Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə11/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

Türkiye iş bankası

Türkiye İş Bankası

32

 | 


maksimum

biz


Türkiye iş bankası 

GazİanTep Tİcarİ ŞuBesİ

“Anadolu Sigorta’nın ilerleyen zaman içerisinde atılımları ile sektörün 

gelişimine katkı sağlayacağı ve öncü pozisyonunu sürdüreceği şüphesizdir.”

_  Kendinizi tanıtır mısınız?

1960  yılı  Gaziantep  doğumluyum.  Ana-

dolu  Üniversitesi  İş  İdaresi  bölümün-

den  mezun  oldum.  1982  yılında  Oğuze-

li/Gaziantep  Şubesinde  işe  başladım. 

1987 yılında Besni/Adıyaman Şubesinde 

Servis  yetkili  yardımcısı,  1989  yılında 

Pazaryeri/Gaziantep  Şubesinde  Servis 

Yetkilisi, 1995 yılında da Kahramanmaraş 

Şubesi’nde II. Müdür olarak görev aldım. 

1996-1999  yıllarında  Siirt  Şube  Müdürü, 

1999-2001  yıllarında  Keresteciler  Sitesi/

Adana Şube Müdürü, 2001-2003 yılların-

da Atatürk Bulvarı/Gaziantep Şube Mü-

dürü, 2003-2005 yıllarında Doğu Anadolu 

Bölge Müdür Yardımcısı, 2005-2007 yıl-

larında  Diyarbakır  Şube  Müdürü,  2007-

2011 yıllarında da Gaziantep Ticari Bölge 

Satış Müdürü olarak görev yaptım. Halen 

2011 yılı Nisan ayında atandığım Gazian-

tep Ticari Şube Müdürü olarak görevimi 

sürdürmekteyim.

_  Şubeniz hakkında bilgi verir misiniz?

20  Kasım  2007  tarihinde  açılan  şu-

bemiz  Gaziantep  II.  Organize  Sanayi 

Bölgesi’nde  bulunmaktadır.  Şehrimizde 

ikisi  ticari  olmak  üzere  toplam  20  şube 

bulunmaktadır.  Şubemizde  ticari  ve  ku-

rumsal  nitelik  ve  hacimlere  sahip  Ga-

ziantep  şehrimizin  ve  ülkemizin  önde 

gelen grupları ve firmalarına 30 personel 

ile  kaliteli  hizmet  sunulmaktadır.  Gazi-

antep,  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesi’nin 

en büyük, Türkiye’nin ise 6. büyük şeh-

ri olup nüfusu, ekonomik yapısı, turizm 

potansiyeli ve büyükşehir statüsü ile bir 

metropolüdür. Beş adet Organize Sanayi 

Bölgesi,  küçük  sanayi  siteleri,  jeopolitik 

konumu ve liman kentlerine yakınlığı ile 

ulusal  ekonominin  gelişiminde  önemli 

bir  yere  sahip  olan  Gaziantep,  özellikle 

imalat  sanayinde  gelişerek  Türkiye’nin 

başlıca üretim merkezlerinden biri hali-

ne gelmiştir. Ticari ve endüstri merkezi 

olan  kentte;  çimento,  tekstil,  bisküvi  ve 

makarna  fabrikaları  ile  deri,  ayakkabı, 

yağ,  sabun,  ağaç  işleri,  metal  işleme  ve 

makine  atölyeleri  mevcuttur.  Gaziantep 

topraklarının  1/4’ü  tarıma  elverişli  top-

raklardan  oluşmakta,  bu  toprakların  bir 

Türkiye İş Bankası Gaziantep 

Ticari Şube Müdürü

Şaban DemirTürkiye iş bankası

Türkiye İş Bankası

maksimum

biz | 


33

bölümü  Fırat  Nehri  ile  sulanmaktadır. 

Gaziantep’in sulama yapılan bu toprakla-

rında Antepfıstığı, zeytin, pamuk, üzüm, 

kırmızı biber ve keten gibi ekonomik de-

ğeri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, 

buğday ve arpa gibi hububat ürünleri ye-

tiştirilmektedir.

Gaziantep  ilinin  hem  sanayi  ve  ti-

caret  hacmi  hem  de  ihracat  potansiyeli 

açısından  önemli  bir  yere  sahip  olması 

nedeniyle  piyasada  bankamızın  payının 

arttırılması ve en çok tercih edilen ban-

ka olma gayesiyle kaliteli hizmet sunmak 

için özverili bir şekilde çalışılmaktadır 

_  Türkiye’de sigortacılık sektörünü nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de  başlangıçtan  itibaren  sigorta 

şirketlerinin kurulmasına bankalar öncü-

lük etmiştir. İlk dönemlerde Türk sigorta 

sektörü, ana işlevi olan ekonomik kayıp-

ların engellenmesi yönünde faaliyetlerini 

sürdürmüştür. Bugün ülkemizde herhan-

gi  bir  alanda  yatırımcılara  “risk”  olarak 

gözüken  her  şey,  Türk  sigorta  şirketle-

rince  teminat  altına  alınabilir  durum-

dadır.  Şirketler,  mali  yapılarını  giderek 

güçlendirmektedirler.  Önümüzdeki  dö-

nemde  yatırım  enstrümanları  açısından 

sağlanabilecek  esnekliklerle,  prim  girdi-

lerinin daha da verimli şekilde değerlen-

dirilmesi mümkün olabilecektir. Türkiye, 

genç  nüfus  ve  bu  nüfusa  karşın  düşük 

sigortalılık  oranı  nedeniyle  cazip  pazar 

olma özelliği taşıyor. Bu nedenle sektör, 

yerli sermayenin yanı sıra yabancı yatı-

rımcıların da iştahını kabartıyor. Sektöre 

artan ilgi ve buna paralel gelen yeni ak-

törlerle pazarda rekabet her geçen yıl da-

ha da keskinleşiyor. Türk sigorta sektörü, 

pazara girmeye devam edeceği söylenen 

yeni  oyuncuları,  yelpazesi  daha  da  ge-

nişleyecek ürünleri ve büyüme trendiyle 

adından uzun dönem söz ettireceğe ben-

ziyor.

_  Anadolu Sigorta hakkında görüşleriniz nelerdir?

Atatürk’ün  girişimi  ve  bankamızın  ön-

cülüğüyle kurulan Anadolu Sigorta, 1925 

yılından günümüze Türkiye’ye sigortacı-

lık  güveni  aşılamak  görevini  üstlenmiş-

tir. Türkiye’nin ilk ulusal şirketi olmakla 

beraber bankamız ile birlikte başarılarına 

her geçen gün yenisini ekleyip ülkemiz-

de  sigorta  sektöründe  ilkleri  başarmış-

tır.  Hizmet  kalitesi,  yaygın  hizmet  ağı 

ile  geniş  kitlelere  ulaşmış,  bankamız  ve 

ülkemiz  adına  övünç  kaynağı  olmuştur. 

Güçlü mali yapısı ve kurum değerleri ile 

sektöre  yön  vermiş,  müşteri  odaklılığı, 

üstün hizmet seviyesi ve yarattığı güven 

duygusu ile her zaman sektöründe öncü 

olmuştur.  Anadolu  Sigorta’nın  ilerleyen 

zaman  içerisinde  atılımları  ile  sektörün 

gelişimine katkı sağlayacağı ve öncü po-

zisyonunu sürdüreceği şüphesizdir.

_  Bankacılık ve sigortacılık ilişkisi hak-

kında ne düşünüyorsunuz?

Sigortacılık  işlemlerinin  daha  çok  acen-

teler  aracılığı  ile  yapıldığı  ülkemizde 

artık  prim  üretimi  gelişmiş  ülkelerde 

olduğu  gibi  banka  şubeleri  aracılığı  ile 

gerçekleştirilme eğilimindedir. Özellikle 

müşterilere  her  türlü  finansal  işlemleri 

için  tek  elden  hizmet  verilen  şubemiz 

gibi kanallarda, müşteriler sigorta işlem-

lerini de aynı anda gerçekleştirebilmek-

tedirler.  Bu  durum  müşteriler  için  hem 

zaman hem de para kazancı sağladığı gibi 

şubeler için de ayrı bir gelir kanalı yarat-

maktadır. İki taraf için de “kazan kazan” 

durumu  ortaya  çıkmaktadır.  Bankaların 

mevcut büyük müşteri potansiyeli sigorta 

şirketlerinin iştahını kabartmakta ve ban-

ka şubelerini daha az maliyetli pazarlama 

kanalı  olarak  kullanabilmelerine  olanak 

sağlamaktadır.  İleriki  yıllarda  sigorta 

şirketlerinin ağırlıklı olarak banka şube-

lerini  kullanacaklarını  düşünmekteyim. 

Burada önemli olan nokta ise sigorta şir-

ketlerinin bankalarda daha fazla ve etkin 

personel  istihdam  ederek  olası  müşteri 

memnuniyetsizliğinin  ve  şikâyetlerinin 

önüne geçmek zorunda olduklarıdır. Şu-

bemiz 2013 yılı nınilk 6 ayında ticari şu-

beler  arasında  yeni  iş  olarak  en  yüksek 

prim üreten şube olmuştur.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə