Səthi gərilməni alveollarda nə tənzimləyir?Yüklə 233,56 Kb.

səhifə2/7
tarix14.09.2018
ölçüsü233,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

20

Öd qida qəbulundan neçə dəqiqə sonra onikibarmaq 

bağırsağa tökülür?

A) 15-20 dəq

B)   40-45 dəq

C)   5-10 dəq

D) 5-7 saat

E)  2-3 dəq

21

Histamini parçalayan histaminaza fermentinə əsasən hansı orqanlarda rast gəlinir?

A) Yalnız dalaqda

B)  Mədə və bağırsaqda

C)  Mədə və qaraciyərdən başqa bütün orqanlarda

D) Yalnız ağızda

E)  Bütün daxili orqanlarda

22

Sidiyin tərkibində tapılan mədənin sekretor fəaliyyətini ləngidən maddə hansıdır?

A) Uroqastron

B)  Atropin 

C)  Apomorfin

D) Duzlar

E)  Enteroqastron

23

Xolinesteraza fermenti hansı orqanda hasil olunur?A) Ağız boşluğunda

B)  Onikibarmaq bağırsaqda

C)  Mədədə

D) Dalaqda

E)  Qaraciyərdə

24

  Hormonal sekretor dövrə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Hormonun sintezi üçün lazım olan maddənin 

hüceyrəyə daxil olması

B)  Ilkin sekretor məhsulun sintez olunması

C)  Intensiv maddələrin mübadiləsi 

D) Sekretin daşınması,yetişməsi və hüceyrədə 

toplanması

E)  Sekretin hüceyrədə ifrazı
25

 Adenohipofizin lüteinləşdirici (LH) hormonu hansı 

funksiyanı daşıyır?

A) Qadınlarda ovulyasiyanı,sarı cismin əmələ 

gəlməsini,cinsi hüceyrənin inkişafını və 

yetişməsini,cinsi hormonların sekresiyasını 

stimullaşdırır

B)  Süd vəzilərinin proliferasiyasını və südün 

sekresiyasını sürətləndirir. FSH və LH-ın sintezini 

ləngidir, prostat vəzinin,yumurtalığın inkişafını 

stimullaşdırır

C) Qalxanabənzər vəzidə tirozinin yodlaşması və 

tireqlobulinin yodlaşmış aminturşuya qədər 

parçalanması prosesini stimullaşdırır

D) Kişilərdə xayalarda interstisial endokrinositlərin 

inkişafını stimullaşdırır

E)  Hamilələrdə uşaqlığın,süd vəzilərinin mioepitelial 

hüceyrələrinin asinusunun yığılmasını stimullaşdırır, 

südün sekresiyasını artırır

26

Hipotalamusun hipofizotrop hormonlarına aid deyil?A) Kortikoliberin

B) Oksitosin

C) Somatoliberin

D) Tiroliberin

E) Qonadoliberin

27

 Estrogenlərin funksiyaları:A) Uşaqlıq əzələlərinin tonusunu azaldır

B)  FSH və LH sekresiyasını dayandırır , həmçinin 

qonadoliberinin təsirinə hipofizin ön payının cavab 

reaksiyasını zəiflədir

C)  Süd vəzilərinin proliferasiyası və inkişafına səbəb 

olur


D) Hamiləlik dövründə ovulyasiyanın qarşısını alır

E) Hipofizdə kortikotropinin və somatotropinin sintezini 

ləngidir

28

 Daxili sekresiya vəzilərinin fəaliyyətinin tənzimində bilavasitə qeyri-hormonal metabolitlərdən hansı təsir 

etmir?


A) Aminturşular

B)  Yağ turşuları

C)  Na+

D) Ca+2


E)  Cl-

29

Biri qıcıqlandırıcıların növünə aid deyil? a)fiziki-mexaniki elektrik temperatur

b)kimyəvi- turşu duz qələvi hormon

c)fiziki kimyəvi-osmotik təzyiq ion balansı

d)bioloji- bakteriya virus

e)endogen-sinir sistemi  30

Seçici qıcıqlanma nəyə göre yaranır?

a)xarici mühit amilləri tərəfindən

b)bərk maddələr tərəfindən

c)işığın təsirindən 

d)kimyəvi maddələr dərman maddələri 

e)mikroorqanizmlər

31

onurğa beynin IX döş seqmentində kəsik apardıqda defekasiya aktı necə dəyişir?

A.  dəyişmir                                                                         

B.  ləngiyir.                                                                          

C. iradi olur                                                                           

D. qeyri iradi olur                                                               

E. sürətlənir. 

32

Hüceyrə sitoplazması və hüceyrənin əhatə edən mühit arasında olan transmembran potensiallar fərqi necə 

adlanır?


a)membran potensialı 

b)elektrik potensialı

c)tormozlayıcı potensialı

d)generator potensialı

e)mikroorqanizim potensialı

33

Skelet əzələ lifləri hansı vacib xüsusiyyətə malikdir?1.oyanıcılıq

2.ötürücü 

3.təqəllüs

4.çoxalma

5.gələn qıcığın aydınlaşdırılması

a)1,2,4


b)1,2,3

c)2,3,5


d)2,4,5

e)3,4,5


34

Defekasiya aktının iradi mərkəzi yerləşir:

A. uzunsov beyində                                                                        

B.  orta beyində                                                                                

C. beyin qabığının pyramid hüceyrələrində                                                                   

D. beyin qabığının 18-19 –cu sahəsində          

E.Beyincikdə 

35

Defekasiya aktının qeyri iradi mərkəzi yerləşir:                                                A.onurğa beynin boyun seqmentində,                                    

B. onurğa beynin  I büzdüm  seqmentində,                                    

C. onurğa beynin II-IV bel-oma seqmentində,                        

D.   onurğa beynin I bel  seqmentində,        E. onurğa 

beynin II-VIII  bel-oma seqmentində,36

Sensor resepsiyaya aid  olan mülahizələrdən hansı 

yanlışdır?

A)qoxu reseptorları hissi neyronlardır.

B)dad reseptorları afferent yollarla sinaps yaradır.

C)bəzi ağrı reseptorları sərbəst sinir uclarından ibarətdir.

D)dəri və müvazinət hissiyatı reseptorları mürəkkəb 

qurluşlu reseptorlardır.

E)görmə,eşitmə reseptorları mürəkkəb qurluşlu 

reseptorlardır.

37

Neyronun quruluşu haqqinda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

A)öz çıxıntıları ilə birlikdə tam morfoloji vahiddir.

B)oyanma neyron boyunca iki istiqamətdə gedir.

C)funksional olaraq təkdir.

D)destruktiv dəyişikliklər neyronu bütünlükdə əhatə 

edir.


E)mərkəzi sinir sisteminin sturuktur və funksional 

vahididir.

38

Aşağıdakılardan hansını onurğa beynin vegitativ funksiyalarina aid etmək olmaz?

A)tər ifrazı.

B)sidik ixracı.

C)vegitativ reaksiyalar.

D)damar tonusunun tənzimi.

E)ereksiya və eyakulyasiya.

39

Statik reflekslərin yaranması prosesləri ilə əlaqədar olmayan mülahizə hansıdır?

A) Vestibulyar aparat labirintinin qıcıqlanması ilə

B) Bədənə nisbətən başın vəziyyətinin dəyişməsi ilə

C) Görmə afferentasiyası ilə

D) Bədənin bütün nahiyyələrindən- dəri, əzələ, oynaq 

reseptorlarından siqnalların gəlməsi ilə 

E) Boyun əzələlərindən gələn afferentasiya ilə

40

Beyinciyi  çıxartdıqda  hansı  əlamətlərin inkişafı səhvdir?

A) Əzələ tonusunun azalması 

B) Əzələ tonusunun artması

C) Hərəkətin pozulması

D) Tez yorulma

E) Ayaq üstə duruşun pozulması

41

Beyinciyin zədələnməsi zamanı hansı mübadilənin pozulması baş vermir?

A) Karbohidrat

B) Zülal

C)Mineral

D)Yağ

E) İstilik


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə