Sayqal Test • Abdullayeva Muxayyo HusanovnaYüklə 470,5 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü470,5 Kb.
#81588
baza aprel fevral sentabr noyabr


- Good bye! - ………..

See you

. …………… a car on the road.

there is

... – bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir.

Smart education

“2018-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo’yicha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qaror qachon qabul qilingan?

2018-yil 5-sentabr №PQ 3931

“Arifmetik hisob-kitob texnikasiga va juft-toqlikka oid qiziqarli, nostandart va matnli masalalarni yecha oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A1+

“Berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o’qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko’rinishlarda tasvirlay oladi” talabi qaysi komptensiyaga tegishli?

Matematika faniga oid umumiy kompetensiyaga

“Guruhda ishlash va jamoada turli vazifalarni bajarish ko’nikmalarini shakllantirishga ko’maklashish” talabi qaysi tayanch kompetensiya elementiga tegishli?

ijtimoiy faol fuqarolik;

“Har doim, har joyda va istalgan vaqtda” ta’lim olish imkonini beruvchi ta’lim-….

smart ta’lim

“Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekani, jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi sudda aniq bo’lmaguncha u aybdor hisoblanmasligi” Konstitutsiyada qanday huquqlar guruhiga kiritilgan?

Shaxsiy huquq va erkinliklarga

“Keys-stad”» ilk marta qayerda qo’llanilgan?

1870 yilda Garvard universitetining huquq maktabida

“Keys-stadi” metodining muammoli ta’lim metodidan farqi?

real vaziyatlarni o’rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi

“Matematika” atamasi qaysi so’zdan olingan?

grekcha “bilish, fan” so’zidan olingan

“Oddiydan murakkabga” qoidasi qaysi o’qitish tamoyiliga tegishli?

ilmiylik

“Pedagog” atamasining lug’aviy ma’nosi nima?

bola yetaklamoq

“Soliqlarni haddan ziyod kuchaytirish turli talon-tarojlikni keltirib chiqaradi, dushmanlarning boyishiga xizmat qiladi, oqibatda, davlat inqirozga uchraydi” bu hikmat qaysi mashhur xitoy faylasufga tegishli?

Sun Szin

“Sonlarning bo’linish munosabatiga, Dirixle va matematik induksiya prinsiplariga, juft-toqlikka oid nostandart masalalarni yecha oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2+

“Ta’lim to’g’risida” gi Qonun nechta bo’lim va moddadan tuzilgan?

5 ta bo’lim, 34 moddadan

“Tekislikda figuralarning xossalari, geometrik almashtirishlar, vektor va koordinatalar usullaridan foydalanib masalalarni yecha oladi, sodda tasdiqlarni isbotlay oladi” talabi qaysi standart darajasiga tegishli?

A2

“Test” so’zi nima ma’noni anglatadi?

Topshiriq

“Texnologiya” so’zining lug’aviy ma’nosini aniqlang?

San’at, ta’limot, mahorat

“Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi birinchi marta YuNESKOning 1965 yildagi forumida qaysi taniqli nazariyotchi tomonidan o’rtaga tashlandi?

P. Langrand

“Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasida xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qaror qabul qilingan sanani ko’rsating.

2018 yil 8-dekabr № 997

… so’zi grekcha so’z bo’lib, uning lug’aviy ma’nosi “qarab chiqaman” yoki “o’ylab ko’raman” demakdir.Nuqtalar o’rniga to’g’ri so’zni qo’ying.

teorema

…. you speak English?

Do

…… are prepositions.

in, on, under, at

…………… a car on the road.

there is

…comes after Monday

Sunday

1 dan 100 gacha bo’lgan sonlar orasida 3ga ham, 5ga ham bo’linmaydiganlari nechta?

53

1 gektar necha m2 ga teng?

100

1 metr 1 sm dan necha marta katta?

100

1, 4 va 7 raqamlari yordamida nechta ikki xonali sonlarni hosil qilish mumkin?

9

1:5 masshtabda detalning uzunligi 2,1 sm ga teng. 1:3,5 masshtabda bu detalning uzunligi nimaga teng bo’ladi?

3

12 ta mehmoni 12 ta stulga necha xil usul bilan o’tqazish mumkin?

12!

120 g bo’lgan 9% li tuzli aralashmani bug’lantirilganda 80 g qoldi. Natijada aralashma kontsentratsiyasi necha foizli bo’ladi?

13,5%

15 kg bo’lgan 35% li tuzli aralashmadan 25%li aralashma hosil qilish uchun qancha toza suv qo’shish kerak?

6 kg

19, 557, 69, 11

nineteen, five hundred fifty-seven, sixty nine, eleven

1dan 100 gacha bo’lgan sonlar orasida 3ga ham, 5ga ham bo’linmaydiganlari nechta?

53

200 soni avval 30 foizga oshirildi va keyin hosil bo’lgan son 20 foizga kamaytirildi. Natijada qanday son hosil bo’ldi?

208

2021- yilda o’tkaziladigan PISA tadqiqotlarida qaysi fanga katta urg’u beriladi?

Matematika;

24; -12; 6; ... cheksiz geometrik progressiyaning barcha hadlari yig’indisini toping.

16

3 D kitob yaratish imkonini beruvchi dasturni ko’rsating.

ISpring

3 kishining stol atrofiga necha xil usulda o’tqazish mumkin?

6

30 ta talabadan 25 tasi matematikadan, 23 tasi iqtisod fanidan yozma ishni ijobiy bahoga topshirdi. 3 ta talaba ikkala fan bo’yicha salbiy baho oldi. Nechta talaba yozma ishdan salbiy baho olgan?

9

392 ni qanday songa bo’lganda bo’linma 17 va qoldiq 1 bo’ladi.

23

3D kitob yaratish imkonini beruvchi dasturni ko’rsating.

ISpring

4 ta talabani 4 stulga necha xil usul bilan o’tqazish mumkin?

24

5 ta talabani 5 stulga necha xil usul bilan o’tqazish mumkin?

120

5 yoshdan “Kinder garden” deb ataluvchi tayyorlov muassasalarida ta’lim boshlanadigan davlatni aniqlang.

AQSH

7 raqamli barcha telefon nomerlar sonini toping?

9000000

7 ta sonning o’rta arfmetigi 13 ga teng. Bu sonlarga qaysi son qo’shilsa, ularning o’rta arifmetigi 18 bo’ladi?

53

7 yosh inqirozi xususiyatlari:

negativizm, qaysarlik, о’zboshimchalik, kattalarga bexurmatlik, «Men» fenomeni

A qishloqdan B qishloqqa 5 ta yo’l olib boradi, B qishloqdan C qishloqqa esa 2 ta yo’l olib boradi. A qishloqdan C qishloqqa B qishloq orqali necha xil usul bilan borsa bo’ladi?

10

A2+ belgi standartning qaysi darajasini anglatadi?

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

Abbos Ibn Muhammad Ibn Nasr Al-Farg’oniy nechanchi yillarda yashagan?

873-950

Abstriatsiyalash usuli nima?

O’rganilayotgan ob’ektdagi narsalarning muhim belgilarini, sifat va xususiyatlarini mustaqil fikr ob’ektiga aylantirish

Abu Abdulloh al-Xorazmiy qachon tug’ilgan??

783-850

Abu Abdullox al–Xorazmiy nechanchi yillarda yashagan?

783–850

Abu Ali ibn Sino nechanchi yillarda yashagan?

980–1037

Abu Ali Ibn Sino qaysi sonlar to’plami ustida yangilik kiritdi?

Natural

Abu Rayxon Beruniy nechanchi yillarda yashagan?

973–1048

Adaptiv metod

qaror oldin qabul qilingan qarorga o’xshash qabul qilinadi

Agar kamayuvchini 16 ta va ayriluvchini 12 ta orttirilsa, ayirma qanday o’zgaradi?

4 ta ortadi

Agar kvadratning perimetri 10% ga kamaytirilsa, uning yuzi necha foizga kamayadi?

19

Agar to’rtburchakning tomonlari 4 marta orttirilsa, uning yuzi necha marta ortadi?

16

Alfabank 1 dollarni 3000 tinor (shartli pul birligi)ga almashtirib beradi va qancha pulni amlashtirib berganidan qat’iy nazar 7000 tinor pulni xizmati ko’rsatgani, ya’ni almashtirib bergani uchun olib qoladi. Bettabank esa 1 dollarni 3020 tinorga almashtirib beradi va 1 dollar pulni xizmat ko’rsatgani uchun olib qoladi. Sayohatchi bu banklarda ma’lum miqdordagi pulini almashtirish - uning uchun farqi yo’qligini aniqladi. U qancha pul almashtirmoqchi bo’lgan? (PISA topshiriqlaridan)

60400 dollar

Alisher, Botir va Vahob xonaga birin-ketin kirishmoqchi. Buni necha xil usulga amalga oshirish mumkin?

6

Amaliyotga chiqqan 8 ta talabadan sardor, oshpaz, choyxonachi va navbachilardan iborat 4 kishini tanlash kerak. Buni necha xil usulda amalga oshirish mumkin?

1680

Analiz usuli nima?

Noma’lumlardan ma’lumlarga tomon izlanish usuli

Analogiya bo’yicha tekshirish…

ikki bir–biriga o’xshaydigan ob’ektlardagi bir xilliklar, ularning shakllari va ular o’rtasidagi mantiqiy aloqadorlik.

Analogiya nima?

O’xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish

AQShda majburiy ta’lim necha yoshgacha belgilangan?

16 yoshgacha

Asosiy ta’lim dasturlarining majburiy minimal mazmuni hajmi va o’quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qo’yilgan talablar majmui qanday nomlanadi?

davlat ta’lim standarti;

Auditoriyadagi 30 talabadan 3 ta faol talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

24360

Axbarot ta’lim tarmog’i internatdagi sayt nomini ko’rsating.

ziyonet.uz

Aylananing ikkita kesishuvchi vatarlaridan birining uzunligi 32 sm, ikkinchisi kesishish nuqtasida 12 sm va 16 sm li kesmalarga ajraladi. Birinchi vatarning kesmalarini aniqlang.

24 va 8

b va c ning qanday qiymatlarida M(-9;-111) nuqta y=x2+bx+c parabolaning uchi bo’ladi?

b=18; c=–30

baker, cook, driver, teacher are ..

professions

Basseynni to’ldirish uchun ikkta nasos o’rnatilgan. Ulardan birinchisi basseynni 4,5 soatda, ikkinchisi 6,75 soatda to’ldirshi mumkin. Birinchi nasos ikkala nasos birgalikda ishlab to’ldiradigan vaqtgacha ishlatildi va uni o’chirib qolgan qismini ikkinchi nasos to’ldirdi. Ikkinchi nasos qancha vaqt ishlagandan so’ng basseyn to’ladi?

2,7 soat

Bilim – bu …

Inson ongida nazariy fakt, qonun va tushunchalar ko’rinishida aks etgan bilish faoliyati natijalari,

Bilim bu..........

o’rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish

Bilim bu..........?

shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar, ma’lum obrazlar kо’rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma’lumotlar majmui

Bilim, kо’nikma, malaka va muayyan ahloqiy sifatlarni о’zlashtirish yо’lidagi о’zaro harakatlarini tashkil ` ta’lim bu........?

interfaol ta’lim

Bir kombayn daladagi hosilni 15 soatda, boshqasi esa shu hosilni 10 soatda olishi mumkin. Ikkala kombayn birgalikda hosilni qancha soatda yig’ib olishi mumkin?

6

Bir xil sondagi ikki g’ildirakli va uch g’ildirakli velosipedlar bolalar o’yinchoq do’konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g’ildiraklari umumiy soni qancha bo’lishi mumkin? (PISA topshiriqlaridan)

25;

Birinchi marta “Uzluksiz ta’lim” konsepsiyasi qaysi tashkilotning 1965 yildagi forumda o’rtaga tashlandi?

YuNESKO

Bluetooth - bu …

100 metrgacha bо’lgan masofada qurilmalar orasida simsiz ma’lumotlarni uzatish texnologiyasi

Bugungi kunda respublikada 9,7 ming maktabda jami 5,2 million o’quvchi ta’lim olmoqda. Bu aholining necha foizini tashkil etadi?

16 foizini

Choose the right answer / To’g’ri javobni tanlang / Выберите правильный ответ. … work in the market.

Sellers

Dars jarayonini samarali tashkil etish uchun nimalarga e’tibor beriladi?

Darsning maqsadiga

Darsda o’rganilgan mazmunning mantiqiy davomi va o’quvchilarning mustaqil bilim olish omili nima?

uy ishlari

Darsdan tashqari ishlarning davomiyligiga ko’ra nechta turi bor va ular qaysilar?

3ta: qisqa muddatli, mavsumiy, yillik

Darsga berilgan ta’riflarni to’g’risini toping.

mantiqiy tugallangan, mazmuni mantiqan butun, vaqt bilan chegaralangan o’quv tarbiyaviy jarayon;

Darslik nima?

Pedagogik tizimning axborotli modeli. O’qituvchi va o’quvchining quroli

Darsni didaktik tahlilida nimalarga e\’tibor berish lozim?

Mavzuni ilmiyligi, axborotni hayotiyligi

Darsning shakllari nechta?

4

Dengiz suvi tarkibida 5% tuz bor. Tarkibida 2% tuz bo’lgan aralashma hosil qilish uchun 80 kg dengiz suviga qancha miqdordagi toza suv qo’shish kerak?

120 kg

Edraw Max dasturida tayyorlangan materiallarni Microsoft Word, Excel, PowerPoint va Publisher amaliy dasturlariga nusxasini ko’chirib o’tkazish hamda qayta ishlash mumkinmi?

Mumkin

Edraw Max dasturining asosiy vazifasi bu...?

Flaer va tarqatma materiallarni tayyorlash

Eight, twelve, fifteen, thirty- eight

8, 12, 15, 38

Ekstrovert xarakteri bu …

tashqi olamga yо’nalganlik

Evrestik degan so’zning ma’nosi?

“topaman”

Fanda refleksiya atamasi qanday ma’noni anglatadi?

o’z-o’zini baholash

Faoliyat bu?

insonning borliq bilan aloqasi

Find the right ordinal number

sixs

Find the right ordinal number.

third

Finlyandiyada о’rtacha majburiy umumta’lim tizimi necha bosqichdan iborat?

2

Fudji tog’iga ko’tarilish. Yaponiyadagi Fudji tog’i “uyqudagi” vulkani bilan mashhur tog’ hisoblanadi. Fudji tog’i faqat 1 iyuldan 27 avgustgacha bo’lgan davrda odamlar uchun ochiq. Taxminan 200 ming kishi hozirgi vaqtda Fudji tog’iga chiqmoqda. O’rtacha har kuni Fudji tog’iga qancha odam ko’tariladi?

3000

Fuqarolarning huquq layoqati:

Tug’ilgan paytidan e’tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan tugaydi

Fuqarolarning to’la muomala layoqati qachon vujudga keladi?

Fuqarolar 18 yoshga yetganda

G’iyosiddin Jamshid Al-Koshiy nechanchi yillarda yashagan?

1385–1457

Guruhda 30 talabadan tanlovda ishtirok etish uchun 5 talabani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

142506

Hamkorlik ta’limini qо’llashda ta’lim oluvchilar qanday shakllarda ta’lim oladi?

jamoada, kichik guruhda, juftlikda

Hamkorlikda o’qitish texnologiyalari qaysi davlat olimlari tomonidan ishlab chiqilgan?

AQSH

Hamkorlikda o’qitishning asosiy g’oyasi…

birgalikda o’qish

Hamkorlikda o’qitishning texnologik jarayoni nechta elementdan tashkil topgan?

8

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo’nalishda, asosiy masala sifatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta’minlash; ma’muriy, jinoyat, fuqarolik va xo’jalik qonunchiligini takomillashtirish masalalari muhim o’rin olgan?

Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo’nalishi

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo’nalishda, asosiy masala sifatida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish masalalari muhim o’rin olgan?

Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo’nalishi

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo’nalishda, asosiy masala sifatida qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uni ustuvor mavqiyni yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag’batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish masalalari muhim o’rin olgan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishi

Harakatlar strategiyasining qaysi ustuvor yo’nalishda, asosiy masala sifatida ta’lim va fan sohasini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalari muhim o’rin olgan?

Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishi

He has …….. at 7 o’clock in the morning.

breakfast

His nephew …….. in the hospital.

goes

How old are you?

I’m twenty

How old is her father?.

He is 57 years old

Hozirgi kunda kompyuterlar ta’lim tizimida asosan nechta yо’nalishda foydalanilmoqda?

4 ta

Hozirgi zamon darsiga qo’yiladigan talablarda darsda necha xil ko’rgazmali qurollardan foydalanish ko’rsatib o’tilgan?

fikrlatuvchi, mashq qildiruvchi, yangilik beruvchi va ijobiy ishlashga o’rgatuvchi

Hozirgi zamon matematika darsining asosiy belgilari nechta?

5

Hozirgi zamon matematika darsining birinchi asosiy belgisi ?

darsning dastur talablariga mosligi

I ……… a big family

have got

I have got three white ……. .

rubbers

I take this book …. the schoolbag.

in

Ikki shahar orasidagi masofa 400 km bo’lsa, 1:5000 000 masshtabli xaritada bu masofa necha mm ga teng bo’ladi?

80

Ikkita qat’iy hukmdan hosil qilingan uchunchi natijaviy xukmga … deyiladi.

xulosa

Induksiyaning nechta turi bor?

3 ta

Innovatsiya qanday faoliyat?

muayyan tizimning ichki tuzulishini o’zgartirishga qaratilgan faoliyat.

Innovatsiya so’zining lug’aviy ma’nosi nima?

Yangilik kiritish;

Inson о’z harakatlarini ongli boshqara olishi bu?

tafakkur

Insonlar о’zlarining qadriyatlari, qiziqishlari va intilishlarida qanday guruhlarga asoslanadilar:

ikkilamchi guruhlar

Insonni faoliyatga, muloqotga oson moslashishi va ularni samarali amalga oshirishi uchun imkon beruvchi hususiyati.

iste’dod

Interfaol metodlardan foydalanishdan maqsad nima?

O’quvchilar bilimlarini o’zlashtirishni faollashtirish va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish

Interfaol metodlarga asoslangan ta’limiy harakatlar qanday shakllarda tashkil etiladi?

individual, juftlik, guruh, jamoa bilan ishlash

Interfaol metodlarni o’z ichiga olgan qatorni aniqlang.

guruhlarda ishlash, bahs(disput), munozara, aqliy hujum;

Internet Explorer (Windows operatsion tizim tarkibidagi dastur), Opera, Google Chrome, FireFox qanday dasturlar?

Internet brauzer dasturlari

Is he a baker?

No, he isn’t

Is he a cook?

No, he isn’t.

Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga rasm joylashtirish mumkin?

Книга

Ispring Quiz Maker dasturida necha turdagi test tuzish mumkin.

11 ta

Ispring Quiz Maker dasturida test bazasini sozlash qaysi buyruq orqali bajariladi?

Настройка

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtirish imkonini beradi?

Порядок

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi bir tanlovli test tuzish uchun ishlatiladi?

Одиночным выбор

Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi?

Верно/неверно

Izlanayotgan sonning kvadrati 0;2;3;5. raqamlaridan tuzilgan bo’lsa, sonning o’zini va kvadratini toping?

55

Janubiy Koreyada boshlang’ich ta’lim necha yilni tashkil etadi?

6 yil majburiy va bepul

Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi qaysi organ tomonidan belgilanadi?

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismlari sifatida nimalar belgilangan?

Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan va ishlab chiqarish

Kamayuvchi 6 ta kamaytirilib, ayiriluvchi 7 ta orttirilsa, ayirma qanday o’zgaradi?

13 ta kamayadi

Kasbiy kompetentlik bu............?

mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bо’lgan bilim, kо’nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qо’llay olinishi

Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlar nimalardan iborat?

shaxsiy, kasbiy umuminsoniy, didaktik, metodik

Katetlarining nisbati 3:2 kabi bo’lgan tog’ri burchakli uchburchakning balandligi gipotenuzasini uzunliklaridan biri ikkinchisidan 3 ga ko’p bo’lgan ikki qismga ajratadi. Berilgan uchburchakning balandligini toping.

3,6

Keys - stadi so’zining lug’aviy ma’nosi?

inglizcha сase - to’plam, aniq vaziyat, stadi-ta’lim

Keys metodini amalga oshirish bosqichlari nechta?

4

Keys-stadi so’zining ma’nosi nima?

Inglizcha-aniq vaziyatlarni o’rganish

Kichik maktab yoshining yetakchi faoliyati?

o’qish

Klaster metodi qanday metod?

pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo’lib, u ta’lim oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu) lar xususida erkin, ochiq o’ylash va fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi

KM va CD – aylana vatarlari, E – nuqta ularning kesishish nuqtasi, CE = 6 sm, ED = 8 sm, KE esa EM dan 8 sm qisqa. KM ni toping.

16 sm

Ko’nikma – bu …

o’zlashtirilgan bilimlar asosida harakat qilish qobiliyati

Ko’rgazmalilik prinsipi deb nimaga aytiladi?

matematikani o’qitish jarayonida o’qituvchi amal qiladigan didaktiv prinsip tushuniladi

Kognitiv kompetensiya bu-….

o’quvchining shaxsiy ijodiy fikrlash kompetensiyasi

Kompetensiya nima?

mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati

Kompetensiya tushunchasiga berilgan to’g’ri javobni belgilang?

Mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati

Kompetensiyaga qanday ta’rif berilgan?

olingan nazariy bilim, amaliy kо’nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuasini amaliyotga qо’llay olish qobiliyati va layoqati

Kompetensiyaviv yondoshuvga asoslangan Davlat ta’lim standarti nechta bosqichda amalga oshiriladi?

Uch bosqichda

Kompetentlikning birinchi darajasini aniqlang:

Qayta tiklash,ta’riflash va hisoblashlar

Kompetentlikning ikkinchi darajasini aniqlang.

Muammoni hal qilish uchun zarur bo’lgan aloqalar va integratsiya

Kompetentlikning uchinchi darajasini aniqlang.

Matematik modellashtirish,mantiqiy fikrlash,umumlashtirish va intuitsiya

Konstitutsiyaviy prinsiplardan birini ko’rsating:

Qonun oldida barcha fuqarolarning tengligi prinsipi

Kunjara va sho’lxa bilan bo’rdoqiga boqilayotgan o’rtacha 150 kgli mol kuniga 400 gramm semiradi. Agar fermer 200 ta shunday molni bo’rdoqiga boqayotgan bo’lsa, u bir yilda qancha go’sht yetishtiradi?

59120 kg

Kuzatish metodi deb nimaga aytiladi?

matematik ob’ektdagi narsalarning xossalari va ularning o’zaro munosabatlarini belgilovchi metod

Kvadratnining perimetri 240 sm bo’lsa, shu kvadratni tomonini toping.

60

Lug’aviy jihatdan “didaktika” sо’zi qanday ma’noni bildiradi?

yunoncha sо’zidan olingan bо’lib, - “о’rgatish”, “о’qitish” degan ma’nolarni bildiradi

Lug’aviy jihatdan “interfaol” tushunchasi qanday ma’nosini anglatadi?

о’zaro harakat qilmoq

Lug’aviy jihatdan “kompetensiya” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?

lotincha sо’zdan olingan bо’lib, “loyiq”, “mos kelmoq” degan ma’noni anglatadi

Lug’aviy jihatdan «didaktika» sо’zi qanday ma’noni bildiradi?

yunoncha sо’zidan olingan bо’lib, - «о’rgatish», «о’qitish» degan ma’nolarni bildiradi

Lug’aviy jihatdan «interfaol» tushunchasi qanday ma’nosini anglatadi?

о’zaro harakat qilmoq

Lug’aviy jihatdan «kompetensiya» tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?

lotincha sо’zdan olingan bо’lib, «loyiq», «mos kelmoq» degan ma’noni anglatadi

Ma’lumot bu.............?

ta’lim-tarbiya natijasida о’zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan kо’nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui

Mahorat sо’zi lug’aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

arabcha sо’zdan olingan bо’lib «mohirlik», «ustalik», «epchillik» degan ma’noni anglatadi

Mahsulotning narxi ketma-ket ikki marta 10%ga oshirilgandan so’ng 451 so’m bo’ldi. Birinchi ko’tarilgandan so’ng mahsulotning narxi necha so’m bo’lgan?

410

Make up a sentence hasn’t / Susan / a phone / got / mobile.

Susan hasn’t got a mobile phone

Make up a sentence six / My / has / mother / pens / got.

My mother has got six pens

Maktab matematika kursida teoremalarning nechta turlari mavjud?

4

Malaka nima?

o’rganilgan bilimlarni notanish vaziyatlarga qo’llay bilish

Mamlakatimiz taraqqiyoti uchun iste’dodli kadrlarni yetakchi xorijiy ta’lim markazlarida tayyorlash va malakasini oshirish maqsadida qanday tashkilot Vazirlar Maxkamasida huzurida tashkil etildi?

«El-yurt umidi» jamg’armasi

Maqsad bu-?

kutilayotgan natijani tasvirlash

Masalalar panelidagi uz, ru, en lar nimani bildiradi?

О’zbek, rus, ingliz alifbosida matn kiritish

Mashg’ulotlar jarayonida o’quvchilar bilan axborot, shaxsiy va kasbiy tajribalarni almashish asosidagi guruhiy o’qitish shakli bu?

Hamkorlikda o’qitish

Matematik ob’ektdagi narsa va hodisalarning xossalari va ularning o’zaro munosabatlarini belgilovchi metodga qanday metod deyiladi?

Kuzatish

Matematik ob’ektdagi narsalarning xossalarini va ular orasidagi miqdoriy munosabatlar sun’iy ravishda bo’laklar ajratish qanday metod deyiladi?

Tajriba

Matematik xulosa chiqarishning qanday turi mavjud?

Induksiya, deduksiya

Matematika darslarida ko’rgazma qurollardan foydalanishdan maqsad nima?

O’quvchilar o’zlashtirishlarini yengillashtirish va fanga bo’lgan qiziqishlarini tarbiyalash hamda o’quv programmasining to’liq bajarilishini ta’minlash

Matematika fani mazmunining o’ziga xosligi birinchi maqsadini ayting?

O’qituvchilar ongida dastur asosida o’rganilishi lozim bo’lgan zarur bilimlar sistemasini shakllantirish

Matematika fani mazmunining o’ziga xosligi ikkinchi maqsadini ayting?

O’qituvchilarning aqliy rivojlanishlarini, qobilyatlarini yuqori darajaga ko’tarish

Matematika fani mazmunining o’ziga xosligi nechta maqsadni o’z oldiga qo’yadi?

3

Matematika fani mazmunining o’ziga xosligi uchunchi maqsadini ayting?

Insoniy qadriyatlarni ulug’lay bilish

Matematika faniga doir qanday kompetensitalar bor?

FK1. Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar; FK2. Kognitiv kompetensiyalar.

Matematika faniga oid umumiy kompetensiyalar nima?

shakllantirilishi lozim bo’lgan fan mazmuniga oid kompetensiyalari

Matematika fanini o’qitishning maqsadlari keltirilgan javobni toping.

umumta’limiy, tarbiyaviy, amaliy

Matematika mazmuniga oid kognitiv kompetensiyada ma’lum matematik faktlar va sodda mantiqiy qonunlar asosida xulosa keltirib chiqara oladi, rost va yolg’on tasdiqlarni farqlay olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

A1

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada arifmetik hisob-kitob texnikasiga va juft-toqlikka oid qiziqarli, nostandart va matnli masalalarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

A1+

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o’qiydi, yozadi, taqqoslay oladi, tartibga solib, turli ko’rinishlarda tasvirlay olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

A1

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada formulalar bo’yicha aniq va taqribiy arifmetik hisob-kitoblarni va ayniy almashtirishlarni bajara olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

B1

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada natural, butun va rasional sonlarni o’qiishi, yozishi, taqqoslay olishi, tartibga solib, turli ko’rinishlarda tasvirlay olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

A2

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada nostandart tenglama va tengsizliklarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

B1+

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada sodda amaliy vaziyatlarda kombinatorik va mantiqiy masalalarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

A1+

Matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyada sonlarning bo’linish munosabatiga, Dirixle va matematik induksiya prinsiplariga, juft-toqlikka oid nostandart masalalarni yecha olishi qaysi standart darajaga mos keladi?

A2+

Matematika o’qitish vositalariga nimalar kiradi?

darsliklar, didaktiv materiallar,ko’rsatma-qo’llanmalar va texnik vositalar.

Matematika o’qitishni ilmiy izlanishni metodini ko’rsating.

Analiz va sintez

Matematika o’qitishning amaliy maqsadi o’z oldiga quyidagilardan qaysi vazifani qo’yadi?

Matematika kursida olingan nazariy bilimlarni kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tadbiq qilaolishga o’rgatish

Matematika ob’ektdagi narsalarning xossalari va ularning o’zaro munosabatlarini belgilovchi metod nima deyiladi

kuzatish

Matematikaga doir o’quv vaziyatlari va masalalar keysning qaysi tipiga tegishli?

o’rgatuvchi;

Matematikani qo’llash mumkin bo’lgan hayotiy vaziyatlar keysning qaysi tipiga tegishli?

amaliy;

Mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati bu?

kompetensiya

Metod (uslub) – bu?

Maqsadga erishish uchun o’qituvchi tanlaydigan yo’l

Metod so’zining ma’nosi nima?

yo’l ko’rsatish

Metod sо’zining lug’aviy jihatdan qanday ma’noni anglatadi?

yunoncha sо’zdan olingan bо’lib, “yо’l”, “bilish yо’li” degan ma’noni anglatadi

Microsoft Excel – bu:

Jadval muharriri

Microsoft Excel dasturida formula va funksiyalar qaysi belgidan boshlab kiritiladi?

=

Microsoft Excel dasturida yaratilgan ish kitobini saqlash mumkin bо’lgan tо’g’ri variantni kо’rsating:

«FaylSoxranit»

Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi?

“Prezentatsiya”

Microsoft Word – bu:

Matn muharriri

Microsoft Word dasturida kiritilgan ma’limotlarni bir vaqtning o’zida barchasini belgilash qaysi klaviatura birikmalari orqali amalga oshiriladi.

Ctrl+A

Microsoft Word dasturida kursordan chapdagi belgilarni о’chirish uchun qaysi tugmadan foydalaniladi?

Backspace

Microsoft Word dasturida yaratilgan hujjatlarga sahifa raqamini qo’yish qanday amalga oshiriladi?

Вставка →Номер страница

Mirzo Ulug’bek nechanchi yillarda yashagan?

1394–1449

Motorli qayiq oqim bo’ylab 54 km masofani o’tib, orqasiga qaytdi va barcha bosib o’tilgan yo’lga 7,5 soat sarfladi. Oqim tezligi 3 km/soat bo’lsa, qayiqning turg’un suvdagi tezligini toping?

30 km/soat

Muammoli ta’lim nima?

Muammoli vaziyatlarni hal qilish asosida tashkil qilingan dars jarayoni

Muammoli ta’lim texnologiyasining maqsadi nima?

Muammoli vaziyatlarning yechimini to’g’ri topishga o’rgatish

Muammoli ta’limning asosiy g’oyasi ko’rsatng?

Bilimlarni o’quvchilar tomonidan dars mavzusiga tegishli muammolar bo’yicha o’quv tadqiqotlarni bajarish asosida o’zlashtirilishini ta’minlash

Muammoli vaziyat –

o’rganilayotgan ob’ekt (bilishga doir nazariy material yoki misol va masalalar) bilan o’rganuvchi sub’ekt (o’quvchi) orasidagi o’zaro xarakatlarining o’ziga xos bo’lgan turi.

Muammoli vaziyatning belgilari nechta?

2

Muayyan tizimni tubdan o’zgartirish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyat natijasi qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

Muayyan tizimnining ichki tuzulishiga yangilik kiritishga yo’naltirilgan faoliyat qanday nomlanadi?

Innovatsiya;

Muloqot nima?

shaxslararo aloqalarni о’rnatish va rivojlantirish jarayoni

Muntazam uchburchakni perimetri va yuzasi bir xil son bilan ifodalansa, uning balandligini toping.

6

Muntazam uchburchakning ichidagi ixtiyoriy nuqtadan uning tomonlarigacha bo’lgan masofalar yig’indisi nimaga teng?

Uchburchakning balandligiga

My brothers …… Jack and Tom.

are

My daughter’s son is my …..

grandson

My father’s father is my ….

grandfather

My mother’s brother is my …..

uncle

Mаtеmаtikа o’qitishning tаrbiyaviy mаqsаdi o’z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo’yadi?

O’quvchilаrdа ilmiy dunyoqаrаshni shаkllаntirish. Bu g’оya bilish nаzаriyasi аsоsidа аmаlgа оshirilаdi

Mаtеmаtikа o’qitishning umumtа’limiy mаqsаdi o’z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo’yadi?

O’quvchilаrgа mа’lum bir dаstur аsоsidа mаtеmаtik bilimlаr tizimini bеrish. Bu bilimlаr tizimi mаtеmаtikа fаni to’g’risidа o’quvchilаrgа еtаrli dаrаjаdа mа’lumоt bеrishi, ulаrni mаtеmаtikа fаnining yuqоri bo’limlаrini o’rgаnishgа tаyyorlаshi kеrаk.

Mаtеmаtikа o’qitishning аmаliy mаqsаdi o’z оldigа quyidаgilardan qaysi vаzifаni qo’yadi?

Mаtеmаtikа kursidа оlingаn nаzаriy bilimlаrni kundаlik hаyotdа uchrаydigаn elеmеntаr mаsаlаlаrni yеchishgа tаdbiq qilа оlishgа o’rgаtish

Nafaqat o’z yutuqlari, balki jamoaviy ish natijasi uchun mas’uliyatni oshiradigan ta’lim shakli...

kichik guruhlarda ish;

Nasriddin Al-Tusiy nechanchi yillarda yashagan?

1201–1274

Natural sonlar haqidagi qaysi tasdiq yolg’on?

4 yoki 0 raqami bilan tugatdigan barcha sonlar 4 ga bo’linadi;

Nechanchi yilda O’zbekistonda PISA dasturi tadqiqotlari o’tkaziladi?

2021- yilda;

Nisbati 5 ga teng, yig’indisi 498 ga karrali bo’lgan ikkita uch xonali sonni toping.

a=166; b=830

Nizoli vaziyatlarda о’zini namoyon qilish strategiyalari:

raqobat, hamkorlik, kompromiss

Noan’anaviy ta’limda nechta komponent uyg’unlikda amalga oshiriladi?

4

Noma’lumlardan ma’lumlarga tomon izlash metodi….

analiz

Notо’liq oila bu ...

ota onadan biring yо’qligi, odatda ikkala ota ona

O’qitish (dars berish) mahorati qanday talablar bilan belgilanadi?

Yuqoridagilarning barchasi

O’qitish metodlari qanday turlarga bo’linadi?

evristik metod, programmalashtirilgan ta’lim metodi, muammoli ta’lim metodi, ma’ruza va suhbat metodlari

O’qitish vositalariga o’quv qo’llanmalaridan tashqari, yana nimalar kiradi?

masalalar to’plamlari, ko’rgazmali qurollar va texnika vositalari.

O’qitishni tashkil etish tizimining tarkibiy qismlari berilgan qatorni toping.

Dars, ekskursiya, uy ishlari.

O’qituvchi shaxsini ifodalovchi asosiy xususiyat?

kasbiy layoqat va kompetensiya

O’qituvchining ko’rsatmasi asosida o’quvchilar tomonidan bajariladigan majburiy o’qitish shakli nima?

darsdan tashqari ishlar

O’quv jarayonida kompyuterlar asosan quyidagicha foydalanilmoqda…

passiv, faol, interfaol

O’rganilayotgan ob’ektdagi narsalarning xossalarini bir tomonlama xususiy holda fikrlash nima deyiladi?

konkretlashtirish

O’rganilgan bilim va shakllangan ko’nikmalarni notanish vaziyatlarda qo’llay olish va yangi bilimlar hosil qilish bu?

malaka

O’rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo’llay olish bu?

ko’nikma

O’rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish bu?

bilim

O’rtа mаktаblаrdа mаtеmаtikа o’qitishning mаqsаdi quyidаgi qaysi uch оmil bilаn bеlgilаnаdi?

Mаtеmаtikа o’qitishning umumtа’limiy mаqsаdi. Mаtеmаtikа o’qitishning tаrbiyaviy mаqsаdi.Mаtеmаtikа o’qitishning аmаliy mаqsаdi

O’xshashlikka asoslanib xulosa chiqarish nima deyiladi?

analogiya

O’zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunining maqsadi?

Fuqarolarga ta’lim-tarbiya berish, kasb-hunar o’rgatishning huquqiy asoslarini belgilash hamda har kimning bilim olishdan iborat konstitutsiyaviy huquqini ta’minlash

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplari nechta?

4 та

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti qanday me’yoriy huquqiy hujjat chiqarish vakolatiga ega?

farmonlar, qarorlar, farmoyishlar

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabr kuni Murojaatnomasi kimga tag’dim etdi?

Vazirlar Maxkamasi

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 7 fevral kuni PF-4947 sonli qanday Farmon e’lon qilindi?

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan maktabgacha ta’lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, takomillashtirish bo’yicha qanday Farmon qabul qilindi?

“Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan, umumiy o’rta va ta’lim-tarbiya tizimini mutlaqo yangi bosqichga ko’tarish maqsadida 2018 yil 5 sentyabr kuni qanday Farmon qabul qilindi?

“Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Umumiy o’rta, o’rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida» gi PF-5313-sonli Farmoni qachon qabul qilindi?

2018 yil 25 yanvarda

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 aprelda PQ-2909-sonli Qarori qabul qilingan. Mazmun jihatidan qaysi ta’lim tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan?

Oliy ta’lim tizimi

O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasbb)hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi?

Umumta’lim fanlarini o’rganishning tayanch darajasi;

O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1+ standart darajasi qanday nomlanadi?

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi;

O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi?

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;

O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1 standart darajasi qanday nomlanadi?

Umumta’lim fanlarini o’rganishning umumiy darajasi;

O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A1 standart darajasi qanday nomlanadi?

Umumta’lim fanlarini o’rganishning boshlang’ich darajasi;

O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A1+ standart darajasi qanday nomlanadi?

Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o’rta ta’lim to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-son qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 15 martda

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 187-son qarori qachon qabul qilindi?

2017 yil 6 aprelda

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.

www.uzedu.uz

O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligining internetdagi axborot ta’lim-portali manzili to’g’ri korsatilgan qatorni toping.

eduportal.uz

O’zbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining birdan bir manbai...?

Xalq

O’zbekiston Respublikasida kim qonun chiqarish vakolatiga ega?

O’zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi

O’zbekiston Respublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o’quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda qanday tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi?

Kommunikativ kompetensiya; Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi; O’zini o’zi rivojlantirish kompetensiyasi; Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi; Milliy va umummadaniy kompetensiya; Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi.

O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasi o’zida qaysi yillarni qamrab oladi?

2017-2021 yillarni

O’zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi Qonuni qachondan kuchga kirgan?

2017 yil 4 yanvardan

O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonununi va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” qachon qabul qilingan?

1997 yil 29 avgustda

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qachon va qaysi organ tomonidan qabul qilingan?

1992 yil 8 dekabrda Oliy Majlis tomonidan

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga ko’ra “Fuqarolarning davlat organlariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojat qilish huquqi” qaysi huquqlar guruhiga kiradi?

Shaxsiy huquqlar

O’zbekistonda 2018 yil .....

«Faol tadbirkorlik, innovatsion g’oyalar va texnologiyalarni ko’llab-quvvatlash yili»

O’zbekistonda 2019 yil .....

«Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili»

O’zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasining beshinchi ustuvor yo’nalishni belgilab bering?

Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo’nalish

Oilaviy muloqotning demokratik uslubida ...

avvalo bolaning istagi tinglanadi

Ona 50 yoshda, qizi esa 28 yoshda. Necha yil avval qiz onasidan ikki marta yosh bo’lgan?

6

Ontogenez bu- …

organizmning individual rivojlanishi

Oxiri 6 raqami bilan tugaydigan shunday eng kichik natural sonni topingki, bu sondagi oxirgi 6 ni o’chirib, uni sonning boshiga yozganda hosil bo’lgan son, izlanayotgan sondan 4 marta katta bo’lsin.

615384

Parallelogrammga tegishli bo’lmagan xossani quyidagilardan qaysi biri?

To’g’ri to’rtburchakning bir turi

Parallelogrammning yuzi 24 ga teng. Bu parallelogrammning balandliklari 3 va 4 bo’lsa, uning perimetrini toping.

28

Pavlovning faoliyat sohasi?

fiziologiya

Pedagogik – psixologik hamda fanlarni o’qitish metodikalariga bag’ishlangan ko’plab adabiyotlarda o’quvchining individual xususiyatlarini ochib berishga uning qobiliyatlarini rivojlantirish qiziqishlarini e’tiborga olgan holda shaxs sifatida shakllanish ishiga yordam beruvchi yakka tartibda olib boriladigan ta’lim shakli bu...?

shaxsga yo’naltirilgan ta’lim

Pedagogik adabiyotlarda muammolikning necha darajasi ko’rsatiladi?

3

Pedagogik faoliyatning samarali bо’lishi uchun о’qituvchiga zarur bо’lgan pedagogik qobiliyat turlarini aniqlang?

didaktik, akademik, perseptiv, nutqiy, tashkilotchilik, obrо’ga egalik, kommunikativ, diqqatni taqsimlash, kelajakni kо’ra bilish, konstruktiv

Pedagogik nizolarning turlarini aniqlang

faoliyat nizolari, xulq atvor nizolari, munosabatlar nizolari

Pedagogikaning asosiy kategoriyalari nimalardan iborat?

shaxs, tarbiya, ta’lim (о’qitish, о’qish), bilim, kо’nikma, malaka, ma’lumot, rivojlanish

PIRLS – (Progress in International Reading and Literacy Studyb) bu?

boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnni o’qish va tushunish darajasini baholash

PIRLS – ...?

4-sinf ta’lim oluvchilarining matnni о’qish va tushunish darajasini baholash dasturi

PIRLS qanday dastur?

boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnni o’qish va tushunish darajasini baholash dasturi;

PISA – ...?

15 yoshli ta’lim oluvchilarning о’qish, matematika va tabiiy yо’nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash dasturi

PISA – 2012yil nechta davlatda tadqiqot o’tkazdi?

65

PISA (Programme for International Student Assessment) tadqiqoti nimaga qaratilgan?

15 yoshli bolalarning matematika, tabiiy fanlar va ona tilidan hayotiy ko’nikmalarni egallaganligini o’rganishga qaratilgan tadqiqot

PISA tadqiqoti masalasini yeching. Miqdorlari teng bo’lgan ikki g’ildirakli va uch g’ildirakli velosipedlar bolalar o’yinchoq do’konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g’ildiraklari umumiy soni qancha bo’lishi mumkin?

25

PISA tadqiqotlari necha yillik davrda o’tkaziladi?

uch yillik

PISA tadqiqotlari nechanchi yildan boshlangan?

2000 yil

PISA tadqiqotlarida matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya matematik savodxonlikning qaysi darajasi sifatida olingan?

3- daraja;

PISA tadqiqotlarida muammoni hal qilish uchun zarur bo’lgan aloqalar va bog’lanishni aniqlash matematik savodxonlikning qaysi darajasi sifatida olingan?

2- daraja;

PISA tadqiqotlarida qayta tiklash (oldin o’zlashtirilgan bilim va ko’nikmalarni eslab biror ko’rinishda qayta tiklash) matematik savodxonlikning qaysi darajasi sifatida olingan?

1- daraja;

Pisa xalqaro dasturi bo’yicha har bir o’quvchining bilimi necha balli tizimda baholanadi?

1000

Pisa xalqaro dasturi maqsadi:

15 yoshli o’quvchilarning matematika, tabiiy fanlar bo’yicha hamda savodxonligini baholash

Pisa xalqaro dasturi nechanchi yildan o’z faoliyatini boshlagan?

2000

Prezentatsiya deganda nima tushuniladi?

bu slaydlar va maxsus effektlar tо’plami bо’lib, tayyor material, doklad yoki konspekt shaklida bitta faylda saqlanadi va uni ekranda namoyish qilinadi

Prezident Shavkat Mirziyoevning 2018 yildagi qaysi tantanali marosimdagi ma’ruzasida, xalq ta’limi sohasidagi ta’lim standartlari va o’qitish uslublarini ilg’or xorijiy tajribalar asosida, o’quvchining individual qobiliyatini ro’yobga chiqarish nuqtai nazaridan qayta ko’rib chiqish belgilandi?

«Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz»

Prezident Shavkat Mirziyoevning O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi mavzusini aniqlang?

«Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do’stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir».

Psixologik diagnostika metodlarini aniqlang

suxbat, hikoya, eksperiment, savol javob, taqqlslash, analiz

Psixologiya fa’ni nimani о’rganadi?

ruhiy hodisalarni, ularning fakt va mexanizmlarini hamda miya mahsuli bо’lgan psixikaning paydo bо’lishi va uning taraqqiyot qonuniyatlarini о’rganadi

Psixologiyada umum qabul qilingan yosh davrlari ketma ketligini aniqlang:

chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha yosh davri, kichik maktab yoshi, о’smirlik, ilk о’spirinlik, о’spirinlik, yoshlik, yetukliq, qarilik

Psixotrening nima ?

shaxsni о’zini anglashi va о’zgartirishiga qaratilgan о’yinlar

Pupils don’t go to school on …

Sunday

Put the words in a correct sequence. So’zlarni to’g’ri ketma-ketlikda qo’ying.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Qanday kompetensiyada aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o’qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar umumta’lim fanlari orqali o’quvchilarda shakllantiriladi.

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetensiyasi

Qanday kompetensiyada doimiy ravishda o’z-o’zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o’qib-o’rganish, kognitivlik ko’nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o’z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko’nikmalarini egallashni nazarda tutadi?

O’zini o’zi rivojlantirish kompetensiyasi

Qanday kompetensiyada ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o’zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?

Kommunikativ kompetensiya

Qanday kompetensiyada jamiyatda bo’layotgan voqyea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o’zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo’lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

Qanday kompetensiyada mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo’lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi

Qanday kompetensiyada vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo’lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog’lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi?

Milliy va umummadaniy kompetensiya

Qanday temperament tiplarini bilasiz?

xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik

Qavariq beshburchak burchaklaridan ikkitasi to’g’ri, qolganlari o’zaro 2:3:4 nisbatda.Beshburchakning katta burchagini toping.

160º

Qaysi bandda faqat ilmiy izlanish metodlari keltirilgan?

kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraktsiyalash va konkretlashtirish, klassifikatsiyalash;

Qaysi o’quv maqsadida qobiliyatlar, maxsus malaka va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

rivojlantiruvchi

Qaysi o’quv maqsadida shaxsiy fazilatlar, axloqiy sifatlar, ma’naviy dunyoqarash va tayanch kompetentsiyalarni shakllantirilishi ifodalanadi?

tarbiyaviy;

Qaysi qatorda darsni tashkil qilish mohiyatidan kelib chiqib faqat dars turlari berilgan?

yangi mavzuni o’zlashtirish darsi, mustahkamlash darsi, takrorlash darsi, tizimga solish va umumiylashtirish darsi, nazorat va baholash darsi, aralash (kompleks) dars,

Qaysi qatorda darsni tashkil qilish mohiyatidan kelib chiqib faqat dars shakllari berilgan?

individual, frontal, guruhiy, jamoaviy;

Qaysi qatorda tayanch kompetensiyalar to’g’ri tartibda raqamlangan?

TK1.Kommunikativ; TK2.Axborot bilan ishlash; TK3.O’z-o’zini rivojlantirish; TK4.Ijtimoiy faol fuqarolik; TK5. Milliy va umummadaniy; TK6.Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo’lish va ulardan foydalanish.

Qaysi satrda ayqash to’g’ri chiziqlar ta’rifi berilgan?

bir tekislikda yotgan va o’zaro kesishmaydigan to’g’ri chiziqlar;

Qaysi yosh davri uchun atrofdagilar bilan muloqot asosiy о’rin egallaydi?

ilk bolalik, kichik maktab yoshi

Qaysi yosh davri uchun atrofdagilar bilan muloqot asosiy о’rin egallaydi?

o’smirlik va о’spirinlik

Qobiliyat turlari?

tug’ma va orttirilgan

Qobilyatlar bu?

qobilyatlar – bu layoqat asosida shakllanadigan, hamda faoliyat va muloqot jarayonida rivojlanadigan dinamik tuzilma

Qobilyatlar qachon namoyon bо’ladi …

bilim, kо’nikma va malakalarni о’zlashtirishda

Qozizoda Rumiy nechanchi yillarda yashagan?

1360–1447

Quyida keltirilgan talab fanga oid qaysi kompetensiyaning elementi hisoblanadi? “Natual, butun va ratsional sonlarni o’qish, yozish, taqqoslash, tartiblash va turli shakllarda ifodalash”

Mazmunga oid umumiy kompetensiyalar;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? “Kundalik amaliyotda hujjatlar bilan ishlash”

Axborot bilan ishlash

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? “Doimiy o’rganish, bilim va tajribani mustaqil ravishda takomilashtirish”

O’z-o’zini rivojlantirish;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? “Fikrini yozma va og’zaki shaklda ifodalash va savolga mantiqan to’g’ri javob berish”

Kommunikativ;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? “Jamiyatda sodir bo’layotgan hodisalar, voqealar va jarayonlarga faol ishtirok etish”

Ijtimoiy faol fuqarolik;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? “Xalqning tarixiy, ma’naviy va madaniy merosini bilish va saqlash va jamiyatda o’rnatilgan axloqiy me’yorlarga hurmat”.

Milliy va umummadaniy;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? “Kundalik faoliyatda turli shakllar, modellar, chizmalar, grafikalar va jadvallardan foydalanish”

Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo’lish va ulardan foydalanish;

Quyida keltirilgan talab qaysi tayanch kompetensiyaning elementi hisoblanadi? «Doimiy o’rganish, bilim va tajribani mustaqil ravishda takomilashtirish»

O’z-o’zini rivojlantirish;

Quyidagi qaysi sinfdan tashqari mashg’ulotda o’qituvchi o’quvchilar tomonidan muayyan mavzularda kuzatishlar o’tkazish, qo’shimcha adabiyotlar bilan ishlash usullarini rejalashtiradi?

yakka tartibda individual tarzda tashkil etiladigan sinfdan tashqari mashg’ulotlarda

Quyidagilardan “huquqlarda tenglashish” ma’nosini bildiruvchi atamani toping?

Emansipatsiya

Rombning diagonallari mos ravishda 6 va 8 sm bo’lsa, uning yuzini toping.

25

Savatda 10 dona olma va 20 dona shaftoli bor bo’lsa 1 dona mevani necha xil usul bilan tanlash mumkin?

30

Shaxmat musobaqasida 6 nafar shaxmatchi ishtirok etdi va ularning har biri qolganlar bilan bittadan o’yin o’ynadi. Musobaqada qancha o’yin o’tkazildi?

15

Shaxsni о’ziga va atrofdagilarga nisbatan munosabatini ifodalovchi individual psixologik xususiyati bu?

temperament

Shaxsning bilish jarayonlari:

sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur

Shaxsning individual psixologik xususiyatlari bu?

temperament, xarakter, qobiliyat

Shaxsning shakllanishiga qanday omillar ta’sir kо’rsatadi?

tarbiya, muhit, irsiyat

She …… to bed… 10 p.m.

goes/at

Sinfdan tashqari mashgulotlarning nechta turi mavjud?

3 ta

Singapur boshlang’ich maktablarida matematika darsi kuniga necha soat o’tiladi?

1

Singapur matematika darsi qanday boshlanadi?

bevosita notanish masalani yechishdan boshlanadi

Singapur matematikasida juda katta e’tibor nimaga qaratiladi?

modellashtirishga

Singapur o’qituvchilari kuniga necha soatdan ishlaydilar?

10 – 12

Singapurda tushunchalarni o’rganish necha bosqichda olib boriladi?

3

Sintez usuli nima?

Ma’lumlardan noma’lumlarga tomon izlanish usuli

Smart education (yoki aqlli ta’lim) – bu ….?

oddiy axborot resurslari yordamida interaktiv virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan ta’lim texnologiyasidir

Smart sinfxonasi O’zbekistonda qachon o’rnatilgan?

2015

STEAM – so’zining bosh harflari qaysi fanlar nomi bilan bog’liq?

tabiiy fanlar, texnologiya, muxandislik, san’at, matematika

STEAM qaysi fanlarni uyg’unlashgan holda, ular orasidagi bog’lanishlarga va amaliy yondashuvga asoslangan holda o’rganishni nazarda tutadi?

Tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika;

STEAM yondashuvi dastlab qaysi davlatda ishlab chiqilgan?

AQShda

Stereometriya aksiomalari guruhiga qaysi tasdiq kirmaydi?

Agar uchta nuqta bitta to’gri chiziqda yotmasa, unda ular orqali bitta va faqat bitta tekislik o’tkazish mumkin;

Suveren davlat bu - ....?

ichki hayoti va tashqi munosabatlarda mustaqillikga ega bo’lgan davlat

Ta’lim (o’qitish) jarayonining yuksak mahorat, san’at darajasida tashkil etilishi nima deyiladi?

ta’lim texnologiyasi

Ta’lim olishga undov, o’quvchilarni yangi mavzuga qiziqtirish, mavzuni dolzarblashtirish, mavzuga oid muammoni vaziyatni keltirib chiqarish darsning qaysi boqqichida bajariladi?

tayanch bilimlarni faollashtirish;

Ta’lim oluvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, о’ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim bu...........?

shaxsga yо’naltirilgan ta’lim texnologiyasi

Ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida о’qitish va о’zlashtirish jarayonini inson va texnika imkoniyatlari hamda ularning о’zaro ta’sirini hisobga olgan holda yaratish, tatbiq etish va aniqlash tizimidir. Ushbu pedagogik texnologiyaga kim tomondan ta’rif berilgan?

M.V.Klarin

Ta’lim sohasi yoki o’quv jarayonidagi mavjud muammolarni yechishga yangicha yondashishni maqsad qilib qo’ygan, samarali natijani kafolatlaydigan, texnologiya, shakl va metodlardan foydalanish qanday nom bilan ataladi?

Ta’lim innovatsiyalari;

Ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish qaysi organning vakolati doirasiga kiradi?

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

Ta’limni differensiallashtirish usuli qanday usulga kiradi?

nostandart ta’lim usuli

Ta’lim-tarbiya jarayonining tarkibiy qismlari nimalardan iborat?

ta’lim-tarbiya maqsadlari, ta’lim-tarbiya mazmuni, ta’lim-tarbiya metodlari, ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari, ta’lim-tarbiya vositalari, ta’lim-tarbiya natijalari

Tadbirkorlik ko’lamini rivojlantirish uchun ikki sherik 50 ming dollar ajratdi. Bozorda narxlarning o’zgarishi munosabati bilan birinchisi o’z ulushini 30 foizga, ikkinchisi esa 70 foizga oshirdi. Natijada ularning umumiy kapitali 81 ming dollarga teng bo’ldi. Har bir sherik qancha hissa qo’shgan?

13000 va 68000

TALIS - (The Teaching and Learning International Surveyb) bu?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’qitish va ta’lim olish muhitini hamda o’qituvchilarning ish sharoitlarini o’rganish

TALIS - (The Teaching and Learning International Surveyb) bu?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’qitish va ta’lim olish muhitini hamda o’qituvchilarning ish sharoitlarini o’rganish

TALIS qanday dastur?

rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’qitish va ta’lim olish muhitini hamda o’qituvchilarning ish sharoitlarini o’rganish dasturi.

Taqdimotga (prezentatsiya) yangi slayd qо’shish uchun qanday amalni bajarish kerak?

«Главная-Создать слайд» menyu amalini yoki Ctrl+M

Taqqoslash – bu …

o’byektni o’xshashlik va farqlarni umumlashtirish orqali o’rganish

Taqqoslash metodi deganda nima tushuniladi?

O’rganilayotgan matematik ob’ektdagi narsalarning o’xshash va farqli tomonlari aniqlovchi metod

Tarbiya bu.........?

aniq maqsad asosida yosh avlodni har tomonlama о’stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni

Tayanch kompetensiyalar nechta?

6

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda qaysi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi?

Kichik guruhlarda ishlash, muammoli vaziyat, aqliy hujum kabi o’quv chilar faolligini oshiradigan metodlar

Tekisliklarning o’zaro perpendikularlik alomatini ko’rsating.

Agar ikkita tekislikdan biri ikkinchi tekislikka perpendikulyar bo’lgan to’g’ri chiziqdan o’tsa, bu tekisliklar o’zaro perpendikular bo’ladi.

Tekisliklarning parallellik alomatini ko’rsating.

Agar ikkita parallel tekisliklar uchinchi tekislikni kesib o’tsa, ularning kesishish to’g’ri chiziqlari ham parallel bo’ladi.

Temperament sо’zining ma’nosi?

shaxs individualligi

Temperament sо’zining ma’nosi?

qismlarning nisbati

Temperament tipi…

tug’ma lekin о’zgaruvchan

Teng yonli trapetsiyaning o’rta chizig’i 6 ga teng va diagonallari o’zaro perpendikulyar. Trapetsiyaning yuzini toping.

36

Teorema turlarini ko’rsating?

To’g’ri, teskari, to’g’ri teoremaga qarama-qarshi, teskari teoremaga qarama-qarshi

Texnik vosita turkumiga nimalar kiradi?

Rasm, diagramma, sxema va boshqa grafikaviy tasvirlar

The ball is …… the table.

under

The clock is ….. the wall.

on

There …… nine pencils in my pencil case.

are

There ……. many pupils in the classroom.

are

They …… clever students.

are

TIMSS – ...?

4 va 8-sinf ta’lim oluvchilarining matematika va tabiiy yо’nalishdagi fanlardan о’zlashtirish darajasini baholash dasturi

TIMSS – 2011yilda nechta mamlakatlarning 8- sinf o’quvchilari ishtirok etishdi?

50 ta

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) xalqaro tadqiqotlari o’quvchilarning o’quv yutuqlari sifatini baholash xalqaro assosatsiyasi tomonidan har necha yilda bir marta o’tkaziladi?

4

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo’yicha nechanchi sinf o’quvchilari o’quv yutuqlarini baholaydi?

4-sinf va 8-sinf

TIMSS matematika va tabiiy fanlar bo’yicha nechanchi sinf o’quvchilari orasida o’tkaziladi?

4- va 8- sinf

TIMSS qanday dastur?

4 va 8-sinf o’quvchilarining matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlardan o’zlashtirish darajasini baholash dasturi;

TIMSS-2011yilda nechta mamlakatlarning 4- sinf o’quvchilari ishtirok etishdi?

42 ta

Tizim strukturasi nimadan iborat?

muhim elementlar, nomuhim elementlar

To’g’ri burchakli trapetsiya asosidagi katta burchak 135° ga teng. Agar trapetsiya asoslaridan birininh uzunligi ikkinchisinikidan 6 ga katta bo’lsa, uning kichik yon tomoni uzunligini toping.

6

To’g’ri burchakli uchburchakning bir kateti atrofida aylanishdan hosil bo’lgan jismga nima deyiladi?

Konus

To’g’ri to’rtburchak diagonali 13 ga, yuzi 60 ga teng bo’lsa, uning perimetrini toping.

34

To’la sirtining yuzi 72 ga teng bulgan kubga tashqi chizilgan sharning radiusini toping.

3

Tomonlari 13, 14 va 15 sm bo’lgan uchburchakning eng kichik balandligini toping.

11,2

Trapetsiyaning perimetri 126 sm, parallel bo’lmagan tomonlari 30 sm va 26 sm ga teng. Trapetsiyaning o’rta chizig’ini toping?

35 sm

Turli mamlakatlar 15 yoshli o’quvchilarining matematika, tabiiy fanlar va ona tili bo’yicha savodxonligini qiyosiy baholash bilan shug’ullanadigan xalqaro dastur qaysi?

PISA- (Programme for International Student Assessment) - o’quvchilar ta’lim yutuqlarini baholash xalqaro dasturi;

Tushunchaning hosil bo’lish jarayonini ko’rsatuvchi ta’rif qanday ta’rif deyiladi.?

genetik

Uchta do’st sayohatga otlanishdi va chodir sotib olishga qaror qilishdi Ularning birinchi chodir narxining 60% ni, ikkinchisi narxning qolgan qismining 40 % ni, uchinchisi esa - oxirgi 30 dollarni to’ladi. Chodirning narxi qancha?

125 $

Umar Xayyom nechanchi yillarda yashagan?

1048–1131

Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat?

6

Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining 2-bobi qanday nomlanadi?

Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalari;

Umumlashtirish usuli nima?

Birlik fikrlashlardan umumiy fikrlashlarga o’tish

Umumta’lim muassasalarida oraliq nazorat qachon va qanday shaklda o’tkaziladi?

chorak yakunida o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini baholash uchun o’quv dasturining bir qismi tugaganda amalga oshiriladi va u yozma nazorat ishi yoki testlar ko’rinishida olib boriladi;

UNESKO tashkiloti tomonidan pedagogik texnologiyaga berilgan ta’rifini toping:

Pedagogik texnologiya - bu o’z oldiga ta’lim shakllarini optimallashtirish masalasini qo’yuvchi, texnika va inson imkoniyatlarini va ularning o’zaro munosabatlarini hisobga olib o’qitish va bilimlarni o’zlashtirishning butun jarayonini yaratish, qo’llash va belgilashning tizimli yondashuvidir;

Ushbu fikrlardan qaysi biri hamma vaqt to’g’ri?

Har bir ratsional son haqiqiy sondir

Ushbu satrlardan testni joriy qilishda qo’yilgan talablarni toping?

testlarni faqat fan o’qituvchisi tuzishi kerak

Uzunligi 400 m bo’lgan poezd 30 sekundda 500 m uzunlikdagi tunneldan o’tdi. Poezd tezligini toping.

30 m / sek

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 997-sonli Qarorida, 15 yoshli o’quvchilarning o’qish, matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

The Programme for International Student Assessment (PISA)

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 997-sonli Qarorida, boshlang’ich 4-sinf o’quvchilarining matnni o’qish va tushunish darajasi uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS)

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi «Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida»gi 997-sonli Qarorida, rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o’rta ta’lim muassasalarida o’qitish va ta’lim olish muhitini hamda o’qituvchilarning ish sharoitlarini o’rganish uchun qanday baholash dasturi qabul qilindi?

The Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Vazirliklar, davlat qo’mitalari va idoralar o’z vakolati doirasida qanday me’yoriy huquqiy hujjat chiqaradilar?

buyruqlar va qarorlar

Virtual o’qitish shakli qanday amalga oshiriladi?

Masofali tarzda

Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga matn kiritish mumkin?

Вставка

Web Page Maker dasturining qaysi menyusidan foydalanib web sahifaga video materiallarni qo’yish mumkin?

Вставка

What do you do?

I’m a nurse

What time do you have breakfast?

At 8 а.m.

What time is it?

It’s half past four.

What time is it? – 15.45

It is forty five to four

Where are you from?

I am from Uzbekistan

WWW nima?

Har hil kirish nuqtalari bilan tarmoq resurslariga kirish imkoniyatini beruvchi, gipermatn

Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi ...?

15 yoshli o’quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo’yicha hamda o’qish savodxonligini baholashdan iborat

Xalqaro PISA tadqiqotining maqsadi nimaga qaratilgan?

o’quvchilar hayot sharoitida o’qitish jarayonida olingan bilim va ko’nikmalarni qo’llash qobiliyatini baholashga qaratilgan

Xalqaro PISA tadqiqotining natijalarini statistik ishlov berish natijasida har bir o’quvchi uchun alohida nechab) balli tizim bilan baholanadi?

1000

Xaridor mavsum paytida narxi 750 ming so’m bo’lgan qishki ko’ylakni arzon narxlarda sotish paytida chegirma narxida 300 ming so’mga sotib oldi. Xaridor necha foiz mablag’ini iqtisod qilgan?

60%

Xaritada ikkita shaharlar o’rtasidagi masofa 4,5 sm ni tashkil qiladi. Agar xarita masshtabi 1:2 000 000 bo’lsa, bu shaharlar orasidagi haqiqiy masofani kilometrlarda ifodalang.

90 km

XXI asrda YuNESKO tashkiloti tomonidan e’lon qilingan ta’lim dasturlari qanday nomlanadi?

“Butun hayot davomida o’rganish” , “Barcha uchun ta’lim”

Yaponiyada о’quv mashg’ulotlardan qaysi oydan boshlanadi?

Aprel

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga kо’ra о’qituvchining eng muhim shaxsiy va kasbiy sifati bu?

bilimiYüklə 470,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə