Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə17/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

insan kaynakları

insan kaynakları

46maksimumbiz

İşte Başarının Sırrı Daha 

Çok Çalışmak DeğİlDİr

İnsanlar  iş  hayatında  başarılı  olmanın 

yolunun genellikle özel yaşantılarını bir 

kenara  bırakıp,  çalıştıkları  alana  daha 

fazla yönelmekten geçtiğini düşünürler. 

Hâlbuki  yapılan  araştırmalar  bu  duru-

mun  başarının  aksine,  psikolojik  çatış-

malara  ve  insan  hayatını  olumsuz  yön-

de etkileyebilecek birçok soruna neden 

olabileceğini  ortaya  koyuyor.  Kişisel 

Gelişim  Uzman  Eğitmeni  ve  Profesyo-

nel Koç Nuran Boyraz’a göre zamansız-

lıktan    en  çok  köşeye  sıkıştığımız  yer, 

işyerimiz,  iş  yaşantımız.  Boyraz;  “Her 

şey  öylesine  hızlı  değişiyordur  ki,  iş 

dünyası içinde, yetişebilmek, olayın bir 

parçası olarak kalabilmek için, hep daha 

fazla çalışmak durumundayız. Belirli bir 

süreye bağlı olarak çalışılacağı hayali ile 

başlayan iş serüvenleri, daha çok zaman, 

daha çok çaba, daha çok özveri ister her 

geçen gün. Bu talebe cevap verebilmek 

için,  önce  ailesinden,  arkadaşlarından 

zaman  çalmaya,  onlara  ait  zamanları 

işine harcamaya başlar insan. Bu da yet-

mez, bir süre sonra kendisine ait zaman-

larını,  dinlenmelerini,  tatillerini  feda 

etmeye başlar” diyor. Oysa gerek iş ya-

şamında gerekse özel yaşamda başarının 

ve mutluluğun anahtarı, aradaki dengeyi 

sağlayabilmek ve bunu koruyabilmekten 

geçiyor. Boyraz, hep daha fazlasını, daha 

iyisini yapabilmek için daha çok çalışan 

insanın,  günden  güne  motivasyonunu, 

isteğini,  enerjisini  tükettiğini,  hâlbuki 

işte  başarılı  olmanın  sırrının,  hep  daha 

çok,  daha  çok  çalışmak  değil,  yaşam 

dengesini  sağlayabilmek  olduğunun  al-

tını çiziyor. Peki, işini özel yaşamından 

daha önde tutan ve yaşam alanı içerisin-

de mutsuz, tatminsiz ve bitkin olan bir 

insan neler yapabilir?1

2

4

3

Çalışanların stres düzeyi 

düşüyor, motivasyonları 

yükseliyor, iş ortamında 

daha sağlıklı ilişkiler gelişiyor. 

İşyerinde sağlanan esneklikle 

çalışanlar daha fazla inisiyatif 

kullanabiliyorlar, nezaret 

ve yönlendirmeye daha 

az gereksinim duyuyorlar. 

Verimlilikleri ve iş doyumları 

artıyor. Öte yandan daha 

mutlu ve verimli çalışma 

ortamında işten ayrılmalarda ve 

devamsızlık oranlarında ciddi 

düşüşler sağlanıyor. Söz konusu 

getiriler doğrudan şirketlerin iş 

sonuçlarına yansıyarak önemli 

iş kazançları elde edilmesini 

sağlıyor. 

İş-ÖzEL YAşAm DENGEsİ 

ProGrAmLArININ 

GEtİrİLErİmaksimum

biz | 


47

Yurtdışında iş ve özel yaşam 

dengesi üzerine yapılan bir 

araştırmaya göre, iş hayatında 

olan kişilerin yüzde 86’sının 

tatmini ve iş-özel yaşam 

dengesinin bir numaralı 

öncelikleri olduğunu ortaya 

çıkıyor. Yapılan araştırmaya 

göre, iş ve özel yaşam dengesini 

etkileyen faktörlerin başında 

ise aşırı iş yükü geliyor. Aşırı iş 

yükü altında çalışan kişilerin 

yüzde 20’si iş yaparken daha 

sık hata yapıyor, yüzde 39’u 

çalıştıkları şirkete/yöneticilerine 

kızgınlık duyuyor, yüzde 34’ü 

kendileri kadar çalışmadıklarını 

düşündükleri iş arkadaşlarına 

karşı öfkeliler, yüzde 36’sı 

daha fazla stres yaşıyor. İş ve 

özel yaşam çatışması yaşayan 

çalışanların yüzde 43’ü işten 

ayrılmayı düşünüyor.

İstAtİKsEL VErİLEr

İş-Özel Yaşam 

DengeSİ Programları

Uzmanlar  çalıştığımız  alanda  başarıyı 

yakalayabilmek,  diğer  yandan  da  özel 

yaşamımızı idame ettirebilmek için des-

tek aldığımız hizmet ve programların iş 

hayatımız  ve  özel  yaşantımız  arasında-

ki  çatışmaları  düzenleyebilmek  adına 

önemli  olduğu  görüşünde.  Kişisel  Ge-

lişim  Uzman  Eğitmeni  ve  Profesyonel 

Koç  Nuran  Boyraz  az,  iş-özel  yaşam 

dengesi programlarının temel amacının, 

insan  kaynağının  etkin  yönetimiyle  re-

kabet avantajı elde edebilmek olduğunu 

söylüyor.  Boyraz’a  gör,  iş-özel  yaşam 

dengesi,  çalışanların  yaşam  kalitelerin-

de  farklılık  yaratarak  verimliliklerinin 

artırılması ve şirkete bağlılıklarının sağ-

lanmasında  önemli  bir  yaklaşım  olarak 

değerlendiriliyor.  Şirketlerin  çalışan-

larına  sunduğu  iş-özel  yaşam  dengesi 

programlarının  temelinde  çalışanların 

sosyal  yaşama  ilişkin  sorunlarının  ola-

bildiğince  çözümlenerek,  bireyin  mut-

lu  ve  verimli  çalışmasının  sağlanması; 

kendisine,  ailesine  ve  çevresine  zaman 

ayırabileceği  koşulların  oluşturulması 

bulunuyor.  Çeşitli  çocuk  bakım  prog-

ramları  (işyerinde  çocuk  bakımı,  tatil 

dönemlerinde çocuk bakımı, vb.), esnek 

çalışma  düzenlemeleri  (esnek  çalışma 

saatleri, iş paylaşımı, sıkıştırılmış iş gün-

leri,  yarı  zamanlı  iş,  evde  çalışma,  vb.) 

gibi programlarla, çalışanın iş dışındaki 

özel  yaşam  konuları  daha  rahat  yöne-

tilebilir  hale  getirilerek,  çalışanın  işine 

6

5

7

daha fazla odaklanması sağlanmaya ça-

lışılıyor. Bu konuda daha uzun dönemli 

stratejilere  sahip  olan  şirketler  iş-özel 

yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik 

şirket  çabalarını  bireysel  çabalarla  bir-

leştirerek bu konuda daha fazla yol kat 

etmeye  çalışıyorlar.  Bu  amaçla  uygula-

dıkları  çalışana  yardım  programlarıyla, 

“bireysel olarak iş - özel yaşam dengesi-

ni kurabilecek”, “kendini yönetebilecek” 

becerilerin  kazandırıldığı  ciddi  eğitim 

programları düzenliyorlar. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə