S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə3/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

a) 10 b)25 c)30 d) 40

Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.

çıkmış sorulara örnekler

s77)AĞUSTOS 2013 A SINIFI

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya bundan kuşkulanıldığı takdirde öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)Emniyet tedbirleri alınarak çalışmalara tekrar başlanır.

B)Patlamayan lağımlar işaretlenir ve tekrar patlatılır.

C)Elektrikle ateşlemede en az 5 dakika ile ateşlemede en az bir saat geçmeden ateşleme

alanına kimse giremez.

D)Lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağımdeliğinin en az 80 santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir

cevap c

s78)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre mekanik olarak çalışılan açık işletmelerde,kademe düzlüğü nasıl olmalıdır?

A)Atımlardan sonra bile, makinelerin rahatlıkla ve güvenle manevra yapabilmelerine olanak

verecek ve çalışanlar için tehlike oluşturmayacak genişlikte olmalıdır.

B)Kademe düzlüğü genişliği en az 15 metre olmalıdır.

C)Kademe düzlüğü genişliği, en az kullanılan ekskavatörlerin genişliği kadar olmalıdır.

D)Kademe düzlüğü genişliği kademe boyuyla orantılı olmalıdır

s79)AĞUSTOS 2013 A SINIFI

Kadınların, yaşı ne olursa olsun maden ocak larında yer altı işlerinde çalıştırılamaz.” hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

A)Sağlık Kuralları Bakımından Günde AncakYedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’te

B)176 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

C)155 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

D)45 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

cevap d

45 No'lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

s80)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’te yer alan“Ocaklarda çalışan işçilerin, .......... kişiden az olmamak üzere, en az .........., gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10 / % 1’i B) 5 / % 2’si C) 10 / % 3’ü D) 3 / % 5’i

cevap c

s81)AĞUSTOS 2013 A SINIFI Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre bina ve tesislere yakın açık işletmelerde, kademeli ateşleme sağlayan yöntemlerle yapılacak büyük atımlarda kullanılabilecek kapsülün adı nedir?

A) Gecikmeli B) Adi C) Fitilli D) Emniyetli

cevap A

s82)MAYIS 2013 A SINIFIHavasında oksijen % .......’dan az, metan % .....’den fazla, bulunan yerlerde çalışma yapılmamalıdır. Boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 09 / 1 B) 19 / 1 C) 19 / 2 D) 29 / 2

CEVAP C

19 / 2

83)MAYIS 2013 A SINIFI Yeraltı kömür ocakları için aşağıdaki hangi uygulama yanlıştır?

A)Hazırlık devresi dışında yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlanır.

B)Kömür ocaklarında lağımlar elektrikli kapsülle ateşlenmez.

C)Ortamda % 1 metan gazı bulunması durumunda patlayıcı madde kullanılmaz.

D)Yeraltı patlayıcı deposunda sıcaklık 8-30ºC arasında olmalıdır.

cevap b

84)MAYIS 2013 A SINIFI Patlayıcı madde depolarında güvenlik önlemlerine ilişkin olarak, yer altındaki patlayıcı depolarına, Bakanlıktan izin alınmadıkça, kaç kilogram dinamit ve kaç adet kapsülden fazlası konulamaz?

A)50 kg dinamit, 100 adet kapsül B)100 kg dinamit, 300 adet kapsül

C)150 kg dinamit, 300 adet kapsül D)200 kg dinamit, 400 adet kapsül

cevap c

85)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı maden ocakları için kuyular açılırken, kova ile insan taşınan kuyularda kullanılankovaların hızı en fazla ne olabilir?

A) 2,0 metre/saniye B) 1,5 metre/saniye C) 1,0 metre/saniye D) 0,5 metre/saniye

CEVAP B

86)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı kömür ocaklarında, patlayıcı madde ile patlatma yapmadan önce, aşağıda verilen hangi ölçümün yapılması ve bu ölçümün hangi değerden az olması mevzuat gereğidir?

A)Metan gazı ölçümü - % 1 B)Karbondioksit ölçümü - % 1

C)Karbonmonoksit ölçümü - % 0,5 D)Hava hızı ölçümü - 0,5 metre/saniye

87)EKİM 2012 A SINIFI Galeri açılmasında uygulanan delme-patlatma kapsamında, patlayıcı maddenin yerleştirilmesi için açılan lağım deliklerine ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu değildir?

A)Sıkılama işlemi iletken olmayan özel çubuklarla yapılmalıdır.

B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını geçemez.

C)Sıkılama maddesinin boyu 40 cm’ye kadar olan kartuşlar için 35 cm olmalıdır.

D)Nezaretçiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında bulundurmamalıdır.

cevap d

88)EKİM 2012 A SINIFIGrizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre haberleşme, sinyalizasyon ve erken uyarı sistemi dışındaki bütün elektrik teçhizatı, tesisatı ve aygıtları, maden ocağı havasındaki metan oranı yüzde kaç olduğunda, otomatik olarak devreden çıkacak özellikte tesis edilmiş olmalıdır?

A) % 0.5 B) % 1 C) % 1.5 D) % 2

cevap c 1.5

89)EKİM 2012 A SINIFI Yeraltı Maden İşletmelerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümlere göre çalışma planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı hazırlanacaktır.

B)Bu planlara kolayca ulaşılabilecek ve bunlar güvenlik yönünden gerekli olduğu sürece muhafaza edilecektir.

C)Yollar, üretim alanları ile çalışma ve güvenliği etkileyebilecek bilinen diğer özellikler bu planın üzerinde gösterilecektir.

D)Yeraltı çalışma planları sadece iş kazası olması durumunda ve denetim sonuçlarına göre güncelleştirilecek ve işyerinde bulundurulacaktır

cevap d

90)

MAYIS 2012 A SINIFI Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, T-5 sıcaklıksınıfı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit veya 100 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 100 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

B)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 100 ºC’ye eşit veya 200 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 200 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

C)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya 75 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 75 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfını

D)Kullanılan teçhizat, tesisat ve aygıtın en büyük yüzey sıcaklığı 75 ºC’ye eşit veya 150 ºC’den daha küçük olan ve ortamda bulunan gaz ve/veya tozun alevlenme sıcaklığı 150 ºC’den daha büyük olan sıcaklık sınıfın

CEVAP A

DİĞER ÇIKMIŞ SORULARA C,B VE A BAKMAYI İHMAL ETMEYİNİZ...MADEN YÖNETMELİĞİDE BİTMİŞTİR YARIN YENİ YÖNETMELİĞE GEÇECEĞİZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:24.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28861
s91)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Destekten Türkiye genelinde kaç kişiden az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır?

A) 10 B)25 C)30 D)50

CEVAP A 10 KİŞİ
S92)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE göre Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde hangisi yanlıştır?
A)Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
B)İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
C)Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
D)İşverenden işalan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilmez
cevap d
Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde
* Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı
sayısı esas alınır.
*İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
*İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
* Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
* Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
* aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

s93)Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı ................................. yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
A)14 B)15 C)16 D)18
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.
CEVAP C
s94)Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten ......................................yıl boyunca yararlanamaz.

A) 1 B)2 C)3 D)5

CEVAP 3 YIL

bu yönetmelikten de bu kadar...kolay gelsin ( yönetmelik 4 sayfa)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi: 30.12.2013 Resmi Gazete Sayısı:28867 (Mükerrer)
s95)BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN uygulanmadığı yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?

A)Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,


B)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
C)tehlikeli maddelerinpompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerinde
D)Düzenli atık depolama sahalarına,
cevap c
1) Bu Yönetmelik;
a) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
b)İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
c) Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;
1) Tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların sınırlarının dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına,
2) Tehlikeli maddelerin kuruluş sınırları dışında bir boru hattıyla taşınmasına,
ç) Madenlerde, taş ocaklarında ve sondaj kuyusu vasıtasıyla minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması ve çıkarılması faaliyetlerine,
d) Denizde, minerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,
e) Düzenli atık depolama sahalarına,

uygulanmaz
istisnalar
Ancak bu Yönetmelik;
a) Birinci fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında tehlikeli maddelerin 
pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerine
,
b) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli maddelerin kullanıldığı, birinci fıkranın (ç) bendi kapsamındakiminerallerin ve hidrokarbon bazlı doğal maddelerin işlenmesi ile ilgili faaliyetlere ve bu işlemlere ilişkin depolama faaliyetlerine, 
uygulanır.
96)Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma,çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimaline nedenir?
A) Olay B)tehlike C)risk D)kaza
Risk:Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma, çevre kirliliği ya da başka zararlı sonuçların meydana gelme ihtimalini
97)Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline nedenir?
A) Olay B)tehlike C)risk D)kaza
Tehlike:Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,
98)İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak bildirimini yapar.bu bildirimle ilgili hangisi yanlıştır?
A)Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olmasıyla yapılır
B)Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi durumunda yapılır
C)Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
D)bildirimler en geç 30 gün içinde yapılmak zorundadır
İşletmeci Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak
bildirimini yapar. bu bildirimde,
a) Beyan edilen tehlikeli maddelerin miktarında kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması,
b) Beyan edilen tehlikeli maddelerin niteliğinde veya fiziki şeklinde değişiklik olması,
c) Uygulanan proseslerde değişiklik olması,
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması,
d) Kuruluşun faaliyetine son vermesi veya devredilmesi,hallerinde 
yirmi işgünüiçerisinde bildirimini günceller
cevap d
99)Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla ..........................metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.
A)Karma 
B) kantitatif 
C)kalitatif
D)olasılıklı
Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla kantitatif metotlarla risk değerlendirmesi yapılır.
100)Kantitatif risk değerlendirmesinde hangi husus dikkate alınmaz?
A)Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları
B)Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi
C)Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu
D)Biyolojik maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi. 
cevap d
Kantitatif risk değerlendirmesinde, büyük kazaya yol açabilecek tehlikeler ve aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
a) Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, bu kimyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri.
b) Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi.
c) Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu
alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu.
ç) Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.
d) Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının ve/veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri.
e) Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu.
f) Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.
g) Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.
ğ) Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.
h) Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.
ı)İnsan hataları ve güvenilirlik analizi

101)İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını ................. seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.
A)1x10-4/yıl
B)1x20-4/yıl
C)1x30-5/yıl
D)1x40-5/yıl
İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.
102)İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben kaç iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.
A)5
B)10
C)15
D)30
İşletmeci, Güvenlik raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterli bulunduğunun kendisine bildirilmesini müteakiben on iş günü içinde bildirim ve kayıt sistemine yükler.
103)İşletmeci güvenlik raporunu,güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her ................... yıllık süre içerisinde günceller 
A)1
B)3
C)4
D)5
İşletmeci güvenlik raporunu, güncellemeleri de kapsayacak şekilde, yeterli bulunduğu tarihten itibaren her beş yıllık süre içerisinde günceller ve beş yıllık sürenin bitiminden itibaren yirmi işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.
104)işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren kaç iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir
A)5
B)10
C)15
D)30
işletmeci, güvenlik raporunun içerik ve yeterlilik yönünden uygun bulunduğunun kendisine bildirilmesinden itibaren otuz iş günü içerisinde dâhili acil durum planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir
105)İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını kaç ay içerisinde hazırlar. 
A)6
B)12
C)24
D)36
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay içerisinde hazırlar.

106)İşletmeci, kaç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar?
A) 1 B)2 C)3 D)5
İşletmeci, üç yılı aşmayan aralıklarla dâhili acil durum planını gözden geçirir, gerektiğinde revize eder, günceller, planı tatbik eder ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerin yeterli düzeyde tatbikata katılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.
cevap C
107).......................... yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar. 
A) 1 B)2 C)3 D)5
Üç yılı aşmayan aralıklarla, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, harici acil durum planını gözden geçirir ve gerektiğinde güncelleyerek, planın tatbikatını, işletmeci ve acil servis hizmetleri yürüten birimlerle iş birliği hâlinde yapar. 
108)işletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde,mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilerden hangisine bilgi vermez?
A)Valilik ve ilgili belediye
B)Başbakanlık Afet ve Acil DurumYönetimi Başkanlığı
C)Sağlık Bakanlığı
D)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə