S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?önemliYüklə 3,2 Mb.
səhifə36/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

1195)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?önemli
A) birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerin hepsinden işaret alacak ve işaretçiler, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
B) Kaldırma makinalarının operatörleri, özellikle eritilmiş maden potaları veya elektrikli mıknatıslarla taşınan parçaları ve benzeri tehlikeli yükleri, çalışanlar üzerinden geçirmeyeceklerdir.
C) Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte tutacaklardır.
D) Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme halinde iken, mıknatıslar vinç üzerinde asılı olarak yüksekte bırakılmayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değdirilecek veya bu iş için yapılmış platformlar üzerine indirilecektir.
CEVAP A.
(D şıkkı tek başına soruldu)
Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır

1196)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri sürekli açık olacak dışarıdan gelecek tehlikelere karşı opratörün ikazı ile kapatılacaktır.
B) Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
C) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır.
D) Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacaktır.
CEVAP A
Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.

1197)Kaldırma araçlarından vinçlerle ilgili emniyet tedbilerinden hangisi yanlıştır?
A) Vinç kabin geçitlerinin köprü üzerinde güvenle geçmeleri sağlanamadığı hallerde, vinç köprüsünün her iki başına ve köprü geçitlerine dikey vaziyette en az 40 santimetre genişliğinde sağlam yapılı, uygun şekilde korunmuş geçit veya sahanlıklar yapılacaktır.
B) Tek raylı vinçlerin geçtikleri yollar, serbest tutulacak ve bu yollar, çizgilerle açıkça belirtilecektir.
C) Vinç arabalarının geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 180 santimetreden az açıklık bırakılmayacaktır
D) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 150 santimetre eninde olacaktır
CEVAP D..
Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır
1198)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır.
B) Zincirler özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları % 5 den fazla uzadıklarında ve bakla veya halka kalınlıklarının dörtte birini geçen bir aşınma meydana geldiğinde, bunlar kullanılmayacaklardır
C) Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalterleri de kapalı duruma getireceklerdir
D) Açık havada çalışan raylı vinçlerde, yük kancasını sürekli olarak aydınlatabilecek ve vinç üzerine bağlanmış lambalar bulunacaktır
CEVAP C
Kabinleri terk etmeden önce, raylı vinç operatörleri, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalterleri de açık duruma getireceklerdir
1199)Kaldırma araçlarındaki emniyet tedbileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ
A)Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya civatalarla tutturulmayacaktır
B) Kaldırma ve bağlama zincirleri, kullanılmadıkları zaman, uygun kancalara asılacak ve bunların paslanması önlenecek, ezilmelere ve korozif maddelerin etkilerine karşı korunacaktır.
C) Çelik halatların güvenlik kat sayısı 4 den aşağı olmayacak ve halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanıklı olacaktır.
D) Çelik halatların bağlantı kısımlarında tellerin aşınması, kopması ve bağlantının gevşemesi gibi hallerde, halatın 1-3 metresi, uygun şekilde kesilecek ve halatın başları, yeniden uygun şekilde bağlanacaktır.
CEVAP C Çelik halatların güvenlik katsayısı 6 olacak
1200)Seal özel çelik halatlarda 1 metre boyunca dayanımlarında % kaçlık kayıp varsa kullanılmayacaktır?
A) % 12 B) %15 C) % 20 D) % 25
CEVAP A
**özel çelik halatların 1 metre boyunca dayanımlarını, aşağıda gösterilen miktarlarda kaybetmiş olanları kullanılmayacaktır.
7 telli çelik halatlarda % 12,

  • 19 telli çelik halatlarda % 20,

  • 37 telli çelik halatlarda % 25,

  • 61 telli çelik halatlarda % 25,

  • Seal özel çelik halatlarda % 12,

  • Üçgen bükümlü özel çelik halatlarda % 15,

  • Nuflese özel çelik halatlarda % 20.

1201)Forklift kullanımına iliskin aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?1201)
A)Forkliftler, G sınıfı sürücü ve operatör belgesi olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
B)Forkliftte operatör harici personel bulunmamalıdır.
C)Forkliftler, altı ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir
D)Forkliftler, kapasitesi dışında kullanılmamalıdır.
Cevap C.yeni yönetmeliğe göre 1 yıl oldu( eskiden 3 aydı)
1202)Kaldırma makinesi operatörü, aşağıdaki işaretlerden hangisini her kim tarafından verilirse verilsin yerine getirmelidir?
A) indir B) Dur C) Kaldır D) Yürüt
CEVAP B
1203)Vinçlerde taşıma kabininin düşme riski , alınan güvenlik önlemleri ne rağmen önlenemiyorsa,aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygun olur?
A)Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı kullanılmalıdır.
B)Gözetim altında çalışılmalıdır.
C)Tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenmelidir.
D)Kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenmelidir.
CEVAP A
1204)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün
en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur.
B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması zorunludur.
C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince yapılacaktır.
CEVAP C.
A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x 1.25 ‘tir. Yılda bir
Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kısmında bazı sorular verildiğinden burada paylaşılmayanları ekliyorum
1205)(ARALIK 2013 A SINIFI)Kaldırma ve iletme makinelerinin periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün
en az 5 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur.
B) Yere sabitlenmiş olan kule vinçlerin her 3 yılda bir kararlılık deneylerinin yapılması zorunludur.
C) Makine mühendisleri istif makinelerinin periyodik kontrollerini yapabilir.
D) Asansörlerin periyodik kontrolleri azami iki yılda bir elektronik mühendislerince yapılacaktır.

CEVAP C.
A nın doğrusu... Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
Bnin doğrusu.. Kararlılık deney yükü: Kaldırma kapasitesi x 1.25 ‘tir. Yılda bir
Dnin doğrusu.... Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl
1206)(MAYIS 2013 A sınıfı)Bir seal özel çelik halatının kullanılamaması için 1 m boyunca dayanımını yüzde kaç oranında kaybetmiş olması gerekmektedir?
A) % 9 B) % 10 C) % 11 D) % 12
CEVAP D. Tam isabet olmuş
1207) )(MAYIS 2013 A sınıfı) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve raylar en az kaç cm eninde olmalıdır?
A 55 B) 65 C) 75 D) 85
CEVAP C. Tam isabet olmuşJ
Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı sürekli olarak serbest tutulacak ve buralar en az 75 santimetre eninde olacaktır
1208) (MAYIS 2013 A sınıfı) 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde olması gereken fren çeşitleri ve sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)1 elektrikli fren
B)2 mekanik fren
C)1 mekanik fren
D)1 elektrikli fren ve 1 mekanik fren
CEVAP D
1209)(MAYIS 2013 A sınıfı) Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik katsayısı mekanik olarak çalışanlarda taşıyacakları yükünen az kaç katına eşit olmalıdır?
A) 4 B) 3,5 C) 3 D) 2,5
CEVAP A
Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakları yükün en az; el ile çalıştırılanlarda 3 katına, mekanik olarak çalışanlarda 4 katına ve erimiş maden veya yakıcı veya aşındırıcı (korozif) maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda ise, 5 katına eşit olacaktır.
1210)(MAYIS 2013 B sınıfı)
I- Zincirlerde düğüm ve büküm olmayacaktır.
II- Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak veya cıvatalarla tutturulmayacaktır.
III- Sert ve kesici köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle zincirler arası, uygun yastıklarla beslenecektir.

Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde dikkat edilmesi gereken hususlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP D
1211)(MAYIS 2013 B sınıfı)Bir nuflese özel çelik halatın kullanılmaması için 1 m boyunca dayanımını en az yüzde kaç oranında kaybetmiş olması gerekmektedir?

A) % 15 B) % 20 C) % 25 D) % 30
CEVAP B
1212)(MAYIS 2013 B sınıfı)10 ton yük kaldıran raylı vinçlerde toplam kaç fren bulundurulmalıdır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1
CEVAP C
1213)(2012 A SINIFI) Kaldırma makinelerinin çelik halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az kaç tam devir yapacak boyda halat sarılı olmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
CEVAP B. 2 sarım
1214)(2012 B SINIFI)kaldırma ve bağlama zincirlerin boyu ne kadar uzadığında değiştirilmelidir?
A) % 2 B) % 3 C) % 5 D) % 5’den fazla
CEVAP D
1215) (2012 B SINIFI) kaldırma işlerinde kullanılan ip halatların güvenlik kat sayısı en az ne olmalıdır?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8
CEVAP A
BU KONUDA BİTMİŞTİR.BİR KISMI İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiNDE GEÇTİĞİNDEN BURADA KALANINI VERDİM. BİR SORU KESİN GELMEKTEDİR.VERİLEN AÇIKLAMALARLA ASLA SORU KAÇIRMAZSINIZ..

MOTORLU ARAÇLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU

1216) Motorlu Arabalarda Alınacak Güvenlik Tedbirlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Motorlu arabaların operatör platformlarının üstleri ve kenarları, demir veya çelikten yapılmış sağlam boru korkuluklarla korunacaktır.
B) Parlayıcı sıvıların veya gazların yüklü bulunduğu vagonlar, boşaltma veya doldurma rampalarında bulunduklarında, bunlar ve bağlantı boruları topraklanacaktır.
C) Motorlu araçlarda kısa devreden dolayı yangın çıkacak olursa alternatörün kablosu çıkartılacaktır
D) Görevli olmayanların motorlu arabalar ve römorklar üzerine çıkmaları, operatörler tarafından önlenecektir
CEVAP C
Motorlu araçlarda kısa devreden dolayı yangın çıkacak olursa Bataryanın kutup başı bağlantısı çıkartılacaktır
1217) Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacaktır.
B) işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olcaktır.
C) aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.
D)En az 85 dB gürültü sağlayacaktır
CEVAP D
1218)Loder ve forklift operatörlerinin sahip olması gereken sürücü ehliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) B sınıfı B) G sınıfı C) F sınıfı D) A sınıf
CEVAP B
1219) ”Üzerinde bir veya daha fazla işçinin bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için” alınması gerekli aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğru değildir?
A)Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan işçiler için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak
B) Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği 50'yi cm geçmemelidir
C)Forklift devrilmeyecek yapıda olacak
D)Sürücü için kabin olacaktır.
CEVAP B
Forklift ile çalışırken :
* İş makinesinde operatör harici personel bulunmamalıdır.
*Operatör mutlaka periyodik aralıklarla dinlenmeli, bu esnada makine kontrol edilmelidir.
*Gece çalışmalarında gerekli aydınlatma sistemi bulunması gerekir,
*iş makinesi ikaz lambası yandığı zaman iş makinesi stop ettirilmelidir
* Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği 30'yi cm geçmemelidir.
*Meyilli alanlarda yükleme yapılmamalıdır.
* Akülü forklifllerin akü bakımı günlük olarakyapılrnalıdır.
1220) Bir iş makinesi park edileceği zaman dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Kepçe ve bağlantı yere indirilmelidir.
B)Geri vitese alınmalıdır.
C)Motor kapatılmalıdır.
D)Parkfreni çekilmelidir.
CEVAP B.Diğer şıklara ilaveten
iş makineleri park edileceği zaman dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
*Vites boşa alınmalıdır,
*Anahtar alınmalıdır.
*Düz yerde park edilmelidir.
*Eğimli sahada dikey açıda park edilmelidir
* Eğimli yerde park edilmesi zorunlu olduğunda tekerlekler bloke edilmelidir.
1221)(2012 A SINIFI) Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş
güvenliği yönünden yapılması yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şantiye hız sınırına uyulmalıdır.
B)Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır.
C)Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır.
D)Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat
etmelidir.
Cevap B
BU KONUDA BİTMİŞTİR.BU KONUDAN SORU GELECEĞİNİ SANMIYORUM.HELE DE 80 SORUYA İNDİ..GELSEDE OLANI BU.DİĞER HUSUSLARI MANTIKTAN ÇIKARTIRSINIZ.
TAM GAZ DEVAM ..

EL ALETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU

1222)Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış verilmiştir??
A) Elektrik el aletleri kendi özel gayeleri için, doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılacaktır
B) Elektrik işlerinde kullanılan penseler, kargaburunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri, uygun şekilde yalıtılmış ve yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik araçlarının sapları, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olacaktır.
C) Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları, yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir maddeyle kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacak ve bu aletlerin üzerlerinde, devreyi kapalı tutmak için, sürekli olarak basılması gereken yaylı devre kesicileri (enterüptör) bulunacaktır.
D) Elektrikli matkap, testere ve taşlarına çarkları gibi döner aletleri kullananlareldiven giymelidir
CEVAP D
Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar, eldiven, kravat, kolye gibi aksesuarlar takmamalı ve bol elbiseler giymemelidir.
1223) Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış verilmiştir??
A)İnşaat şantiyelerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, tek yalıtkanlı olacaktır.
B) Güvenlik transformatörü kullanılması halinde, çıkış devresine yalnız bir elektrikli el aleti bağlanacaktır
C) Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır.
D) Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkili kimseler tarafından kontrol edilecek, topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk olanlar kullandırılmayacaktır.
CEVAP A
İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim veya 1/1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen (ayırıcı transformatör) elde edilen gerilim ile çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş, iki yalıtkanlı olacaktır.
1224)El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az ....................... santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır.
A)1 B)2 C)3 D)5
CEVAP 2 cm
1225)Hangisi el aletlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan yanlış verilmiştir??
A) El aletlerinin su verme veya bilenmesi ile bakım ve onarım işleri, kalifiye işçiler tarafından yapılacak ve bunların sivri veya keskin uçları, kullanılmadıkları zaman uygun şekilde korunacaktır
B) Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri aletler kullanılacaktır
C) Normal kollu anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerleri takılarak uzatılmayacak ve anahtarlar, çekiç olarak kullanılmayacaktır
D) Penseler, tel makasları ve kıskaçları ile gergin tel, yay veya benzeri teller kesilirken, telin kesilen uçlarından biri uygun şekilde tespit edilecektir
CEVAP B
Somun sıkma veya gevşetme için, uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri aletler kullanılmayacaktır.
1226)Eğelerle çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalıdır.
B)Eğeler sapsız kullanılmamalıdır.
C)Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir.
D)Eski eğelerden keski veya kalem gibi aletler yapılmamalıdır.
CEVAP C
*Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye bağlanmalıdır.
* Eğe talaşları üflenerek değil, fırça ile temizlenmelidir.
*Eğe mengenede bağlı olan işin üzerinde bırakılmamalıdır,
* metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları olmalı ve bunlar sapsız olarak kullanılmamalıdır.
* Eğe ve törpüler; sandık açma, çivi sökme veya sert bir cisme vurma işlerinde kullanılmamalıdır.
*Eski eğelerden keski, kalem veya zımba gibi aletler yapılmamalıdır.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə