Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan’da, Ardahan ÜniversitesiYüklə 21,52 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü21,52 Kb.
#79998

Sayın Valim,
Sayın Rektörlerimiz,
Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz
Ardahan’da, Ardahan Üniversitesi’nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ardahan’a geldiğim için, Doğu Anadolu’nun bu yeni ve hızlı bir şekilde gelişmekte olan üniversitesini tekrar ziyaret etme fırsatını bulduğum için mutluyum. Salonda, çevre illerdeki üniversitelerimizin sayın rektörlerini de görüyorum, rektörlerimizi de muhabbetle selamlıyorum…
Değerli öğrenciler,
Şahsiyetinizin olgunlaşmaya başladığı bu dönemlerde eğitim süreciniz boyunca akademik bilginin yanında ruhunuza hitap edecek, fikir dünyanızı geliştirecek konuların yer alması da lüzumludur. Bu gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin ilerideki hayatınızı daha da zenginleştireceğini düşünerek üniversitelerimizde sizlerle sıcak, güler yüzlü ortamlarda bir araya gelme kararı aldık.

Program böylece ilk olarak Bartın’da Bartın Üniversitesi’nde başlamış oldu… Daha sonra sırasıyla İstanbul Medeniyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ve Rize Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerinde yaptığımız YÖK Kültür Sanat Söyleşileri programlarımızla faaliyetimize devam ettik. Böylelikle her ay gerçekleştirdiğimiz programlarda edebiyat, tarih, görsel sanatlar, müzik, sosyoloji, felsefe gibi konularda alanında seçkin isimlerin katılacağı söyleşiler yapıyoruz. Söyleşilerden edindiğimiz intiba ve öğrencilerimizin bu söyleşilere göstermiş olduğu ilgi, bu tarz etkinlikleri düzenlemekle ne derece doğru ve isabetli bir karar vermiş olduğumuzun en büyük göstergesidir.


Kıymetli gençler,
Gelecek için en büyük güvencemiz, sizlersiniz. Geleceği idare edeceksiniz, yakın geleceğin uluslararası düzenini kuracaksınız. Sizleri sanat, edebiyat, felsefe, ahlak, inanç ve sevgi kavramları ile olabildiğince donatmak istiyoruz. Bunun için buradayız.

Değerli Hocalarım,
Günümüzün küreselleşen dünyasına entegre olmamız gerekiyor. Geleceğin iş ve düşünce dünyasını yetiştiriyoruz. Üniversitelerin diğer önemli bir özelliği de: İş dünyası, kamu sektörü, özel sektör gibi dış aktörleri kolayca bir araya getirebilmeleridir. Yani, çevrelerinde güçlü bir çalışma ekosistemini hızla oluşturabilmektedirler. Bu sistem, gerek araştırma gerek inovasyon için muazzam bir mekanizmadır.
Bunun yanı sıra özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz, kendi bölgelerinde kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş üniversitelerimizin o bölge için üretemeyecekleri, başaramayacakları işleri başarabilirler, kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabilirler. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak odaklı farklılaşmasına ihtiyaç vardır. Bu şekilde, bu üniversitelerimiz, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabilecekler ve bölgesinin kalkınmasına önemli katkıda bulunabileceklerdir.

Bu yaklaşım, 10. Kalkınma Planımızda da “Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir” eylem başlığı olarak açık bir şekilde belirtilmiştir.


Sayın katılımcılar, şimdi bugünkü misafirimize ve konumuza gelelim. Söyleşimizin bugünkü misafiri Prof. Dr. Özer Kanburoğlu; söyleşi konumuz; Fotoğraf Sanatına Biçimsel Yaklaşımlar.
Bildiğiniz üzere keşfedilmesinin üzerinden pek uzun bir zaman geçmeden topraklarımıza gelen fotoğraf toplum tarafından büyük ilgi ile karşılanmıştır. Osmanlı döneminde birçok yerli ve yabancı fotoğrafçının faaliyet gösterdiğini, özellikle dönemin padişahı II. Abdülhamid’in hemen hemen bütün dünya coğrafyasını çektirdiği fotoğraflar sayesinde takip ettiğini biliyoruz. Çekilen bu fotoğraflardan hazırlanan albümler Amerika, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye de gönderilmiştir.
Günlük hayatımızda da fotoğraf önemli bir yere sahiptir. Özellikle teknolojik gelişmeler neticesinde küçülen, kullanımı kolay makineler varlığı ile hepimizin artık nerdeyse elinden düşmeyen nesneler haline geldiler. Telefonlarımızda da yer almasıyla daha da yaygınlaştı. Tabii ki bu işin popüler yanı. İşin bir de teknik ve sanat yönü mevcut. İşte bütün bu yönleri fotoğraf sanatının hem teorik ve hem de pratik yönüyle ilgili başarılı çalışmaları bulunan Özer Kanburoğlu’ndan dinleyeceğiz. Özer Kanburoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Çekilir, Fotoğrafın Temel Prensipleri, Dijital Fotoğraf Rehberi, Dijital Fotoğrafta Pozlandırma vb. çalışmalarıyla işin teorik yönüne ait eserlerinin yanı sıra açtığı sergiler ve aldığı ödüllerle de başarılı bir fotoğraf sanatçısıdır.
Kendisini büyük bir mutlulukla dinleyeceğiz.
Değerli Hocalarım,
Müsaadenizle birkaç cümlede “Yeni YÖK” olarak stratejik bir bakış açısıyla ve üniversitelerimizin katılımıyla yaptığımız önemli çalışmalardan ve öne taşıdığımız kavramlardan söz etmek isterim:
Bilgiyi üretme ve bilgiyi toplum yararına dağıtma” temel misyonu çerçevesinde odaklanarak üniversitelerimizin kendi kimliklerini, misyonlarını ve hedeflerini tanımlamalarını öngörüyoruz. Onun için misyon farklılaşması diyoruz. Üniversitelerimizin bölgesel kalkınmaya ve refaha katkıları olmasını istiyoruz. Bu kavram bütün dünyadaki üniversitelerde artık yüksek düzeyde geçerlilik kazanmıştır.

Kurduğumuz Yükseköğretim Kalite Kurulundan beklentilerimiz çok yüksektir. Kalite kavramı, çalışmalarımızın en önemli sayfasını oluşturmaktadır ve asla ödün vermeyeceğimiz bir alandır. Çok yakın zamanda Kalite Kurulunun YÖK’ten idari ve mali açıdan bağımsız bir yapıya kanuni dayanağı oluşturularak kavuşması beklentimiz.

Geçtiğimiz Mart ayında YÖKAKADEMİK’i hizmete açtık. YÖKAKADEMİK, bilimsel verilere kolay ve güvenilir bir tarzda; kamu, üniversite hatta toplumun her kesiminin ulaşabilmesini sağlamaktadır. Kullanıcılar internete bağlı bilgisayarlarından ya da cep telefonlarından sisteme ulaşabilmektedir. YÖKAKADEMİK sistemi tüm yükseköğretim sisteminde, Türk bilim hayatında ortaya konulan bilimsel bütün çalışmaları, kitap, makale, bildiri, tercüme, sanatsal faaliyetler, patentler tüm çıktıları derli toplu sunan bir sistem. Sistemde hem Türkçe hem de İngilizce dilinde arama yapılabilmektedir.
YGS arifesinde (10 Mart 2016 Perşembe) üniversite adaylarımız için hazırladığımız Yükseköğretim Program Atlası projesini hayata geçirdik. Bu proje YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır. Yapılan bu programla öğrencilerimiz tercihlerini artık daha sağlıklı bir şekilde yapacaklar.
Nisan ayında faaliyete geçirdiğimiz projemiz Yabancı Akademisyen Bilgi Sistemi (YABSİS) olmuştur. YÖK tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen YABSİS ile savaş gibi olumsuz nedenlerle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan akademisyen ve araştırmacıların veri tabanı oluşturularak ihtiyaç halinde mesleklerini Türkiye'nin ilgili mevzuatı çerçevesinde icra etmelerine imkân sağlanacaktır. Bu uygulamada Yeni YÖK'ün ülkemizin akademik ve bilim hayatı için hizmete sunduğu YÖK AKADEMİK ve YÖK PROGRAM ATLASI gibi veri tabanlı "yeni" bir projedir ve yine bir "ilk"tir.
Bu portal, başlangıç olarak her ne kadar savaş ve iç karışıklıkların yaşandığı ülkelerinden ülkemize gelmek isteyen akademisyen ve araştırmacılar için kurgulanmış olsa da çok yakın zaman içerisinde yurt dışından ülkemize gelmek isteyen bütün yabancı akademisyen ve araştırmacılara da yönelik olacaktır.
21. yüzyıl nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında küresel ölçekte bu insanları kendisine çekebilen, sahip olduğu gücü doğru ve yerinde değerlendirebilen ve bütün elde ettiği bu sonuçları ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürebilen, insan odaklı kalkınmaya önem veren ülkelerin yüzyılı olacaktır. Biz de yeni ve yenilikçi YÖK olarak bu bilinçle hareket ediyoruz.

Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesine önem veriyoruz. Bütün değişim programlarının yanında gerçekten sütün başarı sağladığımız Mevlana Değişim Programı ile önemli mesafeler kat ettik.


Ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısı 100 bine ulaştı.

Başkanlığımız döneminde yabancı ülkelerin ilgili bakanlarıyla eğitim konusunda imzalanan mutabakat zabıtlarımızın sayısı bu dönem öncesindeki 30 yılda imzalanan anlaşmaların bir hayli üstündedir. Bütün bunlar Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşmasındaki sevindirici gelişmelerdir.


Ardahan üniversitesinin de birçok önemli uluslararası etkinlik düzenlediğini biliyorum. Bunlardan en sonu olan KÜNİB Kafkasya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenmiş olan "VI. Olağan Kongresi”ne katıldık. Doğrusu bu başarılı çalışmalarınız sebebiyle teşekkür etmek isterim.


Değerli misafirler,
Söyleşilerimize katıldıkları için Prof. Dr. Özer Kanburoğlu’na; Kültür-Sanat Söyleyişlerine katkıda bulunan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na; ev sahipliği yapan rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’a ve etkinliklerin hazırlanma sürecinde emeği geçen personelimize teşekkür ederim. Güzel sanatlarla, güzel enstantanelerle dolu keyifli bir söyleşi olmasını temenni ediyorum. Konuşmadan sonra sizlerin; hocalarımızın ve öğrencilerimizin görüşlerini ifade edecek ve sorularını cevaplandıracak bir vaktimiz olacak.

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı,

YÖK Başkanlığı, 2 Haziran 2016
Yüklə 21,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə