S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


BU KONUDA BİTMİŞTİR...EL ALETLERİNİN KULLANIMINI İÇEREN SORULARDIR..BUNLAR KAFİ.BURADAN SORU GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUMYüklə 3,2 Mb.
səhifə37/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

BU KONUDA BİTMİŞTİR...EL ALETLERİNİN KULLANIMINI İÇEREN SORULARDIR..BUNLAR KAFİ.BURADAN SORU GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM

Arkadaşlar merhaba,
Kalitatif , kantitatif,nitel,nicel,sayılabilir,sayılamaz çok karıştırılıyor.
bunu ben şöyle çözdüm.
kalitatif=kaliteli
nitel=nitelikli
kaliteli şeyler niteliklidir. ve asla sayılamaz
kalitatif=nitel=sayılamaz
kantitatif=nicel=sayılabilir

BAKIM - ONARIM İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YENİ KONU

1227) hangisi bakım ve onarım islerinin hedefleri arasında ver almamaktadır?
A)Sistemin ömrünü uzatmak
B)Arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmasını önlemek
C)Sistemin arızasız ve problemsiz çalışmasını sağlamak
D)Kazalardan sonra gerekli tedbirleri almak
CEVAP D
Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgâh ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışması; beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması; istenmeyen olaylar, kazalar, yaralanmalar,malzeme hasarları ve zaman kayıplarının oluşmaması için yapıları planlı ve düzenli çalışmalardır.
1228)Titreşim analizi, yağ analizi, sıcaklık analizi gibi yöntemleri kullanarak makine ve ekipmanlardaki arızaları sorun yaratacak hale gelmeden önce tespit ederek muhtemel arızaları önlemeyi hedefleyen bakım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Periyodik bakım 
B) Kestirimci bakım
C) Acil bakım 
D)Önleyici bakım
CEVAP B.
Periyodik bakım(koruyucu bakım): Bu bakım yönteminde, Önceden belirlenen bir zaman periyodunda makine parçalarının bakım ve onarımları yapılmaktadır. Düzenli olarak makine üzerindeki bütün donanımlar gözden geçirilmekte ve tespitedilen arızalar giderilmektedir.
Proaklif bakım (önleyici bakım): amaç,makinelerin arızalarını ortaya çıkarmak değil, başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir. Burada tasarımda,yağlama sistemlerinde ve işletme şartlarında yapılacak değişiklikler
ile arıza sebepleri ortadan kaldırılır.
Kestirimci bakım (uyarıcı bakım): Avantajları şunlardır:
* Bakım süreleri azalır.
*Zamanla oluşan küçük arızaların büyüyerek daha büyük sorunlar oluşturmasının önüne geçilir.
*Makinelerde oluşabilecek önemli arızalar en alt seviyeye iner.
*iyi durumdaki makineler gereksizyere durdurulmamış ve zaman kaybı yaşanmamış olur
* Üretim kaybı oldukça azalır
1229) Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan bütün merdivenlerin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A)Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
B)basamakların genişlikleri en az 13 santimetre olacaktır.
C)eğimleri 45 dereceyi geçmeyecek
D)uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimetreden dar olmayacaktır.
CEVAP C
eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek
1230)hangisi bakım ve onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek eğitimlerden biri değildir?
A) İşyerinde bulunan makineler ve bunların tehlikeleri
B) Bakım işlerinde uyulacak kurallar ve çalışma izni
C) Kaza istatistikleri
D) Kullanılması gereken kişisel koruyucular
CEVAP C
Doğru şıklara ilaveten;
*Makinelerin korunma ilkeleri,
*Elektrik ve mekanik güvenlik,
* Bakım ve onarım sırasında takip edilecek yöntemler

1231)hangisi bakım ve onarım işlerindeki kazaların nedenlerinden değildir?1231)
A) Çalışma ortamının uygun aydınlatılmaması
B) İşe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmaması
C) Çalışmaların aceleye getirilmeden ve planlı yapılması
D) İşin bitiminde daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin yerleştirilmemesi
CEVAP C
Doğru şıklara ilaveten
* Bakım ve onarımın acele ettirilmesi
* Bakım ve onarımın planlı yapılmaması
*Gerekti yerlerden izin alınmaması
*İzin veren makamların gerekli tedbirleri almaması
*Uzman kişilerin veya ekiplerin bulunmaması veya ekiplerin yetersiz olması
*Çalışma esnasında uygun tedbirlerin alınmaması
*Çalışma esnasında tesiste meydana getirilen değişikliklerin operatöre izah edilmemesi
*Malzemelerin uygun kullanılmaması
1232)Kazanların bakım ve onarımıyla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım yapılacaktır
B) Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır
C) Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stop valfları ile diğer bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır
D) Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi- asetilen kaynağı yapılmayacaktır.
CEVAP A
Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım yapılmayacaktır.
Doğru şıklara ek olarak
* Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi gözetleyecek ve gerektiğinde ona yardım edecek diğer bir işçi kazan kapakları başında bekletilecektir
1233)Verilenlerden hangisi bakım ve onarım işleri için yanlıştır?
A) Transmisyon yatakları, paralel bir eksen üzerinde bulunacak, bakımlı olacak ve hareket esnasında yağlanacaktır
B) Fırın ve ocaklarda çalışan işçilere işin özelliğine uygun kişisel korunma araçları verilecek ve bakım ve onarım gibi nedenlerle fırın ve ocakların içine girilmeden önce, sıcaklığı 50o C aşağıya düşürülecektir.
C) Koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve işin bitiminde derhal yerine takılacaktır.
D) İşyerlerindeki bakım odaları günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır.
CEVAP A
Transmisyon yatakları, paralel bir eksen üzerinde bulunacak, bakımlı olacak ve hareket esnasında yağlanmayacaktır.
1234)Aşağıdakilerden hangisi bakım ve onarım işlerindeki elektrik çarpması kazalarının nedenlerinden değildir?
A)Ortamın çok iletken olması
B)Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli olması
C)Sistemin enerjisinin kesilmemiş olması
D) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmaması
CEVAP B
Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli olmaması
1235)Rutubetli ve iletken ortamlarda bakım ve onarım çalışmaları yapılırken kullanılan aydınlatma cihazları hangi gerilimde olmalıdır?

A)120volt B) 50 volt C)32volt D)24volt
CEVAP D.24 volt olmalı
1236) Bakım ve onarım işlerine ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi uygun bir davranış değildir?
A)Onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.
B)Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerekiyorsa, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.
C)Basınçlı kazanlar ve kaplarbasınç altında iken onarımında gerekli önlemler alınacaktır.
D)Bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.
CEVAP C. Basınçlıyken asla onarım yapılmaz
1237)Verilenlerden hangisi bakım ve onarım işleri için yanlıştır?
A) Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak bir devre kesme tertibatı bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra bunların, sıfırlanmış olması hali devam edecektir.
B) Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makina ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.
C) Elektrik kaynak makinalarının temizlenmesi tamir ve bakımı veya çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında, makinalar şebekeden ayrılıp elektriği kesilecektir
D) Gerilim altındaki kısımların bakım ve kontroluna yarayan uygun geçitler yapılacak ve bunlar yol olarak kullanılmayacaktır.
CEVAP A
Elektrik tesisatı veya teçhizatının bakım ve onarımında, bunları, devreden çıkaracak bir devre kesme tertibatı bulunacak, devreden çıkarıldıktan sonra bunların, topraklanmış olması hali devam edecektir.
1238)Bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.
B) Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank veya depo ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır
C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.
D) İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo, su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıştırılacaktır. Buhar veya akarsu verildikten sonra, dipte toplanabilecek birikintiler, uygun şekilde temizlenecek ve depo, en az 12 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.

CEVAP D.en az 2 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır.


1239)Daha önce benzin ve fuel oil gibi maddelerin depolanmış oluğu kap, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile kaynak veya kesme yapılmalıdır?ÖNEMLİ
A)Su ile yıkandıktan sonra kaynak işlemi yapılmalıdır.
B)Kap boşaltıldıktan sonra kaynak İşlemi yapılmalıdır,
C)Boşaltılıp buharla temizlendikten sonra içerisine asal gaz doldurularak kaynak İşlemiyapılmalıdır.
D)Doldurma ağzı aşağı gelecek şekilde iki saat bekletildikten sonra kaynak İşlemi yapılmalıdır.
CEVAP C
Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir
1240)(ARALIK 2013 A SINIFI)İş ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İş ekipmanının tüm bakım ve onarımları kayıt altına alınır.
B) İş ekipmanlarının bakımları, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce yapılabilir.
C) İş ekipmanlarının bakımları, işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılabilir.
D) Periyodik kontrol kapsamındaki test ve deneyleri yapılan iş ekipmanlarının günlük veya haftalık muayenelerden geçirilmesine gerek yoktur
CEVAP D
1241) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakım veya onarımı sırasında dikkate alınması gereken hususlardan birisi değildir?
A)Türk standartları
B)Operatör bilgisi
C)Uluslararası standartlar
D)Ekipmanın imalatçısı tarafından hazırlanan bakım kılavuzu
CEVAP B
1242)(ARALIK 2013 B SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının bakımıyla ilgili
Olarak yanlıştır?

A)Her koşulda elektronik ortamda bakım onarım kayıtlarının saklanması yasaktır.
B)Bakım işlerinin, istisnalar dışında, iş ekipmanı kapalı iken yapılması esastır.
C)Bakımla ilgili işlemler günü gününe makineye ait bakım defterine işlenir.
D)İş ekipmanının bakımının kapalı iken yapılamayacağı durumlarda bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınmalıdır.
CEVAP A 
1243)(ARALIK 2013 B SINIFI Tesisat ve ekipmanların periyodik kontrolleri ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
A)Paratonerlerin periyodik kontrolü elektrik mühendisleri tarafından yapılabilir.
B)Transformatörlerin periyodik kontrolü elektrik mühendisleri tarafından yılda bir yapılır.
C)Motopompların periyodik kontrolü makine mühendisleri tarafından yılda bir yapılır.
D)Havalandırma tesisatının periyodik kontrolü malzeme mühendisleri tarafından 7 yılda bir yapılır
CEVAP D
1244)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği
hâllerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacaktır.
B) Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.
C) İş yerlerinde bakım ve onarım işleri, ilgili yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan kesinlikle yapılmayacaktır.
D) Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.
1244 SORU İPTAL OLMUŞ ZATEN HEPSİ DOĞRU
BU ARADA ÖZELLİKLE ÇIKMIŞ SORULARDA HATALAR OLABİLİR.
1245)AĞUSTOS 2013 A SINIFI) bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği 50 santimetre olabilir.
B)Bakım, onarım ve kontrol için işyerlerinde kullanılan merdivenlerin eğimleri 55 derece olabilir.
C)Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
D)Basamakları noksan, yerinden oynamış yahut çatlak veya kırık olmayacaktır
CEVAP A
*Bakım, onarım ve kontrol işlerinde helezoni merdivenler kullanılmayacaktır.
* basamakların genişlikleri en az 13 santimetre olacaktır.
* eğimleri 60 dereceyi geçmeyecek
* uygun sağlamlıkta olacak ve bunların genişliği 55 santimetreden dar olmayacaktır.
DAHA ÖNCE SORMUŞTUM.yine isabet olmuş.

1246)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş ekipmanlarının bakım ve onarımı açısından aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce,operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.
B) İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri,ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
C) Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi biriş ekipmanı daha ayrıntılı muayene yapılana kadar güvenlik limitleri içinde kullanılmaya devam edilir.
D) İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.
CEVAP C
1247)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) “İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar,kalibrasyon gibi işlemlerin tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

A) Tadilat B) Onarım C) Bakım D) Kontrol
CEVAP C.bakım

1248)(MAYIS 2013 A SINIFI)Dışarıdan temizlenemeyen bir deponun suyla temizliği yapıldıktan sonra depo en az kaç saat havalandırılmalıdır?
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5
CEVAP C.2 saat
1249) (MAYIS 2013 A SINIFI)
I- Gerilimin kesilmesi
II- Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
III- Gerilimin, tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
IV- Çalışılacak yerde gerilim olmadığının kontrolü
V- Topraklama
VI- Kısa devre etme

Yukarıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından alınması gereken önlemlerdendir?
A) I, II ve V B) I, II, IV, V ve VI C) I, II, III, IV ve V D) I, II, III, IV, V ve VI
CEVAP B
1250)(EKİM 2012 A SINIFI)
I- Reaktif güç kompanzasyonu için kullanılan kondansatörler
II- Uzun yüksek gerilim kabloları
III- Yüksek gerilim trafolarının nötr topraklama dirençleri

Bakım ve onarım gibi işlemler yapılmadan önce, enerji depolayan tüm cihaz ve bileşenlerin enerjisi boşaltılmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri enerji depolar?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve II
CEVAP B
1251) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangileri kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması
açısından alınması gereken önlemlerden değildir?

A)Gerilimin kesilmesi
B)Kısa devre etme ve topraklama
C)Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi
D)Gerilimin tehlikeli gerilim değerinin altına düşürülmesi
CEVAP D
HAVALANDIRMA ve İKLİMLENDIRME 
YENİ KONU

1252) Hangisi ortam hava kalitesini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Basınç B) Nem C) Isı D) Termal radyasyon
CEVAP A
doğru şıklara ek olarak
• Hava akım hızı
• Havada bulunan kirletici unsurlar
1253)Havalandırma ve iklimlendirme ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştan başa havalandırılacaktır.
B) Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, işyeri havası nemli; taban, duvar ve tezgahlar yaş bulundurulmak suretiyle zararlı maddelerin yapılması önlenecek, gerektiğinde bu çalışmalar, genel ve lokal havalandırma ile birlikte yapılacaktır
C) civa ile çalışmaların yapıldığı yerlerde genel havalandırma yeterli olacaktır.
D)Manganez ve krom ile çalışılan yerlerde, genel havalandırma ile birlikte, uygun aspirasyon sistemi kurulacak ve çalışmalar kapalı sistemde olacaktır
CEVAP C
A ŞIKKI ÖNEMLİ
Genel havalandırma ile yetinilmeyerek civa ile çalışmaların yapıldığı seviyeden veya yeteri kadar aşağıdan etkili aspirasyon sistemi kurulacak, çalışma masalarının üzerine, aspirasyon davlumbazları yerleştirilecektir
1254)Havadaki nem oranı aşağıdakilerden hangisi İle ölçülür?
A) Barometre B) Termometre C) Anemometre D) Psikrometre
CEVAP D
1255)Metabolik ısı, insan metabolizmasının çeşitli aktivite durumunda ürettiği ısı enerjisi değeridir. Bu değer hareketsiz insan için kaç W/m2'dir?
A) 20 B) 50 C) 60 D) 80
CEVAP B. 50 W/m2
1256)Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 50
CEVAP C 30 metreküp
1257)İşyerler inde hava akımınIn kaç m/ s ' yi aşması durumunda rahatsız edici esintiler meydana gelmektedir?
A) 0,1 B) 0,5 C) 1.5 D) 2
CEVAP B.0.5 m/s
1258)Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?
A) 2,5 B) 3 C)3,5 D) 4
CEVAP B.3 metre
Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 m3
1259)Koğuşlarda tavan yüksekliği ...... santimetreden aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi,en az ..... metreküp olarak hesap edilecektir.
A) 280-10 B)280-12 C)300-10 D) 300-12
CEVAP B
tavan yüksekliği 280 cm
hava hacmi en az 12 metreküp

örnek çıkmış sorular
1260)(ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir.
II- Çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilememelidir.
III- Ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmamalıdır.
IV- Çalışanları rahatsız etmemelidir.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangilerine sahip olmalıdır?
A) Yalnız II B ) I ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
CEVAP C
1261) (ARALIK 2013 A SINIFI)
I- Lokal havalandırma sistemi kullanılabilir.
II- Genel havalandırma sistemi kullanılabilir.
III- Mekanik ve kimyasal ajanlarla dışarıya atılabilir.

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen maddelerin, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan, kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
CEVAP B
1262)(ARALIK 2013 BSINIFI)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin mekanik havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Mekanik havalandırma sistemi iptal edilerek genel havalandırma sistemi devreye alınır.
B)Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımları için yetkili bir kişiye gerek yoktur.
C)Yalnızca doğal havalandırma sistemi tercih edilmelidir.
D)Arızayı bildiren kontrol sistemi tesis edilmelidir
CEVAP D
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə