Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə16/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

iletişim dünyası

iletişim dünyası

44maksimumbiz

hedef  kitleye  uyabilecek  projeler  üre-

tiliyor. Türkiye’de ise, sosyal sorumlu-

luk projeleri son 10 yıldır ağırlıklı ola-

rak gündemde. Turkcell’in Kardelenler 

projesi bu konuya çok önemli bir ivme 

kazandırdı, bir nevi milat oldu. Sporda 

ise Garanti Bankası’nın desteklediği “12 

Dev Adam” projesini örnek verebiliriz. 

Son  on  yılın  ilk  beş  yıllık  bölümünde 

kurumlar,  “Bana  Kardelenler  projesi 

gibi  bir  proje  yap”  talebiyle  geldiler. 

Son  beş  yıllık  dönemde  ise  bu  tarz 

kopya  projelerin  yeterince  fayda  ge-

tirmediği  anlaşıldı  ve  kurumlar  artık 

daha özgün ve sürekli projeler isteme-

ye  başladılar.  Capital  dergisinin  dü-

zenlediği kurumsal sosyal sorumluluk 

araştırmasında,  her  yıl  kamuoyunun 

en  beğendiği  ilk  20  proje  açıklanıyor. 

Bu  projelere  baktığımızda  ortalama 

olgunlaşma  süresi  7  yıl.  Bir  Usta  Bin 

Usta projesi ise 3. yılında bu listeye gir-

di. Demek ki o farklılığı yaratabilmişiz. 

Burada altını çizmek gerekir; Anadolu 

Sigorta, hem projenin arkasında dura-

rak hem de reklam ve tanıtım faaliyet-

leri  ile  destekleyerek,  projenin  halka 

ulaşmasını  ve  bilinirliğinin  artmasını 

sağladı.


_ Bir Usta Bin Usta projesinin başlan-

gıcından bahseder misiniz? Fikir nasıl 

ortaya  çıktı?  Projenin  başarısını  neye 

bağlıyorsunuz?

Anadolu Sigorta’nın 85. yılında bir sos-

yal  sorumluluk  projesi  arayışı  içinde 

olduğunu öğrendik ve kendilerine çe-

şitli  proje  fikirleri  sunduk.  Bu  fikirler 

arasında Bir Usta Bin Usta projesi ka-

bul edildi.

Biz  Anadolu  Sigorta  için  proje  fikri 

geliştirirken  isminin  kattığı  değer  çok 

önemliydi. Anadolu Sigorta Türkiye’nin 

en  büyük  milli  markalarından  biri. 

Anadolu’yu kucaklayan bir marka. Pro-

je için Anadolu’yla bütünleşecek fikirler 

geliştirmeye çalıştık.

Yerel  meslekler  daha  önce  hiç  de-

ğinilmemiş  bir  alan  olduğu  için  bizim 

gündemimizdeydi.  Anadolu  Sigorta  bu 

fikirle  gerçekten  çok  güzel  bağdaştı. 

Daha önce değindiğim samimiyet yaka-

landı.  Anadolu  Sigorta’nın  sloganı  olan 

“Kaybetmek Yok” ile “Yerel meslekleri 

kaybetmeyelim, geliştirelim” proje fikri 

birebir örtüştü. Buradaki başarının sırrı, 

proje fikriyle kurumun bu uyumu oldu.

Bu  projenin  başarısında  Anadolu  Si-

gorta  yönetiminin  yaklaşımı  da  çok 

önemlidir.  Projeyi  sunduğumuzda,  5 

yıllık sürdürülebilir bir proje hedefliyor-

duk. Ama Anadolu Sigorta ilk günden bu 

projeyi 10 yıl süreyle sahiplenmeye ka-

rar verdi ve hep destekledi. 

Proje fikri işin temeli ancak proje fik-

rini  kamuoyuna  sunacak  ve  algısını  et-

kileyebilecek bir isim bulunması da çok 

önemliydi.  Bu  noktada  proje  ismi,  Bir 

Usta Bin Usta’yı geliştiren ve çok doku-

naklı bir reklamla kamuoyundaki bilinir-

liğine destek olan TBWA’ya da teşekkür 

etmek isterim.

_  Önümüzdeki  süreçte  Bir  Usta  Bin 

Usta nasıl devam edecek?

Projeye  başlarken  yerel  mesleklerin 

kaybolmasını  engellemeyi  hedefledik. 

Ustaların  bu  mesleklerle  ilgili  genç-

lere el vermelerini sağlayalım ve yeni 

ustalar  yetişsin  istedik.  Proje  5.  yılına 

girerken  şunu  görüyoruz;  yeni  atöl-

yeler  açıldı,  ustalar  yanlarına  gençle-

ri  aldı  ve  onları  yetiştirmeye  başladı. 

Birincil  amacımız  bir  ölçüde  gerçek-

leşmiş  oldu.  Projenin  2.  yılında  Tür-

kiye  İş  Bankası’nın  projemize  destek 

olarak mikro kredi vermesi bizim için 

çok  önemliydi.  Artık  kursiyerlerimize 

yeni bir kapı da açabiliyorduk. Anado-

lu Sigorta her yıl kurumsal hediyeleri-

ni  kursiyerlerimizden  alarak  projeye 

farklı bir ivme kazandırdı. Kurslara ka-

tılanlar  ürünlerin  satılabilir  olduğunu 

gördüler. Tasarımlı üretimleri yapma-

ya başladılar.

Bu  anlamda,  Çorome  projesi  de  pro-

jenin dönüm noktalarından biridir. Kay-

bolmakta  olan  Kargı  bezi  bizim  düzen-

lediğimiz  kurslarla  önce  hayata  geçti, 

sonrasında  özel  tasarımlarla  üretilerek 

Roma’da İtalya Büyükelçiliği rezidansın-

da çok özel bir defile düzenlendi. Bunlar 

hem projeyi hem de ustaları motive edi-

ci  adımlar.  Bu  örneklerin  önümüzdeki 

dönemde de çoğalmasını hedefliyoruz.

Proje  yurtiçinde  ve  yurtdışında  ,  Al-

tın Pusula, Marcom, Steve Awards  gibi 

çok büyük ödüller aldı.  Dört yıl gibi kısa 

bir  süreçte  iki  özel  ödülle  taçlandırıldı. 

Sadece yerel meslekleri yaşatmakla kal-

madı, kültürel mirasımıza da sahip çıktı. 

Dördüncü  yılında  UNESCO  desteğini 

alan  projemiz  yurtdışındaki  çalışmalar-

da  Türkiye’den  “Best  Practice”  örneği 

olarak  gösterildi.  Aynı  zamanda  Kültür 

Bakanlığı  tarafından  düzenlenen  Altın 

Eller sergisine de destek veriyoruz. 

Bir Usta Bin Usta çok üretken bir pro-

je.  Bundan  sonraki  dönemde  de  farklı 

açılımlarla  kültürel  mirasımıza  sahip 

çıkmaya devam edeceğimize inanıyoruz.
maksimum

biz | 


45

İŞ VE ÖZEL YAŞAM ARASINDA 

DENGEYİ YAKALAYIN

kefesinde özel yaşamlarını taşırken bu iki 

kavramı dengelemekte oldukça zorlanıyor. 

Kişisel Gelişim Uzman Eğitmeni ve Profesyonel 

Koç Nuran Boyraz, iş ve özel yaşam dengesi 

hakkında merak edilenlere ışık tutuyor. 

Günümüzde insanların yaşadığı belki de 

en büyük sorunlardan biri iş ve özel yaşam 

arasındaki çatışmalar. Hayatın içinde birçok 

görevi aynı anda üstlenmek durumunda olan 

insanlar, terazinin bir kefesinde işlerini, diğer 

insan kaynakları

insan kaynakları

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə