
CEVAP D
A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını
608)Elektrik yangınlarında hangisi kullanılır?
A)Köpük B)su C) Karbondioksit D)sodyum klorür
CEVAP C.
*A B C D E Tipi Yangınlarda Kullanılan Söndürme Maddeleri:
A Tipi Yangında: SU
B Tipi Yangında: Örtme ve Boğmadan dolayı KARBONDİOKSİT (CO2) ve KÖPÜK uygulanır.
C Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)
D Tipi Yangında: SODYUM KLORÜR, MAGNEZYUMOKSİT karışımı.
E Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), BİKARBONAT Tozlu

609) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının Özelliklerinden değildir?
A) Patlama limitleri % 9 ile % 15 arasındadır
B) Solunması halinde zehirsizdir.
C) Propan ve bütan gazlarının karışımıdır
D) Buharları havadan daha ağırdır.
CEVAP A
LPG gazının yanması için oksijenle birleşme oran yani Patlama limitleri % 2 ile % 9 arasındadır.
LPG gazının özellikleri şunlardır;
Doğal oiarak renksiz ve kokusuzdur,
Propan ve bütan gazlarının karışımıdır.
Buharları havadan daha ağırdır.
Hava ile karışmadıkça yanmaz.
Patlama limitleri % 2 ile % 9 arasındadır.
Solunması halinde zehirsizdir.
Aniden buharlaştığı için dokunduğu yeri dondurur.
610) Doğalgazm alt ve üst patlama limitleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) %5 - %10 B) %5 - %15 C) %7- %15 D) % 2-% 8
CEVAP B
Alt Patlama Sınırı(LEL):%5
Üst Patlama Sınırı(UEL):%15

611) Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangileri ile olur?
I. Kondüksiyon
II. Konveksiyon
III. Radyasyon
IV.titreşim
A)I ve II B)I,II ve III C)II ve III D)hepsi
** Direkt temas yoluyla ısının yayılması (kondüksiyon)
**Havayoluyla ısının yayılması (konveksiyon)
**Işıma yoluyla ısının yayılması (radyasyon)
612)Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence,yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, ...................veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini ifade eder.
A)50 B)30 C)10 D)5
CEVAP A
613)Bir işyerinde 100 çalışan varsa çıkış sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)1 B)2 C)3 D)4
**25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır.
** Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
**Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.

614) Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su B) Karbondioksit C)Kurukimyevitoz D) Köpük
CEVAP D
615) Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınlarda kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Köpük B)Kuru kimyevi toz C)Su D)Nitrogliserin
CEVAP D
616) Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Boğma B)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
C)Dağıtma D)Soğutma
CEVAP B
617) Bir kat inilerek veya çıkılarak doğrudan bina dışına ulaşılan ve eğimi ................’dan fazla olmayan araç rampaları, kaçış rampası olarak kabul edilir.
A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 45
CEVAP A... % 10’dan.
618) Konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan konut çıkış kapısına kadar olan uzaklığın ......... m’yi, yağmurlama sistemi olan konutlarda ........ m’yi geçmemesi gerekir.

A)10-20 B)20-30 C)30-40 D)40-50


CEVAP B.
619) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir
B) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir
C)Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 3 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
D) Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır.
CEVAP C. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
620) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden ............. cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.
A)100 cm B)150 cm C)200 cm D)300 cm
150 cm yükseklikte olacak.CEVAP B
Not: sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.

621)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ

A)Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir


B) orta tehlike sınıfında her 250 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
C) yüksek sınıfında her 100 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir
D) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.

CEVAP C


yüksek sınıfında her 250m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir

622) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık ........................aşmayacak şekilde montaj yapılır.
A)90 cm B)100 cm C)120 cm D)200 cm
CEVAP A..90 cm
623)Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda hangi sıklıkla yapılır?
A) altı ayda bir B)yılda bir C)iki yılda bir D)üç yılda bir
Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.
624) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az ................aşağıda kalacak şekilde olması şarttır.
A) 1000 mm B) 750 mm C) 500 mm D) 300 mm
CEVAP D. 300 mm
625) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Yerüstü tank ,boru ve dispenserlerin statik topraklama ölçümleri, yılda en az 1 defa yapılır
B) Tankların hidrostatik testleri ise 5 yılda bir yapılır.
C) Yaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri, 5 yılda bir yapılır.
D) yer üstü tankları en az 3 m ve yeraltı tankları en az 1 m uzaklıktan itibaren tel örgü veya çit ile çevrilir
CEVAP B. Tankların hidrostatik testleri ise 10 yılda bir yapılır.

626) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları bina tehlike sınıflandırmasına göre orta tehlike için kaç dakikadır?
A)30 B)60 C)90 D)120
CEVAP C
Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları:
Düşük tehlike 30 dk
Orta tehlike 60 dk
Yüksek tehlike 90 dk
627) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Dökme LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları Beher Tankın Su Hacmi 10 m3 ise Tankların Birbirinden Uzaklığı kaç metredir?
A)1 B)1.5 C)2 D)5
CEVAP A
0.5’den az ise 0 metre
0.5-50 m3 arası 1metre
50.1-120 m3 arası 1.5metre
50 ve üzeri.......... Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼’ü
628) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmemektedir?
A) hapishaneler
B) Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar
C) Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları,
D) Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri
CEVAP A.
Düşük Tehlike Kullanım Alanları
Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler
* Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar.
Diğerleri orta tehlike
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə