SipariŞ belgesiYüklə 272,6 Kb.

səhifə6/8
tarix11.09.2018
ölçüsü272,6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 8/16 

 

Seçenekleri Lisans Kuralları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Entegre Yazılım Seçenekleri Lisans Kuralları geçerli olacaktır. 

 

2.4 İşletim  Sistemi  veya  Entegre  Yazılım  ya  da  Entegre  Yazılım  Seçenekleri  (ya  da  üçü  birden),  açık 

kaynak veya benzeri lisans şartları kapsamında lisanslanmış ve benioku dosyası, bildirim dosyası veya ilgili 

dokümantasyonda  belirtilmiş  ayrı  çalışmalar  içerebilir.  Bu  şartlar  kapsamındaki  İşletim  Sistemini,  Entegre 

Yazılımı ya da Entegre Yazılım Seçeneklerini kullanma haklarınız, bu Plan H de dahil olmak üzere hiçbir 

şekilde  Ana  Anlaşma  tarafından  kısıtlanmaz.  Bu  tür  ayrı  çalışmaları  konu  edinen  ilgili  şartlara  İşletim 

Sistemi,  Entegre  Yazılım  ya  da  Entegre  Yazılım  Seçenekleriyle  birlikte  gelen  benioku  dosyaları,  bildirim 

dosyaları veya dokümantasyondan erişilebilir.

  

2.5 Donanımla ilgili Hizmet Sunumları için ödeme yapmanızın ardından, Oracle tarafından geliştirilmiş ve 

Size  bu  Plan  H  kapsamında sunulmuş  her  şeyi  (“çıktı”)  dahili  iş  faaliyetlerinizde  kullanmak için münhasır 

olmayan,  devredilemeyen,  telif  ödemesiz,  süresiz 

ve  sınırlı  bir  kullanım  hakkına  sahip  olursunuz.  Ancak, 

bazı çıktılar siparişte yer alan ek lisans şartlarına tabi olabilir.

  

3.  KISITLAMALAR  

 

3.1 


İşletim  Sistemi'nin,  Entegre  Yazılım'ın  ve  Entegre  Yazılım  Seçenekleri  'nin  kopyalarını  sadece 

arşivleme  amaçları  için,  kusurlu  bir  kopyayı  yenisiyle  değiştirmek  için  veya  programı  doğrulamak  için 

yapabilirsiniz.  İşletim  Sistemi,  Entegre  Yazılım  veya  Entegre  Yazılım  Seçenekleri

 

üzerindeki  telif  hakkı bildirimleri  veya  etiketlerinden  hiçbirini  kaldıramazsınız.  İşletim  Sistemi'ni  veya  Entegre  Yazılımı  (birlikte 

çalışabilirlik için kanunlarca zorunlu kılınmadığı müddetçe) bölümlere ayıramaz veya geriye mühendisliğini 

yapamazsınız. 

 

3.2 İlgili Donanımı çalıştırmak için tesisinizin Donanım dokümantasyonunda açıklanan 

asgari koşullar setini 

yerine  getirmesi  gerektiğini  kabul  etmektesiniz.  Bu  koşullar,  Oracle  tarafından  ilgili  Donanım 

dokümantasyonunda Size bildirildiği şekilde zaman zaman değiştirilebilir. 

 

3.3  İşletim  Sistemi'nin  veya  İşletim  Sistemi'ndeki  herhangi  bir  menfaatin,  Genel  Şartlar,  Bölüm  15 çerçevesindeki  devrine  ilişkin  yasaklama,  bu  yasaklamanın  geçerli  yasalar  çerçevesinde  kanunen 

uygulanamaz kabul edildiği haller haricinde, bu Plan H çerçevesinde lisanslanan tüm İşletim Sistemleri'ne 

uygulanacaktır. 

 

4.  DENEME PROGRAMLARI  

Oracle, donanıma ek programlar (örn. Exadata Depolama Sunucusu Yazılımı) dahil edebilir. Size özellikle 

Programları  kullanma  hakkını

 

veren  bir  lisansınız  olmadıkça,  bu  Programları  kullanma  yetkiniz  yoktur. Bununla  birlikte  Deneme  Pro

gramlarını,  Programların  içeriği  ve/veya  işlevleri  konusunda  üçüncü  kişilere 

eğitim  vermek  veya  bunlardan  eğitim  almak  için  kullanmamanız  koşuluyla,  bu  ek  Programların  teslim 

tarihinden  itibaren 30  gün  süreyle  deneme  amaçlarıyla  ve  üretim  amacı  taşımaksızı

n  kullanabilirsiniz.  30 

günlük  deneme  süresinden  sonra  bu  Programların  herhangi  birisini  kullanmak  için  Oracle’dan  veya  bir 

yetkili satıcıdan Programlar için lisans almanız gerekir. 30 günlük deneme süresi sonrasında bu Programlar 

için  lisans  almamaya  kara

r  vermeniz  halinde,  Programları  kullanmayı  durdurmalı  ve  derhal  bilgisayar 

sistemlerinizden  silmelisiniz.  Deneme  amacıyla  lisansı  verilen  Programlar  “olduğu  gibi”  sunulmakta  olup, 

Oracle bu Programlar için teknik destek veya herhangi bir garanti sağlamaz. 

 

5.  TEKNİK

 DESTEK 

 

5.1 


Siparişinizle  birlikte  edinilen  Oracle  Donanım  ve  Sistem  Desteği  yıllık  olarak  yenilenebilmektedir  ve 

Oracle Donanım ve Sistem Desteğini aynı sistemler ve aynı yapılandırmalar için yenilemeniz durumunda, 

birinci  ve  ikinci  yenileme 

yılları için uygulanan teknik destek ücreti önceki yılların ücretlerine göre %9’dan

 

fazla artmaz. 5.2 

Sipariş  edilmişse,  Oracle  Donanım  ve  Sistem  Desteği  (ilk  yıl  ve  bunu  izleyen  tüm  yıllar  dahil  olmak 

üzere),  teknik destek  hizmetlerinin sağlandığı  zaman  yürürlükte  olan  Oracle  Donanım  ve  Sistem  Desteği License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 9/16 

 

Politikaları kapsamında sağlanır. Oracle ile işbirliği yapmayı ve Oracle’ın teknik destek hizmetleri sunmak amacıyla talep edebileceği erişimi, kaynakları, malzemeleri, personeli, bilgileri ve onayları sağlamayı kabul 

etmektesiniz. Oracle Donanım ve Sistem Desteği Politikaları, Plan H’nin bir parçası olarak yer almakta olup 

Oracle’ın  takdirine  bağlı  olarak  değişikliğe  tabidir.  Bununla  birlikte  Oracle,  Oracle  Donanım  ve  Sistem 

Desteği  ücretlerinin  ödendiği  dönem  boyunca  sunulan  teknik  destek  hizmetlerinin  düzeyini  esaslı  ölçüde 

düşürmeyecektir.  Teknik  destek  hizmetleri  için  sipariş  vermeden  önce  politikaları  gözden  geçirmeniz 

gerekir. 

Oracle 

Donanım 


ve 

Sistem 


Desteği 

Politikalarının 

güncel 

sürümüne http://oracle.com/contracts

adresinden erişebilirsiniz. 

 

5.3 


Oracle  Donanım  ve  Sistem  Desteği,  Donanımın  Başlangıç  Tarihi’nde  veya  Donanınım  sevkiyatı 

gerekmiyorsa, sipariş tarihinde yürürlüğe girer. 

 

6.  

DONANIMLA İLGİLİ HİZM

ET SUNUMLARI 

 

Teknik desteğe ek olarak 

http://oracle.com/contracts

adresinde yer alan Donanımla İlgili Hizmet Sunumları 

belgesinde sıralandığı üzere, bu Plan H kapsamında sınırlı sayıda Donanımla İlgili Hizmet Sunumu siparişi 

verebilirsiniz.  Oracle’ın  bu  Hizmet  Sunumlarını  gerçekleştirmesini  sağlamak  üzere  makul  ölçüde  gerekli 

olabilecek  bilgileri,  erişim  hakkını  ve  iyi  niyet  esasına  dayalı  eksiksiz  işbirliğini  Oracle’a  sunmayı  ve 

siparişte

 

Sorumluluğunuz  olarak  belirtilen  adımları  atmayı  kabul  etmektesiniz.  Oracle’ın  bu  Hizmet Sunumlarını  gerçekleştirirken  sisteminizin  bir  parçası  olan  diğer  tedarikçi  ürünlerine  erişiminin  gerekmesi 

durumunda,  tüm  bu  ürünleri  ve  Oracle’ın  Sizin  adınıza  bu  ürünlere  erişmesi  için  ger

eken  tüm  lisans 

haklarını  edinmek  sizin  sorumluluğunuzdadır.  Gerçekleştirilen  Hizmet  Sunumları,  ayrı  bir  sipariş 

kapsamında edindiğiniz ve Oracle’ın sahip olduğu veya dağıttığı Ürünleri kullanma lisansınızla ilgili olabilir. 

Siparişte atıfta bulunulan anlaşma bu tür Programları kullanımınızı düzenlemektedir. 

 

7. 

GARANTİLER, FERAGATLER VE MÜNHASIR TELAFİ YOLLARI

 

 

7.1 


Oracle,  (i)  Donanım,  (ii)  İşletim  Sistemi  ve  Entegre  Yazılım  ve  Entegre  Yazılım  Seçenekleri

  ve  (iii) 

İşletim Sistemi medyası, Entegre Yazılım  medyası ve Entegre Yazılım Seçenekleri

 

medyası ("medya" ve (i), (ii) ve (iii) topluca "Donanım Kalemleri" olarak adlandırılacaktır) için sınırlı bir garanti ("Oracle Donanım 

Garantisi")  vermektedir.  Oracle,  Donanımların  tarafınıza  teslim  edildiği  tarihten  itibaren  bir  yıl  boyunca, 

malzeme  ve  işçilik  bakımından  esaslı  kusurlardan  ari  olduğunu  ve  İşletim  Sistemi,  Entegre  Yazılım  ve 

Entegre  Yazılım  Seçenekleri  'nin  kullanımının  da  donanımda  esaslı  bir  kusura  yol  açmayacağını  garanti 

etmektedir. Oracle, ortamın

 

tarafınıza teslim edildiği tarihten itibaren 90 günlük süre boyunca, malzeme ve işçilik bakımından, esaslı kusurlardan ari olacağını garanti etmektedir

. 

Oracle Donanım Garantisi'nin daha 

http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html

 

ayrıntılı  bir  açıklamasına  (“Garanti  Web  Sayfası”) adresinden  erişebilirsiniz.  Garanti  web  sayfasında  belirtilen  Oracle  Donanım  Garantisindeki

  hiçbir 

değişiklik, bu değişiklikten önce sipariş edilen donanıma veya ortama uygulanmayacaktır. Oracle Donanım 

Garantisi sadece (1) Oracle tarafından veya Oracle için üretilen ve (2) Oracle tarafından satılan (doğrudan 

ya da Oracle -

yetkili bir distributörü aracılığıyla) donanımlara ve ortamlara uygulanmaktadır. Donanım, yeni 

ya da yeni gibi olabilir. Oracle Donanım Garantisi, yeni olan ya da yeniden imal edilip, Oracle tarafından 

garanti için tasdik edilen yeni gibi olan Donanımlara uygulanır. 

 

7.2 


Oracle  ayrıca  bu  Plan  H  çerçevesinde  sipariş  ve  tedari

k  edilen  teknik  destek  hizmetlerinin  ve 

Donanımla 

-

İlgili  Hizmet  Sunumları'nın  (yukarıda  6.  maddede  bahsedildiği  şekilde),  endüstri  standartlarla uyumlu,  profesyonel  bir  şekilde  tedarik  edileceğini garanti etmektedir.  Kusurlu teknik  destek hizmetlerinin 

ve

ya Donanımla İlgili Hizmet Sunumları'nın tedarik edilmeye başlandığı günden itibaren 90 gün içinde, her tür teknik destek hizmeti veya Donanımla 

-

İlgili Hizmet Sunumu garantisi eksikliğini Oracle’a bildirmelisiniz.  

7.3 


YUKARIDAKİ  GARANTİLERİN  HERHANGİ  BİR  ŞEKİLDE  İHLALİ  HALİNDE  YEGANE  ÇÖZÜM  VE 

TELAFİ  HAKKINIZ  VE  ORACLE'IN  TÜM  YÜKÜMLÜLÜĞÜ,  (i)  KUSURLU  DONANIM  KALEMİNİN 

ONARILMASI  VEYA,  TAKDİRİ  VE  MASRAFLARI  ORACLE'A  AİT  OLMAK  ÜZERE,  YENİSİYLE 

DEĞİŞTİRİLMESİ  VEYA  BU  TÜR  BİR  ONARIMIN  YA  DA  YENİSİYLE  DEĞİŞTİRMENİN  MAKUL 

ÖLÇÜLER  ÇERÇEVESİNDE  GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEĞİ  HALLERDE  KUSURLU  DONANIM 

KALEMİ İÇİN ORACLE'A ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ ÜCRETLERİN VE KUSURLU DONANIM KALEMİ İÇİN 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə