Salmer på dansk og tysk


Wir pflügen, und wir streuen 678Yüklə 0,96 Mb.
səhifə2/10
tarix13.11.2017
ölçüsü0,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wir pflügen, und wir streuen 678

Zu deinem Tisch du ludst mich ein 755Side 4 ......................................................
Efter trosbekendelsen synger mange menigheder:
Lad verden ej med al sin magt

os rokke fra vor dåbes pagt;

men giv, at al vor længsel må

til dig, til dig alene stå!


99,6 H.A.­Bror­son 1732
Nach dem Glaubensbekenntnis singen viele Gemeinden:
Laß, Herr, die Welt zu keiner Stund

uns locken von der Taufe Bund!

Laß unser Sehnen doch allein

auf dich, auf dich gerichtet sein!
99,6 Grundt­vig-Werk­statt 1995.
Side 5...................................................

Indhold

Inhalt
Salmernes inddeling

Einteilung der Kirchenlieder
SALMERNE

Die Kirchenlieder

Til venstre: Uddrag af Den danske Salmebog

Links: Auszug aus dem Dänischen Gesangbuch

Til højre: Tilsvarende tyske vers

Rechts: Entsprechende deutsche Strophen
Forfatterregisters. s.302

Verfasserregi­ster
Melodihenvisninger s.305

Melodiehin­weise
Danske tekster alfabetisk s.307

Dänische Texte alphabetisch
Tyske tekster alfabetisk s.312

Deutsche Texte alphabetischS. 6-7 .......................................................
Salmernes inddeling

Einteilung der Kirchenlieder.
Lovsange Lobgesänge

2 3 4 5 10 11 12 24
Gud Fader Gott Vater

25 27 28 31 35 41 45
Guds Søn Gottes Sohn

46 50 57


Advent Ad­vent 60 62 73 74 (229) (232)

Juletiden Die Weih­nachtszeit 76 79 81 93 98 100 106 111 113 121 (314)

Jesu liv og lære Jesu Leben und Lehre (121) 128 136 137 142 149

Jesu lidelse og død Jesu Leiden und Tod 163 167 168 v.5-6 178 189

Påske Ostern 194 195 198 204 207 212 758

Jesu konge­dømme Jesu Königsherrschaft 213 229 232 (277)


Helligånden Der Heilige Geist

255 257 258 268

Pinse Pfing­sten 242 247

Kirke Kirche 277 279 280 295 296 305 308 310 314 333 346 354 356 359 360

Gudstjeneste Gottes­dienst 366 367 368 372 373 377 390 (99 v.6)

Dåb Taufe 396 401 403 (488) (697 v.5)

Konfirmation Kon­firmation 407 409 413 (553)

Nadver Abendmahl 421 431 755 (390) Tro, håb og kærlig­hed Glaube, Hoffnung und Liebe 434 435 437 454 464 484 487 488 489 499 500 509 510 511 522 542 543 553 563 608 757

Død og op­standelse Tod und Auferstehung 609 628 758 (700) (729)
Jordelivet Das Erdenleben

Årstider Jahreszeiten 671 674 677 678 679

Morgen Morgen 682 690 696 698 700

Aften Abend 703 706 716 717 729 732

Brudevielse Trauung 736 756Kursiv: Oprindeligt tyske salmer

Ursprünglich deutsche Kir­chen­lieder

Danske tekster på venstresider

sættes efter disketten til DDS med de aftalte æn­drin­ger og med følgen­de til­føjelser:Uden for Den danske Salme­bog:

Nadver
755 Som gæst du bød mig til dit bord,

usynligt selv til stede

du lod mig spise livets ord

i brød og vinens klæde. Til døde lyder på­skebud:

"Dit liv er skjult med mig i Gud";

det er vor fred og glæde.


Jens Svendsen 1972

Brudevielse
756 Vi beder, Herre, for de to,

som for dit alter står:

Giv dem i kærlighed og tro

at dele alle kår!


2 De lover bort, hvad ej de har,

for livet er jo dit. Læg selv dit ja til deres svar,

så det må lyde frit!
3 Forén dem med din nådes ord

i trofast kærlighed,

så intet skiller deres spor,

før livets sol går ned!


Jørgen Kristensen 1974


Alderdomstrøst
757 I falmede blade, du kølige vind!

Hvad har jeg med eder at skifte?Hvad rører det mig, hvem der blegner om kind,

mens efterårsvindene vifte!

Går jeg ind, går jeg ud,

står mit håb ej til Gud!

Sig min sjæl dog, hvad klynker du over?
2 Se storken og stæren og svalerne små,

de rask sig til rejsen berede, de er dog kun fug­le, som ikke forstå

med tro og med tillid at bede.

Se til dem, se til Gud!

Gør din bøn, gå dit skud!

Sig min sjæl dog, hvad klynker du over?


3 De grånende skyer, det vildene hav,

hvi gør de ej fuglene bange?

Med kraftløse vinger i bundløse grav

der sank og der synker jo mange;

uden knur, uden frygt

liden fugl flyver trygt;

sig min sjæl dog, hvad klynker du over?
4 De kender ej faren og tænker ej på,

hvad times dem kan, vil du sige;

de kender ej ham over skyerne grå,

hvis arm og hvis ord ej kan svige.

Hørte ord de af hans?

Så de glimt af hans glans?

O min sjæl, sig, hvad klynker du over?
5 De truende farer, dem tænker du på!

o tænk dog på trøsten langt heller!

Du kender jo ham over skyerne grå,

som stjerner og hovedhår tæller. Matt.10,30

Hvad er det, han ej kan?

Hvem er god uden han!

Sig min sjæl dog, hvad klynker du over?
6 Hvor er nu din tro, og hvor er nu dit håb!

og hvor er dit syn for Guds finger! Luk.11,20 Har Gud nu kun øre for ravnenes råb!

og har nu hans engle ej vinger!

River kød eller ånd

dig vel ud af hans hånd!

Sig min sjæl dog, hvad klynker du over?


7 Klynk over dig selv, over alt under sky,

som end for dit eget du holder,

bortkasted vel ofte, optog dog påny,

det tvivlen og bangheden volder.

Hold på ham, som er alt,

hvad Guds ord ham har kaldt,

hold på ham, hold på Jesus alene.


8 Da brister med ét alle jordiske bånd.

Da fattes ej mod du og vinger;

da hviler du sødt i hans hånd med Guds Ånd,

da løfter i sky dig Guds finger,

ingen lærke med sang

glad som du sig opsvang.

Sig min sjæl dog, hvad klynker du over?
9 Da spreder du vinger, da rejser du bort

så glad, som ej fuglen kan findes;

thi rejsen er sikker og vejen fuldkort,

din træthed så liflig forvindes.

Går du ind, går du ud,

evig glad i din Gud.

O min sjæl, hvad vil mer du forlange!
N.F.S.Grundtvig 1843 og 1845 (Tillægget "46 Salmer" nr.757)


Død og opstandelse
758 Jesus lever, jeg med ham!

Døden ikke mig forskrækker.

Ud af graven mørk og klam

skal jeg, når hans røst mig vækker,

i hans lys forklaret gå;

det forlader jeg mig på.


2 Jesus lever, og al magt

over verden er ham givet.

Mig han gav i dåbens pagt

del med sig i guddomslivet.

Hvad han loved sine små,

det forlader jeg mig på.


3 Jesus lever! Fri er jeg,

skal ej mer med skam mig gemme.

Skam få den, som vægrer sig,

når Gud holder fest derhjemme! Luk.15,25-32

Til min far jeg frit kan gå;

det forlader jeg mig på.


4 Jesus lever, og hans hånd

gennem fristelser mig fører.

Ren af hjertet gør hans Ånd;

ham mit hele liv tilhører.

Om jeg falder, han vil stå;

det forlader jeg mig på.


5 Jesus lever, og jeg ved:

Ingen magt mig nu kan skille

fra Gud Faders kærlighed,

lige stærk i storm og stille. Rom.8,3839Den, som beder, han skal få;

det forlader jeg mig på.


6 Jesus lever! Døden nu

indgang er for mig til livet.

Når jeg mærker dødens gru,

Jesus har den trøst mig givet,

at til ham jeg sige må:

"Dig forlader jeg mig på!"


Jørgen Kristensen 1978


Tyske tekster på højresider


2 Lobe den Herren, den mächtigen König der Eh­ren,

meine geliebete Seele,

das ist mein Begehren.

Kommet zuhauf,

Psalter und Harfe, wacht auf,

lasset den Lobgesang hören!


2 Lobe den Herren,

der alles so herrlich regieret,

der dich auf Adelers Fittichen

sicher geführet,

der dich erhält,

wie es dir selber gefällt;

hast du nicht dieses verspüret?
3 Lobe den Herren, der künstlich und fein dich be­reitet,

der dir Gesundheit verliehen,

dich freundlich geleitet.

In wieviel Not

hat nicht der gnädige Gott

über dir Flügel gebreitet!


4 Lobe den Herren,

der deinen Stand sichtbar gesegnet,

der aus dem Himmel

mit Strömen der Liebe geregnet.

Denke daran,

was der Allmächtige kann,

der dir mit Liebe begegnet.
5 Lobe den Herren,

was in mir ist, lobe den Namen.

Alles, was Odem hat,

lobe mit Abrahams Samen.Er ist dein Licht,

Seele, vergiß es ja nicht.

Lobende, schließe mit Amen!
Ps.103. Joachim Neander 1680 (EG 317)

3 Lobsingt dem Herren, mein Mund, meine Seele!

Singend, mein Herz, du umfange den Geist!

Spielende Töne, aus jubelnder Kehle

sternengleich funkelnd den Heiligen preist!


2 Seele, vergiß nicht, sein Lob zu verkünden

frühe und spät, denn er ewig ist gut.

Großzügig tilgt er dir all deine Sünden,

wendet dein Elend, erfüllt dich mit Mut!


3 Er kauft' dich frei aus dem Kerker der Hölle,

kränzt dich so herrlich, wie Freunde der Fürst,

und, was dein Herz verlangt, schenkt er in Fülle,

jung wie der Phönix dann wieder du wirst.


4 Hoch, wie zum Himmel vom Menschen hienieden,

wachsen er ließ seine Gnade und Huld.

Weit, wie der Süden vom Norden geschieden,

trennt' er von uns unsre Schande und Schuld.


5 So wie der Vater verzeiht seinem Kinde,

Knechten der Sünde Erbarmung du schenkst,

kennst das Geheimnis im Werk deiner Hände,

stets du des Staubesgewobnen gedenkst.


6 Menschen wie Blumen des Feldes vergehen,

morgen wie Gras unser Leben verdorrt;

Sturmwinde wüten, und Blätter verwehen,

niemand kennt mehr des Vergänglichen Ort.


7 Ewig doch blüht deine Gnade auf Erden,

freut, wo es Gottesfurcht gibt in der Welt,

wird dessen Kindern zur Spät-Ernte werden,

der ans Gebot deines Bundes sich hält.


8 Gott, unser Herr, als Alleinherrscher thronet,

lenket das Weltall vom himmlischen Saal;

dienend das Heer der Großmächtigen wohnet

um ihn in sternen-unendlicher Zahl.


9 Lobt ihn, ihr Engel, die herrlich vollbringen

Weisungen Gottes, mit Botschaft gesandt!

Preist ihn, ihr Kräfte, die eilends auf Schwingen

folgen dem Wink seiner mächtigen Hand!
10 Lobsingt dem Herrn, seinen Ruhm laßt erklingen,

jauchzet, ihr Welten, denn sein ist die Macht!

Freue dich, Seele, dem Schöpfer zu singen

ewigen Preis, wo er thronet in Pracht! Ps.103. Grundt­vig-Werkstatt 1974, 1983 und 1995


4 Gib mir, Gott, der Psalmen Zunge,

daß mein Lob aus voller Lunge

töne laut und klar,

daß mit Freud ich fühl es klingen,

köstlich ist's, von dir zu singen

herzensecht und wahr!


2 Himmel deinen Glanz verkünden,

laß auch mich den Tag beginnen

froh mit deinem Preis!

Und wenn Abendglocken klingen,

laß mein Lied auf Lerchenschwingen

steigen gleicherweis!


3 Nie genug dich können loben

Menschen hier wie Vögel droben

für den Gnadenbund.

Treu im Glück wie auch im Leide

tust du uns zu Nutz und Freude

mehr als Engeln kund.


4 Wundervoll sind deine Werke,

deine Weisheit, deine Stärke

unergründlich groß.

Nur ein Tor will's nicht erkennen,

will nicht all dein Walten nennen

echt und beispiellos.


5 Sünder all' dem Grase gleichen,

kaum erblühet sie erbleichen,

schon im Lenz vergehn.

Himmel selbst vergehn vor Alter,

aber du, der Weltgestalter,

ewig bleibst bestehn.


6 Deine Feinde gehn zugrunde,

ja, ein Hauch aus deinem Munde

wirbelt sie wie Spreu,

während deinem Freund auf Erden

herrlich noch im Alter werden

wachsen Kräfte neu.


7 Sprößlinge du läßt gedeihen,

erst im Treibhaus, dann im Freien,

trotz der Stürme Wucht;

und im Winter ihrer Jahre

dir sie, schneeweiß nun im Haare,

tragen feinste Frucht.8 Alle Tage, auch in harten,

blühen wird in deinem Garten

jeder Herzenssproß,

wird im Alter Früchte bringen,

während Berg' und Wälder singen:

Ewig gut ist Gott!Ps.92. Grundtvig-Werkstatt 1995
5 O daß ich tausend Zungen hätte und einen tau­send­fachen Mund,

so stimmt ich damit um die Wette

vom allertiefsten Herzensgrund

ein Loblied nach dem andern an

von dem, was Gott an mir getan.
2 Ihr grünen Blätter in den Wäldern,

bewegt und regt euch doch mit mir;

ihr schwanken Gräslein in den Feldern,

ihr Blumen, laßt doch eure Zier

zu Gottes Ruhm belebet sein

und stimmet lieblich mit mir ein.


3 Ach alles, alles, was ein Leben

und einen Odem in sich hat,

soll sich mir zum Gehilfen geben,

denn mein Vermögen ist zu matt,

die großen Wunder zu erhöhn,

die allenthalben um mich stehn.


4 Ich hab es ja mein Lebetage

schon so manch liebes Mal gespürt,

daß du mich unter vieler Plage

durch Dick und Dünn hast selbst geführt;

denn in der größesten Gefahr

ward ich dein Trostlicht stets gewahr.


5 Drum reiß ich mich jetzt aus der Höhle

der schnöden Eitelkeiten los

und rufe mit erhöhter Seele:

Mein Gott! du bist sehr hoch und groß;

Kraft, Ruhm, Preis, Dank und Herrlichkeit

gehört dir jetzt und alle Zeit.


6 Ich will von deiner Güte singen,

solange sich die Zunge regt;

ich will dir Freudenopfer bringen,

solange sich mein Herz bewegt;

ja wenn der Mund wird kraftlos sein,

so stimm ich doch mit Seufzen ein.


7 Ach nimm das arme Lob auf Erden,

mein Gott, in allen Gnaden hin.

Im Himmel soll es besser werden,

wenn ich bei deinen Engeln bin.Da sing ich dir im höhern Chor

viel tausend Halleluja vor.


Johann Mentzer 1704 (vgl. EG 330)


10 Was sich empor auf Flügeln schwingt,

was nach der Vögel Weise singt,

was Stimme hat und Kehle,

lobsinge Gott, denn er ist gut,

er gibt in seiner Gnade Mut

der bangen Menschenseele!


2 Dir, meine Seele, schenkte er

mit Wort und Denken doch viel mehr

als aller Vögel Schwingen;

und nie sich weitet deine Brust

so frei, als wenn du voller Lust

den Schöpfer preist mit Singen.


3 Was wär schon auf dem Erdenreich

dir, Seele, im Verlangen gleich

nach Gottes Güt und Gnade?

Und, dich zu suchen, sie doch kam,

als mit dem Herrn sie wundersam

betrat der Erde Pfade.


4 So wach doch auf, du Seele mein!

Stimm jubelnd in das Loblied ein

dem Schöpfer und Erlöser,

der über uns den Geist ergießt,

und dessen Liebe überfließt

stets herrlicher und größer!


5 Und sag's dem Vogelchor im Wald,

dem Engelchor, des Loblied schallt

im allerschönsten Singen,

daß um die Wette wundervoll

dein Dank mit ihnen tönen soll

für Odem, Stimm' und Schwingen!


Grundtvig-Werkstatt 1974, 1983 und 1995, teilweise nach A.Ø­ster 1957.


11 Nun danket alle Gott

mit Herzen, Mund und Händen,

der große Dinge tut

an uns und allen Enden,

der uns von Mutterleib

und Kindesbeinen an

unzählig viel zugut


bis hierher hat getan.
2 Der ewigreiche Gott

woll uns bei unserm Leben

ein immer fröhlich Herz

und edlen Frieden geben

und uns in seiner Gnad

erhalten fort und fort

und uns aus aller Not

erlösen hier und dort.


3 Lob, Ehr und Preis sei Gott

dem Vater und dem Sohne

und Gott dem Heilgen Geist

im höchsten Himmelsthrone,

ihm, dem dreiein'gen Gott,

wie es im Anfang war

und ist und bleiben wird

so jetzt und immerdar.


Sirach 50,22-26. Martin Rinckart 1636 (EG 321)


12 Auf, alle Ding, die Gott gemacht,

sein Herrlichkeit zu preisen!

Das kleinste Werk, das er vollbracht,

kann seine Macht beweisen.


2 Ja, hielten alle Fürsten Rat,

die hier sich mächtig schätzen,

sie könnten nicht das kleinste Blatt

an eine Nessel setzen.


3 Das kleinste Gras in Wald und Flur

kann mich zum Staunen bringen.

Wo fände ich die Weisheit nur,

davon auch recht zu singen?


4 Was soll ich sagen, wenn ich schau,

daß alle Wälder wimmeln

und Vögel schwingen sich ins Blau'

hoch unter Gottes Himmeln?


5 Was soll ich sagen, wenn mein Gang

mich führt durch blüh'nde Weiden

und mich umfängt der Vögel Sang

wie tausend Harfensaiten?


6 Was soll ich sagen, wenn im Meer

ich seh so viele Munde

und stell mir vor das große Heer,

das lebt im tiefen Grunde?
7 Was soll ich sagen, wenn zur Nacht

die Sternenheere blinken

und jeder mir so freundlich lacht,

will mich zum Himmel winken?


8 Was soll ich sagen, wenn hinauf

zu Gott im Geist gefahren

ich sehe kommen dort zuhauf

die milden Engelscharen?


9 Was soll ich sagen? - Worte bloß,

die allzu wenig sagen.

O Gott, wie ist dein Weisheit groß!

Verstummen muß mein Fragen.


10 Auf, alle Völker, fern und nah!

Im Freudenchor zusammen

singt: Gott ist groß, halleluja!

Der Himmel sprech das Amen!


Grundtvig-Werkstatt 1974 und 1995


24 Nun lob, mein Seel, den Herren,

was in mir ist, den Namen sein.

Sein Wohltat tut er mehren,

vergiß es nicht, o Herze mein.

Hat dir dein Sünd vergeben

und heilt dein Schwachheit groß,

errett' dein armes Leben,

nimmt dich in seinen Schoß,

mit reichem Trost beschüttet,

verjüngt, dem Adler gleich,

der Herrschaft Recht, behütet

die Leidenden in seinem Reich


2 Er hat uns wissen lassen

sein herrlich Recht und sein Gericht,

dazu sein Güt ohn Maßen,

es mangelt an Erbarmung nicht;

sein Zorn läßt er wohl fahren,

straft nicht nach unsrer Schuld,

die Gnad tut er nicht sparen,

den Schwachen ist er hold;

sein Güt ist hoch erhaben

ob den', die fürchten ihn;

so fern der Ost vom Abend

ist alle unsre Sünd dahin.


3 Wie sich ein Mann erbarmet

ob seiner jungen Kindlein klein,

so tut der Herr uns Armen,

wenn wir ihn kindlich fürchten rein.Er kennt das arm Gemächte

und weiß, wir sind nur Staub,

ein bald verwelkt Geschlechte,

ein Blum und fallend Laub;

der Wind nur drüber wehet,

so ist es nimmer da,

also der Mensch vergehet,

sein Ende ist ihm allzeit nah.


4 Die Gottesgnad alleine

steht fest und bleibt in Ewigkeit

bei seiner lieben G'meine,

die steht in seiner Furcht bereit,

die seinen Bund behalten.

Er herrscht im Himmelreich.

Ihr starken Engel, waltet

seins Lobs und dient zugleich

dem großen Herrn zu Ehren

und treibt sein heiligs Wort!

Mein Seel soll auch vermehren

sein Lob und Preis an allem Ort.


Ps.103. J.Gramann um 1530 (EG 289, Endzeilen erweitert)


25 Nun danket all und bringet Ehr,

ihr Menschen in der Welt,

dem, dessen Lob der Engel Heer

im Himmel stets vermeld't;


2 der uns von Mutterleibe an

frisch und gesund erhält

und, wo kein Mensch nicht helfen kann,

sich selbst zum Helfer stellt;


3 der, ob wir ihn gleich hoch betrübt,

doch bleibet guten Muts,

die Straf erläßt, die Schuld vergibt

und tut uns alles Guts. Sir.50,24


4 Er gebe uns ein fröhlich Herz,

erfrische Geist und Sinn

und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz

ins Meeres Tiefe hin.


5 Er lasse seinen Frieden ruhn

auf unserm Volk und Land;

er gebe Glück zu unserm Tun

und Heil zu allem Stand.


6 Er drücke, wenn das Herze bricht,

uns unsre Augen zuund zeig uns drauf sein Angesicht

dort in der ewgen Ruh.


Paul Gerhardt 1647 (vgl. EG 322)


27 Wer nur den lieben Gott läßt walten

und hoffet auf ihn allezeit,

den wird er wunderbar erhalten

in aller Not und Traurigkeit.

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,

der hat auf keinen Sand gebaut.


2 Was helfen uns die schweren Sorgen,

was hilft uns unser Weh und Ach?

Was hilft es, daß wir alle Morgen

beseufzen unser Ungemach?

Wir machen unser Kreuz und Leid

nur größer durch die Traurigkeit.


3 Man halte nur ein wenig stille

und sei doch in sich selbst vergnügt,

wie unsers Gottes Gnadenwille,

wie sein Allwissenheit es fügt;

Gott, der uns sich hat auserwählt,

der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.


4 Es sind ja Gott sehr leichte Sachen

und ist dem Höchsten alles gleich:

den Reichen klein und arm zu machen,

den Armen aber groß und reich.

Gott ist der rechte Wundermann,

der bald erhöhn, bald stürzen kann.


5 Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,

verricht das Deine nur getreu

und trau des Himmels reichem Segen,

so wird er bei dir werden neu.

Denn welcher seine Zuversicht

auf Gott setzt, den verläßt er nicht.


Ps.55,23. Georg Neumann 1641 (vgl. EG 369)


28 Der uns bis hier geholfen hat,

der hilft gewiß auch weiter.

Er hat in Not den besten Rat,

der mächt'ge Weltenleiter.

So deutlich ist ihm alles kund,

daß er sogar zum tiefen Grund

der Liebe kann durchschauen.


2 Das wilde Meer, die Wüste weit,

des Wintersturmes Blasen,

das finstre Grab, das schwere Leid,

die Lieben unterm Rasen, -

bei Gott ist Heil, wenn uns ist bang,

er Tränen kehrt zum Freudensang

so leicht wie Wind und Woge.
3 Ist unsre Seel in Gottes Hand,

sein Wort in Mund und Herzen,

da reißt in uns ein jedes Band,

das quälen kann und schmerzen,

da öffnen sich wie nie zuvor

uns hier des Himmelreiches Tor

und alle Lebensquellen.
4 Bleibt schwer der Staub und erdenhaft,

der Seele wachsen Flügel,

sie tragen mit des Wortes Kraft

uns über Tal und Hügel.

Da sehn hinab vom Himmel wir

mit Lächeln auf den Jammer hier,

mit Trost auf alle Mühsal.
5 Wir wissen doch: Was uns auch kränkt,

wie es die Welt auch treibet,

Gott hat uns Kindesrecht geschenkt

und unser Vater bleibet;

drum unser Tod ein Schlaf nur ist,

und unser Staub nach kurzer Frist

auch Adlerschwingen breitet.
6 Was zitterst du denn, Seele mein,

und windest dich im Staube?

Was schreckt dich noch der Wolken Dräun,

der Windstoß in dem Laube?

Trotz Wind und Wolken du doch weißt,

du schauen wirst, was Gott verheißt:

Die neuen klaren Himmel.
7 Und du, mein Staub, was seufzest du,

wie unterm Fels zerbrochen?

Du hörst doch, in des Himmels Ruh

wird dir ein Platz versprochen.

Dein Heiland sagt: Es ist gezählt

des Hauptes Haar, daß keines fehlt

im Reiche meines Vaters.
Grundtvig-Werkstatt 1983 und 1995, teilweise nach A.Øster 1957
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə