S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə29/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39

917)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) koruma topraklaması uygulanan şebeke ve tesislerde elektrik tüketim aygıtlarının sıfırlanmasına izin verilmez
B) Tüketici tesislerinde orta(nötr) iletken mekanik bakımdan korunmalı ve yalıtılmış olarak çekilmelidir
C) Topraklama barasını kesiti, hiç olmazsa en büyük sigorta ile yada otomatik anahtarla korunan işletme aracının koruma iletkeninin kesitinin iki katı olmalıdır.
D) Hava hattı şebekelerinde el ile ulaşabilen uzaklıklar içindeki işletme topraklaması iletkenleri, mekanik zorlamalar ve rasgele dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.
CEVAP C..
** Topraklama barasını kesiti, hiç olmazsa en büyük sigorta ile yada otomatik anahtarla korunan işletme aracının koruma iletkeninin kesitine eşit olmalıdır.
918)sıfırlama ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Sıfırlamanın amacı, işletme araçlarının gövdesinde yüksek dokunma gerilimlerinin sürekli olarak kalmasını önlemektir
B) Sıfırlamanın uygulandığı şebeke ve tesislerde sıfır iletkeni ile bağlantısı olmayan koruma topraklamasının yapılmasına izin verilmez
C) Sıfır iletkenini iletkenliği en az haz iletkenininkinin yarısı değerde olmalıdır.
D) Metal su şebekesi bulunan yerlerde sıfır iletkeni, su borularına olabildiği kadar çok yerde bağlanmalıdır.
CEVAP C Sıfır iletkenini iletkenliği en az haz iletkenininkine eşit olmalıdır.
919)sıfırlama ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kabloların kurşun kılıfları yalnız başına sıfır iletkeni olarak kullanılmaz.
B) Sıfır iletkenlerinin devresi yalnız başına açılıp kapatılmalıdır
C) Sıfır iletkeni üzerine aşırı akım koruma aygıtları konulamaz
D) Sıfır iletkeni dağıtıldıktan sonra artık orta iletkenler ve koruma iletkenleri birbirine bağlanamaz. Bu durumda orta iletken de artık topraklanamaz.
CEVAP B
Sıfır iletkenlerinin devresi yalnız başına açılıp kapatılmamalıdır
diğer önemli hususlar:
** Koruma iletkeni ayrı olarak çekilebilir: bu durumda koruma iletkeni mekanik bozulmalara karşı yeterli biçimde korunmalı ve olabildiğince ait olduğu akım devresi boyunca çekilmelidir.
** Koruma iletkeni orta iletkenle yanı bara yada bağlama ucunda (klemens) bağlanamaz; bunun için ayrı bir koruma iletkeni barası yada koruma iletkeni ucu bulunmalıdır
920) Koruyucu ayırma düzeni, anma gerilimleri en çok .................volta kadar olan elektrik tüketicilerinin akım devrelerini, bir ayırma transformatörü yada motorgeneratör aracılığı ile besleme şebekesinden ayırır
A)100 B)110 C)220 D)380
CEVAP D.380 volt
921) Koruyucu ayırma düzeninin uygulanmasında aşağıdaki şartlardan hangisi yanlıştır?
A) Koruyucu ayırma düzeni ancak gerilimleri 500 V' a kadar olan şebekelerde uygulanabilir.
B) Ayırma transformatörü yada motor-generatörün çıkış tarafındaki anma gerilimi, bir fazlı tüketicilerde 250 V. üç fazlı tüketiciler de 380 V' dan daha yüksek olamaz.
C) Ayırma transformatörleri yada motor-generatörlerin ikinci akım devreleri topraklanır ve öteki tesis bölümlerine iletken olarak bağlanır.
D) Bir ayırma transformatörü yada motor-generatörü ancak anma akımı en çok 16 A olan bir tüketici bağlanabilir
CEVAP C
** Ayırma transformatörleri yada motor-generatörlerin ikinci akım devreleri topraklanamaz ve öteki tesis bölümlerine iletken olarak bağlanamaz

922)Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki …………………….. ile korunacaktır. 
A)Sigorta B)Paratoner C)Parafudr D) Koruyucu ayırma
CEVAP C.parafudr..
923)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 60 A'e kadar akım çeken tablolar barasız 60 A'den daha fazla akım çeken tablolar baralı tipte Olmalıdır.
B) Gerilim altındaki çıplak bölümler arasında en az 10 mm açıklık bulunmalıdır
C) Zil transformatörleri üzerinde aydınlatma yapılmalı ve bunların devresi ayrı bir sigorta
ile korunmalıdır
D) Tabloların demir gövdesi ile gerilim altında olmayan tüm demir bölümleri topraklanmalıdır
CEVAP C.
Zil transformatörleri üzerinde hiçbir şekilde aydınlatma yapılmamalı ve bunların devresi ayrı bir sigorta ile korunmalıdır
924)Bağlama aygıtlarıyla aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri üzerine konulmamalıdır
B) Anahtarların normal olarak toprağa göre gerilim altında bulunan bütün kutupları aynı zamanda açılıp kapanmalıdır
C) Anahtarlar anma akımının ve geriliminin üstündeki değerlerde kullanılamazlar
D) Anma gerilimi 250 V'ye kadar olan elektrik devrelerinde kullanılacak anahtar1ann anma akımı 10'A'dan aşağı olmamalıdır.
CEVAP A
Nötr hatları topraklanmış olan sabit tesislerde, anahtarlar faz iletkenleri üzerine konulmalıdır.
925)Bağlama aygıtlarıyla (fişler,anahtarlar)aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik tesislerinde lambaların duy ve soketlerine takılı prizler kullanılamaz. Aynı şekilde sabit fişleri bulunan çok prizler de kullanılamaz
B) Koruma iletkenleri fış ve prizlerin toprak işareti bulunan yerlerine bağlanmamalıdır
C) Anahtarların bir ucuna birden fazla iletken bağlanamaz. Yani anahtar, dağıtım kutusu olarak kullanılamaz.
D) İç tesislerde kullanılacak fış ve prizlerin anma değerleri 10 A'in altında olamaz
CEVAP B .Koruma iletkenleri fış ve prizlerin toprak işareti bulunan yerlerine bağlanmalıdır
926)Fiş ve prizlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Konutlarda salonlar (20 m2 den büyük alanlı) ve mutfak için en az ikişer, odalar ve banyo için en az birer priz tesis edilmelidir
B) İç tesislerde kullanılacak fış ve prizler Türk Standartlarınauygun olmalı ve bunların topraklama kontağı koruyucu kontak bulunmalıdır
C) Bir fişe birden fazla sabit olmayan iletken bağlanamaz. (Özel fişler de dahil)
D) Prizler dağıtım kutusu olarak kullanılamaz
CEVAP C.Özel prizler bu hükme dahil değildir.
927)sigortalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik hatları eriyen telli sigortalar yada kesiciler ile korunmalıdır.
B) elektrik tesislerinde yamanmış yada üzerine tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılamaz
C) Sigortalar ve kesiciler korunacak hattın başına konulmalıdır. Şebekeden sigortaya gelen faz iletkeni her zaman sigorta gövdesinin alt kontağına bağlanmalıdır. Sigortalı anahtarlar açıldıktan sonra sigorta elemanı gerilim altında kalmamalıdır.
D) Kısa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmaması durumunda, tel sarılmamış eriyen telli sigorta kullanılmayacaktır.
CEVAP D.
Kısa devre kapasitesi yeterli olan ev tipi devre kesici bulunmaması durumunda, tel sarılmamış eriyen telli sigorta kullanılabilir.
928)Aydınlatma aygıtları ve bunlara ait donanımlarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Gazlı boşalma lambalarında (f1üoresan, cıva buharlı, sodyum buharlı vb.) kullanılan tüm plastlar kondansatörlü olacaktır
B) Aydınlatma aygıtları, çıkardıkları ısı kendi içlerindeki ve yakınlarındaki cisimlere zarar
vermeyecek biçimde tesis edilmelidir
C) Aydınlatma tesislerinde 380 V'dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmayacaktır
D) Aydınlatma aygıtlarında faz ve nötr iletkenleri olarak yalıtılmış iletkenler kullanılacaktır. Aygıtların metal parçaları nötr iletkeni olarak kullanılamaz
CEVAP C
Aydınlatma tesislerinde 250 V'dan yüksek şebeke gerilimi kullanılmayacaktır
929)Elektrik motoru ile çalışan aletlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Doğru akım gerilimi kullanılacaksa kesinlikle küçük gerilim yada koruyucu ayırma düzeni uygulanmalıdır.
B) Elektrikle uzaktan kumanda düzeni küçük gerilimle yada koruyucu ayırmalı düzenini gerilim ile çalıştırılmalıdır
C) Küçük gerilimli elektrik üretmek için kullanılan güvenlik transformatörleri ve motor generatörler yada
koruyucu ayırmayı sağlayan aygıtlar kazan, hazne ve boruların dışarısına konulmalıdır
D) Islak elle tutulan bileme makineleri küçük gerilim yada koruyucu ayırma düzeninde çalıştırılmalıdır. Beton karıştırma makineleri ile aynı biçimde çalışmalı yada koruyucu yalıtmalı olmalıdır.
CEVAP A.
Alternatif gerilim kullanılacaksa kesinlikle küçük gerilim yada koruyucu ayırma düzeni uygulanmalıdır.
930)Elektrik İç tesislerinde iletkenler için renk kodları kullanılmaktadır.koruma iletkenleri için hangi renk kullanılır?
A) kırmızı B) Açık mavi C) Yeşil- sarı D) her faz için farklı renkler
CEVAPC
** Koruma iletkenleri için Yeşil- sarı
** Orta iletkenler ve nötr iletkenler için Açık mavi
** Faz iletkenler için Yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için farklı renkler
**Aydınlatma tesisatında anahtardan geçen iletkenin kırmızı, va-e-vien anahtarın bacakları arasındaki iletkenlerin pembe renkli olması tavsiye edilir
931)Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sınır sıcaklık lastik yalıtkanlı iletkenlerde 60° C termoplastik yalıtkanlı iletkenlerde 70° Cdır.
B) Aydınlatma devrelerinde en çok 25 A'e kadar olan aşırı akım koruma aygıtları kullanılabilir
C) iletkenlerin bağlantısı ancak yalıtkan parçalar üzerinde yada yalıtkan kılıflı olarak vidalı klemens, vidasız klemens, lehim yada kaynakla yapılmalıdır.
D) İletkenler kesilmeksizin bir geçiş kutusundan geçirilecekse, birden fazla akım devresi için ayrı ayrı
geçiş kutuları kullanılabilir.
CEVAP D...ortak geçiş kutusu kullanılabilir.
932)Yeraltı kabloları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kablolar toprak içine yada taşlı toprak içine gömülmelidir.
B) Kabloların üzerinde dış kılıflar varsa, yangının yayılmasına engel olmak için bunlar gereken yerlerde soyulmalıdır.
C) Yeraltı kabloları döşendikleri yerlerdeki kimyasal ve mekanik etkilere karşı korunmuş olmalıdır
D) Yeraltına döşenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az 80 cm derinliğe gömülmelidir. Bu yerlerin dışında derinlik en az 60 cm olabilir
CEVAP A
Kablo kanallarının tabanı sağlam zeminli, düzgün ve taşsız olmalı. Kablolar kum içine yada taşı ayıklanmış toprak içine gömülmelidir.
933)Elektrikle ilgili fen adamlarının durumlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A) En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler grup1 dir.
B) Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.
C) Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama grup 3ün yetkisi dahilindedir.
D) Bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımını grup 1 yapabilir
CEVAP D
GRUP 1:
** En az 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri:Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı
** İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar
GRUP 2:
* Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl
mesleki ve teknik öğrenim görenler.
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 30 KW`a kadar
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı
** İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar
GRUP 3:
** Enaz lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar
** Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan
** Elektrik iç tesis yapım işleri: bağlantı gücü 500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,
**İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 500 KW`a kadar

934)Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir?
A)36V B)50V C)80V D)120V
Tehlikeli gerilim alternatif akımda 50 volt, doğru akımda ise 120 volttur. CEVAP D
935)Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için ......... m'yi, yalıtılmış iletkenler için .......... m'yi aşan hatlara büyük aralıklı hatlar denir.
A)50-60 B)75-150 C)100-200 D)250-500
CEVAP A
936.İnsan bedeninden geçen en az kaç mA akım kalpte fibrilasyona ve şuur kaybolmasına neden olur?
A) 5-15 mA
B) 15-30 m A
C) 30-80 mA
D) 80-100 mA
CEVAP D
Not:0,01 Ma:Akımın hissedilme sınırıdır, Elde gıdıklanma olur.
937.Yıldırım yoğunluğunun fazla olduğu yerler hariç ............ kV'a kadar olan hava hatlarında toprak iletkeni kullanılmayabilir.
A)19 B)22 C)36 D)42 

CEVAP C..36 KV
938.Elektrik tesis ve aygıtlarını yıldırım etkisinden korumak için parafudr, eklatör (atlama aralığı) gibi koruyucu aygıtlar kullanılmalıdır. Özellikle .............. kVA'ya kadar olan tesislerde eklatör kullanılması tavsiye edilir
A)100 B)200 C)300 D)400
CEVAP D
939) Elektrik tesislerinde uygun yerlere asılması gereken levhalarda hangisi yoktur?
A) Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler
B) Tesisin bağlama şeması
C) Çalışanların listesi
D) Tesisin işletilmesi sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge.
CEVAP C
940) Kurşun - asitli akümülatör odalarının özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır.
B) kapılar ve pencereler içeriye doğru açılmalıdır
C) Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran
elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
D) Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.
CEVAP B
kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır
941) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Nötr iletkeni (N): Şebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan, elektrik enerjisinin iletilmesine katkıda bulunan bir iletkendir
B) Ayırma transformatörü (Ara transformatör): İletişim tesislerinde, besleme şebekesinden kaynaklanan işlev bozulmalarını önlemek için kullanılan, sargıları elektriksel (galvanik) olarak ayrılmış bir transformatördür.
C) Fonksiyon topraklama iletkeni: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin, bir başka akım devresine sirayet etmesinin yeterli güvenlikle önlendiği ayırmadır
D) Koruma iletkeni (PE): Elektriksel olarak tehlikeli gövde akımlarına karşı alınacak güvenlik önlemleri için işletme elemanlarının açıktaki iletken bölümlerini Potansiyel dengeleme barasına, Topraklayıcılara , Elektrik enerji kaynağının topraklanmış noktasına, bağlayan iletkendir
CEVAP C
Emniyetli ayırma: Bir akım devresine ilişkin olan gerilimin, bir başka akım devresine sirayet etmesinin yeterli güvenlikle önlendiği ayırmadır
942) İşletme araçlarının gövdeleri, akım sisteminin orta noktasına ya da doğrudan doğruya topraklanmış bir şebeke noktasına veya toprağa iletken olarak bağlanmışlarsa, işletme elemanının aktif bölümlerinden, işletme yalıtkanı üzerinden aktif olmayan bölümlere, örneğin gövdeye işletme sırasında geçen akıma ne denir?
A) Kaçak akım
B) Topraklama akımı
C) Sıfırlama akımı
D) ayırma akımı
CEVAP A
943) Kaçak akım koruma anahtarları, herhangi bir tesisat hattından gelen ve dönen akımların toplamının sıfır olması esasına göre çalışırlar. Can güvenliği ve yangından korunma için kaçak akım koruma anahtarlarının açma sınırları sırasıyla kaç olmalıdır?
A) 10 mA - 100 mA B) 30 mA - 300 mA C)50mA-220 mA D)100mA- 1000mA
CEVAP B.
**Can güvenliğinde kaçak akım koruma anahtarının açma sınırı 30mA'dir.
** 300 mA'de devreyi açanlar ise yangın koruma anahtarı olarak isimlendirilir
944) Makine ve tezgâhlarda oluşabilecek elektrik kaçaklarından çalışanları korumak için uygulanan aşağıdaki yöntemlerden hangisi tehlikelidir?
A) Sıfırlama B) Kaçak akım rölesi kullanma C) Küçük gerilim kullanma D) Topraklama
CEVAP A
Sıfırlama, gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, şebekenin sıfırlama hattına (topraklanmış nötr hattına)veya ayrı çekilmiş koruma iletkenine bağlanmasıdır. Küçük değerdeki kaçaklar, sigorta tarafından algılanmayacağı için cihaza dokunan kişiler için de her zaman potansiyel tehlike oluşturur.
945) Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içinemonte edilmeli, değeri ...... amperin üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.
A)12 B)24 C)32 D)42 
CEVAP C 32 amper
946) Aşağıdaki elektrikli el aletlerine ilişkin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A)Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmelidir
B) Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymeliler, işe uygun izole eldiven takmalılardır.
C)Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akımı geçirmeyen maddeyle kaplanmalıdır.
D) Elektrikli el aletleri kendi kapasiteleri içinde aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalıdır
CEVAP B
**Asılı olarak kullanılması gereken taşınabilir elektrikli aletler, yay veya bir kablo ya da bir zincir ucuna asılarak uygun ağırlıklarla dengede tutulmalıdır.
**Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılarçalışma sırasında kullanılmamalıdır.
**Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler, işe uygun izole eldiven takmalılardır.
947) Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin güvenli kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Koruma iletkenlerinin bağlantısı tam bir iletkenlik sağlayacak biçimde yapılmalıdır
B) Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalıdır.
C) Kablolar dağınık bulundurulmamalı ve geçitlerde yüksekten geçirilmelidir.
D) Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca iki şalter bulundurulmalıdır.
CEVAP D.1 şalter olacak
Diğerleri:
**Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalıdır.
** Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalıdır.
** Koruma iletkenli bir koruma sisteminde kullanılan elektrikli araçlar topraksız prizlerden ve koruma düzeni olmayan tesisattan beslenmemelidir.
**Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve sıfır iletkeni bütün uzunlukları boyunca özel olarak belli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Bu işaret başka iletkenler için kullanılmamalıdır
948)Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması için alınması gereken önlemlerden ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
B) Gerilimin her yönden kesilmesi
C) Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
D) Kısa devre etme ve topraklama
CEVAP B
Sıralama şu şekilde:
1.Gerilimin heryönden kesilmesi
2.Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
3.Çalışılacakyerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
4.Çalışılan yerlerde ve işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
5.Kısa devre etme ve topraklama
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə