S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangileri bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmektedir?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə22/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39

629) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangileri bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmektedir?
I. Çimento işleri
II. Bilgisayar veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç)
III. Büyük mağazalar,Alışveriş merkezleri
IV. Sergi salonları
V. Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler
VI. Mezbahalar, mandıralar

A)hepsi B) I,II ve III C)I,II,III ve V D)I,II,III,V ve VI
CEVAP A
630) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Taşınabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Genişliği 300 m3 depo hacmi için kaç metredir?
A)10 m B) 20 m C)30 m D)50 m
CEVAP C
10 -30 m³..................10 m
30-100 m3.................20m
100m3den büyük..........30m
631) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi bina tehlike sınıflandırmasında yüksek tehlike olarak geçmemektedir?
A) Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalalatı
B)deri eşya fabrikaları
C) selüloz nitrat fabrikaları
D) havai fişek fabrikaları
CEVAP B..Orta tehlike
Diğer yüksek tehlkeliler:
** Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları
** boya renklendirici ve vernik imalatı
**talaş,odun fabrikaları
**aydınlatma fişeği fabrikaları
**katran damıtma
**otobüs ambarı,yüklü kamyonlar ve vagonlar

RNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE AÇIKLAMALARI
632)
(ARALIK 2013 A SINIFI)
“Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın söndürmeyöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emülsiyon 
B) Yanıcı maddeyi dağıtma
C) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
D) Ara boşluğu meydana getirme
CEVAP A.
Tanıma ilaveten
Emülsiyon:Fuel-Oil üzerine ince damlalar halinde püskürtülecek su yanmayı durdurur ki bu olaya Emülsification (Emülsifikasyon) denir.
Yangın söndürme prensiplerini şunlardır:
**Soğutarak söndürme (ısıyı azaltma veya ortadan kaldırma)
- Su ile soğutma - Yanıcı maddeyi dağıtma
- Kuvvetli üfleme
** Havayı kesme (oksijeni yok etme veya oranını düşürme)

- Örtme - Boğma - Oksijeni azaltma
**Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
- Yanıcı maddeyi ısıdan ayırma
- Ara boşluğu meydana getirme
633) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden hangisinde yangın söndürücü olarak köpük,kuru kimyevi toz kullanımı uygun değildir?
A)Petro-kimya tesisleri
B)Boya ve vernik işleriyle ilgili işletmeler
C)Akaryakıt dolum ve depolama tesisleri
D)Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu yerler
CEVAP D.metal yangını
634) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıda verilenlerden hangisi karbondioksit(CO2) söndürme cihazındakullanılan karbondioksitin dezavantajlarından değildir?
A)-78oC’de çıkan CO2ye temas soğuk yangınlarına sebep olur.
B)Kritik sıcaklığı (31oC) nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artar.
C)Elektrik cihazlarına zarar veren atık bırakır.
D)Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucudur.
CEVAP C
KARBONDİOKSİTİN AVANTAJLARI
**Yüksek konsantrasyondaki CO2 Kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi yaratır. Elektrik akımı yalıtkanıdır.
**Diğer söndürme gazlarına göre ucuz olup kolaycadoldurulabilir.
**Temiz söndürücüdür.Çok az tahriş ve pas etkisivardır.
KARBONDİOKSİTİN DEZAVANTAJLARI
**Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucu etki gösterir.
**Kritik sıcaklık nedeni ile sıcak ortamlarda tüpbasıncı artar. CO2 nin kritik sıcaklığı 31 ºC dır.Busıcaklığın üstünde gaz olarak bulunur.
**Gazın-78 ºCde çıkması temas ile soğuk yanıklarına neden olur. Bu nedenle çıkan gazın % 25i kar haline dönüşür.
**Kuru buz partikülleri statik elektrik taşırlar. Alçak basınçlı depolardan el hortumu ile kullanıldığında topraklama gerekir
635) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi karbondioksit söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin (CO2) özelliğideğildir?
A)Elektrik akımını iletmez.
B)Temiz söndürücüdür; çok az tahriş ve pas etkisi vardır.
C)CO2 bütün yangın sınıflarında kullanım avantajına sahiptir.
D)Yüksek konsantrasyondaki CO2’nin kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi vardır
CEVAP C
636) (ARALIK 2013 B SINIFI) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre, çıkış kapılarının kapasitesi hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A)Kişi sayısı
B)Birim zaman
C)Kapı genişliği
D)Yangın söndürücü sayısı ve söndürme malzemesi
CEVAP D
637) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi soğutma ve boğma yöntemi ile söndürülen sıvı madde yangınlarından değildir?
A) Petrol türevleri B) LPG, havagazı
C) Benzin, benzol D) Yağlı boya
CEVAP B
638) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Yangının çeşidine uygun söndürücü malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)A Sınıfı Yangınlar: öncelikle çok maksatlı kurukimyevi tozlu veya sulu
B)B Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli veya köpüklü
C)D Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli
D)C Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli
CEVAP C
639) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisi tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda değildir?
A)Araç kapasitesi 20’den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklar
B)Yapı yüksekliği 30.50 m’yi geçmeyen apartmanlar
C)Toplam kullanım alanı 2000 m2nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlenceve toplanma yerleri
D)Yatak sayısı 200’ü geçen otel, pansiyon ve misafirhaneler
CEVAP B
Sprinkler sistemi:
**Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
**Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
** Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
** Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda,
** Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
** Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.
**Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.
640) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıda belirtilen bina tehlike sınıflamalarından hangisi yanlıştır?
A)Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2den büyük olmayan yerlerdir.
B)Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir.
C)Çok tehlikeli yerler: Çok tehlikeli yangın yüküne ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu çok tehlikeli yerlerdir.
D)Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküneve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak
yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir
CEVAP C.böyle bir tanım yok.düşük-orta-yüksek
641) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Soğutarak yangın söndürme yöntemlerinden birisi olan “kuvvetli üfleme yöntemi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.
B)Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.
C)Bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.
D)Bu tür söndürme ile yangının oksijenle teması kesilerek veya azaltılarak söndürme işlemi yapılır.
CEVAP D
Kuvvetli üfleme: 
Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava, alevin sönmesine ve yanan madde ısısının belirli oranda azalmasına neden olur. Bu tip söndürme uygulaması ile başlangıç noktasında bulunan A sınıfı yangınlarda başarı elde edilebilir. Büyümüş ve belirli boyutlara ulaşmış yangınlarda yeterli söndürmeyi sağlayacak üflemeyi her an pratikte uygulamak mümkün olmamaktadır.
642) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) “Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.”Aşağıda verilenlerden hangisi bu tanım kapsamında değildir?
A)Zemin kata ulaştıran yangına dayanıklı asansör
B)Her kattaki koridor ve benzeri geçitler
C)Zemin kata ulaşan merdivenler
D)Son çıkış
Kaçış Yolu:
 
Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina çıkışına giden yollar bu kapsamdadır.
CEVAP A
643) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi köpükle yangın söndürmenin etkili olduğu alanlardan değildir?
A)Katran depolarındaki yangın
B)LPG dolum tesislerindeki yangın
C)Boya ve vernik atölyelerindeki yangın
D)Artık yağların döküldüğü alanlardaki yangın
CEVAP B
644) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Bu tanıma göre kaçış yolu sayısı ve genişliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kaçış yolu koridoru yüksekliği 300 cm’den az olamaz.
B)Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.
C)Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.
D)Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür
CEVAP A
ilaveten
** toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan binalarda bir kaçış yolunun genişliği 100 cm.'den az olmayacaktır.
** Kaçış merdivenlerinin en çok genişliği 200 cm'yi geçmeyecektir

645) (MAYIS 2013 A SINIFI) Yangın sınıfına göre söndürme metodu aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) B sınıfı - Soğutma
B) A sınıfı - Kimyasal reaksiyon metodu
C) D sınıfı - Havayı kesme metodu
D) C sınıfı - Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma metodu
CEVAP D
646) (MAYIS 2013 A SINIFI) İşçilerin, işyerinin herhangi bir kısmında, ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık;I- Çok tehlikeli yerlerde II- Tehlikeli ve az tehlikeli yerlerde sırasıyla kaç metreyi geçmeyecektir?
A) 20-30 metre B) 15-30 metre C) 10-15 metre D) 5-15 metre
CEVAP b
Tehlikeli ve az tehlikeli 30m çok tehlikeli 15 m
647) (MAYIS 2013 A SINIFI) Kaynak işlemi yangınları için hangi tür yangın söndürücü bulundurulmalıdır?
A) Karbondioksitli B) Halon gazlı C) Kuru kimyevi tozlu D) Azot gazı
CEVAP C
648)(MAYIS 2013 B SINIFI)Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikhükümlerine göre, aşağıdaki maddelerden hangisi asansörlerin taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)Aynı kuyu içinde üçten fazla asansör pozisyonlandırılmayacaktır.
B)Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler, yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmeyecektir.
C)Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörler, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecektir.
D)Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem sensörü kullanılacak, asansörler deprem sırasında sarsıntı geçene kadar hareketsiz kalacak ve tüm fonksiyonlarını kilitleyecektir
CEVAP D.
DOĞRU CEVAPLARA İLAVETEN:
***Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez.
***asansör kulesi ve makine dairesi yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılacaktır.
***Yüksek binalarda, asansör kapıları duman sızdırmaz ve yangına en az 1 saat dayanıklı, yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
***Yüksek binalarda Asansörler yangın uyarısı aldıklarında kat ve koridor çağrılarını kabul etmeyecektir.
***yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan konut dışı yapılarda, ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere en az 1 asansör yangın asansörü olarak düzenlenecektir.
***Acil durum asansörü için her katta yangın güvenlik hacmi oluşturulmalıdır.
***Acil durum asansörünün kabin alanı en az 1.5 m², taşıma kapasitesi en az 630 kg, hızı zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olacak ve enerji kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girecek özellikte jeneratöre bağlı olacaktır.
***Acil durum asansörleri her kata hizmet edecek ve normalde de kullanılabilir olacaktır.Bu asansörlerin kapıları, elektrik tesisat ve kabloları 2 saat yangına karşı dayanıklı olacaktır. Asansör boşluğu içindeki tesisat sudan etkilenmeyecektir.
***Acil durum asansörü kuyuları basınçlandırılacaktır.
***Acil durum asansörü kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilir.
649) (MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yanlışbir ifadedir?
A)A sınıf yangınlar katı madde yangınlarıdır.
B)Kömür ve kauçuk yangınları B sınıfı yangınlar grubunda değildir.
C)Karbondioksitli söndürücüler elektrik yangınlarından kullanılmaz.
D)A sınıfı yangınlar soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile soğutularak söndürülür.
CEVAP C
650) (MAYIS 2013 B SINIFI) Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir.
B)Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır.
C)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir.
D)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhaları ile işaretlenir
CEVAP A
651) (MAYIS 2013 B SINIFI) A, B, C ve D sınıfı yangın söndürmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)AFFF tipi köpük B)Sodyum bikarbonat C)Protein esaslı köpük D)Monoamonyum fosfat (MAP)
CEVAP D
652) (EKİM 2012 A SINIFI) 
I- Köpük maddesinin su ile karışımı % 2 – 10 olmalı
II- Köpük hidrolize edilmiş sıvı durumda olmalı
III- En az 15 yıl özelliğini kaybetmemeli Yangın söndürmede kullanılan köpüklerin özelliklerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP A
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
653) Kurşun ve civa zehirlenmelerini inceleyerek belirtilerini saptayan, iş-işçi uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak bir anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüzyılda açıklayan italyan bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Ramazzini B)Sir Percival Pott C) Nicander D)Juvenal
CEVAP A
654) Madencilerde ve baca temizleyicilerinde meslek hastalıkları saptamış, "De Morbis Metallicis"adlı kitabında, bu gün pnömokonyoz diye bilinen kronik akciğer hastalıklarının klinik tablosunu çizmiş ve "meslek hastalıkları riskinin artması, endüstriyel gelişmenin sonucudur" demiştir.Bu bilim insanı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Ramazzini B) Paracelsus C) Juvenal D) Nicander
CEVAP B
655) İlk iş sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır?
A)İngiltere B) Fransa C) ABD D) Almanya
CEVAP A
656) Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazırlanan ve 100 maddeden oluşan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askeri Fabrikalar Nizamnamesi
B)Dilaver Paşa Nizamnamesi
C)Maadin Nizamnamesi
D)Ereğli Maden-i Hümayun İdaresinin Nizamnamesi
CEVAP D
657) "Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenecektir." hükmünü getiren ve iş güvenliği konusunda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tanzimat'tan sonra çıkarılan önemli yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dilaver Pasa Nizamnamesi
B)Askeri Fabrikalar Nizamnamesİ
C)Polis Nizamnamesi
D)Maadin Nizamnamesi
CEVAP D
658) 16 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren Cumhuriyet dönemindeki ilk İş Kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)1937 sayılı İş Kanunu B)3008 sayılı İş Kanunu
C)6331sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816/" >iş Kanunu D)4857 sayılı İş Kanunu
CEVAP B
659) 1930 yılında yürürlüğe giren ve işyerlerine sağlık hizmeti götürecek iş yeri hekiminin çalıştırılmasına ve diğer revir, hastane gibi kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanunaşağıdakilerden hangisidir?
A) Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
B)3008 sayılı İş Kanunu
C)818 sayılı Borçlar Kanunu
D)1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
CEVAP D
660)(ARALIK 2013 C SINIFI) İlk kapsamlı meslek hastalıkları kitabını (Çalışanların Hastalıkları) yazan ve “iş sağlığının babası” olarak günümüzde de anılan doktor aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bernardini Ramazzini B) Dilaver Paşa C) Paracelsus D) Eflatun
CEVAP A
661) (MAYIS 2013 A SINIFI) Osmanlı döneminde iş hukuku açısından batılı tarzda sayılabilecek ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Polis Nizamı
B)Maadin Nizamnamesi
C)Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
D)Mevadd-ı Madeniyeye Dair Nizamname
CEVAP C
662) (MAYIS 2013 B SINIFI) De Morbis Artificum Diatriba” adlı kitabında doktorlara hastalarının mesleğini sormalarını öğütlemiş olan, iş sağlığına önemli katkıları nedeniyle iş sağlığının kurucusu ve babası olarak bilinen kişi kimdir?
A)Paracelsus B)Georgius Agricola C)Bernardino Ramazzini D)Charles Turner Thackrah
CEVAP C
663)(ARALIK 2011 A SINIFI) Türkiye’de 50’den fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde hekim bulundurma zorunluluğu ilkolarak hangi yasal düzenlemede yer almıştır?
A Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C) Belediyeler Kanunu
D) İş Kanunu
CEVAP B
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
664)I. Çalışanları korunması(meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı Korumak)
II. İşletmenin korunması
III. iş gücü ve iş günün kayıplarını en aza indirmek
IV. Üretim ve kalitenin artırılması

hangileri hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlan arasındadır?
A)Yalnız I B)I ve II C)I,II veIII D) HEPSİ
CEVAP D
665) Kaza piramidi dikkate alındığında 330 kaza olayının sırasıyla kaçı maddi hasarla, kaçı uzuv kaybıyla ve kaçı ölümle sonuçlanmaktadır?
A) 200-129-1 B) 300-29-1 C) 300-28-2 D) 310-18-2
CEVAP B
Ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanan her kazanın temelinde 29 uzuv kayıplı ve 300 yaralanma meydana gelmeyen olay vardır (1-29-300 oranı)
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə