Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfovYüklə 6,91 Mb.

səhifə174/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   170   171   172   173   174   175   176   177   ...   314

  

351 


tin olmasaydı, bunu sənə göstərməzdim. Onun adı Hz.Peyğəmbərin (s) adından, 

kün


yəsi Peyğəmərin künyəsindəndir. Dünya zülm və haqsızlıqla dolduğu zaman 

gəlib hər tərəfi haqq və ədalətlə dolduracaq. O, uzunömürlü olması baxımından Xızır və Zülqərneyn kimi olacaq. O, uzun müddətli qeybə çəkiləcək və bir çoxları 

bu barədə şəkk edəcək, təkcə Allahın, onun İmamətinə möhkəm əqidə saxladığı 

və onun zühurunun tez baş verməsi haqqında dua etməyə nail olan şəxslər azğın-

lıqdan qurtaracaqlar.”

554

 

Bütün bu təzyiqlərdən sonra, nəhayət İmam Həsən Əsgəri (ə) hicrətin 260-cı ili rəbiül-əvvəl ayının 8-də, miladi 874-cü il Abbasi xəlifəsi Mötəmidin əmri 

ilə Samirədə şəhid edilmişdir. Müqəddəs məzarı atası İmam Nəqinin (ə) qəbri 

ya

nındadır. Künyəsi Əbu Muhəmməddir.  

 

İmam Həsən Əsgərinin (ə) ləqəbləri: 

1) 


Əsgəri; 2) Sirac – haqq yola nur saçan; 3) Hadi – rəhbər; 4) Mövla – ağa. 

İmam  Həsən  Əsgərinin  (ə)  nigahlı  zövcəsi  olmamış,  yalnız  Nərcis  Banu 

ad

lı xüsusi bir kənizi olmuşdur və bu xanımdan Hz.Mehdi (ə) doğulmuşdur. İmam Həsən Əsgərinin (ə) üzüyündə bu yazı yazılmışdır: “İnnəllahə şəhi-

dun” – 


Allah hər bir işə nəzarət edəndir. 

 

İmam Həsən Əsgərinin (ə) müasiri olmuş xəlifələr: 

1) 

Mötəzz (866-869); 2) 

Mühtədi (869-870); 

3) 

Mötəmid (870-892).  

Hz.

Mehdi Sahibəz-Zaman (ə) 

O  Həzrətin  adı  Muhəmməd,  künyəsi  Əbəl-Qasimdir.  Bu  ad  və  künyə 

Hz.Pey

ğəmbərə  (s) məxsusdur və Hz.Peyğəmbər  (s) özü bu  ad və künyəni on ikin

ci İmama əta etmişdir. Bu ad və künyə xatəmiyyətə xass olduğu üçün həm 

Xa

təmül-Ənbiya, həm də Xatəmül-Övsiya adlanır. Hz.Peyğəmbər (s) bu ad və kün

yənin camaat arasında, məclislərdə deyilməsini haram buyurub. O Həzrətin 

adının qadağan olunması onun qeybə çəkildiyi ilk mərhələyə qədər olmuş və si-

yasi məqəd daşımışdır. Lakin onun zühuruna qədər qadağan edilməsi barədə şiə 

aliml

əri arasında fikir müxtəlifliyi var.555

 

Atası İmam Həsən Əsgəri (ə), anası isə Rum Qeysərinin qızı Nərcis və ya Nərgiz xanımdır. Bu xanım İsanın (ə) həva-

rilərindən olan Şəmunun nəslindəndir. Tarixi mənbələrdə onun adını Reyhanə, 

554

Kəmaluddin, II cild, səh-384. 555

 Kəmalüddin, səh-648. 

  

                                                           
 

352 


Süs

ən və Səqil kimi də qeyd edirlər.

556

 

Həddən artıq fəzilətli olduğu üçün İmam Nəqinin (ə) bacısı Həkimə özünü onun xadiməsi adlandırmışdır.

557


 

Hz.Mehdi (ə)  hicrətin  255-ci  ili  şəban  ayının  15-də  cümə  axşamı,  miladi 

869-


cu il abbasi xəlifəsi Mötəmidin dövründə Samirə şəhərində anadan olmuş-

dur. Anadan olan kimi səcdəyə düşüb kəlmeyi-şəhadətini demiş, şəhadət barma-

ğını asimana tərəf qaldırıb “Əlhəmdulillahi rəbbil-aləmin” oxumuş, sonra “Qə-

səs”  surəsinin  əvvəlinci  ayələrini  tilavət  edib,  bütün  imamların,  eləcə  də  atası 

İmam Həsən Əsgəri (ə) və özünün imamətinə iqrar etmişdir. İmam Zaman (ə) 

dün


yaya  gəldikdə  onun  sağ  qoluna  “İsra”  surəsinin  81-ci  ayəsi  yazılmışdır: 

“Haqq gəldi, batil yox oldu.” 

 

Hz.Mehdi (ə) 

haqqında Peyğəmbər (s) hədisləri 

1)  Hz.


Peyğəmbər (s) buyurub: “Mənim övladımdan on iki nəfər hakimlik 

edər, o övladlarımdan Mehdi (ə) adlı bir nəfər çıxar ki, Allah onun işini bir ge-

cədə islah edər.” 

2) Hz.


Peyğəmbər (s) buyurub: “Əgər dünyanın sonuna bir gün qalmış olsa 

be

lə, Allah o günü o qədər uzadar ki, mənim övladımdan, adı mənim adımdan, kün

yəsi mənim künyəmdən olan bir nəfəri qaldırar.”

558

  

3) İbn Abbasdan yetişən hədisdə Hz.Peyğəmbər (s) belə buyurur: “Yer üzü 

zülm ilə dolandan sonra mənim övladımdan Mehdi (ə) gəlib yer üzünü haqq və 

ədalətlə dolduracaq. Məryəm oğlu İsa (ə) nazil olacaq və o Həzrətlə namaz qı-

la

caq. Onun səltənəti Şərqə və Qərbə yayılacaq, belə ki, bir başmaq yeri və ya hey

van dırnağı qədər yerdə qalmayacaq.”

559

 

4) Hz.Peyğəmbər (s) buyurdu: “Ümmətimdə Mehdi olacaqdır. Əgər höku-

məti qısa müddətli olsa yeddi il və əgər uzun müddətli olsa doqquz il olacaqdır. 

O zaman ümmətimə verilməmiş bir nemət veriləcəkdir. Yer üzü bütün sərvətlə-

ri

ni aşkar edəcək və heç bir şeyi gizlətməyəcəkdir.”560

 

5)  Hz.Peyğəmbər  (s)  buyurub:  “Biz  elə  bir  Əhli-beytik ki, Allah dünya 

əvəzində axirəti bizim üçün seçmişdir. Məndən sonra mənim Əhli-beytim şid-

dətli  bəla  və  zülmlə  qarşılaşacaqlar.  Sonra  şərqdən  qara  bayraqları  olan  bir 

qövm gələcəkdir. Onlar xeyri tələb edəcəklər, amma onlara verilməyəcək. On-

lar müharibə edib qələbə çalacaqlar. O zaman onların istədikləri şeyi verəcək-

lər,  amma  onlar  qəbul  etməyəcəklər.  Onlar  onu  (qara  bayrağı)  mənim  Əhli-

bey

timdən  olan  bir  nəfərə  verəcəklər.  O  da  yer  üzünü  zülmlə  dolduğu  kimi ədalətlə dolduracaqdır

561


 

556


 Əl-İrşad, səh-346. 

557


 Biharul-Ənvar, 51-ci cilid, səh-12. 

558


Müsnədi-Əhməd, I cild, səh-99; Tirmizi, Camius-səhih, IX cild, səh-74-75. 

559


 Sünəni-Əbu Davud, II cild, səh-422. 

560


 Sünəni İbn Mace, II cild, 4086-cı hədis. 

561


Sünəni ibn Mace, II cild, hədis-4082. 

                                                           


Dostları ilə paylaş:
1   ...   170   171   172   173   174   175   176   177   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə