S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


) hangisi “ikame” kavramını ifade etmektedir?Yüklə 3.2 Mb.
səhifə34/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3.2 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

1123) hangisi “ikame” kavramını ifade etmektedir?
A)Tehlikeli olanın tehlikesiz olanla değiştirilmesi
B)Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümün tecrit edilmesi
C)Makinenin tehlikeli kısımlarının koruyucu içerisine alınması
D)Tehlikeli maddenin bulunduğu bölümde en az işçi ile çalışma
CEVAP A.
1124) hangisi tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda son çare olarak başvurulacak korunma yöntemidir?
A)Kişisel koruyucu donanım kullanımı
B)Tehlikeli işlemlerin ortadan kaldırılması
C)Tehlikeli maddeler yerine daha az tehlikeli olanların kullanılması
D)Toplu koruma Önlemlerinin alınması
CEVAP A
1125) Hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir?
A) Yalıtım B) Periyodik sağlık muayeneleri C) İklimlendirme D) Makine koruyucuları
CEVAP B
Toplu koruma uygulamaları
*Tehlikesiz olanla değiştirme
* Yalıtım
* Koruyucu/koruma içine alma
* Yerel/genel havalandırma
*Yerel/genel aydınlatma
*Makine koruyucuları
* İklimlendirme
*İşaretleme/sınırlama
*Uyarı levhaları
Kişiye yönelik koruma uygulamaları
* işe uygun personel seçimi, eğitimi ve denetimi
* İşe giriş sağlı k muayenesi
* Periyodik sağlık muayeneleri
*Geri dönüş sağlık muayeneleri
* Rehabilitasyon çalışmaları
* Kişisel koruyucu donanımlar
1126)Hangisi tehlikeli duruma örnek olarak verilebilir?
A) Uygun olmayan emniyet donanımı
B) Emniyetsiz vaziyet alma
C) Kişisel koruyucu kullanmamak
D) Yetersiz kişisel koruyucu
CEVAP D
Tehlikeli Durumlar 
* Uygun olmayan koruyucular
* Koruyucusuz çalışma
* Kusurlu alet teçhizat kullanma
* Emniyetsiz yapılmış alet ve makine
*Yetersiz, bakımsız bina, makine, alet
* Yetersiz yada fazla aydınlatma
* Yetersiz kişisel koruyucu
* Yetersiz havalandırma
* Emniyetsiz yöntem ve şartlar
Tehlikeli Davranışlar 
*Emniyetsiz çalışma
* Gereksiz hızlı çalışma
* Uygun olmayan emniyet donanımı
* Emniyetsiz yükleme, taşıma, istif
* Emniyetsiz vaziyet alma
* Tehlikeli yerlerde çalışma
* Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, ürkme, şakalaşma
*Kişisel koruyucu kullanmamak
1127) Kaynakta gürültü kontrolü ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kişisel koruyucu kullanmak
B) Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü
C) Titreşim yalıtımı
D) Kaynağın yerinin değiştirilmesi
CEVAP A
Kaynakta gürültü kontrolü
1. Plânlama ve bakımla gürültü kontrolü
2. İşletme şartlarının değiştirilmesi
3. Daha sessiz olan işlemlerin seçilmesi
4. Kaynağın yerinin değiştirilmesi
5. Susturucu kullanılması
6. Titreşim yalıtımı
7. Titreşimin sönümlenmesi
8. Gürültü kaynağının örtülmesi

Organik Kimyasallar 2'ye ayrılır ; Alifatik ve Aromatik.
• Nitrobenzen alifatik halojendir.
• Sülfirik asit inorganiktir.
• Kimyasalların sınıflandırılmasında fiziksel ve sağlık zararları ve taşıma esasları 170 İLO sözleşmesi.
• Kimyasalların özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırma 177 İLO tavsiye kararı.
• BM tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin taşınması ( UNRTDG ) 9 sınıfa ayrılmıştır.
• Tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması ADR.
• Deride renk değişimine sebep olan kimyasallar ağır metallerdir.
• Karbondioksit = boğucu ve yanmaz.
• Metan = Boğucu ve patlayıcı
• Karbonmonoksit = Zehirleyici ve patlayıcı

Kaynak işlerinde iSG
YENİ KONU.BANKO 1 SORU VAR.
soru çıkarmya ve konuyu açıklamaya başladım ..
1128) Hangisi elektrik kullanılarak yapılan kaynak çeşidi değildir?
A) Ark Kaynağı B)punta kaynağı C)ultrasonik kaynağı D) Gazaltı kaynağı
CEVAP C
ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAKLAR
* Elektrik Ark Kaynağı
* Punta kaynağı
* Gazaltı kaynağı(MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas)
* Sualtı kaynağı
* Lazer Kaynağı
* TİG kaynağı
* Tozaltı kaynağı
1129) Elektrik Ark Kaynağı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Güçlü bir elektrik akımı devresinde kısa bir boşluk oluştuğunda, bu aralıkta elektrik arkı oluşur. Bu arkınsıcaklığı 3500 derece– 4000dereceye ulaşır.
B) Metal veya karbon çubuklara “kaynak elektrotu” denir.
C) Elektrik ark kaynağını sadece doğru akımla (Kaynak redresörü) yapmak mümkündür.
D) ark, iki karbon çubuk arasında ya da kaynak yapılacak metal ile bir karbon veya metal çubuk arasında oluşturulur
CEVAP C
Elektrik ark kaynağını hem doğru akımla (Kaynak redresörü) hem de alternatif akımla (Kaynak transformatörü)yapmak mümkündür.
1130)Gazaltı kaynağı (MIG-Metal Inert Gas, MAG-Metal Active Gas) ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Tozaltı kaynağının aksine dikey, yatay, diyagonal her türlü pozisyonda kaynaklama mümkün olabilir.
B) Koruyucu gaz olarak helyum ve argon gibi soy gazlar ile karbondioksit ve argon gazıda karışım olarak kullanılabilir.
C) %10'i aşmamak koşuluyla karışımda oksijen bulunmasıda olası olabilir.
D) Kaynak üflecinden kaynak bölgesine asal gaz püskürtülür. Bu gaz bölgenin hava ile temasını keser ve kaynak bölgesinin oksitlenmesini önler
CEVAP C.
%5'i aşmamak koşuluyla karışımda oksijen bulunmasıda olası olabilir.
MİG: Metal İnert Gaz altı kaynağı (Metal soygaz), MAG: Metal aktif gaz altı kaynağı, (Argon, Karbondioksit)

1131) Aşağıdaki ifadelerlerden hangisi yanlıştır?
A)Kaynak ışınlarının % 60'ı kızılötesi ışınlardır.
B)Kaynak ışınları iyonlaştırıcı radyasyon yaymaz.
C)Görünen ışınların; ışık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.
D)Kaynak ışınlarının % 10'u görünen ışınlardır.
CEVAP D
Infrared Işınlar (IR): kızılötesi % 60'ı
Görünen Işınlar: % 30
Ultraviyole Işınlar (UV)Morötesi % 10 en tehlikelisi.kansere yol açabilir
1132) Oksijen tüpleri yanıcı gaz tüplerinden ayrı olarak en az kaç metre uzakta depolanmalıdır?
A)5 B)6 C)10 D)15
CEVAP B
**Oksi-asetilen kaynağında yakıcı gaz olarak kullanılan oksijen tüpleri, yanıcı gaz tüplerinden ve kolay yanabilen malzemelerden en az 6 metre uzaklıkta depolanmalıdır. Eğer oksijen tüpleri ile yakıcı tüplerin arasına yangına en az 60 dakika dirençli malzemeden yapılmış bir bariyer konulursa, bu mesafe en az 1,5 metre olabilir.
1133) Asetilen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Asetilen tüplerinde bakır, % 70 bakır alaşımlı malzeme, gümüş ve cıva asla kullanılmamalıdır
B)Asetilen tüplerinde poroz madde, çözücü madde ve asetilen gazı olmak üzere üç ayrı madde bulunur.
C)2,5 bar basınçta patlama özelliği olan bir gazdır.
D)Oksijenle birleşip yandığı zaman oluşturduğu alev yaklaşık olarak 2500 °C sıcaklık vermektedir.
CEVAP D
İlave olarak Asetilenin özellikleri:
* Renksiz, havadan hatif ve zehirli olmayan birgazdır.
*Doğal asetilen kokusuzdur, ticari asetilen ise sarımsak kokusuna benzer bir kokudadır,
*Çözülmüş bir gazdır. İlk olarak poroz maddeye çözücü madde(aseton) yedirilir, ardından asetilen gazı çözücü madde içerisinde çözündürülür.
*Oldukça parlayıcı ve yanıcı bir gazdır. Hava ile parlama sınırı % 2,2 ile 85 arasındadır.
* Oksijenle birleşip yandığı zaman oluşturduğu alev yaklaşık olarak 3500 °C sıcaklık vermektedir.
*2,5 bar basınçta patlama özelliği olan birgazdır. Bu nedenle, asetilenin güvenli kullanılması için basınç en çok 1,5 bar olmalıdır.

1134) Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?
A) Asetilen B) Bütan C) Hidrojen D)oksijen
CEVAP D
yakıcı gazlar sol vida dişli,yanıcı gazlar sağ vida dişli olur.
SOL VİDA DİŞLİLER (ve Ayırt Etme Rengi)
Asetilen -sarı
Bütan -kırmızı
Klor metil -kırmızı
Propan -kırmızı
Hidrojen -kırmızı

SAĞ VİDA DİŞLİLER:
Amonyak -gri
Asit karbonik -gri
Basınçlı hava -gri
Oksijen -Mavi
Azot -Yeşil

Diğerlerinin renkleri
helyum:kahverengi
argon: açık mavi
 
1135) Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en tazla ne kadar olabilir?ÖNEMLİ
A)20°C B)40°C C)50° C D) 70° C
CEVAP C
Basınçlı gaz tüplerinin depolanması:
*Tüplerin depolandığı yerler daima havalandırmalıdır.
* Tüp depolan doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
*Gaz tüpleri açık aleve ve yüksek sıcaklıklara 50 °C maruz bırakılmamalıdır.
*Yanıcı gaz içeren tüpler oksijen ve azot oksit tüpleri ile aynı ortamda depolanmamalıdır.
*Su veya çözgen buharlarının yoğun olduğu ve korozif maddelerin bulunduğu yerlerde depolanmamalıdır.
*Boş gaz tüpleri işaretlenmelidir
*Dolu ve boş tüplerin karışmalarını önlemek için ayrı bölümlerde depolanmaları sağlanmalıdır.
* Özel olarak tasarlanmış taşıyıcılar ile taşınmalıdırlar
*Taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında kapakları kapalı tutulmalıdır


HATALARI DÜZELTMENİZ BENİ SEVİNDİRİR.TEŞEKKÜRLER.
1136) Kaynak işleminde oluşan ve sağlığa zararlı olan gazlardan hangisi yoktur?
A) Ksenon B) Karbondioksit C) Fosgen D) Azot oksitler
CEVAP A
Gazlar:
Azot oksitler ( NO, NO2) Asetilen( C2H2)
Karbondioksit ( CO2) Karbonmonoksit (CO )
Fosgen ( COCl2) Fosfin ( PH3)
Hidrojen ( H2) Propan ( C3H8)
Argon ( Ar) Helyum ( He )
Metal Dumanları
Baryum Berilyum Kadmiyum Bakır
Krom Flour Demir Kurşun
Magnezyum Nikel bileşikleri Çinko oksit
Tozlar:Kaynaklı imalatta tozlar, çapı 1 mikrondan büyük olan taneciklerden oluşmaktadır. Metal oksit dumanları ise çapı 1 mikrondan küçük olan taneciklerden oluşmaktadır
1137) Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A) Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı yağlanmayacaktır.
B) Gaz tüplerinin taşınması için tekerlekli özel araçlar kullanılacak ve bu tüpler kullanılmadıkları zaman, valfları kapanacak ve bu valfları koruyan başlıkları takılacaktır
C) Gaz tüpleri, çalışma anında yatay duracak ve devrilmemeleri için gerekli tedbirler alınacak ve tehlike anında kolayca sökülecek şekilde bağlanmış olacaktır.
D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.
CEVAP C. Gaz tüpleri, çalışma anında dik duracaktır
1138) Aşağıdaki bilgilerden hangisinin basınçlı gaz tüplerinin üzerine silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartıyla yazılması gerekmez?
a) imalatçı firmanın adı
b) imal tarihi
c) Kullanma sıcaklığı
d) En çok doldurma basıncı
CEVAP C
YAZILMASI GEREKENLER:
**İmalatçı firmanın adı
** Seri numarası
**Doldurulacak gazın cinsi
**Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi
** En çok doldurma basıncı
**imal tarihi
1139) Basınçlı gaz tüplerinde alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?
A)Asetilenin temas ettiği kısımlar bakırdan ve%70'den fazla bakirli alaşımdan yapılmış olmalıdır.
B)Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
C)Asetilen tüplerinin içinde absorbsiyon malzemesi bulunur.
D)Asetonda çözül müş asetilen tüplerini n doldurulmasında basınç hiç bir zaman 15 kg/cm'yigeçmeyecektir.
CEVAP A
..Asetilenin temas ettiği bakırdan ve % 70 den fazla bakirli alaşımdan yapılmış olmayacaktır.ÇOK ÖNEMLİ.eğer farklı oranda olursa tepkime gerçekleşir
1140) Kaynak işlerinde çalışanlar, günde en fazla kaç saat çalıştırılabilirler?
A) 5 B)6 C) 7,5 D) 8
Bunu daha evvel yönetmelikte anlatmıştım.CEVAP C
1141) TS EN 559 Standardına göre; hortum renkleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Asetilen.........Kırmızı
B) Oksijen.........mavi
C) LPG, doğal gaz, metan.......yeşil
D) Basınçlı hava, azot, argon, karbondioksit......siyah


CEVAP C
LPG, doğal gaz, metan....Portakal rengi
Asetilen tüpü sarı iken hortumu kırmızıdır.
Oksijen tüpü hortumuda mavidir.
Azot tüpü yeşilken hortumu siyahtır. gibi
1142)Tüp boğazının bir yanal yüzünde; tüpü üreten firmanın ticari ünvanı ve ilk test tarihi ile diğer yanal yüzünde tüpü dolduran ve testini yapan firmanın ticari ünvanı ve son test tarihinin ........mm derinliğinde kalıcı olarak yazılmış olup olmadığını kontrol edilmeli ve yazılmamış ise tüpü teslim alınmaması gerekir. (bakanlığın broşüründen)
A) 0,5 B)5 C)10 D)25
CEVAP A
1143)Basınçlı gaz tüplerinin taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır? (bakanlığın broşüründen)
A) Propan gaz tüplerini dik taşıyın ve yanıcı gaz tüpleriyle zehirli gaz tüplerini beraber taşınmamalıdır
B) Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayrılmamalıdır.
C) Tüpler için uygun koruyucu vana başlıkları ve kapları kullanılmalıdır
D) Taşımadan önce tüplerin valf koruyucu başlıklarının tam olarak takıldığından emin olunması gerekir.
CEVAP B
Hortum ve regülatör bağlantılarını tüplerden ayırın
1144.Basınçlı gaz tüplerinin taşınması esnasında yapılmaması gereknelerden hangisi yanlış verilmiştir? (bakanlığın broşüründen)
A) Taşıma yapılan araçta sigara içilmez
B) Tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösterenetiketlerinin bulunmasına dikkat edilmelidir
C)yükleme bölümünü ile sürücünün arası açık olması ve sürücünün gaz tüplerini görebilmesi gerekir.
D)Tüpleri hiç bir zaman manyetik tutucular ile kaldırılmaması gerekir kaldırmayın
CEVAP C
Yükleme bölümünü sürücünün bulunduğu yerden izole etmeden zehirli gaz tüplerini (etiketlerde belirtilir)taşımayın
1145)
(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak çeşidi değildir?
A)Lazer kaynağı B)Plazma ark kaynağı
C)Gamma ışın kaynağı D)Elektrik direnç kaynağı
CEVAP C
1146(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda, kapalı alandaki oksijen düzeyinidüşüren durumlardan değildir?
A)Gemi ambarlarındaki, paketlenmemiş, dökme mallar
B)Su püskürtme işlemleri
C)Kaynak işlemleri
D)Egzoz gazlar
CEVAP B
1147(ARALIK 2013 B SINIFI) I- Kaynak dumanına maruziyet astım ve pnömoniye (zatürreye) yol açabilmektedir.
II- Kaynak işlerinde kullanılan yanıcı gaz tüpü hortumu ile oksijen tüpü hortumu aynı renkte olmalıdır.
III- Her çeşit koruyucu gaz altında yapılankaynak işleri günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler kapsamında yer almaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) I ve III B) I ve II C) Yalnız I D) I, II ve II
CEVAP A
1148)(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlerinde ortaya çıkabilen risk etmenlerinden değildir?
A)Ozon (O3) B)Azot dioksit (NO2)
C)Alfa (α) parçacıkları D)Mor ötesi (Ultraviyole) ışınım
CEVAP C
1149)(ARALIK 2013 B SINIFI) Bileşenlerden biri sabit kalırken, diğer bir bileşenin onun üzerinde basınç altında döndüğü tamamen mekanik olan kaynak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gaz altı kaynağı B)Sürtünme kaynağı )Oksi-asetilen kaynağı D)Elektrik direnç kaynağı
CEVAP B
1150)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)DIN 8541’e göre oksijen ve asetilen hortumlarının işaretlendirmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Oksijen gaz hortumu mavi işaretlenir.
B)Diğer yanmayan gazlar için hortuma yeşil renk işaretlenir.
C)Yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar hariç) için hortuma kırmızı işaret verilir
D)Tüm yanıcı gazlar (sıvılaştırılmış gazlar dâhil) için hortumun dış kısmına yarısı kırmızı yarısı turuncu renk işaretlenir.
CEVAP B
1151)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Asetilen tüplerinde basınç ve sıcaklık için kabul edilen sınırlar 2,5 atmosfer ve 65ºC’dir.
B)Havaya % 1,5 ile % 85 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir.
C)Oksijene % 2,3 ile % 93 oranında asetilen karıştırılırsa patlama meydana gelir.
D)Asetilen tüp içinde karbon ve hidrojene ayrıldıktan sonra, tutuşma ve yanma olmadan,11 misli bir basınç artışıyla infilak eder
CEVAP A
1152)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda, alınacak olan tedbirlerden değildir?
A)Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.
B)Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak,tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı
yağlanmayacaktır.
C)Gaz tüpleri, çalışma anında mutlaka yatay bir şekilde olacak ve sıkıca herhangi bir yere bağlanmış olacaktır.
D)Şalumolar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya başka bir teçhizata asılmayacak ve gazlar tamamen kesilmedikçe şalumo bırakılmayacaktır.
CEVAP C
1153)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Asetilen üretim cihazlarında bulunan ve cihazın güvenliğini sağlayan sulu geri tepme güvenlik tertibatının su seviyesi ne kadar sıklıkla kontrol edilmelidir?
A)Her kaynak işleminden önce B)On beş günde bir kere C)İki ayda bir kere D)Ayda bir kere
CEVAP A
1154)(MAYIS 2013 A SINIFI) Bir elektrik kaynak makinesinin boşta çalıştırılması esnasında oluşan voltaj aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 20-30 V B) 45-75 V C) 55-120 V D) 65-100 V


CEVAP D.bu sayı farklı farklı geçiyor nette
1155)(MAYIS 2013 B SINIFI) Korozif, parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin taşındığı boru veya kanalların onarımişleriyle ilgili yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?
A)Vanalar kapatılıp kilitlenmelidir.
B)Boru ve kanallar en az % 50 oranında boşaltılmalıdır.
C)Çıkan gaz veya buharın dağılıp kaybolması beklenmelidir.
D)Oksijenli kaynak veya kesme işleri yapıldığı hâllerde borular yıkanmalı ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilmelidir.
CEVAP B
1156(MAYIS 2013 B SINIFI)
I- Kap temizlenmeli
II- İçi soygaz veya su ile doldurulmalıdır.
III- Patlama riskine karşı uygun göz koruyucu su kullanılmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi kapalı kapların kaynakla birleştirilmesinden önce dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP D
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə