Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə3/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

gündem

gündem


6

 | 


maksimum

biz


_

  Anadolu  Sigorta  dijital  medyadaki 

başarılı  iletişimini  yeni  bir  viral  filmle 

sürdürdü.  Şirket,  geçtiğimiz  yıl  Pamela 

Spence’in  seslendirdiği  “Kalplere  Vur 

Bir  Zımba”  şarkısı  eşliğinde  sağlık  si-

gortasına dikkatleri çeken “Aşkın Rönt-

geni” filmiyle internet üzerinden büyük 

bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Bu sefer, 

kasko sigortasında farkındalığı artırmayı 

hedefleyen  Anadolu  Sigorta,  “Kaskosuz 

Sürücüye Aduket Şoku” adında yeni bir 

viral  filmi  20  Şubat’ta  Youtube  kanalı 

üzerinden  yayınlamaya  başladı.  Yayın-

lanır  yayınlanmaz  organik  olarak  dağıl-

maya  başlayan  film  sadece  Türkiye  ile 

sınırlı  kalmayıp  dünya  çapında  büyük 

ilgi gördü.

Bir sokak röportajıyla başlayan filmde 

“Bana bir şey olmaz!” diyen bir sürücü-

nün  başına  gerçekten  olmayacak  bir  iş 

AnADOlu SİGOrtA’DAn 

Aduuuuket!maksimum

biz | 


7

geliyor ve Street Fighter oyununun meş-

hur  karakteri  RYU,  aduketler  eşliğinde 

sürücünün arabasını parçalıyor.

Film;  Youtube,  Alkışlarla  Yaşıyorum, 

Vidivodo, 59sn, İzlesene gibi farklı video 

platformlarında  3  milyonun  üzerinde 

izlenme sağlamayı başardı. Gerek konu-

su  gerek  prodüksiyonu  ile  hedef  kitlesi 

tarafından  çok  beğenilen  film,  internet 

üzerinde Ekşi Sözlük başta olmak üzere 

birçok portal ve blogda olumlu yorumlar 

aldı.  Bu  başarı  web  sitelerinin  yanı  sıra 

yazılı basının da dikkatini çekti. Yayına 

alındıktan sonra, dünyaca ünlü oyun blo-

gu Kotaku ve Street Fighter’ın resmi Fa-

cebook hesabından paylaşılan film, kısa 

sürede dünya çapında da popülerliği ya-

kaladı.  İspanya,  Fransa,  Amerika,  Peru, 

Yunanistan ve Japonya dahil olmak üze-

re birçok ülkede onlarca haber sitesi ve 

blog, filmi paylaştı.

Anadolu  Sigorta,  filmle  eşzamanlı 

olarak  sosyal  medya  kanallarını  destek-

lemek amacıyla bir kampanyayı da baş-

lattı. 


Anadolu Sigorta’nın Youtube’daki ka-

nalından  (https://www.youtube.com/

user/AnadoluSigortaOnline)  viral  filmi 

izleyenler,  filmin  sonunda  yayınlanan 

linke tıklayıp Anadolu Sigorta’nın Face-

book  sayfasına  (https://www.facebook.

com/anadolusigorta)  ulaştılar,  çekilişe 

katılma  ve  sürpriz  hediyeleri  kazanma 

fırsatı yakaladılar.

Filme,  Anadolu  Sigorta’nın  Youtube 

ve Facebook kanallarından, ayrıca web-

sitesi  www.anadolusigorta.com.tr  adre-

sinden ulaşılabilir.

Ajans: Rabarba. Yaratıcı Ekip: 

Pemra Ataç Açıktan, Ufuk 

Işık, Zeynep Aslı Filis, Mert 

Taner, Kutsal Bayraktar. 

Sosyal Medya Yönetimi: 

Berivan Akmanoğlu. Müşteri 

İlişkileri: Pınar Yazıcıoğlu. Ajans 

Prodüktörü: Saadet Bektaş. 

Prodüksiyon: Autonomy. 

Yönetmen: Turgut Akaçık. 

kÜNye


Film; Youtube, Alkışlarla 

Yaşıyorum, Vidivodo, 

59sn, İzlesene gibi farklı 

video platformlarında 

3 milyonun üzerinde 

izlenme sağlamayı 

başardı.gündem

gündem


8

 | 


maksimum

biz


Kırmızı ve ender olarak bej hamur kul-

lanılarak sır altı tekniği ile işlenen Ça-

nakkale  seramikleri  özellikle  sıra  dışı 

desenleriyle  dikkat  çeker.  19.  yüzyılın 

ikinci yarısı ile 20. yüzyıl örneklerinde 

yanın niteliğinin değiştirilmesiyle daha 

dayanıklı  ve  kullanışlı  ürünler  ortaya 

çıkmaya  başladı.  Çanakkale,  18.  yüzyıl 

ortasından  20.  yüzyıl  başlarına  kadar 

önemli  bir  seramik  merkezi  olmuştur. 

_

 Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutan mesleklerine  dikkat  çekmek  amacıyla 

hayata  geçirilen  “Bir  Usta  Bin  Usta” 

projemiz  4  yılı  geride  bıraktı.  Nisan 

ayı itibarıyla 2013 yılında başlayan tüm 

kurslarımız tamamlanırken, beşinci yı-

lımızın meslekleri de belli oldu. 2014 yılı 

için  seçilen  meslekler;  Çanakkale’de 

“Çini  İşlemeciliği,”  Erzurum’da  “Oltu 

Taşı İşlemeciliği,” Isparta’da “Deri Ak-

sesuar  Yapımı,”  İzmir’de  “Keçe  Akse-

suar Yapımı” ve Şanlıurfa’da “Kehribar 

Taşı İşlemeciliği.” Bir usTa Bin usTa - 

2014 Kursları HaKKında

çanaKKale – çini işlemeciliği

Osmanlı  İmparatorluğu  döneminde 

mimari  süslemenin  en  önemli  unsuru 

olan  çininin  zaman  içinde  kullanım 

alanı  genişlemiş;  mutfak  ve  süs  eşya-

sı  olarak  da  kullanılmaya  başlamıştır. 

Kimyasal deneyler sonucu sırrın ve bo-

Kahramanmaraş 

kursumuz 4. senemizde 

tamamlanan son 

kursumuz oldu.

“Bir Usta Bin Usta” projemiz 5. yılına girerken, Türkiye’nin dört bir 

yanında yeni ustalar yetiştirmeye devam ediyor.

“Bir ustA BiN ustA” 

 PrOjemİz OlGunluK 

Dönemİne GİrİYOr
maksimum

biz | 


9

ise  daha  çok  sır  üstü  boyama  kullanıl-

mıştır. 

erzurum – olTu Taşı işlemeciliği

Erzurum’un  Oltu  ilçesinin  kuzeydo-

ğusundan  çıkarılan  ve  yarı  değerli  bir 

taş  olan  Oltu  taşının  diğer  bir  adı  da 

Karakehribar’dır.  Oltu  taşı  siyah,  koyu 

kahve,  sarı,  nadiren  de  gri-yeşilimsi 

olabilmektedir.  Aslında  bir  karbon  bi-

leşeni  olan  bu  maden  kolay  işlenebilir 

niteliktedir.  Oltu  taşı  ilk  çıkarıldığında 

yumuşak  bir  niteliğe  sahipken  havayla 

temas eder etmez sertleşmektedir. Ma-

den yumruları parçalara ayrılıp su için-

de  bir  gün  bekletildikten  sonra  çarkta 

çekilerek şekillendirilmektedir. İşlenen 

ürünler kömür tozu, tebeşir taşı ve zey-

tinyağı  kullanılarak  cilalanmaktadır. 

Erzurum, Oltu taşından yapılan ürünler 

için  en  önemli  merkez  konumundadır. 

Genellikle  süs  eşyası  yapımında  kulla-

nılan bu taştan, günümüzde geleneksel 

formların  yanı  sıra  farklı  tasarımların 

uygulandığı takılar da üretilmektedir.ısparTa – deri aKsesuar yapımı

Anadolu topraklarında çok çeşitli alan-

larda  kullanılan  deri  işçiliği;  kitap  cilt-

lerinden çadır süslemelerine, koşum ta-

kımlarından süs eşyalarına, gölge oyunu 

tasvirlerinden  cami  kapılarına  kadar 

farklı  tekniklerde  karşımıza  çıkmakta-

dır.  Tabakhane  adı  verilen  bölgedeki 

dükkânlarda  işlenerek  kullanıma  hazır 

hale getirilen deri ürünlerde kullanılan 

motifler  Selçuklu  ve  Osmanlı  motifleri 

olup genellikle kilim desenli duvar süs-

lemeleri ve tezhip sanatında kullanılan 

motiflerdir. Sıcak veya soğuk pres tek-

niğiyle  derinin  üzerine  baskı  yapılarak 

süsleme  işlemi  yapılmaktadır.  Derinin 

tasarımı  yapılarak  kesim,  baskı,  boya, 

montaj  ve  dikimi  yapılarak  hazır  hale 

getirilir.

izmir – Keçe aKsesuar yapımı

Hayvansal  liflerden  genellikle  yünün 

ısı,  nem,  basınç  altında,  sabun,  yağ, 

asit  yardımıyla  birbirlerine  kenetlen-

melerini  sağlayarak  oluşturulan  doku, 

keçe  olarak  tanımlanmaktadır.  Giyim 

kuşamın yanı sıra yaygı, kapı perdeleri, 

sikke,  külah,  kepenek,  seccade,  hayvan 

koşumları  gibi  geleneksel  kullanım  bi-

çimlerinin  içinde  özellikle  seccadeler 

önemli bir yer tutmaktadır. Keçe ürün-

lerin  boyama,  aplike  ve  işleme  teknik-

leriyle  bezendiği  görülür.  Günümüzde 

birçok ilimizde olduğu gibi İzmir’de de 

keçe üretimi devam etmekte, geleneksel 

ürün  çeşitlerinin  yanı  sıra  günümüzde 

keçeden bardak-tabak altlıkları, dekora-

tif süs eşyaları da yapılmaktadır.şanlıurfa – KeHriBar Taşı 

işlemeciliği

Kehribar;  milyonlarca  yıl  önce  yaşa-

mış, çok geniş alanları kaplayan, yüksek 

ağaçlı,  tropik  ve  yarı  tropik  ormanlar-

daki  ağaçların  salgıladığı  reçinenin, 

toprak  altında  kaldıktan  sonra  uçucu 

bileşenlerini yitirerek ve kimyasal deği-

şikliğe  uğrayarak  fosilleşmiş,  taşlaşmış 

kalıntısıdır.  İlk  çağlardan  bu  yana  var 

olan  kehribar  taşı  işlemeciliği,  bugün 

Anadolu’da  birkaç  küçük  atölye  hari-

cinde  yok  olmaya  yüz  tutmuştur.  Keh-

ribar taşını işleme sanatı kesme, tıraşla-

ma (yontma), taşlara şekil verme, torna 

ve  cilalama  tekniği  ile  dünden  bugüne 

sabırla  ve  büyük  emeklerle  yapılarak 

günümüze kadar geldi. Sağaltma özelli-

ğinden dolayı birçok yerde olduğu gibi 

Anadolu’da da takı ve tespih yapımında 

en  çok  tercih  edilen  taşlardan  biri  ol-

muştur. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma 

ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün teknik 

danışmanlığında yürütülen proje kapsamında 

her yıl 5 ilde, 3 ila 6 ay arasında değişen eğitim 

programlarıyla 5 mesleki kurs düzenleniyor.


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə