Sağlamlıq hür şey deyil, lakin hər şey sağlamlıqsız heç nədirYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə89/98
tarix10.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#9618
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   98

 
283 
etmək,həyatı  ağrı-acı  və  qüssə  içində  sürünə-sürünə  bir  təhər 
başa  vurmaq,  ya  da  Təbiət  Qanunlarına  dəqiq  əməl  edərək, 
Gigiyanın və Nişinin göstərdiyi yolla xoşbəxt addımlamaq.  
Azərbaycan  xalqının  ikinci  yolla  getmək  şansı  daha 
böyükdür. Bütün əsrlər boyu bir əlilə müdrik Şərqin, o biri əlilə 
çevik  Qərbin  əlindən  tutan,  hər  iki  tərəfin  yaxşı  cəhətlərini 
götürən  xalqımızın  ixtiyarında  çox  zəngin  torpaq,  saf  hava, 
mineral  maddələrlə  zəngin  olan  sular  var,  müdrik  xalqımız 
qabaqlar təbii qidalara -çiy meyvə-tərəvəzə həmişə öz süfrəsində 
xüsusi  yer  verib.  Bizim  kənardan  ət,  yağ,  şəkər,  un,  kolbasa, 
şokolad,çay,kofe gətirib, öz cismimizi və ruhumuzu zəhərləməyə 
ehtiyacımız  yoxdur.Onların  hamısını  təbii  zülallarla,  yağlarla, 
nişastalarla,karbohidratlarla,vitaminlərlə,duzlarla,digər 
faydalı 
mikroelementlərlə  əvəz  etməyə  geniş  imkanımız  var.  Sadəcə, 
bizdən həyat tərzimizə, öz vərdişlərimizə kənardan, Gigiyanın və 
Nişinin gözü ilə baxmaq tələb olunur.  
Bizi yaradan Ulu Tanrının qarşısında diz çöküb, yalvarı-
ram ki,müdrik xalqım və bütün bəşəriyyət,insanı zəyif və gücsüz 
edən  qeyri-sağlam  həyat  tərzini  deyil,azar-bezar  yolunu  deyil, 
müdrik kamillik və sağlamlıq yolunu seçsin.Amin!..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
284 
ON  ALTINCI  FƏSİL 
M Ə K T U B L A R 
 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Zati-Aliləri Heydər Əliyev cənablarına 
 
 
Möhtərəm cənab prezident! 
 
Məni  qiymətli  vaxtınızı  almağa  sövq  edən  problem  o 
qədər  mürəkkəb  və  qlobaldır  ki,onu  yalnız  Sizin  tükənməz 
enerjiniz  və  dərin  zəkanız  sayəsində  həll  etmək  mümkündür. 
Dəyərli  diqqətinizə  çatdırmaq  istəyirəm  ki,  mən  düz  30  il  ağır 
xəstə  olmuşam,Bakının  və  Moskvanın  klinikalarında  aldığım 
müalicə heç bir səmərə verməmişdir, əksinə, xəstəliklərimin sayı 
ilbəil artmışdır,40 yaşımda iş qabliyyətimi tamam itirərək, I qrup 
əlil kimi,təqaüdə çıxmalı olmuşam.Düz 30 il dərmanın ümidinə 
qalmışam.Lakin  1995-ci  ilin  payızında,60  yaşım  tamam  olanda 
həyatımda əsl möcüzə baş verdi.Mən dahi yapon alimi Katsudzo 
Nişinin  Sağlamlıq  Sistemi  ilə  tanış  olub,özümü  təbii  üsullarla 
müalicə  etdim,“Bextereyev  xəstəliyi”,ürək-damar,  mədə-
bağırsaq,hipetoniya,şəkərli diabet, artrit və s. xəstəliklərdən yaxa 
qurtardım. Hazırda dərmansız yaşayıram. Orqanizimimdə sürətlə 
cavanlaşma prosesi gedir.  
Diqqətinizə  təqdim  etmək  istədiyim  Nişi  sistemi  həm 
xəstələr  üçün,həm  də  sağlamlar  üçün  eyni  dərəcədə  zəruri  və 
faydalıdır. Qeyd edim ki, Nişinin adını daşıyan Tibb İnstitutu və 
hospital Tokioda və Havay adalarında uğurla işləyir, xərçəngi və 
digər çarəsiz dərdləri dava-dərmansız sağaldır. Tibbə aid 70.000 
(!) ədəbiyyat oxuyaraq, dünyada analoqu və alternativi olmayan 
Sağlamlıq  Sistemi  yaradan  Nişi  sübüt  etmişdir  ki,  sağalmayan 
xəstəlik  yoxdur,  bütün  xəstəlikləri  qidanın,  havanın,  suyun  və 
faydalı hərəkətin köməyi ilə tam müalicə etmək, insanın ömrünü 
bir  neçə  dəfə  uzatmaq  mümkündür.  Xalqın  təfəkkürünə  və 
əxlaqına müsbət təsir göstərən, onu mənən və cismən güclü edən 
bu sistemin iqtisadi səmərəsi ağlasığmazdır. Professor Nişi sübut 


 
285 
etdi  ki, indikindən  qat-qat  az  məsrəflə  uzun  illər  tam  sağlam  və 
gümrah  yaşamaq  mümkündür.Nişi  Sistemini  tətbiq  etmək  və 
xalqımızın rifahını yüksəltmək, onun sağlamlığını qorumaq üçün 
Azərbaycanda çox gözəl təbii şərait vardır.  
Möcüzəli  Nişi  Sistemini  açıqlayan  elmi-publisistik 
əsərimi diqqətinizə təqdim etməkdən böyük qürur duyuram. Tam 
əminəm ki,mənim Azərbaycanda Nişi Sistemi ilə işləyən Natural 
Gigiyena  Mərkəzi  yaratmaq  ideyamı  bəyənəcək  və  bu  işdə  öz 
xeyr-duanızı  məndən  əsirgəməyəcəksiniz.  Çünki,  mənim  xoş 
məramım  Sizin  Xəzərin  sahillərini  İstirahət  və  Sağlamlıq 
zonasına çevirmək arzunuz və planınızla tam üst-üstə düşür.  
 
Dərin hörmətlə: 
Ərşad Əzimzadə, 
Azərbaycan” qəzetinin bölgə müxbiri, 
Yazıçı-jurnalist, K.Nişinin ardıcılı. 
           07.01.1997. 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti  
Zati-Aliləri Heydər Əliyev cənablarına 
 
 
 
Zati- Aliləri! 
 
Bəşər tarixinə dərindən nəzər salan hər kəs bir qəribəliyin 
şahidi olar: dövlətin ibtidai forması təşəkkül tapan ilk gündən ta 
indiyədək  hər  bir  ölkə  başçısı  xalqını  xoşbəxt  etməyə  çalışır. 
Fəqət  heç  bir  padşah,  heç  bir  kral,  heç  bir  prezident  du  istəyinə 
nail ola bilmir. Uğursuzluğun kökünü hərə bir şeydə axtarır, əsas 
səbəb  isə  dünyanın  bütün  tədqiqatçılarının  gözündən  yayınıb. 
Ümümbəşəri uğursuzluğun əsas səbəbi budur ki, bəzi hökmdar-
lar xoşbəxtliyi təmin etməyin yeganə yolunu bolluq yaratmaqda, 


 
286 
bəziləri  bolluq-azadlıq-demokratiya  formulunda  görüb.Beləliklə 
də,bir  hökmdar  özgə  torpaqlarını  zədt  edib,dünyanın  var-
dövlətini  öz  məmləkətinə  daşıtdırıb,  o  biri-istehsal  həcmini 
durmadan  artırıb,üçüncüsü-yerin  altını,üstünü  ölüm  silahı  ilə 
doldurur,dördüncü-çoxlu  xəstəxana,əczaxana,məktəb,  mədəniy-
yət  ocaqları,idman  sarayları  tikdirib,  mətbuat  bolluğu  yaradıb... 
Fəqət onlardan heç biri xalqı xoşbəxt edə bilməyib. Nə üçün? 
 
Ümumdünya  Gigiyena  hərəkatının  korifeyləri-Herbert 
Şelton,Pol Breqq,Katsudzo Nişi, Birher-Benner, Nordbert Uoker, 
Abram  Zalmanov  və  bir  çox  başqa  naturopat  alimlər  uzun  illər 
araşdırmalar  apararaq,tam  əmin  olublar  ki,xoşbəxtlıyın  təməli- 
sağlamlıqdır.Sağlam olmayan insan-xoşbəxt ola bilməz. Sağlam 
olmayan  insan  xoşbəxt  ola  bilmədiyi  üçün,xəstə  ailə,  xəstə 
millət, nəhayət, bütövlükdə cəmiyyət də xoşbəxt ola bilmir.  
Heç kəsin təkzib edə bilmədiyi bir həqiqət var:İnsanın hər 
şeyi  ola  bilər-zəngin  sarayı,yüksək  vəzifəsi  və  rütbəsi,  güclü 
nüfuzu,gözəl ailəsi,hədsiz miqyasda var-dövləti, lakin xəstəliklər 
bütün  bunları  bircə  anın    içində  puç  edə  bilir.  Xəstə  adamın 
gözündə hər şey, hətta, həyatın özü də mənasını itirir. Bir vaxtlar 
həyat mənim üçün də mənasını itirmişdi. Səbəbi də bu idi ki, 30 
yaşa çatanda ağır xəstələndim,40 yaşımda iş qabliyyətimi tamam 
itirərək,I  qrup  əlil  kimi,  “Molodyoj  Azerbaydjana”  qəzetindən 
pensiyaya  çıxdım,uzun  illər  Bakıda,Moskvada  və  xaricdə 
müalicə  alsam  da  sağlamlığımı  bərpa  edə  bilmədim,əksinə, 
yüksək  dozalarla  qəbul  etdiyim  güclü  preparatlar  daxili 
orqanlarımı  bir-bir  sıradan  çıxartdı.Son  nəticədə,bir  xəstəliyin 
üstünə 7 “sağalmaz” (tibb elminin fikrincə)  azar gəldi. 1993-cü 
ildə  şəkərli  diabet  xəstəliyinə  tutularaq,  görmə  qabliyyətimi 
itirəndə  əlim  yerdən-göydən  üzüldü.  Lakin  1995-ci  ildə,  60 
yaşım tamam olanda əsl möcüzə baş verdi: qüdrətli yapon alimi 
K.Nişinin  Sağlamlıq  Sistemi  ilə  tanışlıq  təkcə  sağlamlığımı 
deyil,  gəncliyimi,  daxili  enerjimi,  həyat  eşqimi,  yazıb-yaratmaq 
və insanlara xidmət etmək həvəsimi də qaytardı. Bu gün, Allahın 
rizası ilə, ən azı 150 il sağlam yaşamaq proqramı üzərində uğurla Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   98
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə