S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?


(ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri HakkındaYüklə 3,2 Mb.
səhifə7/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39

(ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre benzenin mesleki maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 mg/m3 B) 1.25 mg/m3 C) 3.25 mg/m3 D) 3.75 mg/m3
CEVAP C 3.25
213)
(ekim 2012 B SINIFI) Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda risk değerlendirmeen az kaç yılda bir yenilenmelidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5
cevap b

Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışma çok tehlikeli olduğundan yeni yönetmelikte direkt belirtilmediğinden 2 yıl oldu.
214)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Risk değerlendirmesinde kullanılacak faktörlerden biri değildir?
A)Maruziyetin şekli
B)Maruziyetin süresi
C)Maruz kalanın yaşı
D)Maruziyetin miktarı
CEVAP C
215)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutajen B) Kanserojen
C)Toksik D) Kimyasal
CEVAP A.mutajen maddenin tanımı
216)
(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işverenin yetkili kurumlara vermesi gereken zorunlu bilgilerden birisi değildir?
A)Maruz kalan işçi sayısı
B)Maruziyet şekli ve süresi
C)Alınan koruyucu önlemler
D)Maruz kalanların cinsiyet dağılımı
CEVAP D

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:24.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28717
217)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşullarına dair yönetmelik 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde kaç yaşını 
Doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar?
A)14 B)16 C)18 D)21
CEVAP C 18 yaşını
218)Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında kaç saatten fazla çalıştırılamaz.?
A)4.5 B)7.5 C) 8 D)11
7.5 saatten fazla çalıştırılamazlar

219)Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece 
postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu …………………… alınır.

A)aile hekimi
B)iş yeri hekimi
C)sağlık ocağı
D)tam teşekküllü hastane
Cevap B iş yeri hekimi
220)Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla …………………. süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.
A)1 yıl B)6 ay C)3 ay D)16 hafta
Cevap A…. 1 yıl çalıştırılamazlar
221)
Gece postalarında emziren kadın çalışanlarda 1 yıl çalıştırılamama süresi, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde ne kadar daha uzatılabilir?
A)1 yıl B)6 ay C)3 ay D)16 hafta
Cevap B…. 6 ay daha uzatılabilir

222)(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) 
I- İşyeri hekimi
II- Sağlık ocağı
III- Hükûmet veya belediye doktorları
Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporları nereden/nerelerden alınır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve II
CEVAP D
223)
(MAYIS 2013 A SINIFI) Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere ........... süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlamaktadır? 
A) üç ay B) altı ay C) sekiz ay D) on iki ay
CEVAP D Yeni yönetmeliğe göre 1 yıl (eskiden 6 aydı)
yönetmeliğe göre
Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi 
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

224)
(MAYIS 2013 B SINIFI) Postalar (vardiyalar) Hâlinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
 Yönetmelik’te geçen “Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, ..........”cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)karşılanmamalıdır.
B)olanak oranında karşılanır.
C)kesinlikle karşılanmak zorundadır.
D)dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.
Cevap B

İlgili kısım yeni yönetmelikte şu şekilde;
Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir iş yerinde çalışıyor ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir.
225)
(EKİM 2012 A SINIFI) “İş Kanunu’nda tanımlanan gece dönemine denk düşen saatler arasındaki işçi postalarında, ……………... çalıştırılmaları yasaktır.” ifadesindeki
boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
I- çocuk işçilerin
II- kadın işçilerin
III- genç işçilerin
B) I ve III A) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve II
CEVAP B..
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28717
226) Elle taşıma işleri Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle ..……………… incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.
A)sırt ve ayak B)kafa ve bel C)el ve kol D)sırt ve bel
CEVAP D. Özellikle sırt ve bel incinmeleri
227.Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre hangisi elle taşıma işi değildir?227)
A) yükün kaldırması B) yükün indirilmesi
C) yükün çekilmesi D) Konveyörle yük taşınması
CEVAP D
Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder
228)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre yükle ile ilgili risk faktörlerinden değildir?
A) Yükün özellikleri
B) Fiziksel güç gereksinimi
C) Çalışma ortamının özellikleri
D)Psikolojik gereksinimler
Yükle ilgili risk faktörleri:
*Fiziksel güç gereksinimi
* Yükün özellikleri
* Çalışma ortamının özellikleri
* İşin gerekleri
229)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre işin gerekleri ile ilgili risk faktörlerinden değildir?
A) Yetersiz ara ve dinlenme süresi
B) Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
C) Sıcaklık, nem veya havalandırma şartları
D) İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
CEVAP C… Çalışma ortamının özelliklerine girmektedir
230)İşyerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yüksekliği kaç metredir?
A)6 B)5 C)4 D)3
CEVAP D ..3 metre

231)Elle taşıma işleri Yönetmeliğine göre bireysel risk faktörlerinden değildir?
A) Çalışanların yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması
B)Çalışanların Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları
C)ÇalışanlarınYeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
D)Çalışanlar için yetersiz ara ve dinlenme süresi
CEVAP D. İşin gerekleri ile ilgili
232)Elle kaldırma hakkındaki hükümler ILO sözleşmesinin kaçıncı maddesinde yer alır? 
a) 155 b) 160 c) 127 d) 177
cevap c 127 nolu

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE AÇIKLAMALARI


233)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI)
I- Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olup olmadığı
II- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmaların yapılıp yapılmadığı
III- İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıklarının bulunup bulunmadığı
IV- Çalışılan yerin işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olup olmadığı
Seyfi Bey’in, kömürün kürekle vagona atılması işleminde sırt ve bel incinmesi riskini azaltmak için Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`nde yer alan yükle ilgili risk faktörlerinden çalışma ortamına ilişkin yukarıdakilerden hangilerini kontrol etmesine gerek yoktur?
A) I ve IV B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız IV
Çalışma ortamının özellikleri
- Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,
- Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,
- Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun
Bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,
-İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,
- Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,
- Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise,
bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.

Fiziksel güç gereksinimi
İş;
- Çok yorucu ise,
- Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,
- Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,
- Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,
bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir
Yükün özellikleri
Yük;
- Çok ağır veya çok büyükse,
- Kaba veya kavranılması zorsa,
- Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,
- Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,
- Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

İşin gerekleri:
- Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık
veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,
- Yetersiz ara ve dinlenme süresi,
- Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,
-İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen
çalışma temposu.


234)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI)Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yükle ilgili risk faktörleri arasında yer almaz?
A)Yükün özellikleri
B)Fiziksel güç gereksinimi
C)Çalışma ortamının özellikleri
D)Bireysel yetenek ve kabiliyetler
CEVAP D.açıklama bir önceki soruda mevcut
235)
(MAYIS 2013 A VE B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?
A)İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması
B)İşçinin yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması
C)İşçinin uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması
D)İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
CEVAP D
BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ
- Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,
- Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,
- Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
236)
(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma Yönetmeliği’ne göre elle taşınması sonucu sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin özelliklerinden
değildir?

A)Yükün çok ağır veya çok büyük olması
B)Yükün yanıcı madde içeriyor olması
C)Yükün dengesiz olması veya taşınırken içindekilerin yer değiştiriyor olması
D)Yükün bir çarpma hâlinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekilde olması
Cevap B.açıklama bir önceki sorularda mevcut

237)
(EKİM 2012 B SINIFI) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden değildir? 

A) İşçilerin eğitimi ve bilgilendirilmesi
B) İşyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak
C) İşçi temsilcilerinin elle taşıma işlerinden muaf tutulması
D) İşçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
CEVAP C
238)
(EKİM 2012 B SINIFI) 
Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşımada, kaldırılabilecek
en büyük sınır değerin belirlenmesinde dikkate alınacak temel faktörlerden birisi değildir?
A)Yükte tutmaya yarayacak kulpların bulunup bulunmaması
B)Yükü kaldıracak işçinin yaşı ve cinsiyeti
C)Yükün katı veya sıvı olması durumu
D)Yükün geometrisi
Cevap C
İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VEGÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:17.07.2013Resmi Gazete Sayısı:28710
239)

İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliği hangilerinde uygulanmaz?
I. İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerlerinde
II. Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
III. Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
IV. Balıkçı teknelerinde

A)Yalnız IV B)III ve IV C)I,III ve IV D)hepsi
Cevap D hepsi.
Yönetmeliğin uygulanmadığı yerler:
-İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki iş yerlerinde,
- Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
- Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
- Balıkçı teknelerinde,
- Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz.
240)
İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliğinde yer alan hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) İlgili Türk standartları
B) Uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar
C) Avrupa standartları
D) DIN standartları
Cevap D

241)
Acil çıkış kapısı ve yolları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engelbulunmaz.
B) Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir.
C) Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılabilir.
D) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol vekapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.
CEVAP C . Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz. Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılabilir.
YANLIŞ
**************************
Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.
YANLIŞ
242)
Kapı ve girişler için hangisi yanlıştır?

A) Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri çalışanlar için tehlike oluşturmayan güvenli malzemeden yapılır veya kırılmalara karşı korunur.
B) Kaçış yollarında bulunan kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olur.
C) Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyici güvenlik sistemi bulunur
D) Her iki yöne açılabilen kapılar sağlam metal malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan pencereli kısımlar bulunur.
Cevap D. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılır veya bu kapılarda karşı tarafın görünmesini sağlayan saydam kısımlar bulunur.

243)Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya ………... ve daha fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanır.
A)10 B)30 C)50 D)100
10 ve daha fazla çalışan için dinlenme yeri yapılır. CEVAP A 
ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
244)
(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik`e göre yeraltı işletmesinin havalandırması ile
ilgili Seyfi Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A)Tahkimatın yüksekliği yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde arttırılması
B)Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları işin dikkate alınması
C)Doğal havalandırma ile boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokular ortam dışına atılması
D)Mekanik havalandırma sisteminin bakım ve onarımlarının yıllık olarak yetkili kişilere yaptırılması
CEVAP C. Cebri(mekanik) havalandırma ile atılır
245)
(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin
 Yönetmelik`e göre üretim alanının termal konfor şartlarını iyileştirmek için Salim Bey’in vereceği aşağıdaki önerilerden hangisi yanlış olacaktır?
A)Çalışanların fiziksel durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
B)Çalışanların psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
C)Pencerelerin ve çatı aydınlatmalarının, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olması sağlanır.
D)Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekli ve çalışanların harcadıkları güç yerine, kendilerini rahat hissedecekleri sıcaklığa göre lokal olarak ayarlanmalıdır.
246)
(MAYIS 2013 A SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki yükleme yerleri ve rampaları aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmamalıdır?
A)Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır.
B)Yükleme yeri ve rampalar, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır.
C)Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır.
D)Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde sadece bir çıkış yeri yapılacaktır
CEVAP D.
Yükleme yerleri ve rampalarının, taşınacak yükün boyutlarına uygun olması, çalışanların düşmesini önleyecek şekilde güvenli olması, bu yerlerde en az bir çıkış yeri bulunması, belirli bir genişliğin
üzerinde olan yükleme yerlerinde teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunması sağlanır.
247)(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda belirtilen işyerlerinden hangisi İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yer almaktadır?
A)Balıkçı teknesi
B)Petrol çıkarma işyerleri
C)Metal atölyesinde yer alan bürolar
D)İşyeri dışında kullanılan taşıma araçları veya araçların içindeki işyerleri
CEVAP C
248)
(EKİM 2012 B SINIFI) İşyeri bina ve eklentilerindeki soyunma yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin saklanabilmesi için, elbise dolapları tek bölmeli olacaktır.
B)Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır.
C)İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun soyunma yerleri sağlanacaktır.
D)Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri sağlanacaktır
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə