Şahlar şahbaz oğlu şƏRİfovYüklə 6,91 Mb.

səhifə55/314
tarix11.03.2018
ölçüsü6,91 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   314

 

112 


dir, işləri mənə asanlaşdır, mənim üçün Əhli-Beytimdən bir vəzir təyin et, məni 

onun vasitəsilə güclü və qüvvətli et!” Əbuzər deyir: “Allaha and olsun! Allahın 

Rəsulu  (s) hələ  sözünü  qurtarmamışdı  ki,  Cəbrayıl  nazil  olub  dedi:  “Ey  Mu-

həmməd! Oxu: “İnnəma vəliyyukumullahu və Rəsuluhu”

148

 

Bundan başqa aşa-ğıdakı mənbələrdə də bu həqiqət öz əksini tapmışdır: 

1. 


Siyuti, Əddurrul-mənsur, II cild, səh-293 

2. 


Zəməxşəri, Təfsiri-Kəşşaf, I cild, səh-649 

3. 


Təfsiri-Təbəri, VI cild, səh-186 

4. 


Müttəqi Hindi, Kənzul-ummal, VI cild, səh-391 

5. Haki


m Həsqani, Şəvahidut-tənzil, səh-161-168 

6. Əllamə Məclisi, Biharul-ənvar 

7. Şeyx Müfid, əl-İrşad 

8. 


Şeyx Küleyni, Üsuli-Kafi 

9. Təfsiri-Təbərsi 

3. “

Nisa” surəsi 59-cu ayə və ya “Ulul-əmr” ayəsi: “Ey iman gətirənlər! 

Allaha,  Peyğəmbərə  və  özünüzdən  olan  əmr  sahiblərinə  itaət  edin!  Əgər 

bir iş barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, 

onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin! Bu, daha xeyirli və nəticə etibarı 

ilə daha yaxşıdır.” Məhşur təfsirçi Hakim Həsqani Hz.Əlidən belə nəql edir: 

Peyğəmbər (s): “Mənim (ümmətə rəhbərlikdə) şəriklərim o kəslərdir ki, Allah onları Özünə və mənə yaxın etmişdir” deyə buyurduğu zaman, 

“Ey iman gə-

tirənlər!  Allaha,  Peyğəmbərə  və  özünüzdən  olan  əmr  sahiblərinə  itaət 

edin!” 

ayəsi  nazil  oldu.  Mən  Həzrətdən  soruşdum:  “Ya  Peyğəmbər!  Onlar 

kim

lərdir?” Hz.Peyğəmbər (s) buyurdu: “Sən onların birincisisən!”149

 

Bu hədis aşağıdakı mənbələrdə də təsdiqlənmişdir: 

1. 


Qunduzi Hənəfi, Yənabiul-məvəddət, səh-116 

2. 


Əbu Həyyan Əndəlusi, Əl-Bədrul-muhit 

3. 


İbn İshaq, Ehqaqul-həqq, III cild, səh-425 

4. 


Təfsiri-Burhan, I cild, səh-381-387 

5. Şeyx Təbərsi, Məcməul-bəyan 

6. Şeyx Tusi, ət-Tibyan 

7. Əllamə Əmini, əl-Qədir. 

8. Əllamə Məclisi, Biharul-ənvar. 

4. “Ali-


imran” surəsi 61-ci ayə və ya “Mübahilə” ayəsi: 

“(İsanın Allahın 

qu

lu və peyğəmbəri olması barədə) sənə göndərilən elmdən (məlumatdan) 

sonra buna (İsanın əhvalatına) dair səninlə mübahisə edənlərə de: “Gəlin 

biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qa-

dınlarınızı; biz də özümüzü, siz də özünüzü (bura) çağıraq! Sonra (Allaha) 

dua  edib  yalançılara  Allahın  lənətini  diləyək!”  Təfsir  və  hədis  alimlərinin 

148


Təfsiri-Kəbir, XII cild, səh-26. 

149


Şəvahidut-tənzil, I cild, səh-148-151. 

                                                           
  

113 


nəql  etdikləri  rəvayətlərdə  buyurulur:  Mübahilə  ayəsi  nazil  olandan  sonra 

Hz.Pey


ğəmbər (s) Nəcran xristianlarını mübahiləyə çağırdı. Onlar Hz.Peyğəm-

bərdən  (s)  fikirləşmək  üçün  bir  gün  möhlət  istədilər.  Xristianların  başçısı  və 

ali

mi Aqib dedi: “Əgər sabah Məhəmməd öz ailəsi və övladları ilə birgə mü-bahiləyə gəlsə, onunla mübahilə etmədən geri qayıdarıq. Amma öz səhabələrini 

gətirsə, onunla mübahilə edərik.” 

Ertəsi gün Hz.Peyğəmbər (s) Əli (ə), Fatimə (s.ə), Həsən (ə) və Hüseynlə (ə) 

birlikdə  xristianların  qarşısına  çıxdı.  Xristianların  başçısı  onlara  dedi:  “Mənim 

gör

düyüm kişi öz qərarında möhkəmdir, mübahiləyə şücaətlə gəlmişdir. Qorxu-ram ki, haqq olsa, ağır bəlaya düçar olaq!” Sonra üzünü Peyğəmbərə tutub dedi: 

“Ey Muhəmməd! Biz qərara gəldik ki, səninlə mübahilə yox, sülh edək!” Bəzi 

rəvayətlərdə  isə  onun  belə  dediyi  nəql  olunmuşdur:”  Ey  xristianlar!  Mən  elə 

nurlu simalar gö

rürəm ki, əgər onlar Allahdan istəsələr, dağ yerindən qopar! On-

lar


la mübahilə etməyin, yoxsa həlak olarsınız!” Fəxrəddin Razi bundan sonra ya-

zır: “Həm keçmişdə, həm də indinin özündə şiələr bu ayəyə istinad edərək, Əli-

nin 

Peyğəmbərin (s) nəfsi və özü kimi bilirlər. Belə ki, bu ifadə onun Hz.Pey-

ğəmbərin (s) bütün xüsusiyyətlərinə malik olduğunu və bütün səhabələrdən üs-

tün


lüyünü göstərir. Buna əsasən, Hz.Əli hamıdan fəzilətli sayılır.”

150


 Bu ha

disə 


aşağıdakı islami mənbələrdə də azacıq fərqlə qeyd olunmuşdur: 

1. 


Təfsiri-Qirtəbi,II cild, səh-1346 

 

2. Ruhul-bəyan, II cild, səh-44 

3. 


Şəhabuddin Alusi, Ruhul-məani, III cild, səh-188 

4. 


İbn Həyyan Əndəlusi, Bəhrul-muhit, II cild, səh-472 

5. 


Səhihi-Müslim, IV cild, səh-1871, VII cild, səh-130 

6. 


Sünəni-Tirmizi, II cild, səh-166 

7. 


Müsnədi-Əhməd, I cild, səh-185 

8. 


Qunduzi Hənəfi, Yənabiul-məvəddət, səh-281 

9. 


Müstədrəki-Hakim, I cild, səh-193 

10. 


Əddurrul-mənsur, III cild, səh-38 

11. 


Qazi Beyzavi, Ənvarut-tənzil, II cild, səh-22 

12. 


Şəfqani, Fəthul-qədir, I cild, səh-524 

13. Əllamə Əmini, Əl-Qədir 

14. Şeyx Tusi, ət-Tibyan. 

5. “


Əhzab” surəsi 33-cü ayə və ya “Təthir” ayəsi: 

“Ey Əhli-beyt! Həqiqə-

tən, Allah sizdən (hər cür) çirkinliyi (pisliyi, günahı) aparmaq və sizi pak-

dan pak etmək istər!” Hz.Peyğəmbərin (s) bəzi zövcələrindən nəql olunmuş 

rəvayətlərdə  deyilir:  Təthir  ayəsindən  söz  salıb  Peyğəmbərdən  (s)  soruşduq: 

“Bu  ayə  bizə  də  aiddirmi?”  Həzrət  buyurdu:  “Sizdə  yaxşısınız,  lakin  bu  ayə 

sizə aid deyil!” Əhməd Əbu İshaq Sələbi öz “Təfsir”ində Hz.Peyğəmbərin (s) 

zövcəsi olan Ümmü Sələmədən belə nəql edir: Bir gün Fatimə Peyğəmbərə ye-

150


Təfsiri-Kəbir, VIII cild, səh-81. 

  

                                                           


Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   314


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə