Sanko üNİversitesi tip faküLtesi 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili ders kurulu 203: kalp-damar sistemi ve hastaliklariYüklə 62,04 Kb.
tarix05.05.2018
ölçüsü62,04 Kb.
#41502


SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI


Dersin Adı

Dersin Kodu

Sınıf

Teorik (Saat)

Uygulama (Saat)

AKTS

Kalp-Damar Sistemi ve Hastalıkları

TIP 203

2. Sınıf / Bahar Yarıyılı

109

26

8
Dersler

Anabilim Dalı

Teorik (saat)

Uygulama (saat)

Final Sınavı Ağırlığı (%)

Anatomi

Anatomi

12

10

14

Biyokimya

Tıbbi Biyokimya

4

0

4

Farmakoloji

Tıbbi Farmakoloji

20

0

18

Fizyoloji

Fizyoloji

23

4

20

Histoloji/Embriyoloji

Histoloji ve Embriyoloji

6

2

6

Klinik Yaklaşım

Karma

31

0

26

Kalp-Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

3

0
Kardiyoloji

Kardiyoloji

16

0
Klinik Olgu Değerlendirmesi (KOD)

Kardiyoloji

8

0
Pediatri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

4

0
Mesleki Beceri Uygulamaları (MBU)

Tıp Eğitimi

0

8

0*

Patoloji

Tıbbi Patoloji

13

2

12

Toplam
109

26

100

Bu ders kurulu; Anatomi, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Farmakoloji ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dallarının katılımıyla oluşur. Mesleki Beceri Uygulamaları (MBU), Tıp Eğitimi Anabilim Dalının koordinasyonuyla farklı anabilim dallarından öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi ile Kardiyoloji Anabilim Dallarının katılımıyla oluşan Klinik Yaklaşım dersleri verilir.
Ders Kurulunun İçeriği:

Kalp-damar sisteminin normal yapısı, gelişimi, fonksiyonları ve fizyopatolojisi, bu sistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında genel bilgiler verilir.

Küçük gruplar halinde düzenlenen Mesleki Beceri Uygulamaları (MBU) derslerinde; intravenöz enjeksiyon, kan alma ve serum takma, arter, ven, nabız muayeneleri, turnike, EKG değerlendirme ve kalp sesleri oskültasyonu uygulamaları yaptırılır.

Birlikte tartışma şeklinde işlenen Klinik Olgu Değerlendirmesi (KOD) derslerinde ise farklı olgulara bilimsel yaklaşım konusunda öngörü sunulur.


Ders Kurulunun Amacı:

Bu kurul sonunda öğrencilerin; kalp-damar sisteminin normal yapısı, gelişimi ve işlevleri, bu sistemle ilgili hastalıkların etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve laboratuvar bulguları, tanı yöntemleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında genel bilgi kazanmaları; klinik bir olguya temel yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmaları ve konu ile ilgili temel mesleki beceri uygulamalarını maket ya da simülatör üzerinde bizzat yapabilmeleri amaçlanmaktadır.


Öğrenim Çıktıları:

1. Kalp-damar sisteminin anatomik yapılarını eksiksiz sayabilme ve ayırt edebilme

2. Embriyolojik kökenleri ve gelişimlerini sırasıyla açıklayabilme

3. Histolojik yapılarını ve fizyolojik mekanizmalarını tanımlayabilme

4. Sistem ile ilgili temel hastalıkların etyopatogenezini, belirtilerini, klinik, laboratuvar ve histopatolojik temel bulgularını sayabilme

5. Sistem ile ilgili temel hastalıklarda uygulanan tedavi yöntemlerini ve kullanılan ilaçların etkilerini, etki mekanizmalarını, farmakokinetiğini, yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini genel anlamda sıralayabilme6. İntravenöz enjeksiyon, kan alma ve serum takma, arter, ven, nabız muayeneleri, EKG ve kalp seslerini değerlendirme uygulamalarını gönüllü öğrenciler, maket ya da simülatör üzerinde bizzat yerine getirebilme
TEORİK DERS PROGRAMI

ANATOMİ

 1. Kalbin Morfolojisi

 2. Kalbin Damarları ve Topografi

 3. Perikard

 4. Kalbin Uyarı ve İleti Sisteminin Anatomisi

 5. Sistemik, Pulmoner ve Fetal Dolaşımlar

 6. Baş-Boyun ve Üst Taraf Arterleri

 7. Göğüs ve Karın Arterleri

 8. Pelvis ve Alt Taraf Arterleri

 9. Baş-Boyun ve Üst Taraf Venleri

 10. Göğüs, Karın, Pelvis ve Alt Taraf Venleri

 11. Karaciğer Portal Ven Sistemi

 12. Lenf SistemiBİYOKİMYA

 1. Kardiyovasküler Hastalıkların Biyokimyası (1/2)

 2. Kardiyovasküler Hastalıkların Biyokimyası (2/2)

 3. Araşidonik Asit Metabolizması (1/2)

 4. Araşidonik Asit Metabolizması (2/2)

FARMAKOLOJİ

 1. Otonomik Farmakolojiye Giriş (1/2)

 2. Otonomik Farmakolojiye Giriş (2/2)

 3. Kolinomimetik İlaçlar (1/2)

 4. Kolinomimetik İlaçlar (2/2)

 5. Parasempatolitikler (1/2)

 6. Parasempatolitikler (2/2)

 7. Sempatomimetik Ajanlar (1/2)

 8. Sempatomimetik Ajanlar (2/2)

 9. Sempatolitik İlaçlar (1/2)

 10. Sempatolitik İlaçlar (2/2)

 11. Eikosanoidler

 12. Anjiotensinler, Kininler ve Nitrik Oksit

 13. Antiaritmik İlaçlar (1/2)

 14. Antiaritmik İlaçlar (2/2)

 15. Hipolipidemik İlaçlar

 16. Antianjinaller ve Periferik Vazodilatörler (1/2)

 17. Antianjinaller ve Periferik Vazodilatörler (2/2)

 18. Antihipertansif İlaçlar (1/2)

 19. Antihipertansif İlaçlar (2/2)

 20. Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

FİZYOLOJİ

 1. Otonom Sinir Sistemi (1/2)

 2. Otonom Sinir Sistemi (2/2)

 3. Kalbin Elektriksel Aktivitesi, İleti Sistemi

 4. Sinüs Ritmi, Normal Olmayan Ritimlerin Oluş Mekanizması

 5. Atrium ve Ventrikül Kasılması

 6. Kalbin Mekanik Faaliyeti, Kalp Döngüsü, Kalp Sesleri

 7. Atrium ve Ventriküllerde Basınç-Hacim Değişiklikleri

 8. Kalp Debisi ve Etkileyen Faktörler

 9. EKG (1/3): Bipolar Ekstremite Derivasyonları, Kardiyak Vektör

 10. EKG (2/3): Unipolar Derivasyonlar

 11. EKG (3/3): Kalp Ekseni

 12. Damar Sistemi Fizyolojisi

 13. Koroner Dolaşım

 14. Kapiller Dolaşım, Lenfatik Sistem ve Ödem

 15. Venöz Dolaşım ve Venöz Dönüşe Etkili Faktörler

 16. Kan Akımının Düzenlenmesinde Lokal Mekanizmalar

 17. Arter Basıncı ve Nabız

 18. Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi

 19. Arter Basıncının Hızlı Kontrolü

 20. Arter Basıncının Uzun Süreli Kontrolü

 21. Şok’un Fizyolojik Mekanizmaları (1/2)

 22. Şok’un Fizyolojik Mekanizmaları (2/2)

 23. Egzersizde Kardiyovasküler Değişiklikler

HİSTOLOJİ/EMBRİYOLOJİ

 1. Kalbin Gelişimi (1/2)

 2. Kalbin Gelişimi (2/2)

 3. Damarların Gelişimi (1/2)

 4. Damarların Gelişimi (2/2)

 5. Kardiyovasküler Sistem Histolojisi (1/2)

 6. Kardiyovasküler Sistem Histolojisi (2/2)

KLİNİK YAKLAŞIM

 1. Kardiyolojide Semptomlar

 2. Pediatride Kalp ve Damar Sistemi

 3. Doğumsal Kalp Hastalıkları

 4. Kapak Hastalıkları (1/2)

 5. Kapak Hastalıkları (2/2)

 6. Çocuklarda Siyanoz-Dispne-Göğüs Ağrısı

 7. Çocuklarda Hipertansiyon

 8. Lipidler ve Ateroskleroz

 9. Aritmiler (1/3)

 10. Aritmiler (2/3)

 11. KOD: Kapak Hastalıkları (1/2)

 12. KOD: Kapak Hastalıkları (2/2)

 13. Aritmiler (3/3)

 14. KOD: Aritmi (1/2)

 15. KOD: Aritmi (2/2)

 16. Koroner Arter Hastalığı (1/2)

 17. Koroner Arter Hastalığı (2/2)

 18. Akut Koroner Sendrom (1/2)

 19. Akut Koroner Sendrom (2/2)

 20. KOD: Akut Koroner Sendrom (1/2)

 21. KOD: Akut Koroner Sendrom (2/2)

 22. Kalp Yetmezliği (1/2)

 23. Kalp Yetmezliği (2/2)

 24. KOD: Kalp Yetmezliği (1/2)

 25. Kalp ve Damar Cerrahisine Giriş

 26. KOD: Kalp Yetmezliği (2/2)

 27. Infektif Endokardit, Miyokardit

 28. Pulmoner Hipertansiyon

 29. Perikard Hastalıkları

 30. Periferik Arter Hastalığı, Venöz Yetmezlik, Tromboflebit

 31. Lenfödem, Derin Ven Trombozu, Vasküler Malformasyon

PATOLOJİ

 1. Konjenital Kalp Hastalıkları

 2. Ateroskleroz (1/2)

 3. Ateroskleroz (2/2)

 4. Hipertansif Damar Hastalıkları

 5. Anevrizmalar

 6. Vaskülit

 7. Kan Damarları Tümörleri

 8. Kardiyomiyopatiler

 9. Hipertansif Kalp Hastalığı

 10. İskemik Kalp Hastalıkları (1/2)

 11. İskemik Kalp Hastalıkları (2/2)

 12. Kalp Yetmezliği Patolojisi

 13. Perikard Patolojileri

KOD=Klinik Olgu Değerlendirmesi

UYGULAMA DERS PROGRAMI

(Her biri 2 saat)
Anatomi

Uygulama 1: Kalp I ve Perikard

Uygulama 2: Kalp II

Uygulama 3: Damarlar I

Uygulama 4: Damarlar II

Uygulama 5: Damarlar III
Fizyoloji

Uygulama 1: EKG

Uygulama 2: Arter Basıncı ve Kalp Sesleri

Histoloji/Embriyoloji

Uygulama 1: Kardiyovasküler Sistem Histolojisi
Mesleki Beceri Uygulamaları (MBU)

Uygulama 1: Arter ve Ven Muayenesi, Nabız Kontrolü ve Turnike Uygulama

Uygulama 2: İV Enjeksiyon, Kan Alma, Serum Takma

Uygulama 3: EKG Değerlendirme

Uygulama 4: Kalp Sesleri Oskültasyonu
Patoloji

Uygulama 1: Vaskülit ve Kan Damarları Tümörleri
Yüklə 62,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə