Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə10/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Türkiye iş bankası

Türkiye İş Bankası

30

 | 


maksimum

biz


Türkiye iş bankası

GazİanTep ŞuBesİ

“Anadolu Sigorta, sağlam mali bünyesi, nitelikli personeli, marka değeri

yaygın dağıtım ağı, sosyal sorumluluk projelerinde üstlendiği roller ile  

ülkemizde sigortacılık sektörüne öncülük ediyor”

Kendinizi tanıtır mısınız?26 Mayıs 1973, Kilis doğumluyum. Ban-

kamızda  çalışmaya  1997  yılında  başla-

dım. Sırası ile Atatürk Bulvarı Şubemiz-

de memur, Pazaryeri Şubemizde servis 

yetkilisi  ve  Gaziantep  şubemizde  II. 

Müdür olarak görev yaptım. 2007-2010 

yılları  başında    İslahiye  Şubemizde, 

2010-2013  döneminde  ise  Suburcu  Şu-

bemizde Şube Müdürü olarak çalıştım. 

Nisan  2013’ten  itibaren  de  Gaziantep 

şubemizde  görevimi  sürdürmekteyim. 

Anadolu  Üniversitesi  İktisat  Fakültesi 

mezunuyum, evliyim ve 3 oğlum var. 

Şubeniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Şubemiz  16  Mayıs  1935  tarihinde,  Tür-

kiye  İş  Bankası’nın  24.  şubesi  olarak 

kurulmuştur.  İlimizdeki  ilk  Türkiye  İş 

Bankası Şubesi olan şubemiz günümüz-

de  31  kişilik  kadrosuyla  2.700  adedi  ti-

cari, 35.000 adedi bireysel olmak üzere 

toplam  37.700    müşteriye  hizmet  ver-

mektedir. Gelişimine hızla devam eden 

ilimizde İş Bankası ailesi olarak toplam 

20  şubemizle  çalışmalarımıza  devam 

etmekteyiz.   

Gaziantep,  Güneydoğu  Anadolu 

Bölgesi’nin  en  büyük,  Türkiye’nin  ise 

6.  büyük  kentidir.  İlimiz;  Antepfıstığı, 

zeytin,  pamuk,  üzüm,  kırmızıbiber  ke-

ten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi 

bitkileri  ile  mercimek,  buğday  ve  arpa 

gibi  hububat  ürünleriyle  bölgeleri-

nin  zengin  bir  tarım  yöresidir.  Ayrıca; 

Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu  bölgesi-

nin tüm ürünlerinin işlendiği, iç ve dış 

pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret 

merkezidir.  Beş  tane  Organize  Sanayi 

Bölgesi, küçük sanayi siteleri ve serbest 

bölgesi  ile  ekonomi  ve  sanayide  çok 

önemli bir noktadadır. Tarihi İpekyolu 

üzerinde bulunan ilimiz;  Kurtuluş Sa-

vaşı hatıraları, zengin tarihi ve kültürel 

dokusu,  yöresel  ve  özel  damak  lezze-

tini  koruyan  Gaziantep  mutfağı,  adını 

verdiği baklavası ve fıstığı ile turizmde 

Türkiye İş Bankası 

Gaziantep Şube Müdürü

Mehmet Serdar KarataşTürkiye iş bankası

Türkiye İş Bankası

maksimum

biz | 


31

de  önemli  bir  yere  sahiptir.  İlimizdeki 

gelişime, hem destek olan  hem de ge-

lişimden destek alan bir  kurum olarak 

müşteri  portföyümüzü  de  genişleterek 

ve çeşitlendirerek en çok tercih edilen 

banka  olma  gayesi  ile  hizmetlerimize 

devam etmekteyiz.

Türkiye’de  sigortacılık  sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gelişmiş  ülkelerle  kıyasladığımızda  si-

gortacılık  sektörü  ülkemizde  geri  sıra-

larda  görünmektedir.  Ancak  sektörün 

doymuşluk  oranının  düşük  düzeyde 

olduğunu  dikkate  alarak    gelişme  po-

tansiyelinin  yüksek  olduğunu  söyleye-

biliriz. Sigortacılığı sadece risklere kar-

şı  güvence  sağlayan  bir  kurum  olarak 

değerlendirmek  eksik  olur.  Sektörün 

istihdam  sağlayıcı  rolüyle  sosyal  refah 

düzeyinin yükselmesine yardımcı oldu-

ğu,  sermaye  piyasasına  önemli  ölçüde 

fon yaratabilecek bir potansiyele sahip 

olduğu  da  dikkate  alınmalı,  toplumsal 

bilinç  düzeyinin  arttırılmasına  gayret 

edilmelidir.  Toplumsal  bilinç  düzeyi-

nin artması sektörün büyümesine ivme 

kazandıracaktır.

 Anadolu Sigorta hakkındaki görüş-

leriniz nelerdir?

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün 

talimatı ile bankamız öncülüğünde ku-

rulan Anadolu Sigorta’nın ülkemiz için 

önemi,  ülkemizde  milli  sigortacılığın 

önderliğini  yapmasından  kaynaklan-

maktadır. Bir yandan halkımızın sigorta 

bilincinin arttırılması, bir yandan milli 

değerlerimizin güvence altına alınması 

görevini üstlenmekte, kuruluşundan bu 

yana hem  gelişmekte hem de sektörün 

gelişimine katkıda bulunmaktadır. Sağ-

lam  mali  bünyesi,  nitelikli  personeli, 

marka  değeri,  yaygın  dağıtım  ağı,  sos-

yal  sorumluluk  projelerinde  üstlendiği 

roller  ile    ülkemizde  sigortacılık  sek-

törünün  öncü  kuruluşu  olarak  faaliyet 

göstermektedir.

Özellikle  son  birkaç  yıldır  Anadolu 

Sigorta’nın saha çalışanlarının yanı sıra 

her kademeden Genel Müdürlük birim-

lerinin de şubeleri  ziyaret etmesi, fikir-

lerini  alması,  önerilerde  bulunulması, 

en yetkili kişilerden bilgi paylaşımı ol-

ması, ortak hareket edilmesi açısından 

son derece faydalı olmaktadır. Yetişmiş 

ve  konusunda  son  derece  yetkin  olan 

saha  çalışanlarının  da  istenilen  du-

rumlarda şubelerimize destek vermesi, 

ürünün  satışı  anlamında  şubelerimize 

oldukça faydalı olmaktadır.

Bankacılık  ve  sigortacılık  ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Bankacılık  ve  sigortacılık    piyasanın 

en  önemli  finansal  kurumlarıdır.  Her 

iki  sektör  de  sağladıkları  fonlarla  eko-

nominin  gelişmesine,  toplumsal  refah 

seviyesinin  artmasına  katkıda  bulun-

maktadır.  Birçok  noktada  birbirlerine 

dayanak oluşturan  bu sektörleri birbi-

rinden  bağımsız  düşünmemek  gerekir. 

Ayrıca,  bireysel  tasarrufların  yatırıma 

dönüştürülmesinde  her  iki  sektör  de 

çok önemli rol oynamaktadır, bu durum 

özellikle  Türkiye  gibi  tasarruf  açığı 

olan ülkelerde ayrıca önem kazanmak-

tadır. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə