S6 hangisi solunabilir tozun özelliği ile ilgili doğrudur?Yüklə 3,2 Mb.
səhifə8/39
tarix25.06.2018
ölçüsü3,2 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39

249)
(MAYSI 2012 B SINIFI) 
I- Yapılan işin niteliği
II- İşyerinin büyüklüğü
III- Çalışan sayısı
IV- Üretimde kullanılan makinelerin fonksiyonu

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır?
A) Yalnız III B) I ve IV C) II ve IV D) I, II ve III
CEVAP D
Sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine,İş yerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami kişi sayısına göre belirlenir.
SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi:16.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28709
250) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurşun işleri
B) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
C) Alüminyum işleri
D) Cıva işleri
Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği işler:
-Kurşun işleri
- Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
- Cıva işleri
- Karbon sülfür işleri
- İnsektisitler
251)Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dâhil) için derinlik, basınç ve çalışma saatleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2
basınçta 7 saat
B) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2
basınçta 6 saat
C) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2
basınçta 5 saat
D) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 2 saat
Cevap D…
35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.
İlave olarak Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir
252)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ve elementer cıva bulunan 
ocaklarda görülen işlerde maksimum çalışma saati nedir?

A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP 6 saat…C

253)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde maksimum çalışma saati nedir?
A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP D……….. 4 saat.
254) Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde maksimum çalışma saati nedir?
A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP C……….. 6 saat.
255) Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde maksimum çalışma saati nedir?
A)8 saat B)7.5 saat C)6 saat D) 4 saat
CEVAP C……….. 6 saat.
256)
Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?


A) Cam sanayii işleri
B) Karbon sülfür işleri
C) Cıva sanayii işleri
D) Çimento sanayii işleri
CEVAP B…Karbon sülfürde maksimum 6 saat çalışılabilir.
257)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Cıva işleri
B) Döküm sanayii işleri
C) Çinko sanayii işleri
D)Kaynak işleri
Cevap A .Civa işleri maksimum 6 saat
Görüldüğü üzere kaynak işlerinde maksimum çalışma süresi nedir diye soru gelirse cevap 7.5 saat olur.
258)Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gürültülü işler
B) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
C) İnsektisitlerle yapılan işler
D) Yeraltı işleri
Cevap C. İnsektisitlerle yapılan işler 6 saat
259)
Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre gürültü düzeyi en yüksek maruziyet etkin değeri kaç dB olan işlerde maksimum 7.5 saat çalışılabilir?
A)80 Db B)85 Db C)87 dB D) 90 dB

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:05.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28698
260)İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?
A) Gıda üretim ve perakende işyerleri
B) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
C) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri
D)yer altı madencilik ve sondaj işleri
CEVAP D
Bu yönetmelik Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz
Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:
- Gıda üretim ve perakende işyerleri.
-İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
- Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
- Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
- Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

261)
Genel Müdürlük, işkollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen hijyen eğitim içeriklerini eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler kaç saatten az olamaz?
A) 12 B) 10 C)8 D)6
CEVAP C 8 saatten az olamaz
262) 
Genel Müdürlük bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının gruplandırmasını yapmak, işkollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollarının
 
durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulur. hangisi komisyon üyesi değildir?

A) Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye
B) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı.
C)Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından bir temsilci
D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan birer temsilci
CEVAP C. enerji bakanlığı yok
Diğer şıklara ilaveten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu).

263)Hijyen üç farklı şekilde kontrol edilmektedir. hangisi yanlıştır?
A) Personel Hijyeni
B) Biyolojik Hijyeni
C) Ortam Hijyeni
D) Ürün Hijyeni
CEVAP B
264)Sağlığı tehdit eden tehlikelerin sınıflandırılmasında hangisi yoktur?

A) Kimyasal Tehlikeler
B) Ergonomik Tehlikeler
C) Fiziksel Tehlikeler
D) Psikolojik Tehlikeler
Cevap D
TEHLİKELER:
* Kimyasal Tehlikeler
* Ergonomik Tehlikeler
* Fiziksel Tehlikeler
* Biyolojik Tehlikeler
psiko-sosyal tehlikeler
265)Hangisi ergonomik tehlikelerden değildir?
A)gürültülü ortam
B) ağır kaldırma
C) tekrarlanan hareketler
D) monotonluk
Cevap A
Ergonomik Tehlikeler
- Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan basınç veya aşırı güç uygulama gibi).
- Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi).
266)Hava kirlenmesinin meydana gelmesini önlemenin, olası veya pratik olmadığı durumlarda, meydana gelen toz, gaz, buhar vb.'nin işyerine yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir. Hangisi bu yöntemlerden değildir?
A) Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
B) Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek
C)Kişisel koruyucu kullanmak
D) Islak (yaş) yöntem uygulamak
Cevap C.
Yöntemler:
1. Tehlikeli üretim yapılan işyerini - işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
2. Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek.
3. Islak (yaş) yöntem uygulamak.
4. Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması.
5. İşçi eğitimi

267)fiziksel nedenlerle karşılaşılabilecek hastalıklardan hangisi yanlış verilmiştir?
A)Kas-iskelet sistemi hastalıkları
B)İşitme sorunları
C)Malignite
D)Brusellozis
CEVAP D..biyolojik nedenler
HİJYEN İLE İLGİLİ ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
267)
(ARALIK 2013 A SINIFI)“İş hijyeni” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde ilk iş hijyeni laboratuvarı meslek hastalıkları hastanelerinde kurulmuştur.
B) Muayene sonrasında çalışana sunulan öneriler kişinin özel eğilimlerini göz önünde bulundurmalı ve tüm somut sağlık sorunlarına yönelik olmalı, ayrıca iş hijyeni ve sağlıklı davranış biçimi ile ilgili genel önerileri de içermelidir.
C) Kaynak işlerinde buhar ve dumanları hava yolu ile alındığından dolayı, kaynak buharlarının uygun iş hijyeni ve havalandırma sağlandığında, müköz membranlar, bronş sistemi veya akciğerler üzerinde genellikle kimyasal tahriş edici veya toksik etkisi yoktur.
D) “İş hijyenisti sertifikası”nı almak isteyenlerin; eğitim kurumlarının düzenlediği uzaktan ve teorik eğitimi tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.
cevap D

268)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş hijyeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Çalışma ortamındaki risklerin önceden tahmini, ölçümü, kontrolü ve önlenmesi için yapılan işlemleri kapsar.
B)Yalnız canlı organizmalardan oluşacak risklerin önlenmesi için yapılan bütün çalışmaları kapsar.
C)Yalnız biyolojik risklerin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır.
D)İşyerinde temizlik için yapılan çalışmalara denir
CEVAP A
bu yönetmlikte bu kadar

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞ YERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28695

269)Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangileri yönetmelik kapsamına girmez?269)

I. Spor ekipmanı

II. Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular

III. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman

IV. Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman

V. Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular

A)HEPSİ

B)I,II,III ve V

C) II,III ve V

D) III ve V

CEVAP A . HEPSİ…Bunlara ilaveten

* Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar

* Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar

270)

Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?

A) Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olur.

B) Kullananın ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur.

C)kişilere göre değişkenlik gösterir.

D) uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulundurulur.

CEVAP C ..

Doğru şıklara ilave olarak:

-İşyerinde var olan koşullara uygun olur.

-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar .

271)Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, aşağıdakilerden hangisi olarak sınıflandırılır?271)

B)Kategori 1A)Kategori 0 C) Kategori 2 D) Kategori 3

CEVAP A. kategori 0

272)Kişisel koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

A)Toplu korunma önlemleri alınmışsa

B)Riskler önlenmişse

C)Riskler yeterli derecede azaltılmışsa

D) Teknik tedbirler yetersizse

CEVAP D

273)

Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar hangi kategori olarak sınıflandırılır?

A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3

CEVAP B. kategori 1

Kategori 1,2,3 olan kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, üreticinin sorumluluğu alarak, AT uygunluk beyanı düzenlemesi esasına göre yapılır

Kategori 2:Kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, kategori-II olarak sınıflandırılır.

274)

Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan, karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar kategori kaç olarak sınıflandırılır?

A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3

CEVAP D. kategori III

275)

İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına takılanlar) ve tüm göz koruyucuları ile filtreleri hangi kategoridendir?

A)Kategori 0 B)Kategori 1 C) Kategori 2 D) Kategori 3

CEVAP C. kategori 2

Kategori I örnekler:

-Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleri

- Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri

- Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç)

- Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler

- Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

Kategori II örnekler:

-Spor kaskları dahil tüm baretler

- Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

- Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) aksesuarlar

- Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.

Kategori III örnekler:

- Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı kkd

-Elektrik risklerine karşı karşı kkd

- Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlayan kkd

ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR

276)

(ARALIK 2013 A SINIFI) Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini taşımalıdır?

A)Karbon monoksit maskesi B)Gaz ve toz filtreleri

C)Toz maskesi D)Toz bez

CEVAP A

277)(ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’nde yer alan “Kullanıcının dış radyoaktif ışımadan tamamen korunması veya bunun sağlanamaması

hâlinde radyasyonun etkisinin yeterli derecede azaltılması amacıyla kullanılan KKD’ler, öncelikle ......... gibi zayıf elektron veya X, ......... gibi zayıf foton radyasyonuna karşı koyacak şekilde tasarlanmalıdır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) beta / gama B) proton / gama C) beta / nötron D) proton / nötron

CEVAP A

278)

(ARALIK 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa Topluluğu tip incelemesi gerekmeyen basit yapıdaki bir kişisel koruyucu donanımdır?

A)Sıvı aerosollerden korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları

B)Kimyasal maddelere karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar

C)Seyreltik deterjan çözeltisine karşı kullanılan eldivenler

D)Elektrik tehlikesine karşı kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar

CEVAP C

*Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı ……..kategori III

* Kimyasal maddelere karşı…………… kategori III

* Seyreltik deterjan çözeltisine karşı……..kategori I

* Elektrik tehlikesine karşı…………… kategori III

279)

(ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanında bulunan koruyucuların taşıması gereken özelliklerden değildir?

A)Koruyucular sağlam yapıda olmalıdır.

B)Koruyucular ilave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olmalıdır.

C)Koruyucular kolayca yerinden çıkarılamayacak özellikte olmalıdır.

D)Koruyucular bakım esnasında ekipmandan mutlaka yerinden çıkarılmalı ve tasarlanıp yenisi uygulanmalıdır.

CEVAP D

280)

(ARALIK 2013 B SINIFI)

I- Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir.

II- Tüm kişisel koruyucu donanımlar, işyerinde var olan koşullara uygun olur.

III- Birden fazla riskin bulunduğu ve çalışanın bu risklere karşı aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımı kullanmasını gerektiren durumlarda, yalnız en yüksek riske karşı koruma sağlayan kişisel koruyucu donanım kullanılır.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, yukarıda kilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

CEVAP B I ve II

281)

(ARALIK 2013 B SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre, kişisel koruyucu donanımların bakım, onarım ve periyodik kontrolleri aşağıdakilerden hangisi ne uygun olarak yapılır?

A)Risk değerlendirmesine

B)CE ve AT Uygunluk Beyanı’na

C)İmalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna

D)İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin hazırladığı kullanım kılavuzuna

CEVAP C

282)

(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer alan “Kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikle kullanılma süreleri; .........., maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenir” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə