S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


) (mayıs 2013 B Sınıfı) Aşağıda verilenlerden hangileri yasaklayıcı işaretlerin özelliklerindendir?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə5/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

136) (mayıs 2013 B Sınıfı) Aşağıda verilenlerden hangileri yasaklayıcı işaretlerin özelliklerindendir?
I- Üçgen biçiminde olması
II- Beyaz zemin üzerine siyah pistogram kullanılması
III- Kırmızı çizgi kullanılması

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III
CEVAP C
137)(Ekim 2012 B Sınıfı) “Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri ... biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogramlar ile hazırlanır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Üçgen
B) Oval
C) Yuvarlak
D) Dikdörtgen veya kare
CEVAP D
çıkmış sorular örnek amacıyla verildi diğerlerine de mutlaka bakınız...birde buraya yükleyemedim ama 1 tane şekilli soru geliyor..yönetmelikten şekilleri bakmayı da ihmal etmeyiniz.bu yönetmelikten de bu kadar.

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:22.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28743
138) El-kol titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri nedir?
A) 5 m/s2 B) 2,5 m/s2 C) 1,15 m/s2 D) 0,5 m/s2
El-kol titreşimi için; 
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
Bütün vücut titreşimi için; 
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
* Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2. 
139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca kullanıcıdan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
Cevap B
işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;
a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere
139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar(çocuk ve genç işçiler) ile sadece gebe kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
Cevap C
yada
139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?
A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca kullanıcılardan sağlanan bilgilere
C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine
CEVAP B
İKİ ŞEKİLDE DE OLABİLİR
140)işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle dikkate alacğı husulardan hangisi yanlıştır?
A)Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
B)Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
C)Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
D)kadın ve çocuk çalışanlar için özel çalışma programları hazırlamak
cevap D
işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar
a) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek.
b) Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek.
c) Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak.
ç)İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak
d)İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek.
e) Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimi vermek.
f) Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak.
g) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek.
ğ) Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak.

141) Bütün vücut için maruziyet değerlendirmesi deniz taşımacılığında, kaç Hz`in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır?
A) 0 B)1 C)2 D)10
cevap b
142) Titreşime maruz kalan çalışanlarda görülen beyaz parmak hastalığı hangi frekans aralığında oluşan titreşimler sonucu meydana gelir?
A) 20-1000 Hz
B) 10-20 Hz
C) 2-10 Hz
D) 0-2 Hz
CEVAP A
143) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Dirsekte eklem-kemik, el bilek kemik ve omuzlarda zararları olan ve genellikle elle kullanılan aletlerden kaynaklanan titreşim meslek hastalığının, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde bahsedilen, yükümlülük süresi ne kadardır?
A) 3 ay B) 6 ay C) 24 ay D) 10 yıl
Cevap 2 yıl C 24ay
144)(AĞUSTOS 2013 BSINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, “El–kol titreşimi: İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, ............. sinir ve kas bozukluklarına yol açan ............. titreşimdir.” cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) omuz, kol, kas, / dalga
B) bel, omurga, omuz, / mekanik
C) damar, kemik, eklem, / mekanik
D) bel, omurga, kol, / elektromanyetik
CEVAP B

El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekaniktitreşimi,
145)(AĞUSTOS 2013 BSINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, titreşimli ortamda çalışan üzerinde sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/sn2 olan titreşime ne ad verilir?
A) Maksimum titreşim B) Tüm vücut titreşimi
C) Fiziksel titreşim D) El-kol titreşimi
CEVAP D
146)(MAYIS 2013 A SINIFI) El-kol titreşimi maruziyeti durumunda sekiz saatlik çalışma süresi için maruziyet sınır ve maruziyet etkin değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)5 m/s2-2.5 m/s2
B)5 m/s2-0.5 m/s2
C) 1.15 m/s2-0.5 m/s2
D)1.15 m/s2-2.5 m/s2
CEVAP A
147) (EKİM 2012 A SINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi titreşim konusunda yapılacak risk değerlendirmede dikkat edilecek faktörlerden biri değildir?
A) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
B) Çalışanların geçmiş işyeri bilgisi
C) Düşük sıcaklık vb. özel çalışma koşulları
D) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgiler
CEVAP B

148)(EKİM 2012 A SINIFI) Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirilmesinde aşağıdaki standartlardan hangisikullanılır?
A) TS EN 4871
B) TS EN 40-01
C) TS 14001
D) TS EN 1032
CEVAP D
149) (EKİM 2012 A SINIFI) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de ....rahatsızlık ve .... travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)bacaklarda - bel bölgesinde
B)bel bölgesinde - omurgada
C)midede - bacaklarda
D)omurgada – kafada
CEVAP B
150) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunması hâlinde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
B)Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin birbirleri ile etkileşimleri de dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır.
C)İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde olmalıdır.
D)İşyerlerinde titreşimden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde çift ellekullanılan aygıtlarda işçinin kişisel maruziyetini gösteren ölçümlerin tek el için yapılması yeterlidir.
CEVAP D. çift el için ayrı ayrı yapılır
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28721
151) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliği’ne göre Günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeyinin değerlendirilmesinde aşağıdaki standartlardan hangisi kullanılır?
A) TS EN 4871 ISO 2000 B) TS EN 40-01 ISO 2000 C) TS 2607 ISO 1999 D) TS EN 1032 ISO 1999
CEVAP C TS 2607 ISO 1999 
152)İnsan kulağı işitmelerinde hangi skala kullanılır?
A) A B)B C)C D)D
CEVAP A
A skalası: insan kulağı işitmelerinde
B skalası: telefon şirketleri
C skalası: tüm seslerde kullanılır
153)90 dB ve 96 dB iki makinanın birlikte oluşturduğu gürültü şiddeti nedir?
A)96 B)97 C) 99 d)97.8
Aralarındaki fark:
0 ise…………büyüğe 3 db ekle
4 ise ………..büyüğe 1.5db
6 ise………………1 db
10 ise……………0.4db
16 ise………. 0.1 db
6 fark olduğundan 97db cevap B
154)Gürültüde en yüksek maruziyet eylem değeri nedir?
A) 80dB B) 85dB C) 87dB D)97dB
En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A)
En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85
Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya
Cevap B
155)sağlıklı bir insan kulağı hangi sesleri duyabilir?
A)20 hz-20000 hz
b)0 hz-15000hz
c)15 hz-20000hz
d)20hz-2000hz
cevap A

156)işitme ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)0dB……..işitme eşiği
B)80dB…..yüksek sesle konuşma
C)140dB…..ağrı eşiği
D)30dB…..karşılıklı konuşma
Cevap d ..diğerleri doğru
Karşılıklı konuşma 60dB
Fısıltıyla konuşma 30db
157) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi ……………..maruziyet sınır değerini aşamaz.

A) 80dB B) 85dB C) 87dB D)97dB
Cevap C 87db
158)gürültünün meslek hastalığı sayılabilmesi için hangisi gereklidir?
A)gürültülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak
B) gürültülü işte en az 1 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 80 dB olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak
C) gürültülü işte en az 4 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan işlerde en az 15 gün çalışmış olmak
D) gürültülü işte en az 6 ay çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan işlerde en az 15 gün çalışmış olmak
gürültülü işte en az 2 yıl çalışmış olmak ve gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak gerekir CEVAP A

A) 80dB B) 85dB C) 87dB D)97dB


Cevap C 87db
159)gürültüden kaynaklanan meslek hastalığında yükümlülük süresi ne kadardır?
A) 6 ay
B)1 yıl
C)2 yıl
D)5 yıl
6 aydır
160)İşitme kaybına neden olan faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A)kişinin yaşı B)kişinin cinsiyeti C)sesin frekans dağılımı D)sesin hızı
Cevap D
İşitme kaybına neden olan faktörler:
*sesin şiddeti
*sesin frekans dağılımı
*etkilenme süresi
*kişisel duyarlılık
*kişinin yaşı
*kişinin cinsiyeti

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı:28737
161)yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A)Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır
B) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan,sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz
C)Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır.
D) Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabına eklenir
CEVAP D
Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
162)
Gebe kadınların çalışma koşulları ve izinlerle ilgili hangisi yanlıştır?
 
A) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar
B) Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz
C)Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
D) sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz

CEVAP C Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

163) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok ………….. metre uzaklıkta belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının 
kurulması zorunludur

A) 100 B)150 C)200 D)250
CEVAP D 250 metre
164)Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, ……………’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.
A)100 B)150 C)200 D)250
CEVAP B 150 kişi
165)
işverenin oda ve yurt açma yükümlülüğü ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu Kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.
B)Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir
C)Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır
D) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında işverence görevlendirilmiş personel ve ya gözlemcilerde bulunabilir
CEVAP D
Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır

166)Oda ve yurtların emzirme odalarında her kaç çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulmak zorundadır?
A) 10 B)20 C)30 D)50
Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı , Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulmak zorundadır
167)Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler veya işveren vekilleri, hangi sıklıkla toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar?
A)yılda bir kez
B)ayda bir kez
C)altı ayda bir kez
D)üç ayda bir kez
Ayda bir kez toplanırlar. Cevap B
168)
İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç ……….. gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler.
A)10 B)15 C)30 D)90
CEVAP C .30 gün içinde

169)Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanlar için hangisi yanlıştır?


A) Gebe veya yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır.
B) Gebe çalışanın, ayakta çalışması gereken işlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalışması engellenir.
C) Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.
D) Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 85 dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
Cevap D
Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır.
170) Gebe,emziren veya yeni doğum yapmış çalışanlar için hangisi yanlıştır?
A) Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz.
B) Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır
C) Gebe, yeni doğum yapmışve emziren çalışanın, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup1,grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır.
D) Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır.
Cevap C
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve
işlerde çalıştırılmaları yasaktır.


171)Oda ve yurtlarda bulunacak niteliklerden hangisi yanlıştır?
A) Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalışan sayısının en az % 10’u oranında yatak,
yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur
A) Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek şekilde ve bol ışıklı olması gerekir
C) Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar bulunması gerekir.
D) Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. Pencereleri doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde olur
CEVAP D
Pencereleri doğrudan güneş ışığı alacak şekilde olur
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə