Sabotajlara karşi koruma plani dosyasi fiHRİSTİYüklə 229,93 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.04.2018
ölçüsü229,93 Kb.
#38427


SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI DOSYASI FİHRİSTİ 

 

1.      KORUNACAK YER HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER 

2.      KURULUŞTA ALINACAK FİZİKİ VE TEKNİK TEDBİRLER 

3.      KURULUŞTA GİRİŞ VE ÇIKIŞTA UYULMASI GEREKEN ESASLAR 

4.      KORUMA AMİRİNİN VE YARDIMCISININ KİMLİK BİLGİLERİ VE FOTOĞRAFI 

5.      KORUMA AMİRİNİN GÖREVLERİNİ  BELİRTİR TALİMAT 

6.      YANGIN TALİMATI VE YANGIN MALZEMELERİNİ GÖSTERİR BELGE 

7.      EKİPLER (KURTARMA-SÖNDÜRME-İLKYARDIM KORUMA VB) 

8.      SABOTAJ VUKUUNDA DÜZENLENECEK İLK KAZA VE AYRINTILI KAZA RAPORU 

9.      SABOTAJ VUKUUNDA HABER VERİLECEK MAKAMLAR VE TELEFONLARI 

10.    NOKTA VE DEVRİYE YERLERİNİN BELİRTİLMESİ 

11.    NÖBET HİZMETLERİ TALİMATI 

12.    BOMBA VE SABOTAJ İHBARINDA ALINACAK TEDBİRLER 

13.    KİMYASAL SİLAHLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER 

14.     PSİKOLOJİK DURUMLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER 

15.     PERSONEL DURUMUNU GÖSTERİR BELGE 

16.     BİNANIN ÇEVRE DURUMUNU GÖSTERİR KROKİ( DIŞ KROKİ) 

17.

 

BİNANIN İÇ KISMINI GÖSTERİR KROKİ (İÇ KROKİ) [Binanın iç durumu gösterir kroki her kat için ayrı ayrı A4 boyutlu kağıda çizilerek her kroki üzerinde yangın malzemeleri renkli kalem 

ile işaretlenerek cinsleri yazı ile belirtilecek.] 

 

2495 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARA AİT EK LİSTE 

 

18.  ÖZEL  GÜVENLİK  TEŞKİLATI  İDARİ  BAĞLANTISINI  GÖSTERİR  KURULUŞ ŞEMASI 

19. ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI PERSONELİNİN ÇALIŞMA ESASLARI. 

20. ÖZELGÜVENLİK TEŞKİLATI KADRO MEVCUT DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE. 

21. ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATININ SİLAH MERMİ DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE 

 

 Dosyaların  (1)  adeti  asıl  (4)dört  adeti  Asıl  dosyanın  fotokopisi  olmak  üzere  toplam  (5)  adet 

getirilecektir. Sorularınız için 0 212 214 42 34 

Üst yazının başlığı aşağıdaki gibi yazılacak ayrıca, İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Vatan  Caddesi  Emniyet  Müdürlüğü  I.Katta  hizmet  vermekte  olan  Evrak  Arşiv  Şube 

Müdürlüğünden  havale  alınarak  bilhassa  elden  teslim  edilmek  üzere  Güvenlik  Amiri  veya 

Yardımcısı Gayrettepe Emniyet  Müdürlüğü  Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü Sabotaj 

Büro Amirliğine getirilecektir.          İSTANBUL VALİLİĞİ                                                          Emniyet Müdürlüğü                                         BAŞLIK 

(Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğüne) 

Tüm sayfaların sağ alt köşeleri Kamu Kurum ve Kuruluşu ise mühürlü ve imzalı, özel kuruluş ise kaşe ve imza ile doğrulukları tasdik edilmek suretiyle tarafımızdan teslim alınacaktır.  

Tüm sayfaların alt orta ve üst orta kısımlarına     [ GİZLİ ]

  kaşesi vurulacak.  

 

 

 
 

 

1.KORUNACAK YER HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER  

Kuruluşun Adı ve Adresi  Telefon ve Faks noları   

 

:  


  

                                           

Kuruluşun Bağlı Olduğu 

Kurum ve Kuruluş       

 

 

:   

Planın Yapılış Tarihi    

 

 

:   

a. Kuruluşun faaliyet konusu ve kapasitesi  :  

 

b. Yerleşme Durumu (Açık ve kapalı alan olarak):  Ayrıca yönlerine göre cadde ve Sokak Komşularının belirtilmesi 

 

c. Personel Miktarı    

 

:   

GÖREVİ  

BAYAN 

ERKEK 

Genel Müdür  

 

 

Müdür   

 

Müdür Yardımcısı  

 

İdari İşler Görevlisi   

 

Muhasebe-Finansman  

 

Mühendis   

 

Teknisyen   

 

Memur   

 

İşçi   

 

Güvenlik Görevlisi   

 

TOPLAM 

 

 

GENEL TOPLAM   

 

  

 

 GÜVENLİK AMİRİ ADI SOYADI  

:  


 

 

2-KURULUŞTA  ALINACAK  FİZİKİ  VE  TEKNİK  TEDBİRLER:tüm  soruları 

önce yazın sonra cevaplarını belirtiniz. 

 

Koruma ve Önleme Tedbirleri :  

1 - Hazırlık Bakımından; 

 

a.

 Sabotaj yapmaya elverişli yerler ve bu yerlerde alınan tedbirler, 

 

b. 

Girilmesi  yasak  yerlere,  yasağı  bildiren levhaların ilk bakışta görülebilir biçimde konulması 

bu  gibi  yerlerin  dış  ve  iç  kapı,  merdiven  ve  pencerelerinde  alınan  emniyet  tedbirleri  ve  bu 

tedbirlerin nasıl kontrol edildiği, 

c.

 

Hizmet  binasında  özellikle  hassas  yerlerde  çalışan  personelin  özel  ve  genel  durumunun sürekli şekilde nasıl tetkik ve kontrol edildiği, 

 

  


d.

 

 Durumları  kuşku  verici  kimseler  varsa,  bunlar  hakkında  Müdürlüğünüz  veya  Amirliğiniz tarafından alınan tedbirler ve bu konuda güvenlik örgütleriyle yapılan temaslar. 

 

e. 

Personelin kontrolü için alınmış daha başka ve özel tedbirler varsa, neler olduğu,  

 

f.

 Yabancı uzmanların ad ve soyadları, uyrukları ve ne şekilde kontrol edildikleri,                                   

 

g. 

Sağlanması  güç  ve  geç  olacak  yedek  malzeme  depoları  ile  diğer  depoların,  ihtiyaç  yerleri 

yakınında kurulup kurulmadıkları ve depoların nasıl korundukları,  

 

h. 

Bir hedef sahasında toplu halde bulunan araç, gereç, akaryakıt, yiyecek ve giyecek depoları 

ile önemli tesislerin planlı olarak güvenli bölgelere dağıtılması için alınan tedbir ve tertipler, 

 

i. 

Özel  tedbir  ve  sınırlamalar  alınması  gereken  hizmet  binalarında,  bina  girişi  için  personele 

fotoğraflı giriş kartları verilip verilmediği ve nasıl kontrol edildiği,  

 

j. 

Komşu binalardan veya bu binaların damlarından ya da herhangi bir yerinden hizmet binaları 

ve eklentilerine girmek mümkün ise, bu gibi yerlerin nasıl korunduğu,  

 

k. 

Hizmet binalarının ve eklentilerinin özelliklerine göre alınmış diğer tedbir ve tertiplerin neler 

olduğu, 

       


 

2 -  Teknik Bakımdan; 

 

a.

 Sabotajlara elverişli yerlerde teknik bakımdan alınan zorunlu tedbirler

 

b. 

Teknik  koruma  grubu  teşkilatının  kaç  kişiden  oluştuğu  ve  bu  teşkilatın  yapacağı  işlere  dair 

bilgiler, 

 

 c.

 

Hizmet  binasında  ve  eklentilerinde  meydana  gelecek  herhangi  bir  teknik  arızanın  en  kısa zamanda giderilmesi için alınan tedbirler, 

 

d. 

Patlayıcı maddelere karşı alınan tedbirler 

 

e.

 Patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı alınan tedbirler, 

 

f. 

Yangınlara karşı alınan tedbirler 

 

g.

 Elektro  -  manyetik,  nükleer,  biyolojik,  kimyasal  ve  buna  benzer  etkilere  karşı  alınan 

tedbirler, 

 

h.

 Hizmet binasının özelliklerine göre alınması gereken diğer tedbir ve tertipler, 

 

3 -  Koruma Bakımından;  

a.

 Koruma personelinin kaç kişi olduğu ve nerelerde görevlendirildikleri. 

 

b. 

Koruma personeli ile ilgili güvenlik araştırmalarının yapılıp yapılmadığı, 

 

c.

 Nöbet ve devriye hizmetlerinin ( 24 ) saat süreklilik esasına göre ne şekilde tertiplendiği  

 

d. 

Nöbetçilerin ve devriyelerin nasıl kontrol edildikleri 

 e.

 

Koruma  personelinin  bir  saldırıyı  karşılamak  üzere  ne  şekilde  donatıldığı,  nerede  ve  nasıl eğitim gördüğü, 

 

f. 

Hizmet binasının genel giriş kapılarının sayıları ve bu kapılarda alınan koruma tedbirleri,  

 

g.

 Personelin giriş çıkışlarına ayrılan kapılarda alınacak tedbirler, aramaların hangi yerlerde ve 

nasıl yapılacağı, 

 

h.

 Hizmet  binasının  etrafında  tel  örgü,  parmaklık  veya  duvar  gibi  engellerden  hangilerinin 

bulunduğu, bunların genişlik ve yükseklikleri,  

 

i.

 Hizmet  binası  etrafında  ve  özellikle  önemli  olan  yerlerde  olan  yerlerde  iç  ve  dış 

aydınlatmanın yeterli derecede yapılıp yapılmadığı,  

 

j.

 Hizmet  binasının  önemi,  kapladığı  alanın  genişliği  ve  bulunduğu  yerin  topoğrafik  yapısı 

dikkate alınarak çevresinde nöbetçi kule veya kulübelerin yapılıp yapılmadığı, gerekli muhabere 

irtibatlarının bulunup bulunmadığı  

 

k. 

Bir tehlike anında kullanılmak üzere ikaz ve alarm sisteminin kurulup kurulmadığı,  

 

l.

 Müessese ve tesisin özelliklerine göre alınması yararlı görülen diğer tedbir ve tertipler, 

 

 KORUMA GRUPLARI VE GÖREVLERİ: 

 

a) 

FİZİK KORUMA GRUBU : 

 

S.NO ADI-SOYADI 

GÖREVİ 

1- 

 

Ekip Amiri  2- 

 

Ekip Elemanı  3- 

 

Ekip Elemanı 4- 

 

Ekip Elemanı 5- 

 

Ekip Elemanı  

 

b) 

TEKNİK KORUMA GRUBU :  

 

S.NO ADI-SOYADI 

GÖREVİ 

1- 

 

Ekip Amiri  2- 

 

Ekip Elemanı  3- 

 

Ekip Elemanı 4- 

 

Ekip Elemanı 5- 

 

Ekip Elemanı  

 

  

 

  

 

  


 

 

  

3-KURULUŞA GİRİŞ VE ÇIKIŞTA UYULMASI GEREKEN ESASLAR NOT : Aşağıda Yazılı Soruların Cevap Karşılıklarını Veriniz.

 

 Ziyaretçilerle, Taşıt araçlarının Kontrolü : 

 

a.

 Ziyaretçilerin  hangi  günlerde  hangi  kapıdan  girebilecekleri,  nerede  ziyarette 

bulunabilecekleri,  hüviyetlerinin  ve  ziyaret  sebeplerinin  kayıt  edileceği  bir  defterin  bulunup 

bulunmadığı,  bu  defterin  bitiminden  itibaren  iki  yıl  süre  ile  saklanıp  saklanmadığı  ve 

ziyaretçilerin ne şekilde kontrol altında tutulduğu, 

 

b.

 Özel misafirhane ve lojmanları olan hizmet binalarına gelecek ziyaretçiler veya misafirlerin 

hüviyetlerinin nasıl tespit edildiği ve muhafaza edildiği, 

 

 

c. 

Hizmet  binasına  girecek  veya  çıkacak  her  türlü  araç,  gereç  ve  eşyanın  özellikle  parlayıcı, 

patlayıcı,  yakıcı  ve  yanıcı  maddelerin  yükleme  ve  boşaltılmasında  alınan  emniyet  tedbirlerinin 

neler olduğu, 

 

 

d. 

Sabotaj olayından sona fiziki ve teknik koruma gruplarının yapacağı işler.  

 

 

Sabotajların  İhbarı ve Yapılacak İşlem :  

a.

 Yapılacağı  haber  alınan  veya  aniden  meydana  gelen  sabotajların,  müessese  ve  tesis 

dahilindeki ilgililere ve üst kademedeki yetkili personele ne şekilde duyurulacağı 

 

b.

 Zora  başvurularak  girişilen  sabotajlara  alarm  şekil  ve  araçları  ile  alınacak  karşı  koyma 

tedbirleri, 

 

c.

 Sabotaj olaylarından sonra fiziki ve teknik koruma gruplarının yapacağı işler. 

 

Mahalli Genel Kolluk Kuvvetleri İle İşbirliği : 

 

a.

 Bu planın hizmet binası içinde genel kolluğu ilgilendiren hususlarıyla bunların dışında takip 

ve  gözetlemeyi  gerektiren  haller  için  mahalli  genel  kolluk  kuvvetleri  ile  ne  şekilde  temas  ve 

işbirliği yapılacağı, 

 

b. 

Personelin  fotoğraf,  parmak  izi,  el  yazıları  ve  imza  örneklerinin  personel  birimlerinde 

muhafaza edilip edilmediği,  

 

Diğer Tedbirler : 

 

a.

 Bütün  koruma  ve  korunma  tedbirlerinin,  denemeler  yapılmak  suretiyle  daima  işler  halde 

tutulup tutulmadığı, 

 

b.

 Görevli  personelin,  plan  kapsamındaki  konularla  ilgili  eğitimler  için  yapılan  işler,  alınan 

tedbirler ile uzman kuruluşlardan istenebilecek eğitim, destek ve yardımların neler olduğu, 

 

 

  

 

  


 

 

  

 

 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ BELGESİ 

 

  

 

 KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ 

 

Adı ve Soyadı  

 

  

Rütbesi  

 

 

  

Baba Adı 

 

 

  

Ana Adı 

 

 

  

Doğum Yeri   

 

  

Doğum Tarihi 

 

  

Nüf.Kay.Ol.İl-İlçe-Mah/Köy  

Medeni Hali   

 

  

Tabiiyeti 

 

 

  

 

Halen Oturduğu Adres 

  

 

Varsa ev, iş telefonu  

  

Belgenin Tanzim Tarihi 

 

:  

 

                                                                                                                                          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 FOTOĞRAF 


 

 

KORUMA VE GÜVENLİK AMİR YARDIMCISI BELGESİ 

 

 

  

 

KORUMA VE GÜVENLİK AMİR YARDIMCISI BELGESİ  

Adı ve Soyadı  

 

  

Rütbesi  

 

 

  

Baba Adı 

 

 

  

Ana Adı 

 

 

  

Doğum Yeri   

 

  

Doğum Tarihi 

 

  

Nüf.Kay.Ol.İl-İlçe-Mah/Köy  

Medeni Hali   

 

  

Tabiiyeti 

 

 

  

 

Halen Oturduğu Adres 

  

 

Varsa ev, iş telefonu  

  

Belgenin Tanzim Tarihi 

 

:  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

FOTOĞRAF 
 

 

  

5. KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ GÖREV TALİMATI : 

 

1.

 Koruma ve Güvenlik Amiri kuruluşu , sabotaj, yangın,  hırsızlık, soygun,  yağma ve  yıkma, 

zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit , tehlike ve tecavüze karşı korumak. 

 

2.

 Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine 

bildirmekle  beraber  ,  genel  kolluk  kuvvetleri  gelinceye  kadar  sanıkları  yakalamak  ve 

gözaltına almak. 

 

3. 

Delilleri muhafaza etmek. 

 

4.

 Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak. 

 

5. 

Sabotajlara  ve  saldırılara  karşı  koruma  ve  güvenliğin  sağlanması  için  yapılan  KORUMA 

PLANI’ nın uygulanması ve bu amaçla koruma personelinin göreve hazır bulundurulması , 

sevk ve idare edilmesi, nöbetçi ve devriyelerin çalışma usul ve esaslarının tespit ve kontrolü , 

genel  kolluk  kuvvetleri  ve  seferberlik  ya  savaş  hallerinde  avcı  teşkilleri  ile  ilişkilerinin 

düzenlenmesi ve eğitimlerinde sürekliliğin sağlanması. 

 

 

  

 

 6.

 

Savunma  veya  sivil  savunma  teşkilatına  görevlerinin  yerine  getirilmesinde  yardımcı  olmak ve koruma hizmetlerinin yürütülmesinde koordinasyon ve işbirliği yapmakla görevlidir. 

 

7. 

Koruma ve güvenlik amirleri bu görevlerini yaparken kuruluşun en büyük amirine veya onun 

yetkili kıldığı makam sahibine karşı sorumludur. 

 

8. 

Fiziki  koruma  grubunun  diğer  personeli  ile  teknik  koruma  grubunun  eğitimlerinin 

yaptırılması, bu eğitimlerin programı; personel, zamanlama ve süre faktörü dikkate alınarak, 

mahalli  kolluk  kuvvetleri  ,  Savunma  ve  Sivil  Savunma  elemanları  ile  koordine  etmek 

suretiyle yaptırılması Koruma ve Güvenlik Amirinin diğer görevlerindendir. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

6. YANGIN TALİMATI VE YANGIN MALZEMELERİNİ GÖSTERİR BELGE NOT :  Müessesede  Bulunan Yangın  Talimatı  Aynen Yazılır Ve  Yangın  Talimatının Müessese 

İçerisinde Gözüken Bir Yerde Asılı Bulunması Sağlanır.  

 

 

YANGIN MALZEMELERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE  

S.NO  

MALZEMENİN CİNSİ  

ADET 

1- 

6 Kg.lık CO

Yangın Söndürme Tüpü   

2- 

12 Kg.lık CO

Yangın Söndürme Tüpü  

3- 

30 Kg.lık CO

Yangın Söndürme Tüpü  

4- 

Yangın Hortumu   

5- 

Kazma 


 

6- 

Kürek  


 

7- 

Kova 


 

8- 

Kanca  


 

9- 

Kum Kovası  

Yangın tüplerinin hangi sıklıkla kontrollerinin yapıldığı bununla ilgili yapılan yazışmalar 

veya kontrollerini gösteren kontrol formları. 

 

 

7.EKİPLER  

 

KURTARMA EKİBİ 

(Yangın  esnasında  yangından  kurtarılacak  I.Derece  ve  II.Derecede  önem  taşıyan  evrak  ve 

malzemeleri kurtarmakla yükümlüdür.) 

 

KORUMA EKİBİ 

(Yangın esnasında kurtarılmış olan I.Derece ve II.Derecede önem taşıyan evrak ve malzemeleri 

korumakla yükümlüdür.) 

 

SÖNDÜRME EKİBİ 

(Müessesede meydana gelen yangını söndürmekle yükümlüdür.)  

İLKYARDIM EKİBİ 

(Müessesede meydana gelen yangın esnasında yaralanan personel ve diğer kişilerin ilkyardımını 

yapmakla yükümlüdür.) 

 

NOT : Oluşturulan ekipler müessesenin en yetkili merci ve kişisi tarafından bilinçlendirilecektir.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

 8. SABOTAJ VUKUUNDA DÜZENLECEK İLK KAZA VE AYRINTILI KAZA RAPORU 

 

NOT:  Boş  olarak  tanzim  edilir  ve  dosya  içerisinde  hazır  bulundurulur.  Meydana  gelecek herhangi  bir  sabotaj,  kaza  veya  yangın  olayının  ardından  istenildiği  takdirde  yetkili  mercilere 

gönderilmek üzere doldurulacaktır. 

 

SABOTAJ VUKUUNDA DÜZENLENECEK AYRINTILI KAZA RAPORU 

 

  

1. Sabotajın vukuu bulduğu    

a. Tarih 

 

 

  

b. Yer  

 

 

  

c. Saat  

 

 

  

2.Sabotajın Mahiyeti   

  

 

a. Yangın 

 

 

  

 

b. Tahrip 

 

 

  

c. Psikolojik   

 

  

d. Biyolojik ve sair   

  

3.Sabotajın oluş şekli   

 

:  

 

4.Sabotör kimdir? 

 

  

 

a) Yakalandı mı? 

 

  

5.Vukua gelen maddi hasar  

 

:  

 

6.Personel Zayiatı 

 

 

  

7.Tahmini olarak hasarın ne kadar zamanda giderilecek  : 

8.Sabotajlara karşı korunma tedbirlerinde görülen aksaklıklar  : 

 

9.Koruma amirinin mütalaa ve teklifleri 

 

..................................................... 

..................................................... 

 

NOT: Bu rapor olayı müteakip, tanzim edilir ve çok gizli gizlilik derecesi ile ilgili 

yerlere gönderilir. 

 

 


 

 

SABOTAJ VUKUUNDA DÜZENLENECEK İLK KAZA RAPORU  

NOT: Boş olarak tanzim edilir.  

 

1.MEYDANA GELEN OLAY 

 

 a. Cinsi 

 

 b. Yeri (İl, ilçe, semt veya kurumun içinde kaza olan yer) 

 

 c. Tarih ve Saat 

 

2.PERSONEL ZAYİAT MİKTARI VE KİMLİĞİ 

 

 

a. Ayakta Tedavi  

 

 b. Hafif Yaralı 

 

 c. Ağır Yaralı 

 

  d. Ölü 

 

3.HASARA UĞRAYAN BİNA, TESİS, ARAÇ VEYA MALIN HASAR DERECESİ 

 

 

a. Hafif hasar  

 

b. Ağır hasar  

 

c. Tüm hasar                 

4.OLAYIN CERYAN TARZI 

 

 5.SONUÇ 

 

a. Olay sonunda yapılan işlem                    

 

b. Alınan tedbirler  

 

c. Teklifler (Varsa)  

6.KAZA HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK MERCİİ 

 

 Tlf. No: 

 

Telex No:  

NOT: Olmayan maddeler yazılmadan geçilir. 

 

 

  


 

 

 AYRINTILI KAZA RAPORU 

NOT: Boş olarak tanzim edilir.   

1-

 

Kazanın Cinsi  

 

 

2-

 

Kazanın Yeri  

 

 

 

3- Kazanın Olduğu Tarih 

4.Kaza ile Direkt İlgili Personel : 

 

 

Makam 

Adı-Soyadı 

Sicili   Yaşı  Görevi 

Yaralanma 

Derecesi 

Kazadan Sonra 

Göreve Devam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Kaza İle Direkt İlgili Araç Cihaz Malzeme v.s.  

Cinsi 

Ait Olduğu 

Kurum 

Hasar Derecesi 

 

 

 

 

Tahmini Tamir 

Bedeli 

Kazadan Sonra 

Faaliyet 

6.Kazaya Uğrayan Personel veya III.üncü Şahsa Tazminat Verilmesi   

 

 

7.Kazanın Açıklanması : 

(Kaza anında meydana gelenler zaman sırasına göre ayrıntılı olarak 

açıklanır. Mümkünse plan resim vs. eklenir.)   

8.Kazanın Nedenleri                    : 

   a. Doğrudan Nedenler                :   

   b. Dolaylı Nedenler                    : 

   c. Katkıda Bulunan Nedenler     :                       9.Yapılan İşlemler 

:(Kaza nedenlerinin her birini ortadan kaldırmak üzere yapılan işler yazılır.)

  

 

 

10.Teklifler . 

(Gelecekte benzeri kazaların nasıl önlenebileceği hakkındaki görüşler ve yararlı 

olacağı düşünülen tavsiyeler yazılır.)  

 

11.Kaza İncelemesi Yapanlar :  

MAKAM 

 

 

 

 

ADI-SOYADI 

GÖREVİ 

İNCELEME TARİHİ 

12.Raporu Veren :  

MAKAM 

 

  

 

ADI-SOYADI GÖREVİ 

TARİH 

İMZA 

 

 
 

9. SABOTAJ VUKUUNDA HABER VERİLECEK MAKAMLAR VE TELEFONLARI 

 

 

A)

 

İç Kademeler: 

 

MAKAMI ADI – SOYADI 

TELEFON NO 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

a)

 Dış Kademeler: 

 

MAKAMI TELEFON NO 

İl Emniyet Müdürlüğü 

635 00 00-636 00 00 

İlçe Emniyet Müdürlüğü 

 

Garnizon Komutanlığı  285 06 46 

İl Jandarma Komutanlığı 

285 21 04 

İtfaiye  

110 

İSKİ  


115 

BEDAŞ  


116 

Doğalgaz 

 

En Yakın Özel Hastane veya Sağlık Ocağı  

 

En Yakın Devlet Hastanesi   

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

10.NOKTA VE DEVRİYE YERLERİNİN BELİRTİLMESİ: NOT:  Müessesede  görev  yapan  güvenlik  görevlisi  veya  gece  bekçilerinin  hangi  saatlerde 

nerelerde durdukları ve dolaştıkları yerler maddeler halinde yazılır. Ayrıca, sabit olarak bekleyen 

yani  nokta  yerleri  de  saatleri  belirtilmek  üzere  noktada  yapmış  oldukları  görevleri  ile  birlikte 

yazınız.  

 

11.NÖBET HİZMETLERİ TALİMATI:  NOT: Müessesenin kendi hazırlamış olduğu bir talimattır. Kendiniz yazınız. 

 

12. BOMBA VE SABOTAJ İHBARINDA ALINACAK TEDBİRLER  1-

 

Başbakanlık Koruyucu Güvenlik Esasları  2-

 

88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği  3-

 

7126 Sayılı Yasa ve İlgili Tüzükleri  4-

 

Devlet binalarını yangından koruma tüzükleri  

 

AMAÇ 

 

 

 

 

 

Adli  ve  anarşik  olaylar  nedeni  ile  herhangi  bir  bomba  tehdidi  veya  bir  tehdit  halinde müessese içerisinde paniğe meydan vermeden koruma planı esasları dahilinde gerekli önlemlerin 

aldırılmasını sağlamaktır.  

 

KAPSAM  

 

 

 

 

 

Alınması  öngörülen  önlemler  sayesinde,  ünite  içerisinde  bulunan  bütün  görevliler  ile mevcut  servislerde  çalışan  personel  ve  binaya  giren  ve  binada  bulunan  diğer  kimselerin 

güvenliğini, her türlü kıymetli evrak ve malzemenin gizlilik dereceli evrakın muhtemel bir olay 

halinde zarar görmesini içerir.  

 

SEVK VE İDARE     

  

 

A)- Herhangi bir bomba ve tehdit olayında yapılması gerekecek işler için yetki öncelikle 

o müessesede 

1-

 

Dairenin yetkili amiri  2-

 

Yardımcısı  3-

 

Koruma amiri, Sivil Savunma Amiri veya varsa Sivil Savunma Uzmanı   

B)- Sevk ve İdarenin yerine getirilmesinde yapılmış bulunan         

1-

 Koruma Planı  

2-

 Sivil Savunma Planı  

3-

 Koruyucu Güvenlik Esasları  

4-

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarda emniyet v7e kaza önleme ve talimatı  

5-

 Devlet binaların yangından koruma talimatı göz önüne alınarak uygulama yapılır.   

 

C)-  Bomba  ve  tehditlerin    açıklık  kazanmış  olması  can  ve  mal  güvenliği  yönünden 

tehdidin  önem  ifade  etmesi  halinde  paniğe  meyden  vermeden,  binanın  tahliyesi  ve  önemli 

malzeme ile evrakın güvenliğine verilecektir.  

 

TEHDİT HABERİNİN ALINMASI   

 Uluslar  arası  veya  milli  siyasi  tansiyonunun  artması  veya  harp  halinde  ve  buna  benzer 

ortamlarda  muhtemel  tehdit  olaylarında  alınacak  tedbirler  ile  ilgili  olarak  şu  hususlara  dikkat 

edilecektir.  

a)

 

Tehdit telefon ile yapılmış ise; 1-

 

Binada  telefon  bulunan  her  görevli  ile  santrallere  bu  konuda  önceden  eğitici  bilgiler 

verilmiş olmalıdır.  

2-

 

 Telefon  ve  tehdidi  alan  bu  tehdidin  mahiyetini  en  kısa  zamanda  kime  iletileceği 

konusunda eğitilmiş olması  3-

 

Haberleşmenin en seri nasıl ulaştırılacağı planlanırken tehdidin,  

(aa). Mesai saatlerinde 

(bb). Mesai saatleri dışında olması halindeki hareket tarzları planlanmalıdır.  4-

 

Tehdidin telefon ile yapılmasında, 
(aa.) Geliş zamanının tespiti,  

(bb). Kullanılan kelimelerin aynen kaydedilmesi,  

(cc).  Tehdit  nedeni  mümkün  olduğu  kadar  telefonda  konuşturularak  bilgi 

edinmeye gayret edilmesi ve imkan dahilinde şu soruları sorma imkanı araştırılmalıdır.  

1. Bomba nereye yerleştirilmiştir? 

2.

 Binanın hangi katındadır ?  

3.

 Ne zaman patlayacaktır ? 

4.

 Binayı boşaltmak gereklimidir.? 

5.

 Bombanın cinsi nedir ? 

6.

 Bombanın tahrip gücü nedir ? 

(dd). Malumat alma imkanı olması telefondaki tehdidin  

1.

 

Kadın ve erkek olduğu,  2.

 

Ses tonuna göre muhtemel yaş durumu 3.

 

Konuşurken  özellik  ifade  eden  karakteristikleri,  vurguları  vb.  dikkat edilmelidir.  

4.

 Geri planda duyulabilen sesler kaydedilmelidir.  

5.

 Telefon paraleli mevcut ise konuşma kayda alınmalıdır.  

6.

 Tehdit mektup ile yapılmış ise yetkili amire durum iletilmelidir.  

7.

 Zarfın içinde karton veya metal bir katılık varsa kurcalamalı tehlikelidir.  

(ee).  Tehdidi  yapan  şahıs  eğer  binaya  bir  bombanın  yerleştirilmiş  olduğunu 

bildirirse yapılacak değerlendirme ve tahliyede çabuk davranılmalıdır.  

(ff).  Eğer  tehdit  bombanın  yerleştirileceği  yönünde  ise  acele  kararda  lüzum 

yoktur.  Bu  konuda  polis  ve  mülki  amirler  ile temas  kurularak  bu  kabil  tehditlerin  yaygın  olup 

olmadıkları araştırılmalıdır.  TAHLİYE    

 

 

 

 

Bomba  ihbarının  ciddiyeti,  yapılan  durum  değerlendirilmesinde  kabul  edilmiş  ise  bina acele boşaltılmalıdır.  

 

Tahliyede (Güvenlik Personeli Kontrolünde) ARAMA  

 

 

 

  

a).  Boşaltma  işlemi  sağlandıktan  sonra  görevlendirilmiş  bulunan  görevlilerden 

oluşturulacak  arama  ekipleri,  binayı  arayacaklardır.  Bu  husus  yerine  getirilirken  çabukluğu 

sağlamak bakımından, her katta bir arama timi oluşturulur.  

 

ZEMİN KAT  

ADI – SOYADI  

RÜTBESİ  

 

  

 

  

 

  

 

I. KAT  

ADI – SOYADI  

RÜTBESİ  

 

 

  

 

  

 

II. KAT  

ADI – SOYADI  

RÜTBESİ  

 

 

  

 

  

 

 b). Varsa polis ve itfaiye ekiplerinin katılmaları da temin edilmelidir.  

 

c). Aramada normal görünümü olmayan her şeye dikkat edilmelidir.   

Bu konuda, 

1-

 

Paket,  boru  parçası,  fünye,  fitil,  taşlaşmış  plastik  kitlesi  vb.  cisimlere  dikkat edilmelidir. 


2-

 

Aryıca bombalar için )Tik – Tak) seslerine kulak verilmelidir.  3-

 

Yanan fitil sesi gibi sedalara kulak verilmelidir.  4-

 

Aramalarda personelin şahsi eşyalarına dokunulmamaya dikkat edilmelidir.  5-

 

Binada herkesin kolayca girip çıkabileceği antre, merdiven boşluğu, tuvaletler, kazan dairesi gibi yerlerin aranmasında itina gösterilmelidir.  

6-

 Bombalo pankart intibahını veren cisimlere el sürülmemelidir.  

7-

 Bulunan şüpheli cisimlere dokunulmayarak tedbir alınmalıdır.  

Bu konuda,  

a)

 

Görülen bomba veya şüpheli maddenin etrafında, mümkün olabildiği kadar geniş bir saha boş bırakılmalı ve personelin buraya yaklaşması önlenmelidir.  

b)

 Bomba  uzmanı  gönderilmesi  için  mahalli  güvenlik  kuvvetlerine  derhal  haber 

verilmelidir.  

c)

 

Yangın söndürme sistemi ile Sivil Savunma Servisleri hazır duruma getirilmelidir.  d)

 

Bomba  ve  şüpheli  cisim  çevresinde  çabuk  yanmaya  müsait  araç,  gereç,  malzeme oradan uzaklaştırılmalıdır.  

e)

 Olay  yerinde  ve  yakınında,  durumu  şüpheli  kişiler  görülürse  hüviyetlerinin  tespitine 

çalışılmalı ve durum üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.  POSTA YOLUYLA GÖNDERİLEN PATLAYICI MADDELER KARŞI TEDBİRLER : 

 

Önemli şahıslara yönelik bombalı mektuplar ile yapılması muhtemel sabotaj girişimlerine 

karşı şu hususlara dikkat edilmelidir.  

1-

 Zarfın üzerindeki posta damgası ve gönderenin adı, mektubun veya paketin normal 

dışı bir yerden geldiği izlenimini vermesi,  

2-

 

Zarf veya paket üzerindeki el yazısının şüphe uyandıracak şekilde yabancı görülmesi  3-

 

Paket bir yana yatkın veya dengesiz durumda olması  4-

 

Paket zarfın boyutları ile ağırlığı arasında dengesiz bir ilgi seziliyorsa (Bomba mektupları genellikle 50 gr. dan daha ağırdır, zarf 5 mm.den daha kalındır.  

5-

 Zarfın üstünde, altında ve yanlarında yay izlenimini veren bir esneklik varsa  

6-

 Zarf ve paket üzerinde herhangi bir delik veya iğne deliği mevcut ise  

7-

 Normal sayılmayacak kokular (özellikle badem veya badem ezmesi kokusu) varsa 

8-

 Gevşek bir metal parçası gibi ses geliyorsa. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


 

 

13. KİMYASAL MADDELERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER  GENEL  

 

 

 

 

 

İşyerinde  panik  meydana  getirmek  amacıyla  sabotajcılar  yiyecek  maddelerini  su depolarını zehirlemeye teşebbüs edebilirler.  

 

Bu amaçla çeşitli kimyasal maddeler (biyolojik de olabilir) kullanılabilir.  ESASLAR    

 

 

 a)

 

Kimyasal maddelerin genel esasları göz önüne alındığında  

1-

 

Öldürücü  maddeler  (canlıları  öldürmek  veya  uzun  süren  bir  hastane  tedavisini gerektirecek şekilde ağır yaralar yapmak amacı ile kullanılır.) 

2-

 Öldürücü  olmayan  maddeler  (canlıları  belli  bir  süre  saf  dışı  bırakmak  amacı  ile 

kullanılır.) 

3-

 

İsyan  bastırıcı  maddeler  (temas  eden  canlıları  belli  bir  süre  hareketsiz  bırakmak  için kullanır.) 

b)

 

Zehirleme özelliği olan kimyasal maddelerin vasıfları açısından 

1-

 

Kalıcı olmayan kimyasal maddeler (zehirli hallerin tabi parçalama yoluyla veya iklim şartlarına göre birkaç gün içinde kayıp ederler) 

2-

 Kalıcı olan kimyasal maddeler (tabi bozulmaları çok yavaş olup bulundukları duruma 

göre günlerce veya haftalarca zehirleyici özelliklerini devam ettirirler.) c)

 

Kimyasal maddelerin bulaşıcı olması açısından,  

1- Şahsa yapılacak ilk müdahale  

 

aa. Bulaştıkları maddeleri temizlemek   

 

bb. Kimyasal maddelerin cinsinin tayini için ilgililere durumu acele bildirmek  

cc. Kimyasal maddenin cinsini müteakip icap eden tedaviyi yapmak.  

2-  Kimyasal  maddelerin  çeşitli  özellikler  taşıması,  farklı  reaksiyonlar  vermesi  konuyu 

bilmek hususunda özel bir eğitim ve bilgiyi gerekli kılmaktadır. Genel olarak tabip müdahalesine 

kadar öncelikle kişinin dikkat etmesi gereken hususlar

aa.  Vücudun  bulaşmaya  maruz  kalmış  bölgelerindeki  kimyasal  maddelerin 

silinmesidir.  

bb.  Bu  işlemi  absorblama  özelliği  olan  pamuk,  yün  veya  benzer  maddelerle 

yapılmalıdır.  

cc. Vücudun etkilenen bölgesine hipokloritli ilaç pomadı sürülmelidir.  

 

dd.  Sulandırılmış  bir  kireç  solusyonu  veya  sabunlu  su  ile  de  etkilenmiş  bölge silinmelidir.  

ee. Vücudun kimyasal maddeye bulanmamış bölgeleri örtülmelidir.  

ff. Bulaşmış elbiseler çıkarılmalı ve kapalı bir yere konmalıdır.  

gg. Sıvı özelliği olan kimyasal maddelerin bulaştığı elbiseler derhal çıkartılmalıdır.  

hh.  Tekstillerin  zehirli  maddeleri  absorblamalı  ve  devamlı  zehirli  buharlar 

yayabilecekleri akılda tutulmalıdır.  

ıı. Zehirli gaz ihtimaline karşı tedbir alınmalıdır. (ıslak bez vb.) 

ii. Vücudun açıkta kalan bölümleri korunmalıdır.  

jj. Açıkta bulunan şeylere el sürülmemelidir.  

kk. Bölgede bulaşma ihtimali kuvvetli ise bölge rüzgara karşı gidilerek geçilmelidir.  

ll. Zehirli bir gaz teneffüs edilmiş ise mutlaka yardım talep edilmelidir. 

mm. İlk yardım gelene kadar şahıs kendi temizliğini yapmalıdır.  

nn. Kimyasal zehirlenmelerde mutlaka hekim tedavisi altında kalınmalıdır.  

d)  Zehirli  kimyasal  maddeler  ile  yapılacak  sabotajlarda  korunmada  yararlanılacak 

maddeler  ile  bazı  tıbbi  malzemeler  aşağıda  belirtilmiş  olup  gerektiğinde  tıbbi  malzeme  hekim 

kontrolünde olayın mahiyetine göre kullanılması esasa bağlanmalıdır.  

1-

 Özel koruyucu elbise ve eldivenler  

2-

 Kendi kendine atılabilir atropin ampulleri  

3-

 Oksim iğneleri  


4-

 

Oksim kompremeleri  5-

 

Nitrat ampulleri  6-

 

Özel temizleme tamponu (fulon toprağı emdirilmiş kumaş) 7-

 

Kireç klorürü (kalsiyum hipoklorit) 8-

 

Portatif oksijen cihazları  9-

 

Dedektör kağıtları  10-

 

Artık buhar dedektörleri  11-

 

Fizozligmin 2 mg.lık ampuller  12-

 

Sodyum nitrat 10 mg., 5 ml.eriğiyle 300mg  13-

 

Sodyum tiyosülfat  14-

 

Kobalt  15-

 

Pomat genel antibiyotikler  e)  Kirlenmiş  bölgelerin  temizlenmesi  konusunda  müdahalenin  vakit  gerilmeden 

yapılması gereklidir.  f)  Herhangi  bir  kimyasal  zehirlenme  amaçlı  sabotaj  tespitinde  öncelikle  göz  önünde 

bulundurulması gereken hususlar şunlardır.  

1-

 

 2-

 

Gözlerin tahribatı ve görüşün bozulması  3-

 

Baş ağrıları ve baş dönmesi  4-

 

Solumun zorlukları ve burun akması  5-

 

Yiyecek ve suda yabancı tat  6-

 

Suya acayip damlaların düştüğünün görülmesi  7-

 

 8-

 

İnsan  ve  hayvan  cesetlerinin  görülmesi  ilk  göz  önünde  bulundurulması  gereken hususlardır.   

RADYOAKTİF ÖZELLİĞİ OLAN MADDELER  

 

Nükleer özelliği olan maddelerin temini, nakli depolanması, muhafazası, korunmaları ile ilgili güvenlik Atom Enerji Komisyonunun özel yönetmeliği dahilinde yürütülecektir.  

 

ENERJİ ÜNİTELERİ   

 

 

 

Yüksek  gerilimi  olan  enerji  merkezleri  ile  hidro  elektrik  santrallerde  alınacak  önlemler özel teknik önlemlerdir.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

14. PSİKOLOJİK DURUMLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER   

1- MAKSAT   

 

 

Milli Ekonominin ve müessesemizin devamı bakımından kuruluş ve bağlı iş yerlerinde iş 

düzeninin  bozulması  ve  işleyişinin  devamı  amacı  ile  bozguncu  eylemlere  karşı  personelin 

moralini yüksek tutmak ve personel çatışmasını önlemektir. 

 

2- KAPSAM   

 

 

Psikolojik savunma planı ; olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planı içinde olup tesisimiz 

ve bağlı işyerlerini kapsamaktadır. 

 

3- EĞİTİM    

 

Müessesenin verimini yüksek tutmak konusunda eğitime verilen önem yanında psikolojik 

savunma  ile  ilgili  konularda  planlanmış  olup  planlamada  aşağıdaki  hususlar  gözönünde 

bulundurulmuştur. A) Eğitimcinin psikolojik savunma konusunda üzerinde duracağı hususlar. 

1)   Dil faktörü ; Eğitimin yapıldığı müessesenin özellikleri ve personelin genel seviyesi 

göz önüne  alınarak kullanılacak ifadelere dikkat  etmesi  ve personelin inanç tutumlarının genel 

istikameti aksine sert tavırlar alınarak karşıt görüşler müsamaha göstermeden savunulmamalıdır. 

2) Eğitici, programı uygularken dil kalıpları yanında ses tonu genel olarak kişilik yapısı , 

süslü konuşması vb. güven sağlayıcı niteliği olan kimselerden seçilmelidir. 

3) Eğitimcinin öncelikle personel gruplarının inanç ve tutumlarının yönünü tespit ederken 

konuya  girmeden  anlık  yargılarına  dikkat  ederek  onların  inanç  ve  tutumlarının  istikametini 

saptayabileceği gibi.  

 

4)  Müessesede  iş  düzenini  bozan  maksatlı  ideolojik  saptırmalar  mevcut  ise  kavram kargaşalığı yaratarak personelin inanç ve tutumunda çelişkiler yaratılmak isteniyorsa Eğitimciler 

kavramları  açıklığa  kavuşturacak  zihinlerinde  yaratılmak  istenen  karışıklıklar  önlenmelidir.  Bu 

konuda  müessesede  ağırlık  hangi  kavramlar  üzerinde  toplanıyor  ise  bunlar  saptanmalı  uygun 

açıklayıcı programla düzenlenmelidir.  

aa)  İş  düzenini  bozmak  isteyenlerin  yazılı  veya  şifai  olarak  kullandığı  sözcüklerin 

gerçek anlamları personele anlatılmalıdır. 

bb)  Müessesede  düzensizlikler  yaratılmasına  fırsat  vermemek  mevcut  düzensizlikleri 

saptayarak giderici tedbirler almak. 

 

cc)  Propaganda  yolu  ile  personel  arasında  karışıklık  çıkarmak  isteyen  kışkırtıcıların propaganda  amacı  ile  kullandıkları  sloganların  gerisindeki  ana  amaçları  personele  açıklığı  ile 

anlatmak. 

 

dd)  Müessesede  karışıklık  çıkarmak  isteyen  kışkırtıcılara  karşı  personelin  inanç  ve tutumlarını  değiştirmeye  yönelik  faaliyetlerini  etkisiz  kılmak  konusunda  haksızlıklara  meydan 

vermemek. Ayrıca müessesenin çevresinde ortak değerler  yaratmaya  yönelik sosyal dayanışma 

şuurunu oluşturmak ve bölücülüğe fırsat vermemek. 

5) Müessesede  yapılacak eğitimlerde personelin yasal haklarını açıkça ve doğru şekilde 

anlatmak.  

B)  Müessesemizde  yapılacak  psikolojik  savunma  ile  ilgili  eğitimlerde  ve  planlamalarda 

dikkat edilecek hususlar şunlardır. 

1)  Şayet  bir  telkin  mevcut  ihtiyaca  cevap  veriyor  ve  böyle  bir  ihtiyacı  karşılıyor  ise  o 

ihtiyaca cevap vermeyen bir telkinden daha kolay kabullenecektir. 

2) Belirsiz açıklık ifade etmeyen durumlarda yapılacak bir telkin açıkça belli bir durumda 

yapılan bir telkine nazaran daha etkili olacaktır. 
3)  Bir  telkin  toplumun  veya  kişinin  kendi  inanç  sistemine  ve  görüş  açısına  uygun  ise 

toplumun  veya  kişinin  görüş  açısına  uymayan  ve  ters  düşen  bir  telkinden  daha  kolay  kabul 

edilecektir. 

4)  Herhangi  bir  nesnenin  veya  olayın  algılanması  sırasında  duruma  uygun  yeni  sıfatlar 

ekleyebilen bir telkinden daha kolay kabul edilir.  

 

3- GERİLEMELERİN YARATTIĞI SALDIRGANLIKLAR : 

Günlük  geçim,  iktisadi  düzensizlik,  kişisel  durum,  kendini  tatmin  arzusu  vb.  ihtiyaçlar 

içersinde  bulunan  ve  birtakım  engeller  ile  karşılaşan  kimseler  saldırgan  olabileceklerdir. 

Kışkırtıcının  arayacağı  ortamda  saldırganlığı  müsait  engellenmiş,  tatmin  olmamış  ihtiyaçları 

bulunan  kimseler  olacaktır.  Kışkırtıcının  amacı  uygun  telkinler  ile  bu  kimseleri  muayyen 

hedeflere  yöneltmek  olacaktır  ve  eylem  sonucunda  bir  propaganda  amacı  olarak 

kullanılabilecektir.  İş  yerlerinde  gerilimlere  neden  olabilecek  durumlardan  genellikle 

kaçınılmalıdır. Saldırgan mizaçlı kimseler saptanmalı ve bunların ruh sağlığı ile ilgilenilmeli ve 

kışkırtıcıların korkusu olmaktan kurtarılmalıdır. 

 

4- İCRA  

 

 

a) Müessesemizde psikolojik rahatsızlığı olan, dengesiz personel yoktur. 

b) Müessesemizde çalışanların kültür düzeyi yüksektir. 

 

c) Personele 

yeterli 


düzeyde 

ücret 


verilmekte 

artırımlar                                                                      

zamanında ve yeterli yapılmaktadır. 

d) Personelin moralinin yüksek tutulması için çay, kokteyl, boğaz gezileri ve buna benzer 

eğlenceler düzenlenmektedir. 

e) Zaman zaman personel için yabancı dil, bilgisayar vs. kursları açılmaktadır. 

f)  Personel  eğitimi  birim  müdürü  veya  sorumluları  tarafından  sıkça  uygulanmakta 

konferanslar düzenlenmektedir. 

g) Çalışma ortamı iyidir. Yemek servis ve diğer sosyal ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 

h) Güvenlik birimi personeli takip etmekteki olumsuz olaylara derhal tedbir almaktadır. 

I)  Dışarıdan  kışkırtıcıların  sızmaması  için  kapılarda  önlem  alınmış  olup  giriş-çıkışlar 

kontrol altındadır. 

 

5)  PSİKOLOJİK  SAVUNMA  KONUSUNDA  DİKKAT  EDİLEBİLECEK  DİĞER 

HUSUSLAR 

a) Personelin sosyal düzensizlikten doğan sorunlarına çözüm getirmek 

b)  İş  yerinin düzenini işler halde tutmak demokrasiye olan  güveni  sağlayıcı programlar 

hazırlayarak  Avrupa  da  binlerce  işçinin  hayatına  mal  olan  bir  mücadele  dönemi  ile  alınan  işçi 

haklarının Türkiye de çok kısa bir dönemde yasal yollardan Demokratik düzen içersinde alınmış 

olduğu görüşünü yaygınlaştırmak  

c)  Personelin  ruh  sağlığına  yönelik  eğitimci  programlar  hazırlamak  ve  kişinin 

engellemelerini azaltıcı yol göstermek 

d) Personelin inanç ve tutumlarını olumsuz istikamette gelişmesine fırsat vermeden birlik 

ve beraberliği sağlayıcı programlar hazırlamak ve tutumlarını olumlu istikamette tutmak. 

e) İç politikada personelin siyasi düşüncelerine saygılı olmak ancak ideolojik sapmalara 

fırsat  vermeden  birlik  ve  beraberlik  konusunda  ortak  değerlerde  birleşmek  yönünden  eğitimler 

programlamak ve tatbik etmek. 

 

6)  PSİKOLOJİK  SAVUNMA  PLANINDA  BELİRTİLEN  ESASLARIN  TAM  OLARAK UYGULANMASI HALİNDE : 

İş  yerinde  ortak  değerlerin  yaratılması,  bölücülüğün  engellenmesi  kavramların  gerçek 

anlamlarını  bilmeyen  personele  anlatılması  ve  müessesedeki  muhtemel  olayların  nedenleri 

yerinde ve zamanında açıklıkla sergilenmesi sağlanmalıdır. 

 

 

 
 

 

 15. PERSONEL DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE  

 

 GÖREVİ  

BAYAN 

ERKEK 

Genel Müdür  

 

 

Müdür   

 

Müdür Yardımcısı  

 

İdari İşler Görevlisi   

 

Muhasebe-Finansman  

 

Mühendis   

 

Teknisyen   

 

Memur   

 

İşçi   

 

Güvenlik Görevlisi   

 

TOPLAM 

 

 

GENEL TOPLAM   

 

  

 

16.  BİNA,  FABRİKA,  KAMU  KURUM  VEYA  KURULUŞUNUN  ÇEVRE  DURUMUNU GÖSTERİR BASİT KROKİ  

 

17.  BİNA,  FABRİKA,  KAMU  KURUM  VEYA  KURULUŞUNUN  İÇ  DURUMUNU GÖSTERİR KROKİ  

 

Yüklə 229,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə