Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii uw charakter socjologii I historyczne warunki jej powstaniaYüklə 445 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü445 b.


Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW

 • Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania

 • (WDS 2008/2009 nr 2)


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • Jeszcze raz przykład „turystyki” - ujęcie socjologiczne (cechy):

  • sondaż „Wyjazdy na wypoczynek w latach 1992- 2007”, CBOS, Warszawa, grudzień 2007;
  • czy tak banalna rzecz może być przedmiotem zainteresowań naukowych?;
  • turystyka (forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania) - problemy definicyjne;
 • turystyka jako zjawisko społeczne (właściwości) – jest ona:

  • sposobem spędzania czasu wolnego i ważnym przejawem „nowoczesności” (prestiż);
  • gałęzią przemysłu, poddawaną procesom rynkowym (podaży i popytu);
  • zróżnicowaną historycznie i społecznie (różni się w zależności od klasy społecznej, płci i pokolenia).


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • perspektywy badawcze turystyki:

  • założenia o historycznej zmianie „indywidualnego podróżnika” w „masowego turystę” oraz to, że turystyka jest dla niektórych nie tylko samą „zabawą i przyjemnością”?:
   • turystyka jako współczesna forma poszukiwania „sacrum”;
   • turystyka jako „wyobrażeniowy hedonizm” (przejaw nowoczesnego konsumeryzmu);
   • globalizacja turystyki (globalizacja doświadczenia turystycznego);
   • turystyka i wypoczynek (spojrzenie na wyniki CBOS-u);
 • turystyka a socjologia (1840 r., I połowa XIX wieku).Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 2. Powstanie socjologii - rola „klasyków” (i klasycznych teorii socjologicznych) w socjologii - „nauka, która się boi zapomnieć swoich twórców, jest zgubiona” (Alfred N. Whitehead, 1917 r.);

 • wprowadzenie nazwy „socjologia” do publicznego obiegu:

  • August Comte (1798-1857):
   • socjologia: socius i logos - „Socjologia ... to pojęcie, które wynalazłem na określenie fizyki społecznej” (1830-1842);
   • twierdzenie ”wiedzieć, przewidywać, kontrolować” (1838/1839);
   • metody badawcze: obserwacja, eksperyment, porównanie i metoda historyczna (jako czwarta, dodatkowa?);
   • statyka i dynamika społeczna (dzisiaj mówimy struktura społeczna i zmiana społeczna)
   • socjologia a filozofia pozytywna - reguły postępowania: badać fakty, szukać związków między nimi, ustalać prawa ogólne;
   • socjologia Comte’a: „makro”, dynamiczna, związana z praktyką.


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 3. Narodziny socjologii (przełom XVIII – XIX wieku):

 • dlaczego zrodziła się „naukowa” refleksja nad społeczeństwem? - czynniki:

  • rewolucje polityczne (zmiana relacji między państwem i społeczeństwem – państwo, obywatel, wybory, pojawienie się „porządku społecznego”);
  • rewolucja przemysłowa (wolny rynek, industrializacja, konieczność „pracy”) i konflikty społeczne (klasowe);
  • socjalizm i pojawienie się kwestii socjalnych (potrzeba ich rozwiązań);
  • urbanizacja (miasto jako „laboratorium społeczne”);
  • wpływ Oświecenie („rozum” i badania empiryczne, potrzeba bardziej racjonalnego świata);
  • rozwój nauki i zmiana postaw wobec religii;
  • kwestia feminizmu.


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 4. Przed-socjologiczna wiedza o społeczeństwie (stanowiła ona część refleksji filozoficznej):

 • normatywna (jak być powinno, a nie jak jest?);

 •  woluntarystyczna (kto jest odpowiedzialny za życie społeczne? - władca, Opatrzność, ludzie itp.);

 • głównym sprawcą zdarzeń jest władza (państwo).  

 •  5. Inny obraz wiedzy społecznej – „wiedza potoczna”:

  • ma charakter „naturalny” i spontaniczny (przysłowia);
  • wartościująca (wiedza „gorąca”);
  • dychotomiczne ujęcia i pochopność uogólnień;
  • stereotypowość;
  • znaczenie „wiedzy potocznej” dla socjologii (i socjologa).


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • (cdn. p. 5) socjologia wobec wiedzy potocznej różni się użyciem:

 • metod badawczych – nacisk na:

  • określenie problemu badawczego;
  • zbieranie danych według uznanych reguł (warsztat socjologiczny);
  • odróżnianie „domysłów” od „faktów”.
 • używanie języka pojęciowego (języka nauki);

 • stawianie pytań badawczych i prób odpowiedzenia na nie w sposób systematyczny: jak jest „naprawdę”?; dlaczego tak jest?; co należy robić, aby zmienić daną sytuację? itp.Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 6. Socjologia jako „nowa nauka z długą przeszłością”:

 •   dąży nie tylko do opisu, ale także do wyjaśniania;

 •  postępowanie w ramach socjologii opiera się uznanych regułach (metodologia i warsztat);

 • neutralność i powstrzymanie się od wartościowania („głębszy” ogląd rzeczywistości w terminach ogólnych);

 •  problemy wiedzy socjologicznej:

 •   - brak kumulacji osiągnięć poznawczych;

 • - „niedojrzałość” wiedzy socjologicznej.Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 7. „Naukowość” socjologii - czy socjologia jest rzeczywiście „gorsza” od innych dyscyplin naukowych? - kryteria porównania:

 •   niezmienność obserwacji (brak);

 •    obiektywność obserwacji i wyjaśnień (bezstronność);

 •  sprawdzalność hipotez (trudności w eksperymentach);

 •  dokładność wyników;

 •  mierzalność zjawisk („znaczenie” faktów społecznych);

 •  stałe liczbowe (brak);

 •  przewidywalność przyszłych wydarzeń;

 •  dystans od potocznego doświadczenia.Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 8. Socjologia jako jedna z nauk społecznych:

 •    historia:

  • nauki nomotetyczne i idiograficzne;
  • socjologia historyczna/historia społeczna;
 •    antropologia:

 •  psychologia (psychologia społeczna);

 •  ekonomia:

  • kwestie „kosztów” i „zysków” w zachowaniach ekonomicznych, kategorie „racjonalności”, „wymiany”, „kapitału” w socjologii (socjologia ekonomiczna);
 •     nauki polityczne: władza/państwo, prawo (socjologia polityki)

 • - inne nauki: matematyka, socjobiologia itp.Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 •  (cdn. p. 8) pytanie o swoistość socjologii? - gdzie (w jakim kraju) i jaka socjologia jest uprawiana?:

  • żadna z dyscyplin nauk społecznych nie jest jednolita - „płynne” granice między nimi (zaleta czy wady?);
  • znaczenie specjalizacji w nauce;
  • wpływ instytucjonalizacji socjologii – znaczenie historii tej dyscypliny w danym kraju oraz jej tradycje „narodowe”:
  • USA - Chicago (1892 r.);
  • Polska:
   • 1919/1920 (L. Petrażycki na UW);
   • 1920 r. (F. Znaniecki w Poznaniu).


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 9. Metodologia i narzędzia badawcze w socjologii - „w terenie, archiwum i w laboratorium”:

 •   „w terenie”:

  • badania ankietowe (badania sondażowe);
  • wywiady socjologiczne (pogłębione);
  • obserwacja;
  • badania biograficzne (historia życia).
 • „w archiwum”:

  • dane urzędowe (statystyki, spisy ludności, oficjalne raporty);
  • publikacje (prasa, literatura piękna, podręczniki szkolne);
  • blogi internetowe (skrót od Weblog);
  • dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie);
  • analizy historyczne (źródła).


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • (cdn.9.) Metodologia i narzędzia badawcze (cdn.):    

 •  „w laboratorium” - eksperyment;

 •  ujęcia porównawcze (międzynarodowe);

 •   ważne kwestie:

  • podział na metody ilościowe i jakościowe;
  • te same dane mogą być analizowane przy użyciu różnych metod:
   • metoda „triangulacji”;
   • teoria „ugruntowana”.
  • pluralizm metod badawczych;
  • ”jakość” wyników (uzyskanych danych, ich regularności itp.).


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 10. Nauka socjologii jako kształtowanie „wyobraźni socjologicznej”:

 •     Charles Wright Mills (1917 - 1963 ):

  • „wyobraźnia socjologiczna” to sztuka powiązania biografii, społeczeństwa i jego historii – jej zasady:
   • zjawiska społeczne jako efekt działań ludzi i zbiorowości społecznych (aktywizm);
   • świadomość zróżnicowanych zasobów i barier działania wyznacza szanse ich działania;
   • wpływ dziedzictwa przeszłości (tradycja);
   • postrzeganie zjawisk społecznych w ich ciągłej zmienności;
   • akceptacja dla różnorodności form życia społecznego.


Wykład nr 2 WDS 2008/2009

 • 11. Publiczne znaczenie socjologii - co może dać nam socjologia?:

  • rola edukacyjna i instrumentalna (czy istnieje rynek usług socjologicznych?);
  • badanie rynku (rynków?): pracy, reklamy, potrzeb konsumpcyjnych etc..;
  • zwiększa wrażliwość społeczną i daje  szerszy ogląd życia społecznego;
  • umożliwia lepsze porozumienie z innymi ludźmi;
  • znaczenie dla życia publicznego.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə