Şəffaflıq AzərbaycanYüklə 39,18 Kb.
tarix08.10.2017
ölçüsü39,18 Kb.
#3598

Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı

və Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun

iştirakı ilə

2016-cı il 19 fevral tarixində
Sosial sığorta və pensiya təminatı zamanı yaranan problemləri və onların həlli yolları mövzusunda keçirilən

Dəyirmi Masada verilən tövsiyələr
Ön söz

Bu tövsiyələr “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentiliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi əsasında həyata keçirilən İctimai Maraqların Müdafiəsi və Hüquq Məsləhət Mərkəzi (ALAC) layihəsinin ictimai müzakirələr komponenti çərçivəsində hazırlanmışdır və donorların rəsmi mövqeyini əks etdirməyə bilər.
Respublikamızda bazar iqtisadiyyatına keçid prosesi ölkə əhalisinin böyük hissəsinin həyat səviyyəsinin kəskin sürətdə aşağı düşməsi ilə müşayiət olunur. Bu amil hamı tərəfindən neqativ hal kimi qiymətləndirilsə də, əhalinin çox hissəsi hələ dövlətin gücünə olan ümidlərini itirməyib.

Yeni iqtisadi siyasətə keçid tendensiyası sosial təminat sahəsində özünü daha da çox biruzə verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial təminat sistemi uzunmüddətli perspektiv üçün işləyən mürəkkəb sistemdir. Keçid dövründə respublikamızın sosial təminat sistemində yaranmış vəziyyət ciddi və prinsipal islahatların aparılmasını tələb edir. Bu islahatlar tələsik tədbirlərin görülməsindən ibarət olmamalı, ciddi şəkildə düşünülmüş, əsaslandırılmış və xarici ölkələrin təcrübəsini özündə əks etdirən konsepsiyaya uyğun həyata keçirilməlidir. Hazırki dövrdə əhalinin müəyyən hissəsinin həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsi, əmək haqqı, pensiya, müavinət və digər ödəmələrin səviyyəsinin real yaşayış minimumu səviyyəsində olmaması öz həllini gözləyən problem kimi mövcuddur. Əhalinin sosial müdafiəsi sistemində islahatların aparılması təcili sürətdə həll edilməli məsələlərdən biridir. Ölkəmizdə yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə əlaqədər qanunvericilik sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş versə də, o həm hüquqi, həm də iqtisadi münasibətlərdə qeyri-mükəmməl bir sistem olaraq qalmaqda davam edir.

Pensiya təminatının səviyyəsi ən kəskin problemlərdən biridir və bu bütün dövrlərdə hüquq ədəbiyyatlarında müzakirə edilmiş məsələlərdən biri olmuşdur. Göstərmək lazımdır ki,azad bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid mərhələsində olan respublikamızda pensiya təminatı sistemi çətin və bir qədər böhranlı dövrünü yaşayır. Bu baxımdan,hal-hazırda pensiya təminatinin səviyyəsi iki aspektlə səciyyələnə bilər.Vətəndaşların aldığı əmək pensiyasının də orta məbləği layiqli həyat səviyyəsini təmin iqtidarında deyil.Hazırkı pensiyaların məbləği işçinin keçmiş əmək haqqı ilə zəif şəkildə əlaqələndirilir.Azərbaycan Respublikasının pensiya təminatı sistemi üzrə ən mühüm və vacib məsələlərdən birini pensiya təminatının səviyyəsi, pensiyaların miqdarı və onların müəyyən edilməsinin metodları təşkil edir. Dünya təcrübəsi isə göstərir ki, milli pensiya sisteminin qurulması ancaq ölkənin sosial, iqtisadi və siyasi həyatının və ənənələrinin xüsusiyyətlərini nəzərə alan sosial siyasət konsepsiyası işlənib hazırlandıqdan sonra mümkündür. Belə ki, dövlətin sosial siyasət konsepsiyası ilə pensiya islahatı konsepsiyası paralel şəkildə həyata keçirildikdə, həmin islahatların başlıca məqsədlərindən birinə, yəni hər kəsin, o cümlədən pensiyaçıların layiqli həyat şəraitini təmin edə biləcək səviyyəyə çatdırılmasına nail olunacaqdır. Fikrimizcə, xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, pensiyaçıların layiqli həyat səviyyəsinin təminatlı dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş ümumi təminatlar mexanizminin ayrılmaz hissəsinə çevrilməlidir.

Dünyanın bir çox ölkələrindəki kimi vətəndaşlarının pensiya təminatı Azərbaycan Respublikasında sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindənbiridir. Azərbaycanda sığorta pensiya sisteminin inkişafı dair 2001-ci ildə start verilməsinə baxmayaraq, bu sahədə müəyyən problemlər olaraq qalmaqdadır. Ölkəmizdə vətəndaşların pensiya təminatlarının yaxşılaşdırılması istiqamətində əldə olunan müsbət nailiyyətləri davam etdirmək məqsədilə “2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair Dövlət Proqramı”və “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin islahatı Konsepsiyası” xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Əhalinin sosial müdafiəsi vasitəsi kimi istifadə olunan bu mexanizm və bununla bağlı həyata keçirilən siyasət bütövlükdə mütərəqqi olsa da onun sonrakı dövrlərdə tətbiqi sahəsində çoxsaylı problemlər və qüsurlar ortaya çıxmışdır.

Son illərdə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən sığorta pensiya sistemində xidmət səviyyəsinin artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində bir sıra təşəbbüslər irəli sürülüb. Buraya müraciət mexanizmlərinin effektivləşdirilməsi və şəffaflaşdırılması, korrupsiya hallarına yol verən işçilərinin cəzalandırılması və s. məsələlər daxildir.

Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd bu sahədə nəzərə çarpan çatışmazlıqları müzakirə etmək, onların həlli istiqamətində atıla biləcək addımları nəzərdən keçirmək olmuşdur. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə hakimiyyət nümayəndələrinin birgə dialoqunu qurmaq, ictimai müzakirələrin genişləndirilməsinə nail olmaq üçün dəyirmi masanın keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Yekunda dəyirmi masanın gedişi zamanı aparılan müzakirələr, səsləndirilən fikirlər, irəli sürülən təkliflər ümumiləşdirilərək tövsiyə halına salınıb və Dövlət Sosial Müdafiəsi Fonduna təqdim edilib.


QANUN

ANALİZ

Sahibkar qadınların sosial məzuniyyət hüququ təmin edilmir.

Nazirlər Kabinetinin 189 nömrəli qərarının 65-ci bəndinə əsasən hamiləlik dövründə və doğumdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 126 təqvim günü (doğumdan əvvəl 70 təqvim günü və doğumdan sonra 56 təqvim günü) müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Doğum çətin olduqda, iki və ya daha çox uşaq doğulduqda, doğumdan sonrakı məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir.

Yuxarıda qeyd olunan bəndə əsasən hamiləliklə bağlı müavinət əmək münasibətlərində olan işləyən qadınlara şamil olunur. Başqa sözlə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınlar hamiləlik və doğum müddəti ərzində sosial məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ yoxdur. Halbuki, sahibkar qadınlar DSMF-ə məcburi sosial sığorta haqqı ödəyirlər.

Tövsiyə edirik ki,

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların hamiləlik və doğum müddəti ərzində sosial məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ təmin edilsin.Sığortaolunanın sığorta stajı anlayışı tam deyil.

Sosial Sığorta haqqında qanunun 8-ci maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən sığortaolunanın sığorta stajı anlayışı aşağıdakı kimi verilmişdir:

Sosial sığorta stajı— sığortaolunanın xeyrinə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti dövrlərinin ümumi müddətidir.Qanunda sosial sığorta stajı anlayışı əmək münasibətləri kontekstində nəzərdən keçirilir, halbuki sahibkarlıq, o cümlədən xidmət münasibətlərini də əhatə etməlidir.

Tövsiyə edirik ki, sosial sığorta stajı anlayışı aşağıdakı redaktədə verilsin:

Sosial sığorta stajı— sığortaolunanın xeyrinə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödənilən əmək və (və ya) sahibkarlıq fəaliyyəti dövrlərinin ümumi müddətidir.Məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlər üçün B1 hesabatında ayrıca qrafa ayrılmayıb.

 • Qanuna görə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ibarətdir:
  • Sosial sığorta haqqında qanunun 14-cü maddəsinin və 18.11.2014-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kollegiyasının 4 nömrəli qərarının 5.2-ci bəndinə əsasən əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə işləyənlər hesablanmış əmək haqqının 3 faizi miqdarında

+

  • Sosial sığorta haqqında qanunun 14-cü maddəsinin və 18.11.2014-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kollegiyasının 4 nömrəli qərarının 5.1-ci bəndinə əsasən əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə işləyənlər hesablanmış əməyin ödənişi fondunun və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərin 22 faizi miqdarında.

Tutaq ki, X MMC-də çalışan, əmək haqqı 500 AZN olan işçiyə işlədiyi ay ərzində 100 AZN məbləğində nahar verilmişdir. Bu zaman yuxarıda qeyd olunan maddələrə əsasən işçinin əmək haqqından 3 % (500x3%=15AZN), ancaq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərin 22 faizi miqdarında (500+100)*22%=132AZN) hesablanmalıdır. Ancaq mövcud durumda Forma B1 hesabatında bu əməliyyatı tətbiq mümkün deyil, çünki B1 hesabatının 2.3.1 sətrinə yalnız əmək haqqı xanası qeyd olunmuşdur. Başqa işçinin əmək haqqından başqa digər gəlirləri nəzərə alınmamışdır. Nəticədə isə hesablama düzgün aparılmır.

Tövsiyə edirik ki,

 • 22% hesablanan sosial sığorta haqqının daha düzgün hesablanması üçün B1 hesabatında "əmək haqqı" xanasından başqa "digər gəlirlər" xanası da əlavə edilsin.

 • "Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı" anlayışının Sosial sığorta haqqında qanunda aydın izahı verilsin.

B3 hesabatının rüblük təqdim edilməməsi ucbatından pensiyaya çıxan işçilərin bir çoxları pensiya kapitalına oturmalı olan bir neçə aylıq sosial sığorta haqqından məhrum olurlar.

Forma B1 rüb ərzində hesablanmış və ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqqında olan məlumatları əks etdirən hesabatdır. Başqa sözlə, B1 hesabatı sığorta edən hüquqi şəxsin (şirkət və ya büdcə təşkilatı) DSMF-ə(sığortaçıya) təqdim etdiyi aşağıdakı məlumatlardır.

 • əmək haqqı fondu (yəni şirkətin bütün işçilərinin əmək haqqlarının məcmuu məbləği) və

 • əmək haqqı fondundan məcmuu işçilər üçün hesablanan məcburi dövlət sosial sığorta haqqının məcmuu məbləği

B 3 hesabatı isə illik hesabat olub hüquqi şəxsin DSMF-ə təqim etdiyi aşağıdakı məlumatladır:
 • əmək haqqı fondundan hər işçiyə düşən məcburi sosial sığorta haqqı məbləği

B3 hesabatı hər il mart ayının 1-ə kimi DSMF-ə təqdim edilməlidir.

Tutaq ki, hər hansı işçi iyun ayında pensiyaya çıxırsa onun işlədiyi son 6 ay ərzində əmək haqqından tutulan məcburi sosial sığorta haqqı onun pensiya kapitalına oturmur. Son 6 ayın sığorta haqqının işçinin pensiya kapitalın oturması üçün gərək sığortedən şirkət sığortaçıya (DSMF) B3 hesabatını təqdim etməldir. B3 hesabatı da yalnız ildə bir dəfə mart ayının 1-də təqdim edilir. Bir çox hallarda pensiyaya çıxan işçi pensiya kapitalına oturmalı olan bir neçə aylıq sosial sığort haqqından məhrum olur. Başqa bir misal, tutaq ki, A MMC 2014-cü il ilə bağlı 4-cü rübün hesabatını təqdim etmiş, amma ödənişi 2015-in fevral ayında etmişdir. Bu zaman edilmiş ödəniş 2015-ci il üçün nəzərə alınır və həmin ildə hər bir işçinin sosial sığorta kartına daxil edilir. Bu nəticəyə gəlmək olar ki, 2014-cü ilin dekabr ayında əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçilərin sosial sığorta kartına ödənilmiş məbləğ qeyd olunmayacaq.

Tövsiyə edirik ki,

 • 2015-ci il üçün B3 hesabatı təqdim edilərkən cari ilin rübləri üzrə təqdim edilmiş B1 hesabatlarında hesablanmış və ödənilmiş m.d.s.s.h və işçilərin sayından asılı olmayaraq 2014-cü ildə əmək müqaviləsinə xitam verilmiş və ya keçmiş rüblər ərzində m.d.s.s.h. hesablanıb amma ödənilməmiş işçilər barədə müvafiq məbləğlərin sosial sığorta kartına yerləşdirilməsi üçün B3 hesabatında ayrıca bir bənd əlavə olunsun.

 • B1 və B3 hesabatları birləşdirilsin və hesabat dövründən sonra növbəti ayın 20-dək müvafiq dövlət orqanına təqdim edilsin.

Sığortaedənlərin uçota alınması vaxtı sual doğurur.

Sığorta haqqında qanunun 13-cü maddəsinə görə sığortaedənlər əmək müqaviləsi (kontraktı) bağlandıqdan sonra bir ay müddətində müvafiq məlumatları təqdim etməklə məcburi dövlət sosial sığorta üzrə sığortaçı təşkilatda uçota durmalıdırlar.

Bütün əmək müqavilələrdə əmək müqaviləsinin bağlanması tarixi ilə işəçıxma vaxtı eyni olmaya bilər. Hər hansı işəgötürən və ya işçi əminlik üçün işə çıxmamışdan 1-2 ay əvvəl müqavilə bağlaya bilərlər. Bu zaman uçot üçün müqavilənin bağlandığı günün yox, işin işə başladığı gün əsas götürülməsi məqsədəuyğun olardı.

Tövsiyə edirik ki,

əmək müqaviləsi bağlanıldığı andan yox, əmək müqaviləsi bağlayıb işə başlandığı gündən 1 ay müddətində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müvafiq məlumatlar təqdim edilsin.DSMF-ə məxsus proqram təminatında sığorta ödənişləri ilə bağlı şəffaf uçot sistemi yoxdur.

DSMF-ə məxsus proqram təminatında bir sıra problemlər vardır.

Belə ki, sığortaedən tərəfindən ödənilmiş məbləğlər, onun vaxtı, təyinatı, eləcə də borc, artıq ödəmə barəsində şəffaf, operativ uçot sistemi yoxdur.

 • Tövsiyə edirik ki,

 • Sığortaedən tərəfindən hesablanmış və ödənilmiş məbləğlərin uçotu barəsində şəffaf, operativ və real rejimdə DSMF-ə məxsus proqram təminatında məlumatların verilsin.

 • Vergilər Nazirliyinin "şəxsi hesab vərəqəsi"ndəki sığorta ödənişləri ilə bağlı uçot şəffaf şəkildə təmin edilsin.


Yüklə 39,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə