Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfov


  Merçil Ərdoğan, Qezneliler Devleti Tarihi, TTK, Ankara-1989.  140Yüklə 6,91 Mb.

səhifə307/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   303   304   305   306   307   308   309   310   ...   314

  

629 


139. 

Merçil Ərdoğan, Qezneliler Devleti Tarihi, TTK, Ankara-1989. 140. 

İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul, 1972. 141. 

Köymən, Büyük Selçuk İmperatorluğunun Kuruluş Devri, Ankara-1963. 142. 

Ravəndi, Rahatus-Sudur və Ayətus-Surur, TTK yayınları, Ankara-1957-

1960. 

143. 

Əbul-Fərəc Gregori, Tarix, tərcümə: Ö, R. Doğrul, Ankara-1945-1950. 144. 

Yınanç, Türkiyə Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul-1944. 145. 

Bundari, İrak və Horasan Selçukları, tərcümə: K. Burslan, TTK yayınlar, 

Ankara-1943. 

146. 

Sədrəddin əl-Hüseyni, Əhbarud-Dövlə, tər. Necati Lugal, Ankara-1943. 147.  Sibt ibn Cevzi, Miratuz-

zamandan  seçmələr,  tər.  Ali  Sevim,  Ankara-

1968. 

148. 

Əhməd ibn Mahmud, Səlcuqnamə, E. Merçil, İstanbul-1997. 149. 

Merçil, Kirman Selçuqları, İstanbul-1980. 150. A.

Sevim, Suriya Selçukları, Ankara-1965. 151. 

Özaydın, Muhammed Tapar Devri, TTK, Ankara-1990. 152. 

Azərbaycan tarixi, Çıraq nəşriyyatı, Bakı-2009. 153.  H.

Rzazadə,  Negahi-müxtəsər  be  zingdefe-yi  Şah  İsmail-i  Səfəvi, 

“Ərdəm”, 1/4. 1381. 

154. 

Namiq Musalı, I Şah İsmailin hakimiyyəti, Bakı-2011. 155. 

Oqtay Əfəndiyev, Azərbaycan Səfəvilər Dövləti, Bakı-1993. 156. A.

Bakıxanov, Gülüstani-İrəm, Bakı-1951. 157. A.

Müller, İslam Tarixi, Sankt-Peterburq-1896. 158. 

Ş.F.Fərzəlibəyli, Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası. 159. 

Runciman, Xaçlı Səfərləri, TTK, Ankara-1986. 160. 

Urfalı Mateos, Vekayi-name, Ankara-1987. 161. 

Turan, Selçuklular Zamanında Türkiyə, İstanbul-1971. 162. 

Şeşen R, Salahaddin Eyyubi ve Devlet, İstanbul-1987. 163. 

Körpülü Fuat, Osmanlı İmperatorluğunun Kuruluşu. 164. 

Öztuna Yılmaz, Türkiyə Tarihi, İstanbul-1963-1967. 165. 

Uzunçarşılı İ. Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK yayınları, Ankara-1954-1983. 166. 

Gibbons,  Osmanlı  İmperatorluğu  Kuruluşu,  tərcümə:  Rağib  Hulusi, 

İstanbul-1928. 

167. 

Danişmend İ. Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul-1971. 168. Mehmet Halife, Tarihi-

Gilmani, İstanbul-1976. 169. 

Silahtar Mehmet Ağa, Tarihi-Silahtar, İstanbul-1928. 170. 

Süleyman Duyğu, Genel Tarih, Ankara 1977-1978. 

 

 

 

 

 

   

630 


MÜNDƏRİCAT 

 

 

GİRİŞ ...................................................................................................... 3 

 

BİRİNCİ FƏSİL. MƏKKƏ VƏ MƏDİNƏ DÖVRÜ 

1. 


İslam tarixi haqqında ümumi məlumat ...............................................  7 

2. 


Dinlər haqqında ümumi məlumat ........................................................ 8 

3. Mil


li və ilahi dinlər............................................................................. 10 

4. 


Müqəddəs kitablara iman ................................................................... 11 

5. 


Peyğəmbərlərə iman ........................................................................... 11 

6. 


İslamiyyətdən əvvəl Ərəbistan ........................................................... 12 

7. 


Əshabi-Uxdud hadisəsi ...................................................................... 15 

8. 


Yalançı Peyğəmbərlər hərəkatı .......................................................... 15 

9. Hz.


Peyğəmbərin  (s) ataları  ............................................................... 17 

10. 


Əbu Talibin imanı ............................................................................ 18 

11. 


Hicrətlər............................................................................................ 19 

12. 


Merac və İsra hadisələrə................................................................... 21 

13. 


Qəzvə və səriyyələr .......................................................................... 22 

HİCRƏTİN BİRİNCİ İLİ BAŞ VERƏN HADİSƏLƏR 

1. 


Məscidun-Nəbi inşa edildi ................................................................. 22 

2. 


İlk cümə namazı qılındı ...................................................................... 23 

3. 


Maidə surəsinin 58, Cümə surəsinin 9-cu ayəsi ilə azan qanuni oldu23 

4. 


Mühacir və ənsarlar arasında qardaşlıq elan olundu .......................... 23 

5. 


Yəhudilərlə müsəlmanlar arasında müqavilə imzalandı .................... 23 

6. Hz.


Peyğəmbər  (s) Aişə binti Əbu Bəkrlə evləndi ............................. 23 

HİCRƏTİN İKİNCİ İLİ BAŞ VERƏN HADİSƏLƏR 

1. 


Kəbə müsəlmanların qibləsi oldu ....................................................... 23 

2. 


Ramazan orucu müsəlmanlara vacib buyuruldu ................................ 23 

3. 


Fitrə vacib oldu .................................................................................. 23 

4. 


İlk bayram namazı qılındı .................................................................. 24 

5. 


Zəkat vacib oldu ................................................................................. 24 

6. 


Əbva qəzvəsi ...................................................................................... 24 

7. 


Buvav qəzvəsi .................................................................................... 24 

8. Zil-


Əşirə qəzvəsi ................................................................................ 24 

9. 


Birinci Bədr qəzvəsi ........................................................................... 24 

10. B


öyük Bədr qəzvəsi və ya II Bədr döyüşü ....................................... 24 

11. 


Bəni-Qaynuqa qəzvəs....................................................................... 25 

12. Hz.


Həmzə səriyyəs ........................................................................... 25 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   303   304   305   306   307   308   309   310   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə