S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə30/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39

949) Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. 
A)180 cm B)200 cm C)250 cm D)300 cm
CEVAP A.180 cm
50) Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirl er hangisinin ilk önce yapılması gerekir?
A) Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalıdır.
B) Görev ernri ve çalışma izni formu düzenlenmeli ve çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmelidir.
C) Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmelidir.
D) Üzerinde çalışma yapılacak teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır.
CEVAP B.
En son yapılansa... Çalışma yeri, gerektiğinde levha, bayrak, flama ve bariyerlergibi işaretlerle sınırlandırılmalıdır.
951) Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde................ bağlı olup olmadığı araştırılmalı, .................. olup olmadığı tespit edilmelidir.
A) jeneratör-akım B)jeneratör -cihaz C)cihaz-jeneratör D) jeneratör - ters besleme
CEVAP D
952) Elektrik iç tesislerinde gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır?
A)32-110 B)50-110 C)50-120 D)100-380
Cevap C
953) Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda karbondioksiti!, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları, 35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde kaç metre uzaklıktan kullanılmalıdır?
A)1 B)2 C)3 D)5
CEVAP C
**15 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 1 metre,
**15-35 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 2 metre,
**35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde : 3 metre
954) Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen küçük gerilim en çok 50 volt kullanılacaktır
B) Gerilimi 650 volt veya daha fazla olan ana dağıtım tabloları ve yüksek gerilimle çalışan bütün aletlerin metal koruyucuları topraklanmış olacaktır
C) Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde bulunacak veya muhafaza sistemi içinde olacaktır.
D) Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalardan değeri 20 amperin üstünde olanları, kapalı bir tablo içine monte edilecek ve en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınacaktır.
CEVAP A.. en çok 42 volt kullanılacaktır
955) İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır. Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız ..................elektrikli el aleti bağlanacaktır.
A)4 B)3 C)2 D)1
CEVAP D
956)Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde alternatif akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi en fazla kaç volt olmalıdır?
A)42 B)50 C)110 D)220
CEVAP A
Doğru akım kullanılıyorsa, kullanma gerilimi 100 voltu geçmeyecek ve artı kutup topraklanmış olacaktır. Alternatif akımda ise ancak en küçük gerilim (en çok 42 V) kullanılacaktır
957)Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrikyüklerinin meydana gelmesine kargı alınacak tedbirlerden değildir?
A)Topraklama B)İyonizasyon C) Ayırıcı transformatör D) Nemlendirme
CEVAP C.diğer üçü var
959)Yüksek gerilimli tesisatta servis koridorları en az kaç santimetre genişlikte olmalıdır?
A) 60 B) 80 C) 100 D) 120
CEVAP B
**Alçak gerilimli tesisatta servis koridorları en az 60cm
**Yüksek gerilimli tesislerde ise en az 80cm
**Koridorların tavan yüksekliği 2 metreden az olmayacaktır.
960)1 - 36 kV'luk hava hattı iletkenlerinin en büyük salınımlı durumda yapılara olan en küçük yatay uzaklığı ne kadardır?
A)1 m B)2m C) 3,5 m D)5m
CEVAP B
Haltın izin verilen en yüksek binalara yatay uzaklık metre
sürekli işletme gerilimi (kV) 
0 - 1 ............................................. ............................... 1 
1 - 36 ..........................................................................2
36 -72,5 ......................................................................3
72,5 -170 ................................................................4
170 -420 .................................................................5
961)150 kV'luk hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir?
A) 1 B)2,5 C) 3 D) 4,5
CEVAP B
Haltın izin verilen en yüksek ağaçlara yatay uzaklık metre
sürekli işletme gerilimi (kV)
0 - 1 ................................................................ 1 
1 - 170 ....................................................................2.5
170 .........................................................................3
170 -420 .........................................................4.5,

ELEKTRİKLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR
962)(ARALIK 2013 A SINIFI)Elektrik akımına maruz kalan bir insan, hangi değerden sonra bu akımı hissetmeye başlamaktadır?
A) 0.01Ma B) 1 mA C) 3 mA D) 30 A
CEVAP A.0.01Ma 
963(ARALIK 2013 A SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, faz ile nötr arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?
A) 10 B) 220 C) 380 D) 1000
CEVAP B.220V
964(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir?
A)Küçük gerilim ile çalıştırmak
B)1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenliktransformatörü ile çalıştırmak
C)Statik yük birikmesini önlemek için elektrikli aletleri nemlendirmek
D)Kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri ile kullanmak
CEVAP C
965(ARALIK 2013 B SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde yüksek gerilim nasıl tanımlanmıştır?
A)Etkin değeri 10 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
B)Etkin değeri 20 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
C)Etkin değeri 50 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
D)Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir.
CEVAP D
966(ARALIK 2013 B SINIFI) Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Uygun bir sigorta kullanıldığı takdirde kaçak akım koruma şalterleri kullanılmasına gerek kalmaz.
B)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
C)Bina girişlerinde, kaçak akımın 30 mA değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
D)Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 A değerini geçmesi hâlinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur
CEVAP B
967(ARALIK 2013 B SINIFI) Ülkemizde bina içi elektrik şebekelerinde, iki faz arasında kaç volt gerilim bulunmaktadır?
A) 25 B) 38 C) 380 D) 1000
CEVAP C.380 V
968(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde tehlikeli gerilim nasıl tanımlanmıştır?
A)Etkin değeri, alçak gerilimde 50 voltun üstünde olan gerilim
B)Etkin değeri, alçak gerilimde 5 voltun üstünde olan gerilim
C)Etkin değeri, alçak gerilimde 500 voltun üstünde olan gerilim
D)Etkin değeri, alçak gerilimde 1000 voltun üstünde olan gerilim
CEVAP A
969(ARALIK 2013 C SINIFI) oprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Bina ve daire girişlerinde kaçak akım koruma şalterleri kullanılması faydalıdır ancak zorunludeğildir.
B)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, topraklama düzeneğine gerek kalmaz .
C)Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, iletkenliği nispeten az olan bir topraklama düzeneği yeterli olabilir.
D)Bina girişlerinde ve daire girişlerinde kullanılan kaçak akım koruma şalterleri aynı kaçak akım değerinde elektriği keserler
CEVAP C
970(ARALIK 2013 C SINIFI) Elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
A) Termometre B) Direnç ölçer C) Barometre D) Voltmetre
CEVAP D
971(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Elektrik akımının/geriliminin kesilmesi
II- İletkenlerin kısa devre edilmesi
III- İletkenlerin topraklanması

Yeraltı kablolarında yapılacak bir çalışmada,yukarıdaki işlemlerden hangilerinin yapılmasıgereklidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II
CEVAP D
972(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
II- Topraklama devresi, yüksek dirençli iletkenden yapılmış olmalıdır.
III- Topraklama devresi meydana gelebileceken büyük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.
IV- Topraklama devresi meydana gelebileceken küçük hata akımı dikkate alınarak ölçülendirilmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) II ve IV C) II ve III D) I ve IV
CEVAP A
973(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulmasında, araç ile depo arasında topraklama hattıbağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerdenhangisidir?
A)Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak
B)Depoları korozyona karşı korumak
C)Aracın elektrik sistemini korumak
D)Statik elektriklenmeyi önlemek
CEVAP D
974(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)
I- 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacaktır.
II- Güvenlik transformatörü kullanılması hâlinde, çıkış devresine birden fazla elektrikli el aleti bağlanabilir.
III- Küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
IV- Özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.

İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) II ve III B) I, III ve IV C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV
CEVAP B
975(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Statik yük birikmesini önler.
B)Sigortanın işlevini de yerine getirir.
C)Toprak kaçak akım şalterleri kullanılan şebekede topraklamaya gerek kalmaz.
D)Fazdan gelen akımın nötrden giden akıma eşit olup olmadığını kontrol ederek kaçak akım tespiti yapar
CEVAP D
976(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı alınabilecek güvenlik önlemlerinden değildir?
A)Topraklama
B)İyonizasyon
C)Nemlendirme
D)Ayırıcı transformatör (güvenlik transformatörü)
CEVAP D
977(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi fiş-priz sistemleri ile ilgili güvenlik önlemlerinden değildir?
A)Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalıdır.
B)Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalıdır.
C)Topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalıdır.
D)Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalıdır
CEVAP C
978(AĞUSTOS 2013 C SINIFI) Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
A) Barometre B) Voltmetre C) Ampermetre D) Direnç ölçer
CEVAP C
979(MAYIS 2013 A SINIFI)Bir elektrik kaynak makinesinin boşta çalıştırılması esnasında oluşan voltaj aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 20-30 V B) 45-75 V C) 55-120 V D) 65-100 V
CEVAP D
980(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıda verilen akım şiddeti-cam rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Akım Şiddeti (Amper)
Camın Rengi
A) 80-175 Açık
B) 175-300 Orta

C) 300-500 Koyu
D)>500 Koyu
CEVAP A
İlave olarak
Akım Şiddeti (Amper)
Camın Rengi
15 - 20
Çok açık
20 -40
Açık
40 - 90
Açık
80 - 175
Orta
981(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi bir transformatör için her zaman doğru değildir?
A)Transformatörün giriş ve çıkış güçleri, kayıpları ihmal edilirse birbirine eşittir.
B)Transformatörün sekonder gerilimi, primer geriliminden daha küçüktür.
C)Transformatörün sekonder akımı, demir kayıpları ihmal edilirse primer akımı ile doğru orantılıdır.
D)Transformatörün sekonder gerilimi, demir kayıpları ihmal edilirse, primer gerilimi ile doğru orantılıdır.
CEVAP B
Temelde transformatörde iki sargı bulunur. Bu sargılardan biri primer (birincil) sargı, diğeri ise sekonder (ikincil) sargıdır.Primer ve sekonder sargılarının elektriksel bir bağlantısı yoktur. Transformatörlerin primer ve sekonder sarım sayıları, gerilimleri ve akımları arasında sabit bir oran vardır.Bu orana dönüştürme oranı denir. Dönüştürme oranına göre primer sarım sayısı ve gerilimi sabit kabul edilirse sekonder sarım sayısı artırılırsa sekonder gerilimi artar ve sekonder akımı düşer. Sekonder sarım sayısı az olursa sekonder gerilimi düşer.
982(MAYIS 2013 A SINIFI)Doğru akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 V B) 20 V C) 25 V D) 30 V
CEVAP D
983(MAYIS 2013 B SINIFI)Alternatif akım elektrik çarpması tehlike sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 V B) 40 V C) 50 V D) 60 V
CEVAP C
984(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım devreleri için yanlıştır?
A)Alternatif akım DC akım gibi sabit olmadığı ve zamana göre sinosidal (bazen (+) bazen (-))olarak değiştiği için toplam enerji kaybı sıfırdır.Bu nedenle de DC akıma göre daha fazla tercih edilir.
B)Aynı miktarda gücün üretilebilmesi ve taşınabilmesi için alternatif akımın güç kayıpları daha azdır.
C)Alternatif akım jeneratörleri ve motorları daha basit, daha hafif, daha sağlam ve daha ucuzdur.
D)Alternatif akımın daha uzak mesafelere yüksek gerilim kullanılarak iletilmesi mümkündür.
CEVAP A
985(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
II- Uzun yüksek gerilim kabloları
III- Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri

Bakım ve onarım gibi işlemler yapılmadanönce, enerji depolayan tüm cihaz ve bileşenlerin enerjisi boşaltılmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri enerji depolar?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II
CEVAP B
986(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Büyüklüğü 20 mA’den fazla olan akımlar kalpte elektrik dengesinin bozulmasına yol açabilir.
II- İnsanın hissedebileceği akım, 0,01 mA’dan başlamaktadır.
III- Büyüklüğü 5 mA’e kadar olan akımlar hiçbir tehlike oluşturmamaktadır.

Elektrik akımının insan vücuduna etkileri açısından yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II
CEVAP B
987(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle çıkan yangınlar
II- Elektriksel yalıtım hatası nedeniyle meydana gelen elektrik çarpmaları
III- Statik elektrik yükleri nedeniyle meydana gelen patlamalar

Toprak kaçan akım şalterleri yukarıdaki risklerden hangilerine karşı doğrudan etkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II
CEVAP C
988(EKİM 2012 B SINIFI)
Aşağıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından alınması gereken önlemlerden değildir?
A)Gerilimin kesilmesi
B)Kısa devre etme ve topraklama
C)Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
D)Gerilimin tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
CEVAP D
989(EKİM 2012 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda tehlike oluşturabilecek durumlardan değildir?
A)Yıpranmış elektrikli el aletleri
B)Preslerde çift el kumanda kullanılmaması
C)Topraklaması yapılmamış tezgâhlar veya el aletleri
D)Topraklamanın belirli periyotlarla kontrolünün yapılmaması
CEVAP B
990(MAYIS 2012 A SINIFI)Elektrik tesisatının topraktan yalıtıldığı IT sistemlerinde, gerilimli bir bölümden açıktaki iletken bölümlere veya toprağa karşı arızanın oluştuğunu gösteren bir yalıtım izleme sistemi bulunmalıdır. Bu yalıtım izleme sistemi için aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
I- Artık akım (toprak kaçak akım) koruma şalteri de bir yalıtım izleme sistemi olarak kullanılabilir.
II- Yalıtım izleme sistemi, işitilebilir veya görülebilir bir alarmı harekete geçirmelidir.
III- Yalıtım izleme sisteminde, arıza sürdükçe alarmın devam etmesine mani olmak için, tüm alarmları kapatan bir düzenek bulunmalıdır.

A) Yalnız II B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III
CEVAP A
991(MAYIS 2012 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin inşaat şantiyelerinde kullanılması esnasında alınması gereken önlemlerden değildir?
A)El aletleri küçük gerilim ile çalıştırılacaktır.
B)El aletleri özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
C)El aletlerinde, devreyi kapalı tutmak için,sürekli olarak basılması gereken yaylı devre
kesicileri bulunacaktır.
D)Birden fazla el aleti kullanıldığı takdirde, bunların tümü aynı güvenlik transformatörünün(sargıları birbirinden ayrı olan transformatör)çıkış devresine bağlanacaktır.
CEVAP D
992(MAYIS 2012 B SINIFI)Elektrik tesisatında topraklama ile ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak bir devre kesme tertibatı bulunacak ve bu tertibat eşzamanlı olarak toprak hattını da devreden çıkaracaktır.
B)Topraklamada, bağlantı hatları açık çekildiği takdirde, mekanik ve kimyasal etkilerden korunmuş olacaktır.
C)Toprak hatları, kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır.
D)Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacaktır.
CEVAP A
993(MAYIS 2012 B SINIFI)
I- Lambalar, sargıları birbirinden ayrı olan bir transformatör üzerinden beslenecektir.
II- Lambalar küçük gerilim (en çok 42 V) ile çalıştırılacaktır.
III- Lambaları besleyen transformatör, çalışma yerinde bulundurulacaktır.

Islak ortamlarda kullanılan alternatif akım lambaları ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) I ve II C) Yalnız II D) Yalnız I
CEVAP B
994(MAYIS 2012 B SINIFI)Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışanların sahip olması gereken “Kuvvetli Akım Tesisleri’nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” hangi bakanlık tarafından verilir?
A)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
C)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
CEVAP B
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə