Selçuk üNİversitesi tip faküLtesi hastanesi acil durum eylem plan 2016-2018 İÇİndekilerYüklə 0,51 Mb.
səhifə1/3
tarix14.04.2018
ölçüsü0,51 Mb.
#38411
  1   2   3


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HASTANESİ

ACİL

DURUM

EYLEM PLAN

2016-2018

İÇİNDEKİLER :

1. Gaye…………………………………………………………………………………………3

2. Kapsam………….…………………………………………………………………………3

3. Tanımlar……….………………………………………………………………………….3

4. Mesuller…….…………………………………………………………………………….3

5. Prosedür…….…………………………………………………………………………….4

5.1 Akım Şeması…………………………………………………………………4

5.2 Uygulamanın Açıklaması………………………………………………4

5.3 Acil Durum Hazırlık Ve Tepki…………………………………………4

5.4 Acil Durum Organizasyon Ve Sorumluluklar………………….4

5.5 Acil Durum Yöneticisi……………………………………………………5

5.6 Ekip Liderleri…………………………………………………………………5

5.7 Kurtarma Ve Koruma Ekibi……………………………………………5

5.8 Yangın Söndürme Ekibi…………………………………………………5

5.9 İlk Yardım Ekibi……………………………………………………………..5

5.10 Tüm Çalışanların Ve Ziyaretçilerin Bilgilendirilmesi……..6

5.11 Hastane Planı.……………………………………………………………...6

5.12 Acil Durum Tatbikatları……………………………………………….6

5.13 Acil Durum Ekipmanları Ve Techizatları……………….………6

5.14 Acil Durum Tipleri Ve Alınacak Önlemler……………….…….6

6. Kayıtlar……………………………………………………………………………………..7

7. Referanslar……………………………………………………………………………..…7

7.1 Öncelikli Aranacaklar Listesi………………………………….………7

7.2 Yangın Söndürme Ekibi Ve Görevleri……………………….……8

7.3 İlkyardım Ekibi Ve Görevleri…………………………………….……9

7.4 Kurtarma Ekibi Ve Görevleri…………………………………..…....11

7.5 Koruma Ekibi Ve Görevleri……………………………………….….13

7.6 Haberleşme Ekibi Ve Görevleri……………………………….……14

8. Acil Durum Akış Şemaları…………………………………………………….…..15

8.1 Deprem Acil Durum Şeması………………………………………...15

8.2 İş Kazası Halinde Acil Müdahale Planı………………………….16

8.3 Terör Müdahale Planı…………………………………………………..17

8.4 Sabotaj Acil Durum Planı……………………………………………..18

8.5 Yangın Acil Durum Planı………………………………………….……19

8.6 Zehirlenme Acil Durum Planı………………………………………..20

8.7 Elektrik Çarpması Acil Durum Planı……………………………....21

8.8 Dökülme Sızıntı Acil Durum Planı………………………………….22

8.9 Radyoaktif Acil Durum Planı………………………………………...23

8.10 Yangın Söndürme Tüpü Kullanım Talimatı…………...…..…24

9. Acil Durum Telefon Listesi……………………………………..……………..….25

10. Vaziyet Planı ve toplanma yeri………………………………………………..28 1. GAYE:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ” nin “SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ- KONYA” adresinde faaliyette bulunduğu alanlarda, karşılaşılabilecek olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel yaralanma ve hastalıkları, çevresel etkileri önlemek veya azaltmak için planlar ve yöntemler oluşturmak ve bunları sürdürmektir


 1. KAPSAM:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ” nin “SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ- KONYA” adresinde faaliyet gösterdiği tüm eğitim, öğretim ve barınma alanlarında karşılaşılabilecek yangın, kaza, deprem, çeşitli tehditler ve çevre kazalarını kapsar.


 1. TANIMLAR:


Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

Olay: Kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum.

Doğal Afet: Deprem, toprak kayması, heyelan, sel, su taşkını, fırtına, yıldırım, çığ düşmesi vb. gibi yıkıma neden olan insan kontrolünün dışında oluşan doğal kaynaklı olay.

Acil Durum: Tehlikeli olay koşullarının oluşması veya tehlikelerin meydana gelmesi ile

gerekli önlemlerin alınması arasındaki durumdur.Toplanma Noktası: Acil durumlarda, hastanede çalışanların ve diğer ilgili tarafların, emniyetli alanlarda toplanmasını sağlamak için Hastane Yönetimi tarafından tespit edilen yerdir.


 1. MESULLER:

İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ

İşyerinde, acil durumlarla ilgili önlemlerin alınmasını ve gerekli kaynakları sağlamak.

işyerinde acil durum planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İşyerinde acil durumlarla ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, tatbikat, kaza ve acil durum oluşmasından sonra araştırma ve inceleme yaparak üst yönetime raporlama yapmak.

ACİL DURUM EKİBİ VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BİRİMİ

İşyerinde acil durumlarla ilgili önlemleri almak ve gerekli kaynakları tespit etmek.

işyerinde acil durum planlarını hazırlamak ve uygulamak.YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Hastanede, acil durum önlemlerini almak, acil durum faaliyetlerini gerçekleştirmek ve acil durum için gerekli

kaynakları belirlemek. İşyerlerinin acil durum önlemlerini takip etmek


 1. PROSEDÜR:


5.1Akım Şeması :
5.2Uygulamanın Açıklaması :

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ” olası acil durumlar için izleyeceği yol aşağıdakileri içerir:


Acil durumların belirlenmesi

   • İşyeri acil durum planlarının hazırlanması,

   • İşyeri acil durum organizasyonunun ve sorumluluklarının belirlenmesi,

   • İşyeri acil durum ekipmanlarının ve teçhizatının belirlenmesi,

   • İşyeri yönetiminin resmi ve özel kuruluşlarla iletişiminin belirlenmesi,

   • Tahliye planlarının hazırlanması,

   • Tatbikatların yapılması

Bu çerçevede, “Acil Durum Prosedürü”, acil durumlara hazırlık ve tepki, acil durum türleri ve alınacak önlemleri değerlendirmektedir. İş Sağlığı Güvenliği Tehlike Risk Değerlendirmesi ile Çevresel Boyut Etki Değerlendirme tabloları çalışma grupları tarafından her projenin basında hazırlanıp, güncellenerek önemli etki ve risklerle birlikte “ACİL” durumlar tablolarda belirlenir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ”ne özgü oluşabilecek acil durumlar için, İşyeri Sağlığı ve Güvenlik Birimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Acil Durum Planı hazırlanır.
5.3 Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki :
Acil Durum Planı aşağıdakileri içerir,


 • Acil durum organizasyonu ve sorumlulukları,

 • Acil durumlarda, başvurulacak resmi ve özel kuruluşların tespiti ve bu kuruluşlarla yapılacak islerin tarif edilmesi,

 • Acil durumlarda, üçüncü kişilerin ve diğer çalışanların uyacakları kuralların belirlenmesi

 • Acil durumlarda, hastane tahliye planının hazırlanması,

 • Acil durum tatbikatları,

 • Acil durum planının gözden geçirilmesi.

 • Acil durum planları, işyerlerinin görülebilecek yerlerine asılır.


5.4 Acil Durum Organizasyonu ve Sorumlulukları

Acil durum planında görevli ekiplerin ve diğerlerinin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Binalarda Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 126’ncı maddesinin (3) bendine göre;

Ekipler, 136 ncı madde uyarınca çıkarılan iç düzenlemeleri yürütmekle görevlendirilen amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.
5.5 Acil Durum Yöneticisi :

Hastane birimlerinde yangın ve ilk yardım konusunda eğitimli ve deneyimli herhangi bir birim sorumlusu, Hastanede işveren/işveren vekili Acil Durum Yöneticisidir.Acil durum yöneticisinin sorumlulukları şunlardır:

 • İşyerlerinin Acil Durum Müdahale Ekiplerinin kurulmasını sağlamak ve sorumlulukları dağıtmak.

 • Acil durumlar öncesi gerekli kaynakların teminini planlamak ve sağlamak.

 • İşyeri Acil Durum Planının ve Acil Durum Prosedürünün uygulanmasını

sağlamak.

 • Acil durum talimatlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

 • Acil Durumlarda, Acil Durum Ekiplerini harekete geçirmek ve iletişimi tek elden

yönetmek.

 • Acil durum sahasının emniyetli boşaltılmasını sağlamak.

 • Acil durumlarda, resmi ve özel kuruluşlarla gerekli iletişim ve işbirliğini sağlamak.

 • İşyerlerinde meydana gelen acil durumları İşveren/İşveren Vekiline raporlamak.


5.6 Ekipler Lideri :

 • Acil Durum Yöneticisinin talimatına göre hareket etmek.

 • Eğer güvenli ise acil durum sahasına gitmek ve durumu değerlendirmek.

 • Acil Durum Ekiplerinin çalışmalarını kontrol etmek ve koordine etmek.

 • Diğer resmi kurumların çalışmalarına yardım etmek.

 • Meydana gelen olayları, alınan ve/veya alınması gereken önlemleri, Acil Durum

 • Yöneticisine raporlamak.

 • Acil durumlarda, acil durum sirenini /alarmını çalmak.

 • Acil durum çıkışlarını kontrol etmek


5.7 Kurtarma ve Koruma Ekibi :

 • Yangın, patlama, sel baskınları, büyük boyutlu bina ve toprak çökmeleri ile tehlikeli kimyasalların etkilerine maruz kalanları vb. kurtarmak.

 • Acil durumlarda, tüm çalışanları, emniyetli alanlarda toplamak.

 • Yangın, patlama, çöküntülerde ve diğer tehlikeli durumlarda, önemli ve acil

 • kurtarılması gereken evrak ve malzemeleri kurtarmak ve bunları emniyetli bir alanda muhafaza etmek.

 • Önemli evrak ve malzemeleri korumak ve bunların korunduğu alanlara ve diğer tehlikeli yerlere başkalarının girmesini önlemek.

 • Acil durum sahasında, çağrılan yetkili kuruluşların çalışmalarına destek olmak.


5.8 Yangın Söndürme Ekibi :

 • Yangın esnasında, elektrik şalterlerinin kapalı olduğundan emin olmak.

 • Yangın söndürme araçları ile itfaiye gelinceye kadar yangınla mücadele etmek.

 • Yangının yayılmasına karsı gerekli önleyici tedbirler almak


5.9 İlkyardım Ekibi:

 • Acil durumlarda, yaralılara, ilkyardımda bulunmak.

 • Sağlık durumları ciddi olanların, en yakın sağlık kurulusuna ulaşmasını sağlamak.


5.10 Tüm Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Bilgilendirilmesi:

 • Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler, herhangi bir acil durum olasılığına karsı , aşağıdaki konularda bilgilendirilir:

 • Bir acil durum tespit ettiğinde durumu telefonla ilgili sorumlulara bildirmesi;

 • İlgili kimselere adını, acil durum yerini ve türünü bildirmesi;

 • Ekiplerde görevli değilse acil durum toplanma alanına gitmesi;

 • Kendini riske atmaması;

 • Acil Durum kontrol altına alınamayacak durumda ise, müdahele etmemesi.

 • Ziyaretçilere refakat edilir ve hiçbir müdahalede bulunmaz.


5.11 İşletme Planı :

Saha planları, hastane kat planlarına göre düzenlenir. Bu plan üzerinde, toplanma noktaları, acil çıkışlar, acil durum ekipmanlarının yerleri, ofisler, , yemekhaneler, yardımcı tesisler ve tehlikeli yerler, vs. gösterilir. Aynı zamanda, acil çıkışlardan, toplanma noktalarına nasıl gidileceği tanımlanır ve bu planlar işyerlerinin girişlerine, çalışanların görebilecekleri yerlere asılır.


5.12 Acil Durum Tatbikatları :

Kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele tatbikatları, Destek Elemanları ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenir ve tatbikat sonuçları kayıt altına alınır, böylece prosedür ve planlar denenmiş olur. Tatbikatlar en az yasal düzenlemelerin gerektirdiği periyotlarda veya gerekli görülürse daha sık periyotlarda gerçekleştirilir.


5.13 Acil Durum Ekipmanları ve Teçhizatları :

Başlıca acil durum ekipmanları şunlardır, • Siren veya alarm sistemi, jeneratör ve acil durum aydınlatması,

 • Yangın söndürme tüpleri ve maskeleri,

 • Yangın hortumları, yangın hidrantları ve su depoları ,

 • Uyarı levhaları ve emniyet bantları,

 • Ambulans (112’den çağrılır),

 • İlkyardım araç gereçleri,

 • Acil durum ekipmanları Hastane Yönetimi, Sivil Savunma, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Teknik Birimleri tarafından kontrol edilir.

 • Jeneratörlerin, acil durum sirenlerinin, yangın söndürücülerin test edilmeleri Elektrik

Mühendisi tarafından sağlanır.
5.14 Acil Durum Tipleri ve Alınacak Önlemler

 • Deprem

 • Sel baskını ve Şiddetli Fırtına,

 • Tehlikeli Kimyasalların Kontrol Dışı Yayılması,

 • Kontrol Edilemeyen Gaz,Yağ, Yakıt Sızıntısı,

 • Yangın ve/veya Patlama

 • Önemli Kazalar

 • Tehdit ve Sabotaj,

 • Salgın Hastalıklar,

 • Zehirlenmeler,

 • İş Kazası,

Bu acil durumlarla ilgili detaylar, ilgili talimatlarda yer almaktadır.


SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ” kazaların ve acil durumların meydana gelmesinden sonra, acil duruma hazırlıklı olmayı ve müdahale prosedürlerini belirli zaman aralıklarında gözden geçirir, gerektiğinde yeniden düzenler. Önemli kazalar ve acil durumlarda uygunsuzluğun tekrarını önlemek için “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporu” uygulanır.


 1. KAYITLAR :
Kayıt

Saklama Süresi

Saklama Yeri

Sorumlu

Acil durum ekipmanların kontrol kayıtları

3 yıl

Dosya

İş sağlığı ve güvenliği birimi ve acil durum ekipleri

Acil durum tatbikatlarının kayıtları

İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantı tutanakları

Acil durumların kayıtları

10 yıl

Dosya

Kaza kayıtları

20 yıl

Dosya

Personel ve muhasebe sorumlusu ve İş Sağlığı ve güvenliği birimi,
 1. Yüklə 0,51 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə