Sarılık yaşamın ilk haftası içerisindeYüklə 445 b.
tarix06.03.2018
ölçüsü445 b.Sarılık yaşamın ilk haftası içerisinde

 • Sarılık yaşamın ilk haftası içerisinde

  • term bebeklerin yaklaşık %60 ında,
  • preterm bebeklerin ise %80 inde
 • Hayatın ilk 2 haftasında hastaneye yeniden yatışın en sık nedenidir

 • • Erken taburculuk nedeniyle bilirubinin en yüksek olduğu zaman bebek hastane dışındadır (72-120 saat)Yaşamın 3 ve 5. günlerinde en yüksek seviyesine çıkan bilirubin değerleriyle karakterize sarılığa fizyolojik sarılık denir.

 • Yaşamın 3 ve 5. günlerinde en yüksek seviyesine çıkan bilirubin değerleriyle karakterize sarılığa fizyolojik sarılık denir.

 • kötü beslenme, yenidoğan sarılığını ciddi şekilde etkiler

 • Bazen fizyolojik sarılık 2. hafta sonuna kadar uzayabilmektedir.

İlk 24 saat içersinde klinik olarak sarılık,

 • İlk 24 saat içersinde klinik olarak sarılık,

 • Total bilirubinin(TB) günde >5 mg/dL artması,

 • Total bilirubinin term bebekte >12.9 mg/dL, preterm bebekte >15 mg/dL olması,

 • Direkt bilirubin düzeyinin

  • TB ≤5 mg/dl olanlarda >1 mg/dl veya
  • TB >5 mg/dl olanlarda TB’nin > %20’si olması
 • Klinik olarak sarılığın term bebekte 1 hafta, preterm bebekte ise 2 haftadan fazla uzaması.ciltteki sarılık gün ışığında veya iyi aydınlatılmış bir odada

 • ciltteki sarılık gün ışığında veya iyi aydınlatılmış bir odada

 • sararma öncelikle yüzde görülür

 • sefalopedal bir dağılım gösterir1.Fazla miktarda bilirubin yapımı :

 • 1.Fazla miktarda bilirubin yapımı :

 • a-Kan grubu uygunsuzlukları

 • Rh

 • ABO

 • Minor kan grupları

 • b-Eritrosit enzim bozuklukları

 • G6PD

  • Piruvat kinaz
  • c-Sepsis
  • d-Eritrosit membran defektleri
  • Sferositoz
  • Eliptositoz
  • Poikilositoz
  • e-Ekstravaskular kan toplanması
  • f-Polisitemi


Miadında 2800 gr NVY ile doğan bebek 2. günde sarılık şikayeti ile başvuruyor.

 • Miadında 2800 gr NVY ile doğan bebek 2. günde sarılık şikayeti ile başvuruyor.

 • TB: 20 mgr/dl

 • Anne kan grubu: B Rh(-)

 • Bebek kan grubu: B Rh(+)

 • D coombs: (+)

 • Anneye Rhogam??? • İzoimmünizasyon, Rh (D)-negatif annenin Rh (D)-pozitif eritrositlerle karşılaşmasıyla olur.

 • Anne kanının fetal eritrositlerle karşılaşması; doğum olayı, düşükler yada fetomaternal transfüzyonla olabilmektedir.

 • 0.2 ml fetal eritrosit yeterliRh (D)-pozitif eritrositlerle annenin ilk karşılaşmasında Ig M yapısındaki antikorlar oluşur.

 • Rh (D)-pozitif eritrositlerle annenin ilk karşılaşmasında Ig M yapısındaki antikorlar oluşur.

 • İkinci karşılaşmada Ig G yapısındaki antikorlar ortaya çıkarlar ve plasentayı geçerek hemolizi başlatırlar.(ikinci bebekte risk artar)Hafif olgularda;

  • Hafif olgularda;
  • Coombs pozitifliği dışında, hiperbilirubinemi ve anemi belirgin değildir.
 • Orta ağırlıktaki olgularda;

  • Belirgin hemoliz ve hiperbilirubinemi vardır.
  • İleri derecede ağır olgularda;
  • Ağır anemi, hepatoselüler hasar, hipoproteinemi ve hidrops gelişir.


Anti D immunglobulin

 • Anti D immunglobulin

 • Gebeliğin 7. ayında ve doğumdan sonra ilk 72 saatte

 • Annede İDC(-) /bebekte DC(-) iseNVY ile miadında 3200 gr doğan bebek 3. günde sarılık şikayeti ile başvuruyor

 • NVY ile miadında 3200 gr doğan bebek 3. günde sarılık şikayeti ile başvuruyor

 • TB: 21 mgr/dl

 • Anne kan grubu: O Rh(+)

 • Bebek kan grubu: A Rh(+)

 • D coombs: (-)Genellikle anne O kan grubundandır

 • Genellikle anne O kan grubundandır

 • Annedeki anti-A ve anti-B antikorlarının, fetus eritrositlerinin A ve B antijenleri ile reaksiyona girmesi ile olur,

 • Daha sık görülmesine rağmen, daha hafif seyirlidir

 • Sarılık, doğumdan 24 –72 saat sonra başlarMiadında 3500 gr NVY ile doğan bebek 5 günde sarılık şikayeti ile getiriliyor

 • Miadında 3500 gr NVY ile doğan bebek 5 günde sarılık şikayeti ile getiriliyor

 • TB: 19 mg/dl

 • Anne kan grubu: A Rh(+)

 • Bebek kan grubu: A Rh(+)

 • D Coombs: (-)

 • CBC: normal

 • Tiroid testleri normal

 • İdrar tetkiki normal

 • Metabolik taraması normal

Annesütü alan bebeklerin %6.8 de

 • Annesütü alan bebeklerin %6.8 de

 • sebebi açıklanamayan hiperbilirubinemi gelişmektedir (TSB >15 mg/dl)

 • Annesütü sarılığı; erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı olarak ikiye ayrılmaktadır.

 • Erken başlangıçlı sarılık, annesütü ile beslenme sarılığı (yetersiz anne sütü alımı)

 • Geç başlangıçlı sarılık ise, annesütü sarılığı sendromu olarak da bilinir

Sarılık farkedildiğinde yapılacak ilk şey

 • Sarılık farkedildiğinde yapılacak ilk şey

  • sarılık patolojik mi yoksa fizyolojik mi
 • patolojik sarılıkların erken tanınması tedavi planları bakımından çok önemlidir.

 • Yaşamın ilk 24 saati içerisinde gözlenen sarılık genellikle ‘patolojik’ olarak kabul edilmelidir.Hemolitik hastalığı düşündüren faktörler 

 • Hemolitik hastalığı düşündüren faktörler 

 • Ailede hemolitik hastalık hikayesi

 • Sarılığın yaşamın ilk 24 saati içerisinde başlaması

 • Total bilirubin seviyesinin 0.5 mg/dl/saat den fazla artış göstermesi

 • Solukluk ve hepatosplenomegali bulunması

 • Fototerapi ile total bilirubin seviyesinin düşme göstermemesi

 • Total bilirubin seviyesinin 24-48 saatten sonra ani artış göstermesi (G6PD eksikliği)2. Hemoliz dışında fazla miktarda eritrosit yıkımına neden olan faktörler 

 • 2. Hemoliz dışında fazla miktarda eritrosit yıkımına neden olan faktörler 

 • Polisitemi (Hct >65)

 • Sefalhematom ve ekimozlar

 • 3. Hiperbilirubinemi görülme riski yüksek olan durumlar

 • Beslenme yetersizlikleri(idrar sıklığı??)

 • Diabetik anne bebeği

 • Prematürite

 • SGA1.   Sağlıklı yenidoğan :(>2500 g ve gestasyonel yaşı >37 hafta olan yenidoğanlar.)

 • 1.   Sağlıklı yenidoğan :(>2500 g ve gestasyonel yaşı >37 hafta olan yenidoğanlar.)

 • a.      Annenin kan grubu (ABO ve Rh)

 • b.      Bebeğin kan grubu ve Direk Coombs testi

 • c.      Serum bilirubin seviyesi (total bilirubin)

 • d.      Hemoglobin ve hematokrit2.      Sağlık durumu şüpheli yenidoğan 

 • 2.      Sağlık durumu şüpheli yenidoğan 

 • a.      Total ve direk serum bilirubin seviyeleri

 • b.      Tam kan sayımı ve formül lökosit (enfeksiyon araştırması)

 • c.      Annenin kan grubu (ABO ve Rh)

 • d.      Direk Coombs testleri

 • e.      Retikülosit sayımı (hemolitik bebeklerde)

 • f.       Kan yayması (eritrosit morfolojisi)

 • g.      G6PD taraması (hemoliz bulguları olan Akdeniz orijinli bebekler)

 • h.      Serum elektrolit ve albumin konsantrasyonları• Erken taburculuk nedeniyle artık çoğunlukla “yatan” değil “ayaktan” izlenen bebeklerin sorunudur

 • • Erken taburculuk nedeniyle artık çoğunlukla “yatan” değil “ayaktan” izlenen bebeklerin sorunudur

 • • Acil servislere en sık başvuru nedenleri arasındadır

 • Tedaviye başlamada ZAMAN ÖNEMLiDiR!

 • • Çocuk acil servislerinin/ polikliniklerin sarılıkla başvuran yenidoğanlara yönelik bir “triyaj politikası” olmalıdır.“Bilirubin korkusunun” azalması ve nörotoksik

 • “Bilirubin korkusunun” azalması ve nörotoksik

 • potansiyelini hafife almak

 • • Sarılığın ciddiyetini tahmin etmede görsel

 • değerlendirmeye çok güvenmek

 • • Hiperbilirubinemiyi “saat olarak postnatal yaşa

 • göre” tanımlamamak, risk faktörlerini belirlememek

 • • Erken taburculuk sonrası 48 saat içinde kontrolü

 • sağlayamamak

 • • Taburcu olmadan önce veya sarılıkla tekrar

 • başvurduğunda tedaviye başlamada gecikmekEmzirmenin desteklenmesi

 • Emzirmenin desteklenmesi

 • Sarılık riski açısından sistematik değerlendirme:

 • Kan grubu:

 • Klinik:

 • G6PD eksikliği: Kernikterus için gizli tehlike

Dalga boyu

 • Dalga boyu

 • İrradiyans

 • Mesafe

 • Yüzey alanı ile ilişkilidir.

 • En etkin spektrum: mavi-yeşil

 • 400-520 nm “Peak”: 460±10 nm

Albümine bağlı olmayan serbest bilirubinin serumda artması ve kan-beyin bariyerini geçen indirek bilirubinin beyin hücrelerinde birikmesi

 • Albümine bağlı olmayan serbest bilirubinin serumda artması ve kan-beyin bariyerini geçen indirek bilirubinin beyin hücrelerinde birikmesi

 • Sağlıklı hemolizi olmayan term bebeklerde 25 mg/dL indirek bilirubin seviyelerine kadar kernikterus çok nadir görülen bir durumdur.• Ölüm

 • • Ölüm

 • • Akut bilirubin ensefalopatisi

 • • Kronik bilirubin ensefalopatisi

 • • Daha hafif nörolojik bulgular

 • Erken ve etkin tedavi ile KERNİKTERUS ÖNLENEBİLİRC/S ile miadında 3400 gr doğan bebek 14. günde sarılık şikayeti ile başvuruyor.

 • C/S ile miadında 3400 gr doğan bebek 14. günde sarılık şikayeti ile başvuruyor.

 • TB: 15 mgr/dl

 • Anne kan grubu: A Rh(+)

 • Bebek kan grubu: O Rh(-)

 • D Coomb: (-)

 • Direkt Bilirubin: 4mgr/dlNeonatal hepatit sendromları

 • Neonatal hepatit sendromları

 • Biliyer Atrezi

 • Sepsis

 • Konjenital Enfeksiyonlar

 • Metabolik Hastalık

 • Kistik Fibrozis

 • Viral Hepatitler

 • Alfa-1 Antitripsin EksikliğiDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə