S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


)SGK 2012 istatistiklerine göre İş Kazaları en fazla hangi yaş aralığında olmuştur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə27/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39

814)SGK 2012 istatistiklerine göre İş Kazaları en fazla hangi yaş aralığında olmuştur?
A) 25-29 B) 18-24 C) 30-34 D) 35-39
2011 yılı istatistiklerinde bu 25-29 iken 2012 de değişmiş ve 30-34 olmuştur.cevap C
Erkeklerde 2012de en fazla: 30-34
Kadınlarda 2012de en fazla: 18-24
815)SGK 2012 istatistiklerine göre meslek hastalıkları en fazla hangi yaş aralığında olmuştur?
A) 40-44 B) 50-54 C) 30-34 D) 35-39
2011 ve 2012 de aynı 40-44 yaş..CEVAP A
Erkeklerde 2012de en fazla: 40-44
Kadınlarda 2012de en fazla: 25-29
816)SGK 2012 istatistiklerine göre Meslek Hastalıklarının Türüne Göre Dağılımına göre en fazla aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?
A) Nikel Ve Bileşikleri
B) Kurşun Ve Kurşun Tozları
C) Slikoz Ve Slikotuberküloz
D) Asbestoz
CEVAP C....2. sırada kurşun geliyor
817)(MAYIS 2013 A SINIFI)SGK 2012 İstatistik Yıllığına göre, Türkiye’de Meslek Hastalıkları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 30-34 C) 40-44 D) 45-49
Orjinalinde 2011 i soruyordu ben en 2012 ye uyarladım.
CEVAP C
818) (MAYIS 2013 A SINIFI) Türkiye’de SGK 2012 İstatistik Yıllığına göre,iş kazaları en fazla hangi yaş grubunda ortaya çıkmıştır?
A) 25-29 B) 35-39 C) 40-44 D) 45-49
Orjinalinde 2011 i soruyordu ben en 2012 ye uyarladım.
CEVAP B..(2011 olsaydı A olacaktı)
BU KONUDA BİTMİŞTİR.BURDAN GELEBİLECEK 1 SORUYU KESİNLİKLE KAÇIRMAZSINIZ..SORU GELME İHTİMALİ DÜŞÜK.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
1 SORU MUTLAKA GELECEKTİR
819)ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planlama B) Kontrol C) Uygulama D) Politika
CEVAP D. Politika
820) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır?
A) Planlama
B) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
C) Yönetimin Gözden Geçirmesi
D) Politika
CEVAP C
Politika----planlama----uygulama ve işletme----- Kontrol ve Düzeltici Faaliyet------ Yönetimin Gözden Geçirmesi
821) TS 18001’in temel felsefesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması
B)İSG mevzuatına göre ihtiyaçları belirtmek
C) Risk değerlendirmesi yapmak
D)Kaliteli üretim yapmak
CEVAP A
822) İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır?
A)Durum tespiti B)Önleme C)Planlama D)Uygulama
CEVAP A
823) Aşağıdaki ifadelerden hangisi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde“ önleyici faaliyet” olarak tanımlamaktadır?
A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek İçin tekrarlanan proses
B) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem
C)Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması
için yapılan işlem
D)Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler
CEVAP B.
824) İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, OHSAS 18001 yönetim sisteminin oluşturulması aşağıdaki aşamalardan hangisinde yapılmaktadır?
A)Önlem alma B) Planlama C)Uygulama D) Kontrol
CEVAP C .uygulama
825) hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde düzeltici faaliyeti tanımlamaktadır?
A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek İçin tekrarlanan proses
B)Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması
için yapılan işlem
C)Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması
için yapılan işlem.
D) Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler
CEVAP B
826) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde İSG politikasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kuruluşun İsg risklerinin büyüklüğüne ve yapısına uygun olmalı
B)Sürekli iyileştirme için taahhüt içermeli
C)tüm personelin çalışma alanına ulaştırılmış ve duyurulmuş olmalı
D) Üretim hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesini sağlamalı
CEVAP D.
3 şıkka ilaveten:
**yürürlükteki isg mevzuatı şartlarına uyulacağı taahhüdü içermeli
** Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli
** ilgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
**Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

827)tehlikenin tanımlanması ,risklerin değerlendirmesi ve risklerin kontrolü TS OHSAS 18001'in hangi aşamasında yapılır?
A)Durum tespiti B)Önleme C)Planlama D)Uygulama
CEVAP B.planlama aşaması
828)Acil durum planları TS OHSAS 18001'in hangi aşamasındadır?
A) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet B)Önleme
C)Planlama D)Uygulama ve işletme
CEVAP D.
Uygulama ve işletme:
**eğitim,bilinç ve yeterlilik
**dokümantasyon
**iştişare ve iletişim
**doküman veri kontrolü
**işletme kontrolü
**acil durum planı
829)TS 18001 standardına göre aşağıdakilerden hangisi pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır?
A) Acil dururn hazırlığı
B) Risk değerlendirmesi
C) İSG hedefleri
D) Yönetimin gözden geçirmesi
CEVAP C
830)Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 standardının beklenen yararlarından değildir?
A)Meslek hastalıklarını en aza indirmek
B)Üretimi artırmak
C)Yaralanan işçi sayısını azaltmak
D)zararlı durumları elemine ederek kazaları önlemeye çalışmak
CEVAP B
831) TS 18001 standardına göre kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşum tanımı nedir?
A)Tehlike B)Olay C)risk D)kaza
CEVAP B
832) TS 18001 standardına göre tehlikeli bir olayın meydana gelebilme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi tanımı hangisidir?
A)Tehlike B)Olay C)risk D)kaza
CEVAP c.risk

833) İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynaklarınsağlanması TS 18001 standardının hangi aşamasında yapılır?
A) Kontrol ve düzeltici faaliyetler
B) Uygulama ve işletme
C) Planlama
D)Önleme
CEVAP B
834) “Uygulama kılavuzu olup, kuruluşlarda sistemin nasıl uygulanacağını anlatan destek dokümandır.”tanımı hangisidir?
A) OHSAS 18001 B) BS 8800 C) OHSAS 18002 D) ISO 14001
CEVAP C
835)OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 9001 in ortak olmayan yönü hangidir?
A)iş sağlığı ve güvenliği
B)proses güvenliği
C)ürün güvenliği
D)acil durum
CEVAP C 
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
836)(ARALIK 2013A SINIFI) TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının eşleştirildiği yönetim sistemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)OHSAS 19020 ve ISO 16001 B)OHS-OSHA 16000 ve ISO 19010:2002
C)TS EN ISO 18010 ve OHSAS-EU 19010 D)TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 9001
CEVAP D
837)(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarından birisi değildir?
A)Planlama 
B)Ürün kalitesi
C)Yönetimin gözden geçirmesi
D)İş sağlığı ve güvenliği politikası
CEVAP B
838)(ARALIK 2013 B SINIFI) TS 18001’e göre, düzeltici faaliyet uygunsuzluğun tekrarının önlenmesi için yapılırken,önleyici faaliyet aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
A)Olasılığı azaltmak
B)Verimliliği artırmak
C)Tehlikeleri belirlemek
D)Uygunsuzluğun ilk defa meydana gelmesini önlemek
CEVAP D
839)(ARALIK 2013 B SINIFI) TS 18001’e göre “kuruluşun tehlikeleri tanımlaması, riskleri değerlendirmesi ve gerekli kontrolleri belirlemesi” iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarından hangisinin kapsamında yer almaktadır?
A) Politika B) Dokümantasyon C) Planlama D) Acil eylem plan
CEVAP C
840 (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) TS 18001’de yer alan “Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumunsebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Tetkik B)Kalite arayışı C)Önleyici faaliyet D)Muhtemel tehlike tedbiri
CEVAP C
841)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) TS 18001’de yer alan “Tetkik kriterlerinin” karşılanma derecesini belirlemek amacıyla “tetkik delillerinin elde edilmesi ve objektif olarak
değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş proses” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

A) Tetkik B) Süreç C) Kalite arayışı D) Düzeltici faaliyet
842)(MAYIS 2013 A SINIFI)ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de bir üst düzeye çıkabilmenin şartı nedir?
A) Politika B) Planlama C) Sürekli iyileştirme D) Yönetimi gözden geçirme
843)(MAYIS 2013 A SINIFI) ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001’de şirket içi uygunsuzluklar hangi başlık altında incelenir?
A)Tetkik B)Politika C)Planlama D)Yönetimi gözden geçirme
CEVAP A
844)(MAYIS 2013 B SINIFI) ISO 14001’de öne çıkan husus aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yönetimi gözden geçirme
B)Acil durum hazırlığı
C)Atık yönetimi
D)Yasal şartlar
CEVAP C
845(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan biri değildir?
A)Verimin artması
B)Ürün güvenliğinin sağlanması
C)İş sağlığı güvenliği riskleri en düşük seviyeye gelmesi
D)Firmanın toplum üzerindeki imajının olumlu yönde değişmesi
CEVAP B
846(EKİM 2012 A SINIFI)OHSAS 18001 yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A)Müşteri memnuniyet analizleri
B)İç ve dış denetlemeler
C)Risk değerlendirmesi
D)Acil durum planları
CEVAP A
847(EKİM 2012 A SINIFI) “Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik standardı olan ..... Mesleki Sağlık ve GüvenlikYönetim Sistem Rehberi 1996’da İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.”ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) DIN 180 B) OHSAS 18002 C) ANSI 2000 D) BS 8800
CEVAP D
848)(EKİM 2012 B SINIFI) OHSAS 18001 yönetim sisteminde tehlike ve risklerin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisiçerçevesinde yapılır?
A)Planlama B)Politika C)Uygulama D)Yönetimin gözden geçirmesi
CEVAP A
849)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdaki yönetim sistemi standartlarından hangisinde risk değerlendirmesi ile ilgili unsurlar yer almaz?
A) TS EN ISO 9001 B) ASTM E-726-01 C) OHSAS/TS 18001 D) TS EN ISO 1400
CEVAP B
850)(MAYIS 2012 A SINIFI) OHSAS 18001’de performans ölçümlerine bağlı geri besleme hangi aşamada yapılır?
A)Planlama B)Uygulama
C)Kontrol ve düzeltici faaliyetD)Yönetimin gözden geçirmesi
CEVAP C
851)(MAYIS 2012 B SINIFI) Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi OHSAS/TS 18001’de verilen tanımlamaya En yakın olanıdır?
A)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin birleşimi
B)Bir yaralanma veya meslek hastalığının ciddiyet derecesi
C)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin matematiksel çarpımı
D)Bir yaralanma veya meslek hastalığının olasılığı ile ciddiyet derecesinin matematiksel toplamı
CEVAP A
852(2011 A SINIFI) OHSAS 18001 standardının asıl amacı aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I- Düzenlemek
II- Planlamak
III- Kontrol etmek

A) Yalnız I B) I - II C) I – III D) I - II - III
CEVAP D
853)(2011 A SINIFI) OHSAS 18001’de yer alan politikada Yapılmaması gereken nedir?
A)Revizyonun sıklığı
B)Ulaşılabilir hedefler
C)Üst yönetimce onaylama
D)Sağlık ve güvenlik geliştirme taahhüdü
CEVAP A
854)(2011 A SINIFI) OHSAS 18001’de yer alan talimatlar kaçıncı
derece dokümanlardır?

A) Birinci B) İkinci C) Dış kaynaklı D) İç kaynaklı
CEVAP B
855)(2011 BSINIFI) Klavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik
standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi” hangi kurum tarafından yayımlanmıştır?

A)Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
B)Uluslararası Çalışma Örgütü
C)İngiliz Standartlar Enstitüsü
D)Dünya Sağlık Örgütü
CEVAP C
BAZI İLAVELER
856) Uluslararası Çalışma Konferansında, ILO üyesi ülkelerin kaç delegesi olmalıdır?
A)4 B)3 C)2 D)1
CEVAP A
857) Dünya Sağlık örgütünün kuruluş tarihi ve ülkemizin resmi üye tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 7 Nisan1948-9 Haziran 1949
B) 7 Nisan-9 Haziran 1949
C) 7 Nisan 1946-9 Haziran 1949
D) 1 Nisan 1945-9 Haziran 1948
CEVAP A...
858) İşçilerin İşte Gürültüye Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında, Konsey Yönergesi ………...nolu AB direktifidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)80/1107/EEC B)86/188/EEC C)78/610/EEC D) 82/501/EEC
CEVAP B
859) İşçilerin İşte Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Etkenlere Maruz Kalmalarından Kaynaklanan Risklerden Korunmaları Hakkındaki Yönergesi……….nolu AB direktifidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)77/576/EEC B) 78/610/EEC C)80/1107/EEC D) 82/501/EEC
CEVAP C
860)Test ,ölçüm ve analiz yapan ulusal kuruluşumuz hangisidir?
A)ÇASGEM B)İSGGM C)İSGUM D)İTK
CEVAP C
ÇASGEM: kısaca eğitim - araştırma
isggm: iş sağlığı ve güvenliği genel müd: kısaca mevzuat yapar
isgüm: iş sağlığı ve güvenliği merkezi müd: test-ölçüm- analiz yapar
itk: iş teftiş kurulu: teftiş- istatistik- veri
SGK: politika yapar
ETİK
861) İş sağlığı profesyonelleri için uluslararası “etik kurallar" aşağıda verilen hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?
A)ILO B)OHSA C)WHO D) ICOH
CEVAP D. Uluslararası iş denetim örgütü
862)Aşağıda verilenlerden hangisi temel, üst etik değerler ve ilkeler arasında yer almaz?
A) Adalet B) Doğruluk ve dürüstlük C)Sorumluluk D)Sadakat
CEVAP D.ilave olarak tarafsızlık
863)Etikle ilgili hangisi yanlış verilmiştir?
A) İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamamakla yükümlüdür
B) İş sağlığı profesyonelleri, işverenlere, işçilere ve temsilcilerine, işyerindeki bilinen ya da kuşkulanılan iş tehlikelerinin bilimsel kesinlik derecesi hakkında bilgi sağlamalıdır.
C) İş sağlığı profesyonelleri, işçilerin ve toplumun güvenlik ve sağlığını koruma açısından gerekli olan bilgileri de saklamalıdırlar
D) İş sağlığı profesyonelleri, yeni ya da kuşkulanılan iş tehlikelerinden bilimsel toplulukları,halk sağlığı ve işçi sınıfı yetkililerini tarafsız olarak haberdar etmelidirler
CEVAP C.saklamamalıdırlar
864) Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A) Küreselleşme B) Teknoloji C) Sosyal sorumluluk D) Kültür
CEVAP B
865) Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve 
yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az .............. kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

A)3 B)5 C)7 D)10
CEVAP A... en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur
866) Çalışma etiği ve iş ahlakına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)İki kavram arasında birfark bulunmamaktadır.
B)İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; çalışma etiği göreceli,töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir.
C)Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken, iş ahlakı dine ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır.
D)iş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlarken, çalışma etiği toplum içindeki farklı grupların dini, cinsel ve etnik kimliklerine göre değişmektedir.

866 sorunun cevabı C
Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken, iş ahlakı dine ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır.
867) Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı ile iş etiği arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İş etiği, evrensel-İş ahlakı, toplumsaldır
B) İş etiği görsel-İş ahlakı kalıcıdır
C) İş etiği bazı kesimler-İş ahlakı herkes içindir
D) İş etiği parça-İş ahlakı bütündür
CEVAP A..
868) (ARALIK 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi etik bir davranış değildir?
A)Dürüstlük
B)Nezaket ve saygı
C)İş güvenliği uzmanının işyeri ile ilgili ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutması
D)İşverenin veya işyeri hekiminin çalışanların kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri bütün çalışanlarla paylaşması
CEVAP D
869)(2010 C sınıfı)Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır.
B) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler.
C) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır.
D) İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır.
CEVAP D
BU KONUDA BİTMİŞTİR...İYİ ÇALIŞMALAR

870) Yetişkinlerin öğrenmeleri ile ilgili aşağıdaküerden hangisi yanlıştır?
A)Yaş ilerledikçe öğrenme gücü azalır,
B)Yaş ilerledikçe öğrenme hızı azalır.
C)Yeterince zaman ayırmak koşuluyla, her yetişkin her türlü bilgiyi öğrenebilir.
D)Yetişkinler, çocuklara göre daha yavaş öğrenirler.
CEVAP A.
yaş ilerledikçe azalan öğrenme gücü değil öğrenme hızıdır.
871) Yetişkinin konuya ilgi duyup, bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve üstün yanlarını merak ederek öğrenmek istediği ve duyum düzeyindeki konu hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalıştığı öğrenme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farkında olma B) ilgilenme C) Değerlendirme D) Deneme
CEVAP B
***Farkında olma: Yetişkin, önce yeni yada kendisinin bilmediği bir bilgi ve becerinin, olayın ve olgunun varolduğunu duyar ve farkına varır.
***ilgilenme; Konuya ilgi duyar ve bu yeniliğin ya da bilginin yararlı ve üstün yanlarını merak ederek öğrenmek ister. Duyum düzeyindeki konu hakkında daha detaylı bilgi toplamaya çalışır.
***Değerlendirme: İlgilendiği konuda daha detaylı bilgi edinen yetişkin, bu bilgi ve becerinin kendisine getireceği maliyet ve yararlan konusunda bir değerlendirme ve hesaplama yapar. Bu değerlendirmede, yararların daha ağır bastığına emin olmak ister. Sonucun kendisi için yararlı ve kâriı olup olmadığını tartar ve hesaplar. Kârlı bulur ise denemek ister.
***Deneme: Öğrendiği bilginin kendisine getireceği yararı ve kârlılığı küçük bir uygulama ile dener ve sonuçlarını gözler.
Deneme sonunda da yararlı ve kârlı olduğu kanısına varır ve inanır ise, uygulama yapmak ister. Kesin kararını deneme sonuçlarına göre verir.
***Uygulama: Yetişkin, bilgiyi ve konuyu benimsemiştir, gerekli girişimlerde bulunarak uygulamaya geçer.
872) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerdeki öğrenme güdülerinden biri değildir?
A)Kişisel gelişme B) Meslek güdüleri
C) Sosyal ilişki D) Genetik aktarım
CEVAP D
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə