S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


)(MAYIS 2013 B SINIFI) Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə35/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

1157)(MAYIS 2013 B SINIFI) Oksijenle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Oksijen, yanıcı gazlardan en az 2 m uzakta depolanmalıdır.
B)Depo ve kullanım yerlerinde iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.
C)Yağ, gres ve ziftli malzemeler ile temas ettikleri zaman infilak ve yangına neden olurlar.
D)Oksijenle kaynak veya kesme işleri yapıldığı hâllerde, borular yıkanmalı ve gerektiğinde kaynar su veya buhar geçirilmelidir.
CEVAP A
KAYNAK KONUSUDA BU KADAR.BENCE BU BİLGİLER YETERLİ..DİĞER ÇIKMIŞ SORULARI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYINIZ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ
YENİ KONU

1158)Çalışma yaşamında stresin kurumsal düzeydeki sonuçlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
B) Hoşnutsuzluk
C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
D)Performans Düşüklüğü
CEVAP B.
Diğerlerine ilave olarak
**Yabancılaşma da var
1159) Bir kurumda sürekli olarak stres altında çalışmak çalışanların kurumla bütünleşmesini ve iş doyumunu engeller.aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) İşe Devamsızlık (absenteeism)
B) yabancılaşma
C) Çalışan Devir Hızı (turnover)
D)Performans Düşüklüğü
CEVAP C. Çalışan Devir Hızı (turnover)
1160)hangisi kişisel stres yönetiminde yer almaz?
A)gevşeme B)egzersiz C)katılım D)diyet
CEVAP C
Kişisel stres yönetimi:
*gevşeme
*egzersiz
*diyet
*davranış değişiklikleri
Örgütsel stres yönetimi:
*denetim
*katılım
*çalışma ekiplerine sorumluluk
*esnek çalışma programları
1161)
I. Çalışanın yetenek ve eğitiminden yararlanılamadığı durum
II. Çalışanın işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediği durum
III. Çalışanın birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesinin istendiği durum
Hangisi doğrudur?ÖNEMLİ

A)Rol yetersizliği - Rol çatışması - Rol belirsizliği
B)Rol çatışması - Rol belirsizliği - Rol yetersizliği
C)Rol yetersizliği - Rol belirsizliği - Rol çatışması
D)Rol belirsizliği - Rol çatışması - Rol yetersizliği
CEVAP C
Rol belirsizliği:İşçi işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar.İşte amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklarda belirsizlik bu durumu destekler. Bu sorunu yaşayan işçilerde iş doyumunun azaldığı, işe bağlı gerilimin arttığı ve sıklaştığı, özgüvenin azaldığı, işgüdüsünün azaldığıkan basıncının ve Kalp hızının arttığı, depresyonun sıklaştığı ve işten ayrılma eğiliminin arttığı görülmüştür.
Rol çatışması:İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır, iş gerilimi ve kalp hızı artar. Kalp hastalıklarının ve ülserlerin rol çatışması olan kişilerde arttığı gösterilmiştir.
Rol yetersizliği:Örgütün işçinin yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar.İş doyumunu azaltır, gerilimi artırır.
1162) Aşağıdakilerden hangisi işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir?
A)Vardiyalı çalışma
B)Monoton iş
C)Değişmez çalışma saatleri
D)Liyakate uygun yükselme olanağı
CEVAP D
İşyeri ortamı ve iş çevresi bakımından:
** Örgütsel kültür ve işlev: İletişim, sorun çözme ve kişisel gelişim olanaklarının yetersizliği, örgütsel amaçların belirsizliği
**Örgütsel rol: Rol belirsizliği ve çatışması, sorumluluk
**Kariyer gelişimi: Kariyerin durgun, belirsiz ve yetersiz olması, düşük ücret, güvencesiz iş, işe verilen toplumsal değerin yetersizliği
**Karar serbestisi ve denetim: Katılımın yetersizliği, iş üzerinde denetimin olmaması
**işyerinde kişiler arası ilişkiler: Sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık, kişiler arası çatışma, üstlerle ilişkilerdeki kopukluk, sosyal desteğin yetersizliği
**işin içeriği bakımından: iş çevresi ve ekipmanlar: Tesis ve ekipmanların güvenilirliği, işe uygunluğu ve ulaşılabilirliği, bakını ve onarımı ile ilgili sorunlar
**Görev tanımı: Tek düze, tekrarlayıcı, parçalanmış ve anlamsız iş, iş ve işte gelecek belirsizliği
** İş yükü ve hızı: Zaman baskısı, iş hızını denetleyememe, aşırı yüklenme
**Çalışma süresi: Vardiyalı çalışma, uzun belirsiz veya kesintisiz çalışma saatleri, asosyal çalışma süreleri
1163) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde psikososyal etkenlerin oluşturduğu davranışsal sorunlardan değildir?
A) Fazla ya da az yemek yeme
B) Deri döküntüleri
C) Sigaraya aşırı düşkünlük
D) Uykusuzluk
CEVAP B.
Fizyolojik sorunlar: Kalp atışlarının artması, çarpıntı, hipertansiyon, nefes darlığı, göğüs ağrısı, boğazda yutkunma güçlüğü, ateş basması, titreme, baş dönmesi, baş ağrısı, migren ve kronik baş ağrıları, rnide ve kaslarda gerginlik,hazımsızlık, kireçlenme, yorgunluk, cinsel iktidarsızlık, şeker hastalığı, egzama, sedef hastalıkları, saç ve kıl dökülmesi
Zihinsel ve duygusal sorunlar:Stres ve gerilim fazla enerji tüketmeye neden olduğu için bir süre sonra birey kendisini zayıf,güçsüz, her an kötü bir şey olacakmış duygusunuyaşayan, nedeni belirsiz yoğun bir endişe duyan, uykusuzluk çeken,sinirli ve çabuk heyecanlanan bir kişi durumunda hissedebilir. Dikkatini toplamakta güçlük çekebilir, hafıza sorunları yaşayabilir ve öğrendiği konuları unuttuğu endişesine kapılabilir.
• Davranışsal sorunlar; İçe kapanma, uykusuzluk, uyuma isteği, iştahsızlık, yemede artış, konuşma güçlükleri, bir maddeye(sigara, alkol vb) aşırı düşkünlük, sakarlık,
1164) Aşağıdakilerden hangisi ani tükenme sendromuna bir örnek olarak verilebilir?
A)Enerji kaybı 
B)Ani kaygılanma
C) Diğerlerine karşı negatif tutum
D) Karoshi
CEVAP D. Karoshi
1165)hangisi stres sonucu bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçiardan biri değildir?
A) Endişe B)Tükenme C) Depresyon D) Çatışma
CEVAP D
Stresin yol açtığı fizyolojik rahatsızlıkların başında kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, migren, ülser ve kanser gelmektedir. Stresin sonucunda bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçlardan en belirginleri ise endişe, depresyon, uyku problemleri, psikolojik yorgunluk ve tükenmedir.
1166) Hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun,diğerlerine psikolojik yollardan uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelmektedir.tanımda geçen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depresyon B) Stres C) Gerilim D)Mobbing
CEVAP D.mobbing.

1167)(ARALIK 2013 A SINIFI)Psikososyal riskler sağlığı doğrudan (fiziksel)ya da stres aracılığı ile dolaylı (davranışsal,akıl sağlığı vb.) olarak etkileyebilirler.
Aşağıdakilerden hangisi psikososyal risklerin dolaylı etkilerinden birisidir?
A) Kalp krizi B) Mide hazımsızlığı
C) Eklem ağrıları D) Yorgunluk
CEVAP D
1168)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyeri hekimleri, işin yürütümünde ergonomikve psikososyal riskler açısından çalışanların hangi kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmakla yükümlüdür?
A)Fiziksel ve bilimsel
B)Fiziksel ve zihinsel
C)Zihinsel ve bilişsel
D)Bilişsel ve sezgisel
CEVAP B
1169(ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik taciz olarakadlandırılamaz?
A) Yıldırma B) Pasifize etme
C) Fiziksel şiddet D) İşten uzaklaştırma
CEVAP C
1170)(ARALIK 2013 B SINIFI) İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)Önlenmesi Genelgesi`nde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen ‘kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması,yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan.............’ önlenmesi, gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi
açısından çok önemlidir.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A)psikolojik tacizin
B)sosyo - politik manzaraların
C)psiko - kozmatik yüzleşmelerin
D)sosyal - kültürel terbiye zedelenmesinin
CEVAP A
1171)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal yönden riskli işler arasında değildir?
A)Vardiyalı işler B)Parça başı işler
C)Esnek çalışılan işler D)Rotasyonla çalışılan işler
CEVAP D
1172)(MAYIS 2013 A SINIFI)Aşağıdakilerden hangisi psikososyal etmenlerin ölçümünde kullanılabilir?
A) Fizik muayene B) Tükenmişlik ölçeği
C) Performans ölçeği D) Memnuniyet ölçeği

CEVAP C
1173)(MAYIS 2013 B SINIFI)Çalışma hayatında psikososyal sorunlar konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışanlar arasında iletişimi artırır.
B)İşe devamsızlığın sık bir nedenidir.
C)Monoton işlerin yapıldığı işyerlerinde daha sık görülür.
D)Nedenleri arasında işyerinde karar süreçlerine katılmamak da vardır.
CEVAP A
1174)(MAYIS 2013 B SINIFI)Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal risk etmenleri arasında değildir?
A) Çalışma ortamı B) Çalışma süresi C) Cinsiyet D) Ücret
CEVAP C
1175)(21 Ekim 2012 A SINIFI )Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin ortaya çıkmasında psikososyal risk etmenleri rol almamaktadır?
A)Gastrit B)Depresyon C)Karaciğer sirozu D)Koroner kalp yetmezliği
CEVAP C
1176)(21 Ekim 2012 b SINIFI )İşyerinde bir ya da birkaç kişinin, bir başkakişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uyguladıkları sürece ne denir?
A) Mobbing B) Kavga C) Stres D) Gerilim
CEVAP A
1177)(13 Mayıs 2012 A SINIFI )Aşağıda yer alanlardan hangisi psikososyal yönden etkili organizasyonel etmenler arasında değildir?
A)İşyerinin yönetim şekli
B)A tipi kişilik yapısı
C)İşyerinin ücret politikası
D)İşyerinde vardiya varlığı
CEVAP B
1178)(13 Mayıs 2012 B SINIFI )Ülkemizdeki mevzuatta risk değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi Yer almaz?
A) Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda risk değerlendirmesi asbestin türü
ve fiziksel özellikleri ile maruziyet derecesi dikkate alınarak yapılmalıdır.
B) Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin değerlendirmesi yapılmalıdır.
C) Psiko-sosyal risk faktörleriyle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
D) Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
CEVAP C

YÖNETMELİKLERE GÖRE EKSİK KALAN YERLER (AYNI SORULARDA OLABİLİR.KUSURA BAKMAYIN).bu kısımlarda bitince genel soru paylaşımlarım olacak ve çalışma sona erecek.
İLAVELER
ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
1179)İSGB'ler ve OSGBler çalışma ortamı gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili kayıtların yer aldığı yıllık değerlendirme raporunu aşağıdakilerden hangisine göndermekle yükümlü değildirler?
A)işverene
B)İş sağlığı ve güvenliği kuruluna
C)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
D)Sağlık Bakanlığı'na
CEVAP D

1180) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?


A) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun
B)İşveren vekilinin
C)İşyeri hekiminin
D)İşverenin
CEVAP C
1181)Çalışma ortamı gözetimi açısından hangisi yanlıştır?
A)Yapılan ölçümlerde elde edilen sonuçlar hakkında çalışanlara bilgi verilmesi gerekir.
B)çalışma ortamında ölçüm yapılması ile o ortamdaki kişilerin hepsinin etkilenmesi durumu hakkında bilgi edinilir.
C)Çalışma ortamı değerlendirilmesinde elde edilen bulguların düzenli olarak kaydedilmesi bilimsel çalışmalar için uygun bilgi kaynağıdır.
D)biyolojik ve psikolojik değerlendirme yapılması ortam ölçümü yapılmasına göre daha kolay ve ucuzdur.
CEVAP D
1182)kimyasal ortam faktörlerinde yer alan alerjik tozlar hangi sektörde yoğundur?
A)TEKSTİL B)DEMİR ÇELİK C)BOYA D)İNŞAAT
CEVAP A
1183)Türkiye’de standart olarak kabul edilen toz ölçer hangi esasa dayanmaktadır?
A)elektrostatik B)mekanik C)gravimetrik D)optik
CEVAP C . gravimetrik
1184) Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamının gözetimi kapsamında yapılması gereken ortam ölçümlerinden biri değildir?
A)Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü
B )Baca gazı emisyon ölçümü
C)İşyeri havasında toz ölçümü
D)Termal konforşartların ölçümü
CEVAP B
Baca gazı emisyon ölçümü çevre mevzuatı kapsamında yapılması gerenken bir ölçüm olup ortam ölçümü değildir
HASTALIKLAR
1185)Aşağıda verilen kimyasal madde ve yaptığı kanserden hangisi yanlış verilmiştir?
A) İyonizan radyasyon -Lösemi, akciğer, deri, kemik
B) Ultraviyole ışın -Akciğer
C) Benzen- Lösemi, akciğer
D) Asbest- Akciğer, mezotelyoma, sindirim sistemi
CEVAP B
Diğer doğru cevaplara ilaveten.toplu veriyorum
Madde - İlişkili kanser türü
 
Amino bifenil -Mesane
Arsenik -Akciğer, deri
Benzidin - Mesane 
Kadmiyum- Prostat 
Katran -Deri, akciğer
Krom- Solunum yolları, sinuslar
Naftil amin -Mesane 
Nikel -Akciğer, solunum yolları
Vinil klorür -Karaciğer, anjiyosarkom
Ultraviyole ışın –Deri

1186)Aşağıda verilen iş kolu-kanser türü-etken maddesinden hangisi yanlıştır?
İş kolu................kanser türü............ etken maddesi
A) Madencilik....Deri, akciğer, lösemi....Arsenik, radon, asbest
B) Metal endüstrisi..... Solunum yolları, akciğer......Arsenik, krom ve nikel bileşikler
C) Tarım, orman, balıkçılık........ Deri, akciğer, dudak ..........Ultraviyole, arsenikli pestisid
D) Ulaştırma, gemi yapımı........ Deri, skrotum ..........Polinükleer aromatik hidrokarbon
CEVAP D
**Petrol endüstrisi.... Deri, skrotum .....Polinükleer aromatik hidrokarbon
** Ulaştırma, gemi yapımı ....Akciğer, mezotelyoma ....Asbest 
1187)Darbe gürültülerin üst seviyesi kaç dB’i aşamaz?
A) 140 Db B) 95 C)87 D)85
CEVAP A.140 dB
KALDIRMA ARAÇLARINDA İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU
(KISMEN YÖNETMELİKLERDE İŞLENMİŞTİ)

ÖZET
*çelik halatların emniyet katsayısı: 6
*Bağlantı Zincirlerinin Güvenlik Katsayıları: 5
*Sapan ve Zincirlerin Güvenlik Katsayıları: 4
*İp Halatların Güvenlik Katsayıları: 3
* flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı
* halattta son olarak 2 sarım kalmalı
* kabül edilen en eğır yükün 1,25 katını kaldırmalı
* çelik halat, zincir, kanca: 1 yılda kontrol edilmeli
* operatör 1 kişiden işaret alacak, dur komutunu da herkesten
*takoz konulacaksa takoz tekerleklerin yarıçapı yüksekliğinde olacak
* 5 ton ve üzeri raylı vinçleride 2 fren bulunacak
*çelik halatların aşınması kopması: halatın 1-3 metresi kesilecek
* zincilerde: baklalar boyuna uzaması %5 i geçmişse ve bakladaki aşınma bakla kalınlığının 1/4 ünü geçmişse zincirler kullanılmaz
1188) Üzerine halat sarılan tamburlarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Tamburun flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
B)Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
C)Halat tamburlarının ve millerinin veya motor bobinlerinin sökülmesinden önce kaldırma halatları,
tamburlar üzerinden çıkarılmalıdır.
D)Yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az tek sarım halat
kalmalıdır.
CEVAP D
** Flanş genişliği sarılan halatın çapının 2,5 katı olmalı ve halat fırlamalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
**Tambur yivleri ile kullanılan halatın çapı birbirine orantılı olmalıdır.
**Kaldırma makineleri ve araçların tamburları, kaldıracağı yüke ve kullanılacak halatın çap, nitelik ve sargı sayısına uygun olarak yapılmalı ve iki yanı gerekli yükseklikte faturalı olmalıdır.
**Halatın ucu tambura iyi bağlanmış olmalı ve yük tutma elemanı en alt seviyede bulunduğu zaman, yivli tambur üzerinde en az iki sarım halat bulunmalıdır.
** kaldıraç kolu bırakıldığında, yükü askıda tutabilmek için, tambur mili üzerine güvenlik mandalının oturacağı dişli bir kasnak veya aynı işi görebilecek otomatik sonsuz bir vida konulmalı ve yüklerinin indirilmesini ayar ve kontrol etmek için bir fren tertibatı bulunmalıdır.
1189)Kaldırma makinelerinde kullanılan tel halatların özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Halat uç bağlantıları uygun yapılmalıdır.
B)Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
C)Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
D)Kesinlikle yağlanmamalıdır.
CEVAP D
*Yüklerin keskin kenarlı köşelerinde özel tedbirler alınmalıdır.
* Halat eklemeleri uygun yapılmalıdır.
*Güvenlik kat sayısı en az 6 olmalıdır.
*Kaynak alev ve ısılarına maruz bırakılmamalıdır.
* Uygun yağ ile belirli periyotlarda yağlanmalıdır.

1190)Halatlarda, halat çapındaki incelme oranına göre halatın değiştirilmesi gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çapı 10 mm ye kadar olan halatlarda 0.5 mm olursa
B) Çapı 19 mm'ye kadar olan halatlarda 1 mm olursa
C) Çapı 22-28 mm arasında olan halatlarda 1,5 mm olursa
D) Çapı32-38mmarasındaol anıhalatl arda2mm olursa
CEVAP A.diğer 3 şık var sadece
1191) Kaldırma makinelerinde kullanılan zincirlerin avantajlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) iyi bir verime sahiptirler.
B)daha küçük boyutlardaki elemanlar üzerinde çalışabilirler.
C) ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
D) Fazla bakıma ihtiyaç duymazlar.
CEVAP C
Avantajları: (şıklara ilaveten)
* Çeşitli ortamlarda (sıcak, tozlu, kirli, rutubetli vb.) iyi bir calışma kabiliyeti gösterirler.
Dezavantajları:
* ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluştururlar.
*Gürültülü çalışırlar.
*Çalışma hızları sınırlıdır.
• Aşırı yükte veya zayıflama sonucu belirti göstermeden aniden koparlar.

1192) Yükün iki veya daha fazla vinç ile kaldırılması zorunlu ise aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Vinçlerin bom yüksekliği, halat boyu ve kapasiteleri aynı olmalıdır.
B) En az iki işaretçiden işaret alınmalıdır.
C) Tamburda en az iki sarım halat kalmalıdır
D) Yüklü olarak hareket ettirilmemelidir.
CEVAP B.
Doğrulara ilaveten
**İşlerin, deneyimli eleman nezaretinde yapılmalıdır.
**Tek bir işaretçiden işaret alınmalıdır.

1193) Açık kapların üzerinde köprü ve geçit yapılmayacak, taşıma aracı geçirilmeyecektir. Ancak o kap için gerekli kaldırma araçları ile bunların bakımı için gerekli köprü ve merdivenler bulunabilecek ve bunların genişliği .......................santimetreden dar olmayacaktır.
A)15 B)30 C)45 D)60
CEVAP C.45 cm den dar olmayacak
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə