Səthi gərilməni alveollarda nə tənzimləyir?Yüklə 233,56 Kb.

səhifə5/7
tarix14.09.2018
ölçüsü233,56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

85

Hansı hormon kalsitomin və D vitamini ilə birgə 

orqanizmdə kalsium,fosfor mübadiləsini təyin edir?   

a)parathormon   

b)trioksin   

c)adrenalin   

d)endrogen   

e)testesteron

86

Hansı mineralakortikoidlərə aiddir?   a)aldesteron  

b)qonadotropin   

c)pankreatin  

d)mutsin   

e)ximozin

87

Katexdamiklərin böyrəküstü vəzin beyin maddəsindən ifraz olunmur:   

a)insulinin qanda miqdarı artanda   

b)hipertoniya   

c)stres gərginlikləri zamanı   

d)hiperqlikemiya   

e)hipotomiya

88

Adrenalin haqda hansı fikir düzgün deyil?   a)tər ifrazını azaldır,termogenizi aktivləşdirir    

b)kipolizi aktivləşdirir   

c)ürəyin tac damarlarına daraldıcı təsir göstərir    

d)qaraciyərdə qlikogenolizi sürətləndirir   

e)əzələlərdə qlikogenizi sürətləndirir

89

Hipotalamusda olan neyrosekretor hüceyrələri hansı qrupa ayımaq olar?  

 a)nonopeptidergik,statin-liberinergik və monoaminergik   

b)liberinergik   

c)statinergik   

d)liberinergik və statinergik  

e)stimulergik

90

Parathormonun funksiyasına aiddir:   a)lindizi aktivləşdirir    

b)tər ifrazını azaldır   

c)orqaniznizmdə kalsium və fosforun metobolizmini 

tənzim edir   

d)termogenizi aktivləşdirir   

e)gözün torlu qişasında həssaslığı yüksəldir

91

Döş aparmalarında elektrod haraya qoyulmur?A)4-cü qabırğaarası sahədə ,döş sümüyündən 1 sm 

sağda


B) 4-cü qabırğaarası sahədə döş sümüyündən 1 sm solda

C) Solda 5-ci qabırğaarası sahədə orta körpücük xətti 

üzərinə 

D) 5-ci qabırğaarasında ön aksilyar xətt üzərinə 

E) Solda 3- cü qabırğanın üstündə 92

Ürəyin yığılma fəaliyyətinin tədqiqat üsullarına aid 

deyil:

A) ElektromioqrafiyaB)Elektromanometriya

C) Dinamokardioqrafiya

D) Elektroventrikulometriya 

E)Reokardioqrafiya

93

Şunt damarlar hansına deyilir?A) Mübadilə damarları

B)Rezistiv damarlar

C)Amortizasiya yaradan damarlar

D)Arteriovenoz anostomozlar

E)Həcmli damarlar

94

Damarlarda qanın hərəkətini və qanın ürəyə qayıtmasını təyin edən faktorlara hansı aid deyil?

A)Arteriolaların ritmik yığılmaları

B)Əzələlərin yığılmaları

C)Əzələlərin boşalmaları

D) Döş qəfəsinin sorucu təsiri

E)Diastola dövründə ürəyin sorucu rolu

95

Damardaraldıcılara aid deyil:A) Adrenalin

B)Noradrenalin

C)Renin

D)Quanin


E)Vazopressin

96

......... təsirdə hormon hüceyrədən xaric olaraq ,elə hücüyrənin özünə təsir edir.

A. Autokrin 

B.İzokrin

C. Parakrin

D.Telekrin

E. Neyrokrin

97

Hipoifizin ön payının hormonlarına aid deyil:A. Adrenokortikotrop

B. Samototrop

C.Kortizon

D. Tireotrop

E.Qanodotrop

98

Bu funksiyalardan hansı tireoid hormonların funksiyalarına aid deyil?

A. MSS-nin oyanıcıllığını artırır.

B. Simpatik sinir sisteminə təsir edir.

C. İstiliyin əmələ gəlməsinə nəzarət edir

D. Beta –adrenoreseptorların miqdarını artırır

E. Su və elektrolit mübadiləsini artırır.
99

Qanda hormonlar hansı formada oplur?

A.Molekulyar formada-sərbəst plazma zülalları ilə 

birləşmiş,formalı elementlərin səthində absoorbsiya 

olunmuş şəkildə.

B. Yalnız formalı elementlərin səthində absoorbsiya 

olunmuş şəkildə

C). Yalnız molekulyar formada sərbəst şəkildə.

D). Molekulyar formada-sərbəst plazma zülalları ilə 

birləşmiş şəkildə.

E. Yalnız plazma zülalları ilə birləşmiş şəkildə.

100


Uyğunluğu müəyyən edin.

I. Ekzogen ritm                 1) ilk əlamətlər

II. Endogen ritm                2)qida qəbulu

III.Sutkalıq ritm                 3)sutkalıq əlamətlər

A)I-1, II-2,III-3

B. I-2,II-1,III-3 

C. I-3,II-İ,III-2.

D. I-3,II-2,III-1

E.I-1,II-3,III-2.

101


Qlükokortikoidlər hansı vəzidə sintez olunur?

A.Böyrəküstü vəzidə

B. Qalxanabənzər vəzidə

C.Timusda 

D.mədəaltı vəzidə

E. Epifizdə

102

Verilmiş zülal-peptid hormonlarının hansı daha uzun müddət təsir müddətinə malikdir?

 A. İnsulin

B. AKTH

C. FSH  


D.LH

E.Prolaktin

103

Latent dövrə görə artan ardıcıllığı müəyyən edin:A.Zülal,peptid,steroid, yod tərkibli

B. Heroid, peptid,steroid, yod tərkibli

C. yodtərkibli  hormonlar, steroid , peptid , zülal

D.Peptid, zülal, steroid yod tərkibli hormonlar

E.Steroidlər, zülallar, peptidlər, yodtərkibli hormonlar

104


Verilənlərdən hansı boy hormonunun sekresiyasını 

ləngidir?

A. Kortikoliberin,

B. Qonadoliberin, 

C. Prolaktoliberin.

D.Melanoliberin,

E. Samotostatin105

Arterial təzyiqin enməsinə bunlardan hansının təsiri 

vardır?

A). Uzunsov beynin damardaraldan hissəsinin hüceyrələrinin tormozlanması

B). Orta beynin yuxarı qoşatəpə nüvələri

C) Ara beynin bayır dizəbənzər cismi

D). Onurğa beynin oma seqmentlərindən çıxan sinirlər

E) Əzgiləbənzər cisimin hüceyrələri

106


Suyun və xloridlərin sorulmasını nə gücləndirir?

A) LSH


B) FSH

C) AKTH 


D) ADH

E) ATF


107

Suyun bağırsaqlardan sorulmasını nə azaldır?

1.Qastrin

2) Tiroksin

3) Sekretin

4) Xolesistokinin

5). İnsulin

A) 1,3;4. 

B)2;4;5.

C)1;3;5.


D)1;2;3.

E)2;3;4.


108

Bağırsaqlarda sorulma prosesini nə gücləndirir?

A. Saponinlər 

B) İnsulin 

C) Böyrəküstü vəzin qabıq hormonları

D) Vilikinin

E) Hamısı 

109


B12 vitamini bağırsağın hansı hissəsində sorulur?

 A) 12 barmaq bağırsaqda

B) Acı bağırsaqda

C)  Qalça bağırsaqda  

D) Düz bağırsaqda

E) Kor bağırsaqda

110

Tər ifrazının məhkəmə təbabətində nə kimi əhəmiyyəti vardır?

A) Tüklərdə civə və süleymani kimi maddələrin 

akkumulyasiyası  

B) Durulaşdırılmış tərin tərkibi

C) Tərdə sidik cövhəri və sidik turşusunun olması

D) Tərdə ammonyak, hippur turşusu və indikanın 

tapılması

E) Tərdə duzların tapılması


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə