SipariŞ belgesiYüklə 272,6 Kb.

səhifə1/8
tarix11.09.2018
ölçüsü272,6 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 1/16 

 

BU  GENEL  ŞARTLARI  (“SİPARİŞ  BELGESİ”)  BİR  PARÇASI  OLARAK  İÇEREN  BİR  SİPARİŞ  BELGESİ  İLE  SİPARİŞ  VEREREK 

SİPARİŞ BELGESİNİN HÜKÜM VE KOŞULLARI İLE BU GENEL ŞARTLARA UYGUN HAREKET EDECEĞİNİZİ, BUNLARIN SİZİN 

İÇİN  BAĞLAYICI  OLACAĞINI  KABUL  ETMEKTESİNİZ.  BU  SİPARİŞİ  BİR  ŞİRKET  YA  DA  BAŞKA  BİR  TÜZEL  KİŞİ  ADINA 

VERİYORSANIZ,  BU  SİPARİŞ  BELGESİNİN  HÜKÜM  VE  KOŞULLARINI  SÖZ  KONUSU  TÜZEL  KİŞİ  İÇİN  BAĞLAYICI  KILMA 

YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN ETMEKTESİNİZ. BU DURUMDA BU GENEL ŞARTLARDA GEÇEN "SİZ" VE “SİZİN” 

İFADELERİ, SÖZ KONUSU TÜZEL KİŞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR. BÖYLE BİR YETKİNİZ YOKSA YA DA BU TÜZEL KİŞİ VEYA 

SİZ, SİPARİŞ BELGESİNİN HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, SİPARİŞ VEREMEZ YA DA BU ÜRÜNLERİ VEYA 

HİZMET TEKLİFLERİNİ KULLANAMAZSINIZ. 

 

 

 

GENEL ŞAR

TLAR 

 

Bu Genel Şartlar (“Genel Şartlar”), Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. (“Oracle”) ile  atıfta bulunmak suretiyle bu Genel Şartları bir parçası olarak içeren sipariş belgesini  akdeden gerçek/tüzel kişi veya kurum arasındadır.

 

Bu Genel Şartlara tabi olan bir 

Sipariş 


vererek 

bu Genel Şartlar’a ekli

 iki Plan

’ın


 

(aşağıda tanımlanan) bu Genel 

Şartlara  dahil  edileceğini  kabul  edersiniz.  Bir  şart  sadece  belirli  bir  Plan  ile  ilgiliyse,  ilgili  olduğu  Plan  Genel 

Şartlara dahil edildiğinde sadece o Plan’a 

uygulan

ır1.   TANIMLAR 

 

1.1 


Donanım”  bileşenler,  seçenekler  ve  yedek  parçalar  da  dahil  olmak  üzere  bilgisayar  donanımı 

anlamına gelir.

 

 

1.2 Entegre  Yazılım”;  (a)  Donanıma  gömülü  veya  Donanıma  entegre  olan  ve  Donanıma  işlevsellik 

sağlayan  veya  (b)  Size  Oracle  tarafından  Plan  H  kapsamında  özel  olarak  sağlanan  ve  (i)  ilişik 

dokümantasyonda,  (ii)  bir  Oracle  web  sayfasında  ya  da  (iii)  Donanımınızla  kullanılmak  üze

re  kurulumu 

kolaylaştırıcı bir mekanizma yoluyla özel olarak listelenmiş herhangi bir yazılım veya programlanabilir kod 

anlamına  gelir.  Entegre  Yazılım  (a)  tanısal,  bakım,  onarım  ya  da  teknik  destek  hizmeti  kodunu  veya 

işlevlerini; veya (b) ayrı olarak lisanslanmış uygulamalar, işletim sistemleri, geliştirme araçları ya da sistem 

yönetimi  yazılımlarını  ya  da  Oracle  tarafından  ayrı  olarak  lisanslanmış  diğer  kodları  içermemekte  olup, 

Sizin  bunlar  üzerinde  bir  hakkınız  yoktur.  Belirli  Donanımlar  için  Entegre  Yazılımlara  ayrı  olarak  sipariş 

edilmiş Entegre Yazılım Seçenekleri (Plan H’de tanımlandığı üzere) dahildir. 

 

 

1.3 “Ana Anlaşma”, bu Genel Şartları (her tür tadilatı dahil) ve Ana Anlaşma'ya eklenen iki Planı(eklenen 

bu  Planların  her  tür  tadilatı/eki  de  dah

il)  ifade  eder. 

Ana  Anlaşma,  Oracle'dan  veya  bir  yetkili  yeniden 

satıcıdan sipariş edilen Ürünleri ve Hizmet Sunumlarını kullanımınızı yönetir.

  

 1.4 

“İşletim Sistemi”

 

Program Donanımlarını ve diğer yazılımları yöneten yazılım anlamına gelir.  

 

1.5 

Ürünler

Programlar, Donanım, Entegre Yazılım ve İşletim Sistemi anlamına gelir.

 

 

1.6 

Programlar

” (a) Plan P kapsamında sipariş ettiğiniz, Oracle’ın sahibi olduğu veya dağıtımını yaptığı 

yazılımlar,  (b)  Program  Dokümantasyonu  ve  (c)  teknik  destek  aracılığıyla 

edinilen  her  türlü  Program 

güncellemesi anlamına gelir. Programlara, genel kullanıma sunulmadan önceki Entegre Yazılımlar, İşletim 

Sistemleri veya yazılım sürümleri (örn. beta sürümleri) dahil değildir.

 

 

1.7 

Program  Dokümantasyonu

”  Programa  ilişkin  kullanıcı  el  kitabı  ve  program  kurulum  el  kitapları 

anlamına  gelmektedir.  Program  Dokümantasyonu,  Programlarla  birlikte  teslim  edilebilir.  İlgili 

dokümantasyona 

http://oracle.com/documentation

 adresinde

n erişebilirsiniz.

 

 1.8 

“Plan”

 

Bölüm 2’de açıklandığı üzere, işbu Genel Şartlardaki tüm Oracle Planları anlamına gelir.

 

 

1.9 “Ayrı  Şartlar”  Program  Dokümantasyonunda,  benioku  dosyalarında  veya  bildirim  dosyalarında 

belirtilen  ve  Ayrı  Olarak  Lisanslanmış  Üçüncü  Taraf  Teknolojileri  için  geçerli  olan  ayrı  lisans  şartları 

anlamına gelir.

 

 
License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 2/16 

 

1.10 


Ayrı Olarak Lisanslanmış Üçüncü Taraf Teknolojisi” Ana Anlaşma şartları kapsamında değil, Ayrı 

Şartlar kapsamında lisanslanmış üçüncü taraf teknolojileri anlamına geli

r. 

 

1,11 Hizmet  Sunumları”  teknik  destek,  eğitim,  barındırılan/dış  kaynak  hizmetleri,  bulut  hizmetleri, 

danışmanlık, ileri düzey

 

müşteri destek hizmetleri veya sipariş ettiğiniz diğer hizmetler anlamına gelir. Söz konusu Hizmet Sunumları, ilgili Planda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

 1.12 Siz

” ve “

Sizin

ifadeleri, bu Genel Şartları imzalayan şahıs veya tüzel kişi anlamına g

elir. 

 

2. ANA ANLAŞMA SÜRESİ VE GEÇERLİ PLANLAR

 

 

Bu Ana Anlaşma, Ana Anlaşma’ya eşlik eden ilgili siparişe uygulanır. Yürürlük Tarihi itibariyle şuPlanlar da 

Ana  Anlaşma'ya  dahil  edilmekte  ve  onun  bir  parçası  haline  gelmektedir:  Plan  P  –

  Program  ve  Plan  H 

 

Donanım. 

 

Planlar, belirli Oracle teklifleri için spesifik olarak geçerli olan ve bu Genel Şartlardan farklı ya da bunlara ek şart ve koşulları belirlemektedir. 

 

 3.  BÖLÜMLERE AYIRMA  

 

Herhangi bir Ürünün ve ilgili Hizmet Sunumunun veya diğer Hizmet Sunumlarının satın alınması, ayrı birer teklif  niteliğinde  olup,  Oracle’dan  alabileceğiniz  ya  da  almış  olduğunuz  Ürünlere  ve  ilgili  Hizmet 

Sunumlarına  veya  diğer  Hizmet  Sunumlarına  yönelik  diğer  siparişlerden  bağımsızdır.  Ürünleri  veya  ilgili 

Hizmet Sunumlarını ya da diğer Hizmet Sunumlarını, diğer Ürünlerden ve Hizmet Sunumlarından bağımsız 

olarak  satın  alabileceğinizi 

bilmektesiniz

.  (a)  Bir  Ürün  ve  ilgili  Hizmet  Sunumları  için  ödeme  yapma 

kümlülüğünüz,  diğer  Hizmet  Sunumlarının  gerçekleştirilmesine  veya  diğer  Ürünlerin  teslimatına  bağlı değildir  ya  da  (b)  diğer  Hizmet  Sunumları  için  ödeme  yapma  yükümlülüğünüz,  herhangi  bir  Ürünün 

teslimatına  veya  ek/diğer  Hizmet  Sunumlarının  gerçekleştirilmesine  bağlı  değildir.  Satın  alma  işlemini, 

Oracle  veya  bağlı  şirketleriyle  yapılmış  herhangi  finansman  veya  leasing  anlaşmasına  bağlı  olmaksızın 

üstlendiğinizi kabul etmektesiniz.

 

 

4.  MÜLKİYET

 

 

Oracle  veya  lisans  verenleri;  Programlar,  İşletim  Sistemleri,

 

Entegre  Yazılımlar  ve  Ana  Anlaşma kapsamındaki  her  türlü  geliştirme  veya  teslimata  ilişkin  tüm  mülkiyet  ve  fikri  mülkiyet  haklarını  elinde 

tutmaktadır.

 

 

5.  TAZMİNAT

 

 

5.1 


Aşağıda  yer  alan 

Bölüm  5.5,  5.6  ve  5.7'ye 

tabi  olmak  kaydıyla

  bir  üçüncü 

şahıs,  siz  veya 

Oracle 


(“Tedarikçi”,  ki  bu  unvan  Materyal’i  tedarik  etmiş  olan  tarafa  bağlı  olarak  sizi  veya  Oracle’ı  kastediyor 

olabilir) 

tarafından  tedarik  edilmiş  ve  Alıcı  tarafından 

da 


kullanılan  herhangi  bir  bilginin,  tasarının, 

şartnamenin,  talimatın,  yazılımın,  verinin,  donanımın  veya  materyalin  (

topluca 

“Materyal” 

olarak 

adlandırılmaktadır)  kendi  fikri mülkiyet  haklarını  ihlal  ettiğine  dair  size  veya  Oracle’a  (“Alıcı”,  ki  bu  unvan Materyal’i  almış  olan  tarafa  bağlı  olarak  sizi  veya  Oracle’ı  kastediyor  olabilir)  karşı  herhangi  bir  hak 

talebinde bulunursa, Tedarikçi, Alıcı’nın aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla, masrafları 

ve 

maliyetleri sadece kendisine ait olacak şekilde, bu hak talebine karşı Alıcı’yı savunacak ve ihlal iddiasında 

bulunan  üçüncü 

şahıs

  lehine mahkemece  verilmiş  her  tür

  zarar,  yükümlülük,  masraf  ve  maliyete  veya 

Tedarikçi tarafından kabul edilmiş her tür sulhe karşı Alıcı’yı

 tazmin edecektir:  

a.  hak  talebine 

ilişkin  bildirimi  almasını  takip  eden  30  gün  içinde  (veya  ilgili  yasaların  zorunlu 

kıldığı durumlarda daha kısa sürede) Alıcı’nın

 

derhal yazılı olarak Tedarikçi’yi bilgilendirmesib. 


Tedarikçi’ye  çözüme  yönelik  her  tür  savunmanın  ve  sulh  müzakeresinin  tüm  kontrolünü 

devretmesi ve  

c. 

Tedarikçi’ye bu  hak  talebine 

karşı savunma yapmak veya 

hak  talebini 

çözüme kavuşturmak 

için 

ihtiyacı olduğu 

bilgileri, yetkiyi ve yardımı 

vermesi.  

 

5.2 Tedarikçi, herhangi bir Materyal’in

 bir üçüncü 

şahsın

 

fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine kanaat getirir 

veya  böyle  bir  durum 

tespit  edilirse,  Materyal’i  bir  ihlale  yol  açmayacak

 

şekilde  değiştirmeyi  (bir  yandan kullanım  amacını

  veya  fonksiyonalitesini  önemli  ölçüde  korumaya  devam  ederek)  veya  devam  eden 

kullanıma izin verilmesi

 için bir lisans temin etmeyi seçebilir veya bu alternatifler ticari 

açıdan

 makul 


değilse 

Tedarikçi,  ilgili 

Materyal’in lisansına son verip iade edilmesini zorunlu kılabilir

  ve 


lisans için Alıcı’nın

 

diğer tarafa ödemiş olduğu her tür ücreti ve, ihlale

 neden olan 

bir Program'ın Tedarikçisi

 Oracle ise ihlale neden 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə