S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde , mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilere bilgi verirYüklə 3,2 Mb.
səhifə4/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde , mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakilere bilgi verir:
Valilik ve ilgili belediye
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
cevap C

Büyük bir kaza sonrasında işletmeci tarafından sağlanması gereken bilgiler
MADDE 18 –
 (1) İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, mümkün olan en kısa sürede en uygun araçları kullanarak aşağıdakileri yerine getirir:
a) Valilik ve ilgili belediye başta olmak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını bu kazadan derhal haberdar eder.
Bu yönetmelikte sağlık bakanlığından bahsetmemiş dolayısı ile C cevabı doğru, Açıklamalarda Sağlık bakanlığının kalkması gerekiyor

109)İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgilerde hangisi bulunmaz?
A)Kazanın oluşumu ve gelişim seyri. 
B)Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut verileri. 
C)kazadan etkilenen kadın sayısı
D)İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgiler:
Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.

  • İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.

  • Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut verileri.

  • Alınan acil durum önlemleri

110)İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip kaç gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler. 
A) 3
b) 15
C) 30
D)60
İşletmeci, kuruluşunda meydana gelen büyük bir kazayı müteakip altmış gün içerisinde, bildirim ve kayıt sisteminde yer alan Büyük Endüstriyel Kazaları Bildirme/Rapor Etme Formunu doldurarak elektronik olarak sisteme yükler. 
111)Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların.....................denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır
A) yılda en az bir kez 
B) yılda en az iki kez 
C) yılda en az üç kez 
D) gerektiğindeDenetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak denetim kapasitesine yönelik kaynakların elverdiği ölçüde, üst seviyeli kuruluşların yılda en az bir kez denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlanır. Yapılan her bir programlı denetimde, söz konusu unsurlardan bir veya birden fazlası denetlenir. Güvenlik yönetim sistemi unsurlarının tamamının denetiminin 6 yıl içerisinde tamamlanması esastır. 
112)Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, ..................’lik bir sıcaklığa ve................. ’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir
A)20 °C.............101,3 kPa
B)20 °C...............100 kPa
C)30 °C..............101,3 kPa
D)30 °C.............100 kPa
Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sıcaklığa ve 101,3 kPa’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir.
Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir sıcaklıkta ve 101,3 kPa standart basınçta bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir maddedir.

113)Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar hangidir?

A)Kolay alevlenir sıvılar
B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C)Alevlenir sıvılar
D)Patlayıcı madde
Kolay alevlenir sıvılar:
Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk tanımı R17)
Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R11)
114)0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar hangisidir?
A)Kolay alevlenir sıvılar
B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C)Alevlenir sıvılar
D)Patlayıcı madde
Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar:
0oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12)
Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik halde bulunan gazlar (risk tanımı R12)

114) tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza sonucu büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi yanlıştır?
A) bir kişinin ölümü,
B)Kuruluş içerisinde 3 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması
C)2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az 1000 olmalıdır)
D)Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),
cevap B
İnsana ve mala zarar:
Aşağıdaki olaylardan herhangi birine sebep olan tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza;
a) Bir kişinin ölümü,
b) Kuruluş içerisinde 6 kişinin yaralanması ve her birinin en az 24 saat hastanede tutulması,
c) Kuruluş sınırları dışında en az bir kişinin yaralanması ve her bir kişinin en az 24saat hastanede tutulması,
ç) Kuruluş sınırları dışındaki konutların hasar görmesi ve kullanılamaz durumda olması,
d) Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (kişi x saat değeri en az 500 olmalıdır),
e) 2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az 1000 olmalıdır)

115) büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılacak durumlardan hangisi yanlıştır?
A) Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanı
B)Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar; 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanı
C)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar; Nehir veya kanal boyunca olan 1 km veya daha fazla hasar
D)Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasar
cevap c
Çevreye verilen hasar;
Karasal habitata uzun süreli veya kalıcı hasar;
a) 0,5 ha veya daha fazla bir habitatın veya yasayla koruma altına alınan bir alanı,
b) 10 ya da daha fazla hektarlık tarım alanlarını da içeren bir habitat alanı,
Tatlısu ve deniz habitatına olan uzun süreli veya önemli hasar;
Nehir veya kanal boyunca olan 10 km veya daha fazla hasar,
Göle veya gölete olan 1 hektar veya daha fazla hasar,
Deltaya olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
Açık denizlere veya kıyılara olan 2 hektar veya daha fazla hasar,
Akifer ya da yeraltı suyuna 1 hektar ya da daha fazla alana olan önemli hasar
116)Bir kuruluşta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın................ ’sine eşit veya daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluşun başka bir yerindeki büyük bir kazaya neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunması hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında ihmal edilir. 
a)% 2 b)% 3 c)% 4 d)% 5
cevap % 2
117)hangileri bu yönetmeliğin uygulandığı maddelerdendir?
I.Amonyum nitrat
II.klor
III.asetilen
IV oksijen
V hidrojen
VI arsenik
A) I,II ve III 
B)I,III ve VI
C)I,II,III,V ve VI
D)HEPSİ
CEVAP HEPSİ
Bu yönetmeliktende bu kadar..umarım bu seferde sorular silinmez......herkese iyi çalışmalar.konuyu destekleyen ve teşekkür eden arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürler

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı:28762
118)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine kapsamına hangileri girmez?
I.Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça;tehlikeli maddelerin,preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde
II.kara,deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
III demir taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
IViç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
A)I ve II
B)I,II ve IV
C)Yalnız II
D)Hepsi
cevap d
Bu yönetmelik ;
* Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde,

* Kara, demir, deniz, hava ve iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde, uygulanmaz
119)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A)Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri
B)Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti
C)Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti
D)Zorunluluk işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti
cevap d
Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti
120)Sağlık ve güvenlik İşaetleri yönetmeliğine görehangisi Sabit ve kalıcı işaretlerden değildir?
A)Trafik yolları güvenlik rengi
B)konteynırlar ve borulardaki işaretler
C)işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller
D)Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler
cevap c
Sabit ve kalıcı işaretler
* Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır.
*Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecektir.
*Konteynır ve borular üzerindeki işaretler
* Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler, işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenecektir.
*Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak işaretlenecektir.
Geçici işaretler
* işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
* Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

121 )Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılamayan hangisidir?
A)Işıklı işaret ve sesli sinyal
B) Işıklı işaret ve sözlü iletişim
C) Işıklı işaret ve el işaretleri
D) El işaretleri ve sözlü iletişim
Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.
– Işıklı işaret ve sesli sinyal
– Işıklı işaret ve sözlü iletişim
– El işaretleri ve sözlü iletişim
Cevap C
122) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Dikkatli ol, önlem al, kontrol et-sarı
B) Kişisel koruyucu donanım kullan-yeşil
C) Özel bir davranış ya da eylem-mavi
D)Tehlikeli hareket veya davranış-Kırmızı
mavi
Talimat ve Bilgi: Özel bir davranış ya da eylem\Kişisel koruyucu donanım kullan
cevap b yanlış

123) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Zorunluluk işareti-Mavi
B) Uyarı işareti-sarı
C) Yangınla mücadele-yeşil
D) Yasak işareti-kırmızı
Cevap C
124) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir?
A)Mavi
B)sarı
C)yeşil
D) Parlak turuncu
Cevap A
125) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Tanımlamadaki renk hangisidir?
A)Mavi B)sarı C)yeşil D) Parlak turuncu
Cevap D
Açıklamalar
Kırmızı
Anlamı ve amacı: Yasak işareti , Tehlike alarmı, Yangınla mücadele
Talimat ve Bilgi: Tehlikeli hareket veya davranış \Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et \Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması
sarı
Anlamı ve amacı: Uyarı işareti
Talimat ve Bilgi: Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
mavi
Anlamı ve amacı: Zorunluluk işareti
Talimat ve Bilgi: Özel bir davranış ya da eylem\Kişisel koruyucu donanım kullan
Mavi renk Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
Yeşil
Anlamı ve amacı: Acil çıkış, ilk yardım işareti\ Tehlike yok
Talimat ve Bilgi: Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler\normale dön
Parlak turuncu: Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.

126) Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için yapılacaklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir
B) Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır
C) Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır
D) Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılabilir
Cevap D
Güvenlik işaretinin işlevinin olumsuz etkilenmemesi için;
Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmeyecektir.
Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmayacaktır.
Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmayacaktır.
Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmayacaktır
127) Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır) içeren Yasaklayıcı işaretlerine örnek olarak hangisi verilemez?
A) Sigara İçilmez
B) Yetkisiz kimse giremez
C) Elektrik tehlikesi,
D) dokunma
Cevap c
128) Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır) içeren uyarıcı işaretlerine örnek olarak hangisi verilemez?
A) biyolojik risk
B) Baret tak
C) asılı yük
D) Aşındırıcı madde
CEVAP B
129) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Uyarı işaretleri sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)
B) Yasaklayıcı işaretler daire biçimindedir
C) Yasaklayıcı işaretler Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)
D) Yangınla mücadele işaretleri daire veya kare biçimindedir
Cevap D
130) SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) Yangınla mücadele işaretleri dikdörtgen veya kare biçimindedir
B) Yangınla mücadele işaretleri Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramdır
C) Emredici işaretler Daire veya üçgen biçimindedir
D) Emredici işaretler mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az
%50’sini kapsayacaktır)
Cevap C
Yasaklayıcı işaretler (kırmızı)
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır)

Örnek: Sigara İçilmez , Yaya giremez, iş makinası giremez, Yetkisiz kimse giremez, dokunma
Uyarı işaretleri (sarı)
Temel nitelikler
- Üçgen şeklinde
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve(sarı kısımlar işaret alanının enaz % 50’sini kapsayacaktır)
örnek: Patlayıcı madde, Toksik (Zehirli)madde, Aşındırıcı madde, Radyoaktif madde, asılı yük, Elektrik tehlikesi, iş makinesi, biyolojik risk
Emredici işaretler (mavi)
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)
Örnek: Gözlük kullan ,Baret tak, Eldiven giy, Maske kullan, İş ayakkabısı giy ,Yaya yolunu kullan, Kulak koruyucu tak vb
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri (yeşil)
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır)
Yangınla mücadele işaretleri (kırmızı)
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %
50’sini kapsayacaktır)

131) Kaldırma makinalarında uygulanacak sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Bir kaldırma makinasında birden çok çalışanın görevli olduğu hallerde, kaldırma makinası operatörü, işaretçi veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
B) Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş işaretçiler
tarafından verilecek el ve kol işaretlerine göre yapılır
C) Kaldırma araçlarında kullanılan zil sesleri, ışıklı işaretler iş yerindeki diğer sinyal seslerinden ve ışıklı işaretlerden farklı,diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli, kolayca fark edilebilen olmalı ve aynı işyerinde çalışan tüm kaldırma araçları için aynı olmalıdır
D) Araçlarda onarım yapılıyorsa, araçların üzerine ve uygun yerlere, onarım yapıldığına dair uyarma levhaları konulmasına gerek yoktur.
Cevap D 
Bu yönetmelikle ilgili çıkmış örnek sorular
132)(18 ağustos A Sınıfı) Güvenlik ve sağlık işaretlemelerinde kullanılacak levhaların asgari temel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
A)Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.
B)İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.
C)İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun,darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.
D)Farklı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenlemeler de anlamını belirli hâle getirmeyecekse, kullanılan piktogram ve semboller birbirinin aynısı olabilir.
Cevap D
133) (18 ağustos B Sınıfı) Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve bilgisi “dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere uygulanan güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı B) Sarı C) Mavi D) Yeşil
cevap B
134) (mayıs 2013 A Sınıfı)....... mücadele işaretleri, dikdörtgen veya kare biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?
A) Yangınla B) İş kazasıyla C) Patlamayla D) Kazayla
CEVAP A
135) (mayıs 2013 B Sınıfı) Yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmanların işaretlenmesine ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Bu tip ekipmanların işaretleri daire şeklindedir.
B)Bu tür ekipmanları belirlemede kırmızı renk kullanılır.
C)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenir.
D)Bu tür ekipmanların bulunduğu yerler işaret levhaları ile işaretlenir
CEVAP A
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə