Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfovYüklə 6,91 Mb.

səhifə301/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   297   298   299   300   301   302   303   304   ...   314

  

615 


17. Sarim Kibar (tacir).  

18. 


Katibzadə Səbri (tacir).  

19. Emanuel Karasso (deputat).  

20. 

Mehmet Əli Baba (D-r. polkovnik).  21. Faiq Sü

leyman Paşa (dəstə komandanı). 

Osmanlı imperiyasında respublika qurulana qədər (1923) 33 dərəcəli mas-

son


ların sayı daha da artmışdır. 1908-1923-cü illərdə 33 dərəcə almış şəxslər 

aşağıdakılardır: 

1. D-

r. İbrahim Müslim (1920);  2. D-r. Cak Suhami (1921);  

3.Viktor Alqiranti (tacir);  

4. Moiz Fresko (tacir);  

5. 


Saim Hüsnü Opat (şəhər əmanət şirkətləri komissarı);  

6. 


Tevfik Hamdi (divan maliyyəçisi);  

7. 


Arsen Arseyan (gömrük işçisi);  

8. 


İsmail Faiq Başar (kənd təsərrüfatı mühəndisi);  

9. D-


r. İlyas Modyano (polkovnik);  

10. D-r. 

İsmail Xurşid;  

11. 


Sərvət Yesari (kassasiya məhkəməsi üzvü);  

12. 


Deqat (vəkil);  

13. D-


r. Besim Ədhəm;  

14. 


Xalid Həbbab (şəhər əmanət məmuru);  

15. 


Zəki Dərviş (polis məktəbi müdiri);  

l6. Moris Mayer (tacir). 

Osmanlı  Ali  Şurası  qurulduqdan  dörd  ay  sonra  (9  iyul  1909)  Türkiyədəki 

tün lojalara və massonlara xitabən fransız dilində bir direktiv göndərilir. Bura-da Böyük Məşriqin qurulması üçün əməli fəaliyyətə keçildiyi bildirilir. Bu möv-

zuda 1909-cu il iyulun 13-

də Qalatadakı Norondunyan karvansarayında keçirilən 

yığıncaqda İspaniya, Fransa və İtaliya Böyük Lojalarına bağlı 14 masson ustadı 

iştirak etmişdir. Bu 14 nəfərdən yalnız biri türk-müsəlman, 6 nəfəri isə yəhudi 

ol

muşdur.  Bu  yığıncaqda  Osmanlı  İmperiyasının  Böyük  Məşriqinin qurulması üçün  son  toplantının  1909-cu il avqustun 1-də  bazar  günü  keçirilməsi  qərara 

alındı. Bəyoğlunda Haçapulos karvansarayının üstündəki bir evdə keçirilən top-

lantıda Osmanlı dövlətində rəsmən yaradılmış 7 lojadan 14 nəfər iştirak etmişdir. 

Burada  hər  lojadan  2  nəfərin  iştirakı  prinsipinə  riayət  olunmuşdur. Bu Lojalar 

aşağıdakılardır: 

1.  “


Vətən”, 2. “Mühibbani Hürriyyət”, 3. “Vəfa”, 4. “Şəfəq”, 5. “Rəsnə”, 

6. “


Tərəqqi və İttihad Həqiqi Muhipləri”, 7. “Uhuvvəti Osmaniyyə”. 

Bu toplantıda gizli səsvermə ilə keçirilən seçkidə ilk Böyük Məşriqin rəh-

bərliyinə aşağıda adları çəkilən massonlar seçildi: 

1. 


Ustadı Əzəm (Böyük Ustad): Tələt paşa;  

2. 


Böyük Ustad müavini: Qalib paşa (jandarma ümumi komandanı); 

   

616 


3. 

Birinci Böyük Nazir: Mehmet Əli paşa (d-r. polkovnik); 

4. Birinci Böyük Nazir müavini: Edvard De Nari;  

5. 


Böyük nazir: Osman Fəhmi (əczaçı, rəsnəli Niyazi bəyin qardaşı); 

6. 


İkinci Böyük Nazir müavini: Nadra Muiran;  

7. 


Böyük Xətib: D-r. Rza Tevfik;  

8. 


Böyük Xətib müavini: Mişel Norodunyan;  

9. 


Böyük Katib: Osman Tələt (vəkil); 

10. 


Böyük Katib müavinləri: Solon Kazanova, Errera Dairo, Feyzi Menahem;  

11. 


Böyük xəzinədar: Sarim Kibar;  

12. 


Böyük xəzinədar müavini: D-r. İlyas Modyano;  

13. Böyü


k İdarə məmuru: D-r. Cak Suhami.  

Bu  kadrlar  diqqətlə  tədqiq  edilərsə  aydın  olacaq  ki,  bütün  müavinliklər 

adətən türk və müsəlmanlara nəzarət etmək üçün yunan, erməni və yəhudilərə 

ve

rilmişdir.  Çünki  bu  heyəti  seçənlərin  əksəriyyəti  qeyri-müsəlmanlardı. Bö-yük Məşriq qurulduqdan sonra onun Osmanlı Masson Ali Şurası ilə münasibət-

lərini  təsbit  edən  bir  müqavilə  imzalamış  və  beləliklə  Osmanlı  dövlətindəki 

masson

luq rəsmən tanınaraq yerləşmişdir. Bu tarix Sultan II Əbdülhəmid xanın taxt

dan  salındığı,  konstitusiyanın  elan  edildiyi  və  10  ildən  sonra  imperiyanın 

yıxılması naminə görüləcək çirkin işlərin bünövrəsinin qoyulduğu ildir.

899


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899


Mirzə Ənsərli, Türkiyədə masonların və sionistlərin fəaliyyəti kitabı. 

                                                           
  

617 


 

 

 

 

 

 

 

XVI FƏSİL 

 

HZ.PEYĞƏMBƏRIN QIZI HZ.FATIMƏ 

 

 

 

Hz.

Fatimə (s.ə) 

Hz.


Fatimə (s.ə) Amul-fil ilindən qırx beş il sonra, Hz.Peyğəmbərin (s) besə-

tindən beş il sonra 615-ci ildə cəmadiəl-axir ayının 20-də cümə günü Məkkədə 

anadan  olmuşdur.  Bu  zaman  Hz.Peyğəmbərin  (s)  qırx  beş  yaşı  var  idi.  Anası 

Hz.


Xədicə binti Xuveyliddir. Beş yaşında olarkən 620-ci ildə anası Xədicə vəfat 

etmişdir. Hicrətin II ilində Hz.Əli (ə) ilə ailə qurmuş və bu izdivacdan Hz.Həsən, 

Hz.Hüseyn,  Hz.

Zeynəb,  Hz.Ümmü  Gülsüm  adlı  övladları  dünyaya  gəlmiş, 

Möhsün adlı oğlu isə ana bətnində altı aylıq olarkən siqt olaraq düşmüşdür. 

Hz.


Fatimə (s.ə) atası Petğəmbərdən (s) yetmiş beş gün sonra hicrətin on bi-

rinci ilində cəmadiəl-axir ayının üçündə (və ya cəmadiəl-əvvəl ayının on üçün-

də) miladi 632-ci ildə on səkkiz yaşında Mədinədə şəhid edilmişdir. Məzarının 

yeri dəqiq bilinmir. Üç yerdən birində olduğu güman edilir: 1) Atasının qəbri 

yanında; 2) Bəqidə; 3) Atasının qəbri ilə minbəri arasında. 

Hz.


Fatimənin (s.ə) asimanda adı Mənsurə, yerdə isə Fatimədir. Fatimə “kə-

sən”,  “ayıran”  mənasındadır.  Yəni  Hz.Fatimə  (s.ə)  öz  şiələrini  Cəhənnəmdən, 

düşmənlərini  isə  öz  məhəbbətindən  və  Cənnətdən  uzaqlaşdıracaq.  Axirətdə  öz 

dostla


rına kömək edəcəyi üçün göylərdə ona Mənsurə deyilir. İmam Sadiqdən (ə) 

rəvayət edilir ki, Hz.Fatimənin Allah yanında doqquz adı var: 

1) 

Fatimə;  2)  Siddiqə-yəni  məsum,  günah  etməyən;  3)  Mübarəkə-yəni elmli, fəzilətli; 4) Tahirə-yəni nöqsanlardan pak olan; 5) Zəkiyyə-xeyir işlərdə 

nümunə;  6)  Raziyyə-Allahın  qəzasına  razı  olan;  7)  Mərziyyə-Allah  və  onun 

dostlarının  bəyəndiyi;  8)  Mühəddisə-mələklə  danışan;  9)  Zəhra-həm  zahiri, 

həm də mənəvi cəhətdən nurani. 

Hz.

Fatimənin (ə) künyələri: 1) Ümmül-

əimmətul-məsumin-məsum imamların anası; 

2) Ümmül-

Həsəneyn-Həsən və Hüseynin anası 

3) Ümmül-kitab 

4) Ümmül-

əbiha-atasının anası 

Hz.


Fatimənin (s.ə) ləqəbləri 

  

Dostları ilə paylaş:
1   ...   297   298   299   300   301   302   303   304   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə