Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfovYüklə 6,91 Mb.

səhifə32/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   314

  

65 


4) Şeyx Tusi – “Təhzibul-Əhkam” 

  

Bunlardan əlavə aşağıdakı alimləri də qeyd edə bilərik: 1) 

Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Xalid Bərqi. O İmam Kazim (ə), İmam 

Rza 

(ə) və İmam Təqinin (ə) səhabəsi olmuşdur. Onun təfsir, hədis, tarix, rical, 

kəlam və s. sahədə kitabları olsa da günümüzə gəlib çatmamışdır. Müəllif öz 

ki

tablarının bir çoxunu “Məhasin” adı altında birləşdirmişdir. 2) 

Əbul Həsən Əli ibn Hüseyn ibn Babiveyh. O İmam Həsən Əskərinin (ə) 

səhabəsi olmuşdur. Məhşur şiə alimi Şeyx Səduqun atasıdır. 

3) 


İbn Qövliveyh. Əsl adı Əbul Qasim Cəfər ibn Məhəmməd Qummidir. 

Məşhur əsəri “Kamil-üz-ziyarət” kitabıdır. 

4) 

Kəşşi. Əsl adı Məhəmməd ibn Ömərdir. Məhşur əsəri “Mərifətu-əxbar-ir-

rical” kitabıdır. 

5) 

Əhməd  ibn  Məhəmməd  Bazanti.  İmam  Kazim  (ə),  İmam  Rza  (ə)  və İmam Təqinin (ə) səhabəsi olmuşdur. Məhşur əsərləri “Came” və “Məsail”-dir. 

6) 


Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Həsən Qummi. İmam Həsən Əskərinin (ə) sə-

ha

bəsi olmuşdur. “Əl-əşrəbə” (içkilər), “Əl-əyman vən-nüzur ” (andlar və nəzir-lər), “Əl-Hüdud” (şəriət cəzaları), “Əs-səlat” (namaz) və s. kitabların müəllifidir. 

 

Mübarək gün və gecələr 

1) 


Cümə günü – Cümə önəmli hadisələrin meydana gəldiyi çox xeyir və fə-

zi

lətli bir gündür. Hz.Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Üstünə günəşin doğduğu ən  xeyirli  gün  cümə  günüdür.  Adəm  (ə)  həmin  gün  xəlq  edilmiş,  həmin  gün 

cənnətə  qoyulmuş  və  həmin  gün  cənnətdən  çıxarılmışdır.  Cümə  günündə  bir 

saat vardır ki, hansı mömin həmin saatda Allahdan bir şey istəsə Allah onun is-

tədiyini qəbul edər.” İslamda dörd dini bayram var: 

1) 

Ramazan bayramı, 2) 

Fitr bayramı, 

3) 

Qurban bayramı, 4) 

Qədiri-Xum bayramı;

72

 

2) Mövlud gecəsi – Bu gecə Hz.Peyğəmbərin (s) mövludu ilə bağlıdır. İn-

san


ların  qurtuluşu  üçün  göndərilən  Hz.Muhəmməd  (s)  570-ci  il  rəbiul-əvəl 

ayının 17-si, əhli-sünnəyə görə isə 12-si Məkkədə anadan olmuşdur. 

3) 

Rəqaib gecəsi – Rəcəb ayının ilk cümə gecəsi “Rəqaib gecəsi” adlanır. Bu gecə Allahın rəhmət və bağışlanmasının bol olduğu, duaların qəbul edildiyi 

barək bir gecədir. Hz.Peyğəmbər (s) buyurur: “Beş gecə vardır ki, onlarda edi

lən dualar geri qaytarılmaz. Bunlar: rəcəb ayının ilk cümə gecəsi, şəban ayı-

nın 15-ci gecəsi, cümə gecələri, ramazan bayramı gecəsi və qurban bayramı ge-

cəsidir.” 

72

 Bax: Seyid Əli Sistani, İzahlı şəriət məsələləri   

                                                           
 

66 


4) 

Merac gecəsi – Merac besətin onuncu ili şiə alimlərinə görə rəbiül-əvvəl 

ayının 12-si, sünni alimlərinə görə isə rəcəb ayının 27-si miladi tarixi ilə 620-ci 

ildə baş vermişdir. 

5) 

Bəraət gecəsi – Şəban ayının 15-ci gecəsi “Bəraət gecəsi” adlanır. Borc-dan, cinayət və cəzadan qurtulmaq mənasını daşıyan Bəraət günahlardan təmiz-

lənmək deməkdir. Eyni zamanda bu gecə on ikinci İmam Hz.Mehdi (ə) hicrətin 

255-

ci ili Samirədə anadan olmuşdur. 6) 

Qədr gecəsi – Dinimizin müqəddəs kitabı Qurani-Kərim bu gecə nazil 

ol

mağa başlamış, Hz.Muhəmməd (s) bu gecə peyğəmbər seçilmiş və İslam gü-nəşi bu gecə doğmuşdur. Hz.Peyğəmbər (s) bu gecənin fəziləti haqqında belə 

buyurur: “Kim  ki,  fəzilətinə  inanaraq  və  mükafatını  Allahdan  gözləyərək 

Qədr gecəsini ibadətlə keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. 

 

Hz.

Peyğəmbərin (s) xanımları 

1) 


Xədicə binti Xuveylid;–Peyğəmbərdən (s) əvvəl Əbu Haleyi Təmimi və 

Ətiq ibn Aidi ilə ailə qurmuşdur. Birincidən Hind adlı oğlu, ikincidən isə Hind 

adlı qızı dünyaya gəlmişdir. Hz.Peyğəmbər (s) Xədicə ilə 595-ci ildə ailə qur-

muşdur.  Bu  zaman  Hz.Peyğəmbərin  (s)  iyirmi  beş,  Xədicənin  isə  qırx  yaşı 

olmuşdur. Bu evlilikdən Hz.Peyğəmbərin (s) dörd qızı, iki oğlu dünyaya gəl-

mişdir. Qızları Zeynəb, Ruqiyyə, Ümmü Gülsüm və Hz.Fatimə (s.ə), oğlanları 

isə  Qasim  və  Abdullah  olmuşdur.  Hz.Fatimədən  (s.ə)  başqa  Peyğəmbərin  (s) 

bütün  övladları  onun  sağlığında  vəfat  etmişdir.  Hz.Fatimə  (s.ə)  Hz.Peyğəm-

bərdən (s) yetmiş beş gün sonra vəfat etmişdir. Hz.Xədicə isə besətin onuncu 

ili  miladi  tarixi  ilə  620-ci  ildə  vəfat  etmişdir.  Hz.Xədicə  vəfat  edənə  qədər 

Hz.

Peyğəmbər (s) heç bir xanımla evlənməmişdir.73

 

2) Sevda binti Zəma – Səqran ibn Əmrin arvadı olmuş, islamı qəbul edib 

əri ilə Həbəşistana hicrət etmişdir. Ərinin ölümündən sonra qoca olmasına bax-

mayaraq 

Hz.Peyğəmbər 623-cü ildə onunla evlənmişdir.

74

 

3) Aişə binti Əbu Bəkr – Hz.Peyğəmbər (s) onunla altı yaşında nişanlan-

mış, doqquz yaşında 624-cü ildə evlənmişdir.

75

 

4) Həfsə  binti  Ömər  –  Hüneys  ibn  Hüzafənin  arvadı  idi.  Əri  ilə  birlikdə 

Mədinəyə hicrət etmiş, 625-ci ildə ərinin ölümündən sonra Hz.Peyğəmbər (s) 

onunla evlənmişdir.

76

 5) 

Zeynəb  binti  Hüzeymə  –  Əri  Ubeydə  ibn  Harisin  vəfatından  sonra 

Hz.

Peyğəmbər (s) 625-ci ildə onunla evlənmişdir.77

 

73 Muhəmməd Həmidullah, Peyğəmbərimizin (s) həyatı; A.Köksal, İslam tarixi; Salih Suruç, 

Peyğəmbərimizin həyatı 

74

 Həmin mənbə 75

 Həmin mənbə 

76

 Muhəmməd Həmidullah, Peyğəmbərimizin (s) həyatı; Salih Suruç, Peyğəmbərimizin həyatı 77

 Həmin mənbə 

                                                           

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə