SipariŞ belgesiYüklə 272,6 Kb.

səhifə5/8
tarix11.09.2018
ölçüsü272,6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 6/16 

 

 

15. DEVİR

 

 

Ana Anlaşmayı devredemez veya Programlar, İşletim Sistemi, Entegre Yazılım ve/veya Hizmet Sunumları 

ya  da  bunlardan  doğan  menfaatleri  başka  bir  şahısa  veya  tüzel  kişiye  veremez  ya  da  aktaramazsınız. 

Programlar,  İşletim  Sistemi,  Entegre  Yazılım  ve/veya  teslim  edilebilir  Hizmet  Sunumlarını  teminat 

göstermeniz  halinde,  teminat  verilen  taraf  bu  Programları,  İşletim  Sistemini,  Entegre  Yazılımı  ve/veya 

teslim  edilebilir  Hizmet  Sunumlarını  kullanma  veya  devretme  hakkına  sahip  değildir  ve  Ürünleri  ve/veya 

Hizmet  Su

numlarına  sahip  olmak  için  finansman  almaya  karar  vermeniz  halinde  Oracle’ın 

http://oracle.com/contracts

 

adresinde  yer  alan  finansman  politikalarına  uygun  hareket  etmeyi  kabul edersiniz. 

Yukarıdaki hüküm, açık kaynak veya benzer lisans şartları kapsamında lisanslanan Linux işletim 

sistemi,  üçüncü  taraf  teknolojisi  veya 

Ayrı  Olarak  Lisanslanmış  Üçüncü  Taraf  Teknolojisiyle  ilgili  olarak 

sahip olabileceğiniz hakları sınırlayacak şeklinde yorumlanamaz. 

 

 16. 

DİĞER

 

 

16.1 


Oracle bağımsız bir yüklenicidir ve taraflar, aralarında bir ortaklık, ortak girişim veya temsilcilik ilişkisi 

olmadığını  kabul  etmektedir.  Taraflar,  istihdam  ile  ilgili  vergiler  ve  sigortalar  da  dahil  olmak  üzere  kendi 

çalışanlarına yapacakları ödemelerden kendileri sorumlu olacaklardır. 

 

 

16.2 

Ana Anlaşma’nın herhangi bir şartının geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi halinde diğer şartlar  yürürlükte  kalmaya  devam  edecektir  ve  söz  konusu  şart,  Ana  Anlaşma’nın  amacı  ve  maksadına 

uygun bir başka şart ile değiştirilecektir. 

 

 

16.3 Ödeme yapılmaması veya Oracle'ın mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde başlatılan yasal işlemler 

hariç  olmak  üzere  hiçbir  taraf,  dava  nedeni  ortaya  çıktıktan  iki  yıl  sonra,  dava  türü  fark  etmeksizin  Ana 

Anlaşmadan kaynaklı veya Ana Anlaşmayla ilişkili dava açamaz. 

 

 16.4 

Ürünler  ve/veya  teslim  edilebilir  Hizmet  Sunumları,  nükleer  tesislerde  ya  da  diğer  tehlikeli 

uygulamalarda  kullanılmak  üzere  tasarlanmamıştır  ve  özel  kullanım  amacı  bu  değildir.  Ürünlerin  ve/veya 

tesli


m  edilebilir  Hizmet  Sunumlarının  söz  konusu  uygulamalarda  güvenli  kullanımını  temin  etmenin  sizin 

sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmektesiniz. 

 

 

16.5 Yetkili  bir  satıcının  Sizin  adınıza  talep  etmesi  durumunda,  söz  konusu  satıcıya  verdiğiniz  siparişin 

işleme  konulmasını  sağlamak  üzere  Oracle’ın,  Ana  Anlaşma’nın  bir  kopyasını,  bu  yetkili  satıcıya 

verebileceğini

 kabul etmektesiniz.  

 

16.6  D


anışmanlık hizmetleri sağlaması amacıyla birlikte çalıştığınız üçüncü taraf şirketleri de dahil olmak 

üzere  Oracle’ın

 

iş  ortaklarının  Oracle’dan  bağımsız  olduğunu  ve  Oracle’ın  temsilcileri  olmadığını  kabul etmektesiniz.  Oracle  (i)  Ana  Anlaşma  kapsamında  verilen  bir  siparişin  işleme  konulması  amacıyla  iş 

ortağının Oracle alt yüklenicisi olarak hizmet sağladığı ve (ii) bu sipariş çerçevesinde Oracle kaynaklarının 

performansı açısından Oracle ile eşit düzeyde sorumluluk sahibi olduğu durumlar haricinde iş ortaklarının 

hiçbir faaliyeti Oracle’ı yükümlü kılmaz ve bağlamaz.

  

 

16.7 (i) Programların, İşletim Sistemlerinin, Entegre Yazılımların veya Entegre Yazılım Seçeneklerinin (ya 

da  tümünün)  bir  parçası  olan,  (ii)  Oracle’dan  ikili dosya  biçiminde aldığınız  ve  (iii)  Size söz  ikili  dosyanın 

kaynak  kodunu  alma  hakkı  tanıyan  bir  açık  kaynak  lisansı  kapsamında  lisanslanmış  olan  yazılımlar  için 

https://oss.oracle.com/sources/

  veya 

http://www.oracle.com/goto/opensourcecode  adresinden  ilgili  kaynak 

kodun bir kopyasını alabilirsiniz. Bu yazılımın kaynak kodu Size ikili dosya ile birlikte sağlanmadıysa, ikinci 

web sayfasında yer alan “Açık Kaynak için "Yazılı Teklif" bölümündeki talimatları izleyerek yazılı bir talepte 

bulunab


ilir ve kaynak kodun kopyasını fiziksel ortamda alabilirsiniz.

 

 16.8  Oracle, 

satış  sunumlarında,  pazarlama  araçlarında  ve  faaliyetlerinde  sizi,  sipariş  edilen  Ürünler  ve 

Hizmet Sunumları’nın bir Oracle müşterisi olarak referans gösterebilir.

 

  

 

  

 

 
License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 7/16 

 

 

  

PLAN H - 

Donanım

 

 

Bu Donanım Planı, (bu "Plan H"), bu Plan’ın ekli bulunduğu Genel Şartlar'ın bir planı ve ekidir. Genel Şartlar ve bu Plan H, ekli Plan P ile birlikte Ana Anlaşma’yı oluşturmaktadır. Bu Plan H, Genel Şartlar ile eş zamanlı sona 

erecektir. 1.  TANIMLAR 

 

1.1 


Başlangıç  Tarihi”  Donanım,  İşletim  Sistemi  ve  Entegre  Yazılım  için  Donanımın  teslim  edildiği  tarih 

anlamına  gelir.  Entegre  Yazılım  Seçenekleri  için  Başlangıç  Tarihi,  Donanımın  teslim  edildiği  tarih  ya  da 

Donanımın sevkiyatı gerekmiyorsa siparişin yürürlüğe girdiği tarih anlamına gelir. 

 

1.2 Entegre Yazılım Seçenekleri” ayrı olarak sipariş etmeniz gereken ve bunun için ek ücretler ödemeyi 

kabul ettiğiniz; bir ya da daha fazla birim lisansı gerektiren, Donanıma gömülmüş, üzerine kurulmuş veya 

üzerinde etkinleştirilmiş yazılım veya programlanabilir kod anlamına gelir. Tüm Donanımlar Entegre Yazılım 

Seçenekleri içermez. Spesifik Donanımlar için geçerli olabilecek spesifik Entegre Yazılım Seçenekleri için 

lütfen 

http://oracle.com/contracts 

adresinden erişebileceğiniz Oracle Entegre Yazılım Seçeneklerine İlişkin 

Tanımlar, Kurallar ve Metrikler (“Entegre Yazılım Seçenekleri Lisans Kuralları”) belgesini okuyun. Oracle, 

bundan sonraki sürümler için yeni yazılım özelliklerini Entegre Yazılım Seçenekleri olarak belirleme hakkını 

saklı tutmakta olup bu, ilgili belgelerde ve Entegre Yazılım Seçenekleri Lisans Kurallarında belirtilecektir. 

 

1.3 Bu Plan H’de geçen, ancak tanımı verilmeyen büyük harfle başlayan terimler, Genel Şartlard

a belirtilen 

anlamlara sahiptir. gelir. 

2. 

VERİLEN HAKLAR

 

 

2.1 Donanım  siparişiniz 

-

şu  öğelerden  oluşur: 

İlgili  siparişte  belirtilmiş  İşletim  Sistemi  (yapılandırmanızda 

tanımlandığı  şekilde),  Entegre  Yazılımlar  ve  tüm  Donanım  ekipmanları  (bileşenler,  seçen

ekler  ve  yedek 

parçalar dahil). Donanım siparişiniz Entegre Yazılım Seçenekleri de içerebilir. Entegre Yazılım Seçenekleri, 

Siz bunları ayrı bir şekilde sipariş edene ve ek ücretler ödemeyi kabul edene kadar etkinleştirilemez veya 

kullanılamaz.

 

2.2 Donanım ile birlikte teslim edilen lisans anlaşmasının/anlaşmalarının şartlarına tabi olarak Donanımla 

birlikte  gelen  İşletim  Sistemini  kullanma  hakkınız  vardır.  Lisans  anlaşmalarının  güncel  sürümleri 

http://oracle.com/contracts

 

adresinde yer almaktadır. İşletim Sistemini ve teknik destek üzerinden edinilen tüm  İşletim  Sistemi  güncellemelerini  yalnızca  Donanıma  dahil  olarak  ve  Donanımın  bir  parçası  olarak 

kullanma lisansına sahipsiniz.

 

2.3 


Bu  Plan  H’nin  ve  ilgili  dokümantasyonun  şartlarına  tabi  olarak,  Donanımla  birlikte  gelen  Entegre 

Yazılımı  kullanma  konusunda  sınırlı,  münhasır  olmayan,  telif  ödemesiz,  devir  veya  temlik  edilemeyen  bir 

hakka  sahipsiniz.  Entegre  Yazılımı  ve  teknik  destek  üzerinden  elde  edilen  tüm  Entegre  Yazılım 

güncellemelerini  yalnızca  Donanıma  dahil  olarak  ve  Donanımın  bir  parçası  olarak  kullanma 

lisansına -

sahipsiniz.  Bu  Plan  H’nin,  ilgili  dokümantasyonun  ve  Entegre  Yazılım  Seçenekleri  Lisans  Kurallarının 

şartlarına  tabi  olan  ve  ayrı  olarak  sipariş  ettiğiniz  Entegre  Yazılım  Seçeneklerini  kullanma  üzere  sınırlı, 

münhasır  olmayan,  telif  ödemesiz,  devir  veya  temlik  edilemeyen  bir  hakka  sahipsiniz.  Entegre  Yazılım 

Seçenekleri Lisans Kuralları bu Plan H’ye dahil edilmiş ve bir parçası haline getirilmiştir. Entegre Yazılım 

Seçeneklerini  ve  teknik  destek  üzerinden  edinilen  tüm  Entegre  Yazılım  Seçenekleri  güncellemelerini 

yalnızca  Donanıma  dahil  olarak  ve  Donanımın  bir  parçası  olarak  kullanma 

lisansına  sahipsiniz..  Ayrı sipariş

 

ettiğiniz tüm Entegre Yazılım Seçenekleri ile ilgili lisans haklarınızı tam olarak anlamak için Entegre Yazılım  Seçenekleri  Lisans  Kurallarını  gözden  geçirmeniz  gerekir.  Ana  Anlaşma  ile  Entegre  Yazılım 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə