Sağlamlıq hür şey deyil, lakin hər şey sağlamlıqsız heç nədir


Nobel  mükəfatı  verməyiblər,  niyə  onun  sistemi  bütünYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə87/98
tarix10.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#9618
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   98

 
277 
Nobel  mükəfatı  verməyiblər,  niyə  onun  sistemi  bütün 
dünyaya yayılmayıb?”.Çox maraqlı sualdır.Doğrudan da: niyə? 
Belə  baxırsan,  sağlam  məntiqdən  xali  olmayan  suala 
oxşayır.Axı,sağlam  məntiqə  görə  hər  bir  faydalı  fikir  və  ideya 
tez yayılmalıdır və bəşəriyyət tərəfindən yüksək qiymətləndiril -
məlidir.Bəli,sağlam  məntiq  belə  deyir  və  belə  də  olmalıdır.Bəs 
həyatda necədir?..Möhtərəm Skeptik, icazə ver,səndən soruşum: 
bəyəm  insanların  sülh  və  əminamanlıq  şəraitində,təmiz  səma 
altında, dost və qardaş kimi,bir-birini sevə-sevə yaşaması ideyası 
ən  gözəl    ideya  deyilmi?  Bütün  işıqlı  zəkalar  bu  gözəl  ideyanı 
vəsf etmirmi? Hələ eramızdan xeyli əvvəl yaşamış Zərdüşt sülhü 
və  əminamanlığı  xoşbəxtliyin  əsas  təminatçısı  hesab  edirdi. 
Minlərlə, milyonlarla başqa dahilər də onun kimi.Bəs hanı, niyə 
Yer  üzündə  sülh,  əminamanlıq,  ədalət,  bərabərlik  ideyası  deyil, 
işqalçılıq  ideyası  hökm  sürür?  Niyə  torpaq  üstə,Süleymana  
qalmayan  dünya  malı  üstə  insanlar  bir  birini  qırır?  Qardaşlıq 
ideyası kimi gözəl ideya isə kağız üzərində qalıb. Amma kütləvi 
qırğın  silahı  yaratmaq  ideyası  ildırım  sürəti  ilə  bütün  dünyaya 
yayıldı və bəşəriyyətin şüuruna hakim kəsildi. 
Başqa misal. Dünyanın ən mütərəqqi dini olan Islam bizə 
öyrədir:yalan  danışmaq,  oğurluq  etmək,kasıbın  malın  yemək 
günahdır,  zinalıq  etmək  olmaz.Dinimiz  bərabərlik  ideyasını  ilk 
gündən  uca  tutub.Bəşəriyyət  bu  tələbləri  yerinə  yetirirmi? 
Rüşvətxor məmurların, fırıldaqçı işbazların, bizə moizə oxuyan, 
iman  dərsi  keçən  bəzi  din  xadimlərinin  bəd  əməlləri  kimə  bəlli 
deyil?..Mənə  deyin,bəraərlik  ideyasından  da  gözəl  ideya  ola 
bilərmi? Bəşəriyyət bərabərlik yolu ilə getsə,planetimizdə heç bir 
faciə  baş  verməz,  bütün  insanlar  sülh  və  əminamanlıq  içində 
xoşbəxt  yaşıyar.Çünki  Yer  üzündə  kifayət  qədər  torpaq,hava,su 
və  ruzu  var-Tanrı  hamının  qismətini  verib.Bunun  müqabilində 
qardaş qardaşın canına qəsd edir,eyni dinə mənsub olan insanlar, 
o cümlədən,müsəlmanlar, xristianlar, katoliklər də, dünya malına 
görə bir-birini “uf” demədən kütləvi şəkildə qırır,üstəlik, hərə öz 
qəddarlığını qəhrəmanləq sayir, bu barədə əsər yazır, film çəkir, 


 
278 
qəddar  sərkərdələrin,qaniçən  ölkə  başçılarının  heykıli  ucaldılır. 
Hansı məntiqlə qiymətləndirək bütün bunları?  
Bir  sualım  da  var,  möhtərəm  Skeptik.  Papiros çəkməyin 
həm  orqanizmə,həm  cibə,həm  də  ətraf  mühitə  vurduğu  böyük 
zərəri  bilməyən  adam  yoxdur.Amma  ali  şüurlu  insan  bu  gün  də 
siqaretlə  vidalaşmaq  niyyətində  deyil.Əksinə,ağıllı  zəkalar  onu 
pislədikcə,zəhərli  tüstü  udanların  sayı  sürətlə  artır.Bunu  hansı 
məntiqin ayağına yazaq?  
Əlbəttə,  biz  burada  insanları  təmizləmək  istəyən,  onları 
bir-birinə sevdirməyə çalışan (“lyubi blijneqo”) və buna görə də 
çarmıxa  çəkilən  İsa  peyğəmbəri  də  yada  sala  bilərik,  “Allah 
təkdir,  hamı  Allah  qarşısında  bərabərdir”  dediyi  üçün  daşa 
basılan Məhəmməd peyğəmbəri də, “yer günəşin başına fırlanır” 
kimi  adi  həqiqəti  dilinə  gətirdiyi  üçün  diri-diri  tonqolda 
yandırılan alimi də. Onlardan hansı biri, heç olmasa ölümündən 
sonra,  Nobel  mükafatına,  yaxud  hər  hansı  bir  başqa    mükəfata 
layiq görülüb? Möhkəm yadında saxla, möhtərəm Skeptik: bütün 
dünyanı barmağında oynadan biznesə, dələduzların varlanmasına 
xidmət  etməyən  hər  bir  ideya,bəşəriyyət  üçün  nə  qədər  faydalı 
olursa olsun, ölümə məhkumdur. Çünki dünyanı gözü-könlü tox 
olan  nəcib  adamlar  idarə  etmir,  bəşəriyyətin  4-5  faizini  təşkil 
edən  var-dövlət,  şan-şöhrət  hərisləri-özlərini  hamıdan  ağıllı  və 
hamıdan güclü sayan zəyif iradəli nanəciblər idarə edir.  
Nişi  Sisteminin  dünyada  pis  yayılmağının  səbəbi  budur 
ki,  dahi  alimin  ümümbəşəri  ideyası-biznesə  xidmət  edən  tibb 
elminə  qarşı  çıxıb,Nişi,səbəbi  deyil,nəticəni  aradan  qaldırmağa 
uğursuz  cəhd  göstərən  tibb  elmini  bir  elm  kimi  qəbul  etmir, 
natəmiz pul hərislərinin cibini doldurmağa xidmət edən dərman -
terapiyanı  rədd  edir,  dərmanla  müalicənin  orqanizmə  vurduğu 
böyük  zərəri  tam  çılpaqlığı  ilə  açıb  göstərir.  Bununla  da  özünə 
nəhəng  və  qüdrətli  tibb  işçiləri  ordusunun  və  səhiyyəni  təchiz 
edən  möhtəşəm  inhisarçılar  ordusunun  timsalında,  çox  güclü  və 
çox  qorxulu  bir  düşmən  qazanıb.Nəzərə  alın  ki,  yüksək  rütbəli 
dövlət xadimi də, millət vəkili də, mətbuat və televiziya işçisi də, 


 
279 
yazıçı  da,  süpürgəçi  də  bu  möhtəşəm  ordunun  ağır  qapazı 
altındadır.Belə olduqda,Nişi Sisteminin geniş yayılmaması deyil, 
onun başarıb sağ qalması və yaşaması təəccüb doğurmalıdır. 
Daha bir “Çin Səddini” yada salaq. Nişi Sistemi adamdan 
bir çox zərərli vərdişlərlə qəti və həmişəlik vidalaşmağı, Sağlam 
Həyat  Tərzinə  keçməyi  tələb  edir.Bu  da  bir  sıra  mərhumiyyət- 
lərlə  bağlıdır:  papirosdan,spirtli  içkilərdən  imtina  etmək,başın 
altına tük balış əvəzinə ağac parçası qoymaq,yağlı kabab əvəzinə 
çiy  tərəvəz  yemək,kofe  və  çay  əvəzinə  itburnu,  yaxud  qarağat 
dəmləyib  içmək.İnsanların  əksəriyyəti,hətta,ölüm  ayağında  da 
pis vərdişlərdən əl çəkmək istəmir. İstəsə də, bunu etməyə hünəri 
çatmaz.Bədənini  uzun  illər  duz  basdığı  üçün  nəhəng  duz 
çəlləyinə dönmüş,güc-bəla ilə nəfəs alan, gündə bir ovuc dərman 
ataraq  bədənini  təkrarən  zəhərləyən  ifrat  dərəcədə  kök  qadın 
məsləhətimə qulaq asıb qəti qərarını verdi:“Bircə il yaşasam da, 
yeməyimdən  qalan  deyiləm.Dadlı  xörəklərdən  yeməyəndən 
sonra,yaşamağın  nə  mənası  var?”...Kişilərdən  tez-tez  eşidirəm: 
“Nə deyirsiniz, eləyim, amma siqareti ata bilmərəm”. 
Bəli,insan  qüdrətli  olduğu  qədər  də  aciz  və  gücsüzdür. 
İnsan  hər  şeylə  bacarsa  da,  nəfsi  və  tamahı  ilə  bacara  bilmir.  
Yəqin,aqillər buna görə deyiblər:”Ən  böyük  qələbə-insanın  öz 
üzərində  çaldığı  qələbədir”.Mən  isə  tam  əminəm  ki,  özünə 
qalib gələn insan -bütün dünyaya qalib gələ bilər. 
Bunların  hamısı  ümumi  mülahizələrdir.  Elmi  əsaslara 
müraciət  etsək,deməliyəm  ki,  Nişi  Sistemi  nəticələrinə  görə 
möcüzəli olsa da, qeyri-adi bir şey deyil. O, sintez etməyi gözəl 
bacaran istedadlı yapon aliminin məharətlə topladığı,öz üzərində 
sınaqdan  keçirdiyi  çoxlu  sistemlərin,nəzəriyyələrin,  fərziyyələ- 
rin,  təcrübələrin  toplusudur.Şəfalı  bal  düzəldən  arı  hər  çiçəkdən 
bir zərrə şirə çəkdiyi kimi,zəhmətkeş Nişi də özünün 6 Qaydasını 
yaratmaq üçün 70 min ədəbiyyat oxuyub.  
Bir şeyi də xatırladaq ki, onkoloji xəstəlikləri Nişidən də 
qabaq  dava-dərmansız  sağaldan  həkimlər  olub.Amerikalı  həkim 
Maks  Herson  gəncliyində  dietanın  köməyi  ilə  o  vaxtacan Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   98
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə