Şəmil SadiqYüklə 2,53 Kb.

səhifə52/57
tarix17.11.2018
ölçüsü2,53 Kb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

192 
 
vam  edəcək.  Ta  ki  qadağaların  dərk  edilməsinə  qədər. 
Adəm övladı qaydaları pozmaqda maraqlı olur axı. Necə 
ki,  Adəm  Həvvanın  təhriki  ilə  bunu  bizə  miras  qoydu. 
Qadın və kişi bu dünyaya ona görə göndərilib ki, nəsil bi-
tib  tükənməsin.  Lakin  insanlar  artıq  bu  vəzifəni  iblisanə 
hislərə qurban verib.  
Amma  şükür  ki,  türk  ailəsində  bu  cür  pozalara  üs-
tünlük verilmir və demək olar ki, yoxdur da. Amma ərəb 
xalqları bunlardan daha çox yararlanır, istər kişiləri, istər-
sə  də  qadınları.  Amma  bir  məsələ  sevindiricidir  ki,  saf 
millətin nümayəndələri Aruz kimi şəhvətinin qurbanı ol-
salar da,  başqa qadınlarla  yaşadıqları hoqqaları öz ailəsi-
nə  gətirməyib,  amma  digər  xalqların  kişiləri  öz  qadınları 
ilə də, fahişələrlə də həmin pozalardan – heyvanlara məx-
sus  pozalardan  istifadə  edirlər.  Türklər  genetikasını  saf 
saxlamağa  çalışan  yeganə  xalqlardandır.  Çünki  kod  hələ 
də öz təsirini itirməyib.  
Səncə,  Teymurun  apardığı  qırğınların  səbəbi  bu  de-
yildimi?  Öz  oğlunu  axtalatdırmağının  səbəbi  erməni  qızı 
ilə  əlaqədə  olub,  qanın  korlanmasının  səbəbi  deyildimi? 
Məgər ermənilər daima qızlarını türk kişilərinin yatağına 
salmağa  cəhd  etmirlərmi?  Məqsəd  təmiz  qandan  toxum 
götürmək idi. Bunu Teymur yaxşı bilirdi, oğul. Ona görə 
o  qədər  insanı  qırdı.  Çünki  qan  qarışıqlığı  yaranırdı.  Ge-
nin itməsi təhlükəsi vardı. Fikir vermisənmi, rəiyyət əsil-
zadələrə,  xan  nəslinə  necə  hörmət  edir?  Çünki  qanın  saf 
qalmasına onlar daha çox əməl edirdilər. O zaman qırıldı 
ki bu şəcərə, xanlar, bəylər Dədəm Qorqudun dediyi yol-
dan  yayındılar,  başqa  qadınlara  meyil  göstərdilər.  Faciə-
miz ondan başladı.  


193 
 
Hitlerin  ali  irq  dediyi  bilirsənmi  nə  idi?  SafAğlar    – 
Təmiz  qanlılar ideologiyası idi onu yaşadan. O, ilk insan 
xromosomlarını  tapmışdı.  Onun  əsasında  ali  irq  qurmaq 
istəyirdi.  O,  mütəmadi  olaraq  Kəlbəcər  dağlarında  yaşa-
yan insanlardan sorduğu qanla qanını təmizləyirdi, oğul. 
30-cu  illərdə  almanların  Qarabağ  dağlarındakı  ucqar 
kəndlərə  göndərdiyi  ekspedisiyanın  məqsədi  təmiz  qana 
sahib olmaq idi. O, ətrafında olan insanların qanını dəyiş-
dirtmək, genini saflaşdırmaq arzusunda idi. Amma bunu 
dünya tez duydu. Yoxsa, savaş torpaq savaşı deyildi. 
Xəbərin var ki, çinlilər yeni bir maddə hazırlayıblar? 
Bilirsən o nə maddədir? O elə bir maddədir ki, bir qramı-
nı  havaya  buraxanda  qısa  bir  zamanda  yüz  kilometrlərlə 
əraziyə  sürətlə  yayılır  və  insanları  öldürür.  Bu  maddə  o, 
insanları öldürür ki, onun qanında qarışıq var. Sən elə bil-
mə ki, təmiz qan yalnız təkcə türklərdə var. Bir neçə baş-
qa xalqlarda da o təmiz qanlı insanlar qorunub saxlanılır. 
Çinlilər 2012-ci ildə bu maddədən istifadə edib dünyanın 
sonunu  yaradacaqdılar.  Amma  alınmadı,  oğul,  alınmadı. 
İlk  dəfə  Uyğur  türklərinin  üstündə  sınaqdan  keçirdilər, 
gördülər ki, 10 çinliyə 1 türk ölür. Hesabladılar ki, qanını 
təmiz saxlamağı bacaran xalq yalnız türklərdir. O maddə 
elə bir maddə idi ki, əgər çinlinin yeddi nəsil bundan ön-
cə  qanında  qarışıq  varsa,  o  ölməlidir.  Gördülər  ki,  əgər 
bunu  yaysalar,  dünyada  qalacaq  insanların  70-80  faizi 
türk  xalqlarından  olacaq,  ona  görə  də  bunu  dayandırdı-
lar. Görürsənmi, bu saf qan məsələsi nə ciddi məsələdir?  
Bu  yaxınlarda  monqollar  Türkiyədən  on  min  saf  to-
xum,  sperma  istəmişdilər.  Bilirsən  niyə?  Çünki  onların 
qanı  çinli  qanı  ilə  qarışıb  korlanıb,  oğul.  Onlara  məlum-
dur ki, bu gün türk geni ən saf, ən təmiz gendir. Türklərin 


194 
 
geninə nə heyvan geni, nə də bu genə bulaşmış insan geni 
qarışmayıb.  Bu  gen  indi  bizim  üstünlüyümüzdür.  Bizi 
başqa  xalqlardan  üstün  tutan  amildir,  heyvan  nəslindən 
törəyənlər bunu bilir, onu əlimizdən almağa çalışır. Əgər 
bu,  baş  tutarsa  xristianlığın  dediyi  şeytanın  hakimiyyətə, 
atəşpərəstliyin dediyi Əhrimanın hakimiyyətə gəlməsidir. 
Bu  gün  laboratoriyalarda  bu  saf  qanı  necə  əldə  etməyin 
yolları haqqında xeyli xüsusi iş aparılır, amma bacarmır-
lar.  Tanrının  işinə  müdaxilə  etmək  istəyirlər.  İnsan  heç 
nədən  heç  nə  yarada  bilməz,  oğul.  Sadəcə,  kodları  çöz-
mək  üçün  mücadilə  aparır  heyvandan  dönmələr.  Bizim 
əlimizdə  olan  sirlər  isə  insanın  yaradılış  kodudur.  Əgər 
bu  kod  onların  əlinə  keçsə,  demək,  insanlığın  sonudur. 
Hüceyrələrə  müdaxilə  edib,  insanın  saf  genlərini  dəyiş-
dirməyin yollarını öyrənmək istəyirlər.  
Elə  bilirsən,  kəndlərimizdə,  şəhərlərimizdə  səfil  və-
ziyyətdə  dolanan  çinlilərin  məqsədi  cır-cındır  satmaqdı? 
Yox,  oğul,  yox.  Onların  məqsədi  ən  saf  qanlı  bölgələri 
müəyyənləşdirib, onu yox etməkdir. Dünyanın hər yerinə 
yayılıb, bu çinlilər. Amma saf qan hələ ki, Asiyadadır. Di-
gər materiklərdə çox azdır. Dünyanın bu gün bir nömrəli 
təhlükəsi çinlilərdir. Bu mason – zad yalan şeydir onların 
yanında.  
Bax, Türkiyə yenə də səhv edir. Xalqın xəbəri yoxdur 
ki, güclənməkdə olan türk dövlətlərini yenə müxtəlif yol-
larla ərəblərlə birləşdirmək istəyirlər. Onların əli ilə yenə 
qanımızı  korlamağa  çalışırlar.  Ən  böyüyümüz,  güclü-
müz Türkiyədir, o da üzünü türklərdən yan çevirib, ərəb-
lərə,  zəncilərə  tutub.  Qanı  qarışıqların  Türkiyədə  çoxal-
ması  başlayıb.  Bu,  əsrlərlə  gedən  prosesdir,  oğul.  Yenə 
qan-qarışıqlığı təhlükəsi yaranıb. Bu çox təhlükəlidir. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə