Senin Yanında İlanı 2x28. indd 02. 01. 2014 16: 53Yüklə 0,6 Mb.

səhifə6/21
tarix05.03.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

gündem

gündem


18

 | 


maksimum

biz


_

  Acentelerimizin  moral  ve  motivas-

yonlarını arttırmak, sigortacılık faaliyet-

lerinde karşılaştıkları problemleri tespit 

ederek çözüm üretmek, tüm sigorta ko-

nularına ilişkin olarak etkin bir paylaşım 

platformu yaratmak amacıyla, üst yöne-

timimizin  de  katılımıyla  acentelerimiz 

ile buluşmaya devam ediyoruz.

Genel  Müdürümüz  Musa  Ülken,  Ge-

nel Müdür Yardımcılarımız, Bölge Mü-

dürlerimiz,  Müdürlüğümüz  ve  kıymetli 

acentelerimizin de katılımlarıyla, Şubat 

ve Mart aylarında, İzmir, Adana, İstan-

bul, Ankara ve Kadıköy Bölgesel Acen-

teler Toplantıları gerçekleştirdik.

Mayıs  ayı  sonuna  kadar  devam  edecek 

olan  Bölgesel  Acenteler  Toplantıları-

mızda, Trabzon-Samsun, Bursa, Antalya 

ve Kıbrıs acentelerimiz ile bir araya gel-

meyi planlıyoruz.

BölGeSel Acenteler 

toplANtIlArIMIZ BAşlAdI

Etkinlikte acentelerin 

karşılaştıkları 

problemler ve tüm 

sigorta alanına ilişkin 

konular tartışıldı.

Anadolu Sigorta, acentelerinin moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik 

faaliyetlerini sürdürüyor. Acentelerimiz ve Üst Yönetimimiz Mayıs ayı sonuna 

kadar devam edecek Bölgesel Acenteler Toplantısı’nda bir araya geliyor. 

Adanamaksimum

biz | 


19

Kadıköy


Ankara

İzmir


Ankara


gündem

gündem


20

 | 


maksimum

biz


Türk sigortacılığının öncüsü Anadolu Sigorta, 89. yaşını 28 Mart tarihinde İstanbul Mariott 

Hotel’de gerçekleştirdiği gecede coşkulu ve gururlu bir şekilde kutladı.

_

  Davetlilerin  gelişi  ve  etkinliğin  ya-pılacağı  salona  geçmelerinin  ardından 

muhteşem  gece,  Yönetim  Kurulu  Baş-

kanımız,  Genel  Müdürümüz  ve  Basisen 

Başkanı Metin Tiryakioğlu’nun yaptıkla-

rı açılış konuşmaları ile başladı.

İlk  sözü  alan  Yönetim  Kurulu  Başka-

nımız  Caner  Çimenbiçer  konuşmasın-

da,  Şirketimizin  başarılarından  dolayı 

tüm  Anadolu  Sigorta  ailesini  kutlarken 

sonrasında  söz  alan  Genel  Müdürümüz 

Musa  Ülken,  Şirketimizin  2013  yılında 

elde  ettiği  başarıları  özetledi  ve  bu  yıla 

ilişkin hedeflerimiz hakkında bilgi verdi. 

Son  konuşmayı  gerçekleştiren  Basisen 

Başkanı Metin Tiryakioğlu ise geçen yıl-

ki  konuşmasına  göndermeler  yaparak, 

Anadolu Sigorta’nın 2013 yılında sergile-

diği performansını 2014’te de tekrarlaya-

cağına olan güvenini dile getirdi.

Konuşmaların ardından hizmet hatıra-

sı alacak çalışanlarımıza ödülleri verildi. 

Görevlerinde 25 yılı tamamlayan çalışan-

larımıza altın madalya, 20 yılı tamamla-

yan  çalışanlarımıza  altın  saat  ve  15  yılı 

tamamlayan  çalışanlarımıza  altın  rozet 

şİrKetİmİz 89. yAşINdA 
maksimum

biz | 


21

25 yılı tamamlayan

çalışanlarımıza 

altın madalya, 20 

yılı tamamlayan 

çalışanlarımıza altın saat 

ve 15 yılı tamamlayan 

çalışanlarımıza altın

rozet takdim edilirken 

sonrasında hep

beraber toplu fotoğraf 

çekimi yapıldı.

takdim edilirken sonrasında hep beraber 

toplu fotoğraf çekimi yapıldı. 

Törenin  ardından  Anadolu  Sigorta 

orkestrası sahne aldı ve eğlenceli şarkı-

larıyla  yıldönümü  pastasının  kesileceği 

ana kadar salonu coşturdu. 

Gecenin  sabırsızlıkla  beklenen  anla-

rından  olan  Şirketimizin  89.  yaşını  kut-

lamak için hazırlanan pastanın kesilmesi 

sırasında  ise  üst  yönetimimiz  sahneye 

davet edildi. Bu esnada hep beraber söy-

lenen 10. Yıl Marşı’nın sonrasında gece-

miz Direnen Mızıkacılar grubunun şarkı-

larıyla devam etti. 

89. yıldönümü etkinliğimizden objek-

tiflere  yansıyan  kareleri  sizlerle  paylaş-

mak istiyoruz. gündem

gündem


22

 | 


maksimum

biz


Hİzmet HAtIrASI AlAn 

çAlIşANlArIMIZ 

25

25

2020

15

15YIL

YIL


YIL

YIL


YIL

YIL


HANdAN oĞuZ

müdür

İnsan Kaynakları ve 

eğitim

FAtiH GÖreNgenel müdür 

yardımcısı

Genel 


müdürlük

GÜldeN uluAlpyönetmen

Oto Dışı Hasar

AtilA ertekiN

müdür

Batı Anadolu 

Bölge

Ali rIZA eroluzman-1

Bireysel ve 

ticari 

SigortacılıkdereN 

koçdeMir


müdür

Bireysel ve ticari 

Sigortacılık

yAseMiN ÖZkAlyönetmen

Sağlık Sigortaları

uFuk AydIN

yönetmen

Oto Hasar

MurAt CAN

yönetmen yrd.

Güney Anadolu 

Bölge

tuBA yAMAçyönetmen yrd.

İstanbul Bölge

ÖZleM 

yeĞeNoĞluyönetmen yrd.

Yönetim 


raporlaması

şAHiN şeNyönetmen yrd.

Bilgi İşlem

tuNç eryIldIZ

yönetmen Yrd.

muhasebe ve 

mali İşler

ÖZleM oNGuN 

çetiNer

uzman-1

Sağlık 


Sigortaları

HAkAN VurAlyönetmen yrd.

Sağlık 


Sigortaları

deryA pAksoyuzman-1

İstanbul Bölge

HANiFe dÖNMeZ 

kIlIç


uzman-1

Sağlık Sigortaları

çiĞdeM okAN

uzman-1

Bireysel ve ticari 

Sigortacılık

seMrA Bulutuzman-1

Hukuk ve rücu 

İşlemleri

AHMet 


ArABACI

uzman 

işletmen

Bilgi İşlem

Ali çAkIr

uzman-1

Oto Hasar

ÖZGe yIldIZ

yetkili-3

Akdeniz Bölge

Ali rIZA koç 

destek 

görevlisi-2

Satın Alma, 

Destek ve İnşaat

dursuN çolAkuzman işletmen

Bilgi İşlem

dAVut 

pAlABIyIkyetkili-3

Sağlık 


Sigortaları

AslAN şiMşekuzman 

işletmen

Bilgi İşlem

GÜl erGÜNeyt

yönetmen yrd.

Bireysel ve ticari 

Sigortacılık

lÜtFiye AyduĞANyetkili-3

İç Anadolu Bölge

25 yIl GÖreV yApArAk AltIN MAdAlyA AlACAk çAlIşANlArIMIZ

20 yIl GÖreV yApArAk AltIN sAAt AlACAk çAlIşANlArIMIZ

15 yIl GÖreV yApArAk AltIN roZet AlACAk çAlIşANlArIMIZ

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə