SipariŞ belgesiYüklə 272,6 Kb.

səhifə8/8
tarix11.09.2018
ölçüsü272,6 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 12/16 

 

9.4  Bölge 

Donanımın  kurulumu,  satın  alma  belgenizde  teslimat  yeri  olarak  belirttiğiniz  ülkede/ülkelerde,  satın 

alma  belgenizde  bir  teslimat  adresinin  belirtilmediği  durumlarda  ise  siparişte  belirtilen  yerde 

yapılacaktır. 

 

9.5 

Fiyatlandırma, Fatura ve Ödeme Yükümlülüğü

  

9.5.1 


Oracle’ın  muhtelif  zamanlarda  belirleyeceği  geçerli  sipariş  değişikliği  ücretine  tabi  olmak 

koşuluyla, bir Donanım siparişini sevkiyattan önce değiştirebilirsiniz. Geçerli sipariş değişikliği ücretleri 

ile  izin  verilen  değişikliklere  ilişkin  açık

lama, 


http://oracle.com/contracts 

adresinden  erişebileceğiniz 

Sipariş ve Teslimat Politikalarında yer almaktadır.

 

9.5.2 Bir sipariş kapsamında ödeme yükümlülüğü üstlenirken herhangi bir Donanımın, Programın veya 

güncellemenin  gelecekte  mevcut  olacağı  kanısıyla  hareket  etmediğinizi  kabul  etmektesiniz.  Bununla 

birlikte; (a) teknik destek siparişi vermeniz halinde yukarıdaki hüküm, mevcutsa ve mevcut olduğunda, 

Oracle’ı  ilgili  zamanda  geçerli  olan  Oracle  teknik  destek  politikaları  uyarınca  ve  Ana  Anlaşma 

kapsamında  teknik  destek  sunma  yükümlülüğünden  beri  kılmaz  ve  (b)  yukarıdaki  hüküm  bir  sipariş 

veya Ana Anlaşma uyarınca Size

 

tanınan hakları değiştirmez.  

9.5.3 


Donanım  ve  Entegre  Yazılım  Seçenekleri  ücretleri,  ilgili  Başlangıç  tarihleri  itibarıyla 

faturalandırılır.

 

9.5.4 


Donanımla  İlgili  Hizmet  Sunumu  ücretleri,  Donanımla  İlgili  Hizmet  Sunumu  gerçekleştirilmeden 

önce  faturalan

dırılır.  Spesifik  olarak,  teknik  destek  ücretleri  peşin  olarak  yıllık  faturalandırılır. 

Donanımla İlgili Hizmet Sunumlarını gerçekleştirme dönemi, Donanımın Başlangıç Tarihi itibariyle ya 

da Donanımın sevkiyatı gerekmiyorsa sipariş tarihi itibariyle başlar

.  


9.5.5 

Siparişte  listelenen  fiyatlara  ek  olarak,  tüm  nakliye  ücretleri  ve  yürürlükteki  vergiler  için  Oracle 

Sizi  faturalandıracak  olup  Sipariş  ve  Teslimat  Politikalarında  atıfta  bulunulan  “Incoterms”  içerisindeki 

açık veya zımni hükümlere bakılmaksızın bu tür ücretler ve vergiler sizin sorumluluğunuzda olacaktır. 

Sipariş ve Teslimat Politikalarına 

http://oracle.com/contracts

adresinden erişilebilir. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 13/16 

 

 

 

PLAN P

 - Program 

 

Bu Program Planı, (bu "Plan P"), bu Plan’ın ekli bulunduğu Genel Şartlar'ın planı ve ekidir. 

Genel Şartları ve bu 

Plan  P,  ekli  Plan  H ile  birlikte  Ana  Anlaşma’yı  oluşturmaktadır.

 

Bu  Plan  P,  Genel  Şartlar ile eş  zamanlı sona erecektir. 

1.  TANIMLAR 

1.1 


Başlangıç  Tarihi”  fiziksel  ortamların  sevkiyat  tarihi  veya  fiziksel  ortamın  sevkiyatı  gerekmiyorsa 

siparişin yürürlük tarihi anlamına gelir (sipariş Oracle mağazası üzerinden verildiyse, yürürlük tarihi siparişin 

Oracle’a gönderildiği tarihtir).

 

1.2 Bu  Plan  P’de  geçen,  ancak  tanımı  verilmeyen  büyük  harfle  başlayan  terimler  Genel  Şartlar  içinde 

öngörülen anlamlara gelir. 2. 

VERİLEN HAKLAR

 

2.1 


Oracle’ın siparişinizi kabul etmesi üzerine, sadece dahili iş operasyonlarınız için ve sipariş ile Program 

Dokumantasyonunda  belirtilen  kural  ve  ta

nımlar  da  dahil  olmak  üzere  Ana  Anlaşmanın  koşullarına  tabi 

olarak Programları kullanmaya ve Programlarla iligli Hizmet Sunumlarını almaya ilişkin münhasır olmayan, 

devredilemeyen, telif ödemesiz, süresiz (aksi siparişte belirtilmedikçe) ve sınırlı bir hak

 sahibi olursunuz. 

2.2 

Programla ilgili Hizmet Sunumlarının ödenmesi üzerine, Oracle tarafından geliştirilmiş ve Size bu Plan P  kapsamında  sunulmuş  her  şeyi  (“çıktılar”)  dahili  iş  operasyonlarınızda  kullanmanız  için,  münhasır 

olmayan,  devredilemeyen,  telif 

ödemesiz,  süresiz  ve  sınırlı  bir  kullanım  hakkına

  sahip  olursunuz.  Ancak, 

bazı çıktılar siparişte öngörülen ek lisans koşullarına tabi olabilir.

  

2.3 Temsilcilerinizin  ve  yüklenicilerinizin  (dış  kaynak  sağlayıcıları  dahil  ancak  bunlarla  sınırlı  olmamak 

ka

ydıyla)  Programları  ve  çıktılşarı  dahili  iş  faaliyetleriniz  için  kullanmalarına  izin  verebilirsiniz;  ancak  söz konusu kullanım hallerinde Genel Şartlara ve bu Plan P’ye uygunluklarından siz sorumlu olursunuz. Dahili 

iş  faaliyetlerinizin  sürdürülmesinde  spesifik  olarak  müşterilerinizin  ve  tedarikçilerinizin  sizinle  etkileşim 

içerisinde olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış Programlar söz konusuysa, Genel Şartlar ve bu Ek P 

uyarınca bu tür kullanımlara izin verilir. 

 

2.4  Lisanslı kullanımınız  için her  bir  Programın  yeterli sayıda  kopyasını  ve  her  bir  Program  ortamının  bir kopyasını alabilirsiniz. 

 

 3.  KISITLAMALAR 

3.1 


Programlar üçüncü şahıs teknolojisi içerebilir veya kendileriyle birlikte tedarik edilen bu üçüncü şahıs 

teknolojisinin kullanılmasını gerektirebilir. Oracle, bu üçüncü şahıs teknolojisiyle bağlantılı olarak Program 

Dokümantasyonu'nda,  “benioku”  dosyalarında  veya  bildirim  dosyalarında  Size  bazı  bildirimlerde 

bulunabilecektir. 

Üçüncü  şahıs  teknolojisi,  Size  ya  Ana  Anlaşma  şartları  çerçevesinde  ya  da,

  Program 

Dokümantasyonu'nda,  "benioku"  dosyalarında  veya  bildirim  dosyalarında  belirtilmesi  halinde,  Ayrı  Şartlar 

altında  lisanslanacaktır.

 

Ayrı  Şartlar  altında  Ayrı  Lisanslanan  Üçüncü  Şahıs  Teknolojisini  kullanma hakkınız,  hiçbir  şekilde  Ana  Anlaşma ile sınırlandırılmamaktadır.  Ancak,  açıklık bakımından,  bir  bildirimin 

varlığına  bakılmaksızın,  Ayrı  Lisanslanan  Üçüncü  Şahıs  Teknolojisi  olmayan  üçüncü  şahıs  teknolojisi  de 

Programların bir parçası sayılacak ve tarafınıza Ana Anlaşma şartları çerçevesinde lisanslanacaktır. 

 

Bir sipariş çerçevesinde Programları dağıtmanıza izin verilirse, Ayrı Lisanslanan Üçüncü Şahıs Teknolojisi ile ilgili her tür bildirimi ve kaynak kodunu da belirtildiği gibi, Oracle tarafından sağlandığı şekilde ve Oracle 

tarafından kaynak kodu sağlandığı ölçüde bu dağıtıma dahil etmelisiniz ve Ayrı Lisanslanan Üçüncü Şahıs 
License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 14/16 

 

Teknolojisi'ni  Ayrı  Şartlar  çerçevesinde  (Oracle  tarafından  belirtilen  şekilde  ve  Ayrı  Şartlar  ölçüsünde) dağıtmalısınız.

 

Yukarıda  belirtilen  hükümlere  rağmen  Programlara  yönelik  haklarınız sadece  siparişinizde verilen haklarla sınırlıdır.

  

3.2 Ancak:  a. 

herhangi bir Program işaretini veya Oracle’ın veya lisans verenlerinin mülkiyet haklarına dair herhangi bir 

bildirimi çıkartamaz veya değiştiremezsiniz; 

 

b. Programları  veya  Hizmet  Sunumlarından  kaynaklanan  materyalleri  üçüncü  şahısların  iş 

operasyonlarında  kullanılmak  üzere  herhangi  bir  üçüncü  şahsın  kullanımına  sunamazsınız  (bu  erişim 

imkanına  belirli  Program  lisansı  için  veya  satın  almış  olduğunuz  Hizmet  Sunumlarından 

elde  edilen 

materyaller için açıkça izin verilmediği müddetçe);

  

c. Programların  geriye  mühendisliğine  (birlikte  çalışabilirlik  çerçevesinde  yasalarca  zorunlu  kılınmadığı 

müddetçe)  bölümlere  ayrılmasına  veya  ayrıştırılmasına  yol  açamaz  veya  bunlara  izin  ve

remezsiniz 

(yukarıda belirtilen hükme veri yapılarının veya programlarca üretilen benzer materyalin gözden geçirilmesi 

de dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir);

 

d.  Oracle’ın  önceden  yazılı  muvafakatini  almadan  herhangi  bir  Program  karşılaştırma  testi  sonucunu 

açıklayamazsınız.

 

3.3 


Programların  veya  Programlardaki  herhangi  bir  menfaatin,  Genel  Şartlar,  Bölüm  15  çerçevesindeki 

devrine  ilişkin  yasaklama,  bu  yasaklamanın  geçerli  yasalar  çerçevesinde  kanunen  uygulanamaz  kabul 

edildiği haller haricinde, bu Plan P çerçevesinde lisanslanan tüm Programlara uygulanacaktır.

 

4.  DENEME PROGRAMLARI 

Deneme  Programları  sipariş  edebilirsiniz  ya  da  Oracle  yalnızca  deneme  amacıyla  ve  üretim  amacı 

taşımaksızın  kullanabileceğiniz  ek  Programları  siparişinize  dahil  edebilir.  Deneme  Programlarını, 

Programların  içeriği  ve/veya  işlevleri  konusunda  üçüncü  taraflardan  eğitim  almak  veya  bunlara  eğitim 

vermek için kullanamazsınız. Bu Programları değerlendirmek için Başlangıç Tarihinden itibaren 30 gününüz 

vardır.  30  günlük  deneme  süresinden  sonra  bu  Programların  herhangi  birisini  kullanmak  için  Oracle’dan 

veya  bir  yetkili satıcıdan  Programlar  için  lisans  almanız  gerekir.  30  günlük  deneme süresi  sonrasında bu 

Programlar  için  lisans  almamaya  karar  vermeniz  halinde,  Programları  kullanmayı  durdurmalı  ve  derhal 

bilgisayar  sistemlerinizden  silmelisiniz.  Deneme  amacıyla  lisansı  verilen  Programlar  “olduğu  gibi” 

sunulmakta olup, Oracle bu Programlar için teknik destek veya herhangi bir garanti sağlamaz. 

 

5. TEKNİK DESTEK

 

5.1 


Bir  siparişin  amaçları  bakımından  teknik  destek,  Oracle’dan  veya  bir  yetkili  satıcıdan  Programlar  için 

sipariş etmiş olabileceğiniz Oracle yıllık teknik destek hizmetlerinden oluşur. Sipariş edilmişse, yıllık teknik 

destek (ilk yıl ve bunu izleyen tüm yıllar dahil olmak üzere), teknik destek hizmetlerinin sağlandığı zaman 

yürürlükte  olan  Oracle  teknik  destek  politikaları  kapsamında  sağlanır.  Oracle  ile  işbirliği  yapmayı  ve 

Oracle’ın  teknik  destek  hizmetleri  sunmak  amacıyla  talep  edebileceği  erişimi,  kaynakları,  malzemeleri, 

personel


i,  bilgileri  ve  onayları  sağlamayı  kabul  etmektesiniz.  Teknik  destek  politikaları,  Plan  P’nin  bir 

parçası olarak yer almakta olup Oracle’ın takdirine bağlı olarak değişikliğe tabidir. Bununla birlikte; Oracle 

politikalarındaki  değişiklikler,  teknik  destek  ücretlerinin  ödendiği  dönem  boyunca  desteklenen  Programlar 

için sağlanan teknik destek düzeyinde esaslıbir azalmaya neden olmayacaktır. İlgili teknik destek hizmetleri 

için sipariş  vermeden  önce  politikaları  gözden  geçirmeniz gerekir.  Teknik  destek  politikalarının  en güncel 

sürümüne 

http://oracle.com/contracts

 

adresinden erişebilirsiniz.  

5.2 


Siparişinizle edindiğiniz Yazılım Güncelleme Lisansı ve Desteği (ya da Yazılım Güncelleme Lisansı ve 

Desteği,  “SULS”’a  ilişkin  müteakip  teknik  destek  sunumu)  yıllık  olarak  yenilenebilmektedir.  SULS’u  aynı 

programlara ait aynı sayıdaki lisans için yenilemeniz halinde, ilk ve ikinci yenileme yılları için SULS ücreti 

önceki  yılların  ücretlerine  göre  %

oranından  fazla  artış  göstermeyecektir.  Siparişiniz  bir  yetkili  satıcı 
License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 15/16 

 

üzerinden verildiyse, ilk yenileme yılı için uygulanacak SULS ücreti, Size yetkili satıcınız tarafından verilen fiyat  olacak;  ikinci  yenileme  yılı  için  uygulanacak  SULS  ücreti  ise  önceki  yılların  ücretlerine  göre  %

oranından fazla artış göstermeyecektir.  

5.3 


Bir lisans seti içindeki herhangi bir Program için teknik destek satın almaya karar vermeniz halinde, söz 

konusu lisans seti içerisindeki tüm lisanslar için aynı düzeyde teknik destek satın almanız gerekir. Bir lisans 

seti  içindeki  lisans  alt  setinin  deste

ğini,  yalnızca  bu  lisans  alt  setini  feshetmeyi  kabul  ederseniz  sona 

erdirebilirsiniz. geride kalan lisanslara ait teknik destek ücretleri, fesih anında yürürlükte olan teknik destek 

politikalarına  göre  fiyatlandırılacaktır.  Oracle’ın  lisans  setinin  güncel  teknik  destek  politikalarında  tanımı 

yapılmıştır. Teknik destek almamaya karar verirseniz, desteklenmeyen Program lisanslarını programın yeni 

sürümleriyle güncelleyemezsiniz.  6. 

PROGRAMLA İLGİLİ HİZMET SUNUMLARI

 

Teknik desteğe ek olarak, 

http://oracle.com/contracts

 

adresinde yer alan Programla İlgili Hizmet Sunumları belgesinde sıralandığı üzere, bu Plan P kapsamında sınırlı sayıda Programla İlgili Hizmet Sunumu siparişi 

verebilirsiniz.  Oracle’ın  bu  Hizmet  Sunumlarını  gerçekleştirmesini  sağlamak  üzere  makul  ölçüde  gerekli 

olabilecek  bilgileri,  erişim  hakkını  ve  iyi  niyet  esasına  dayalı  eksiksiz  işbirliğini  Oracle’a  sunmayı  ve 

siparişte  Sorumluluğunuz  olarak  belirtilen  adımları  atmayı  kabul  etmektesiniz.  Oracle’ın  Bu  Hizmet 

Sunumlarını  gerçekleştirirken  sisteminizin  bir  parçası  olan  diğer  tedarikçi  ürünlerine  erişiminin  gerekmesi 

durumunda,  tüm  bu  ürünleri  ve  Oracle’ın  Sizin  adınıza  bu  ürünlere  erişmesi  için  gereken  tüm  lisans 

haklarını  edinmek  sizin  sorumluluğunuzdadır.  Gerçekleştirilen  Hizmet  Sunumları,  ayrı  bir  siparişle 

edindiğiniz ve Oracle’ın sahip olduğu veya dağıttığı Programları kullanma lisansınızla ilgili olabilir. Siparişte 

atıfta bulunulan anlaşma bu tür Programları kullanımınızı düzenlemektedir

 7. 

GARANTİLER, FERAGATLER VE MÜNHASIR TELAFİ YOLLARI

 

7.1 


Oracle,  Size  lisansı  verilen  bir  Programın,  teslimat  (yani  fiziksel  sevkiyatı  veya  elektronik  ortamda 

indirilmesi)  tarihinden  itibaren  bir  yıl  boyunca,  esaslı  her  açıdan  ilgili  Program  Dokümantasyon'

unda 

tanımlandığı  şekilde  çalışacağını  garanti  etmektedir.  Teslimattan  itibaren  bir  yıl  içinde  Program  garantisi çerçevesindeki  her  tür  eksikliği  (kusuru)  Oracle’a  bildirmelisiniz.  Oracle  ayrıcabu  Plan  P  çerçevesinde 

sipariş ve tedarik edilen teknik destek

  hizmetlerinin  ve  Programla  -

İlgili Hizmet Sunumları'nın (yukarıda 6. 

maddede  atıfta  bulunulduğu  şekilde),  endüstri  standartlarına  uyumlu  profesyonel  bir  şekilde  tedarik 

edileceğini  garanti  etmektedir.

 

Tüm  kusurları,  kusurlu  teknik  destek  hizmetlerinin  veya  Programla  -

İlgili 


Hizmet Sunumları'nın verilmesini takibeden 90 gün içinde Oracle’a bildirmelisiniz.

  

7.2  ORACLE,  PROGRAMLARIN  HERHANGİ  BİR  HATAYA  YOL  AÇMADAN  VEYA  KESİLMEDEN ÇALIŞACAĞINI VEYA TÜM PROGRAM HATALARINI DÜZELTECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. 

 

7.3  TÜM  GARANTİ  İHLALLERİ  İÇİN  YEGANE  ÇÖZÜM  VE  TELAFİ  HAKKINIZ  VE  ORACLE’IN  TÜM 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ  (A)  GARANTİ  İHLALİNE  NEDEN  OLAN  PROGRAM  HATALARININ  DÜZELTİLMESİ 

VEYA ORACLE, İLGİLİ PROGRAM LİSANSININ HATALARINI TİCARİ AÇIDAN MAKUL BİR ŞEKİLDE 

DÜZELTEMEDİĞİ  TAKDİRDE  PROGRAM  LİSANSINIZI  SONA  ERDİRMENİZ  VE  BU  PROGRAM 

LİSANSI  İÇİN  ÖDEDİĞİNİZ  ÜCRETLERLE,  BU  PROGRAM  LİSANSI  İÇİN  ÖDEMİŞ  OLDUĞUNUZ, 

KULLANILMAMIŞ,  PEŞİN  ÖDENMİŞ  HERHANGİ  BİR  TEKNİK  DESTEK  ÜCRETİNİN  ORACLE’DAN 

GERİ  ALINMASI  OLACAKTIR;  VEYA  (B)  PROGRAMLA  İLGİLİ  KUSURLU  HİZMET  SUNUMLARININ 

TEKRAR  VERİLMESİ  OLACAKTIR  VEYA  ORACLE'IN  KUSURU  TİCARİ  AÇIDAN  MAKUL  BİR 

ŞEKİLDE DÜZELTEMEMESİ HALİNDE PROGRAMLA 

-

İLGİLİ KUSURLU HİZMET SUNUMUNU SONA 

ERDİREBİLİR  VE  BU  PROGRAMLA 

-

İLGİLİ  KUSURLU  HİZMET  SUNUMU  İÇİN  ORACLE’A  ÖDEMİŞ 

OLDUĞUNUZ ÜCRETLERİ GERİ ALABİLİRSİNİZ. 

 

7.4  YASALAR  İZİN  VERDİĞİ  ÖLÇÜDE,  BU  GARANTİLER  MÜNHASIRDIR  VE  TİCARETE 

ELVERİŞLİLİK  VE  BELİRLİ  BİR  AMACA  UYGUNLUK  GARANTİLERİ  VEYA  KOŞULLARI  DAHİL 

OLMAK  ÜZERE  AÇIK  VEYA  ZIMNİ  BAŞKA  HERHANGİ  BİR  GARANTİ  VEYA  KOŞUL 

BULUNMAMAKTADIR. 


License_Online TOMA_P&H_v111215_TR_TRK 

Sayfa 16/16 

 

8. 

DENETİM

 

 

45  gün  önceden  yazılı  bildirimde  bulunarak,  Oracle  Programları  kullanımınızı  denetleyebilir.  Oracle’ın 

denetimi sırasında Oracle ile işbirliği yapmayı ve makul ölçülerde yardım ile bilgiye erişim hakkı sunmayı 

kabul  etmektesi

niz.  Söz  konusu  denetimler,  normal  iş  faaliyetlerinizi  makul  olmayacak  ölçüde  kesintiye 

uğratamaz.  Yazılı  bildirimi  takiben  30  gün  içerisinde,  lisans  haklarınızı  aşan  Programları  kullanımınızdan 

doğan  geçerli  ücretleri  ödemeyi  kabul  etmektesiniz.  Bu  ödemeyi  yapmamanız  halinde,  Oracle  (a) 

Programla  İlgili  Hizmet  Sunumlarını  (teknik  destek  dahil),  (b)  Bu  Plan  P  ve  ilgili  anlaşmalar  kapsamında 

sipariş  edilen  Program  lisanslarını  ve/veya  (c)  Ana  Anlaşma’yı  sonlandırabilir.  Oracle'ın,  bu  denetimde 

işbirliği yapmanızdan doğan masraflarınızdan sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. 

 

9. 

SİPARİŞ LOJİSTİKLERİ

 

9.1  Teslimat ve Kurulum 

9.1.1 


Sipariş  kapsamında  satın  aldığınız  Donanım  üzerinde  Oracle  tarafından  Programların  ön 

kurulumu  yapılmadıysa  ya  da  bu  Programlar  için

 

Oracle’dan  kurulum  hizmetleri  satın  almadıysanız, Programların kurulumu sizin sorumluluğunuzdadır.

  

9.1.2 Oracle,  ilgili  siparişin  Programlar  ve  Program  Destek  Hizmeti  Sunumları  bölümünde  sıralanan 

Programları elektronik olarak indirebilmeniz için, http://edelivery.oracle.com internet URL’sinde yer alan 

elektronik teslimat sitesinde erişiminize sunmuştur:. İnternet URL’si üzerinden, ilgili yazılım siparişinin 

yürürlük  tarihi  itibariyle  son  ürün  sürümleri  ile  sıralanan  her  bir  Program  için  ilgili  Program 

Do

kümantasyonuna  elektronik  olarak  erişebilir  ve  bunları  indirebilirsiniz.  Sıralanan  Programlar  için teknik  desteği  kesintisiz  olarak  sürdürmüş  olmanız  koşuluyla  Programları  ve  ilgili  Program 

Dokümantasyonunu  indirmeye  devam  edebilirsiniz.  Lütfen,  tüm  Progra

mların  tüm  donanım/işletim 

sistemi  kombinasyonlarında  kullanılamayacağını  unutmayın.  Programların kullanılabilirliğine  ilişkin  en 

güncel bilgiler için lütfen yukarıda belirtilen elektronik teslimat sitesini kontrol edin. Oracle’ın ilgili sipariş 

kapsamında,  elektronik  indirme  işlemi  kapsamında  veya  başka  koşullar  altında,  Programlara  ilişkin 

olarak başka teslimat yükümlülüğü bulunmadığını kabul etmektesiniz.

 

9.1.3 Sipariş edilmesi halinde, Oracle fiziksel ortamları ilgili siparişte belirtilen adrese teslim 

edecektir. 

İlgili  ortam  ve  sevkiyat  masraflarını  ödemeyi  kabul  etmektesiniz.  Fiziksel  ortamın  teslimatıyla  ilgili 

geçerli taşıma koşulları şöyledir

:FCA Dublin, Ireland (Incoterms 2010). 

9.2  Bölge 

Programlar, siparişte belirtilen ülkede/ülkelerde kullanılacaktır. 

 

9.3 

Fiyatlandırma, Fatura ve Ödeme Yükümlülüğü

 

9.3.1 


Bir  sipariş  kapsamında  ödeme  yükümlülüğü  üstlenirken  herhangi  bir  Programın  veya 

güncellemenin  gelecekte  mevcut  olacağı  kanısıyla  hareket  etmediğinizi  kabul  etmektesiniz.  Bununla 

birlikte;  (a)  teknik  destek  siparişi  vermeniz  halinde  yukarıdaki  hüküm,  Oracle’ı,  mevcutsa  ve  mevcut 

olduğunda,  ilgili  zamanda  geçerli  olan  Oracle  teknik  destek  politikaları  uyarınca  veAna  Anlaşma 

kapsamında teknik destek sunma yükümlülüğünden beri kılmaz ve (b) yukarıdaki hüküm bir sipariş ve 

Ana Anlaşma uyarınca Size tanınan hakları değiştirmez. 

 

9.3.2 


Program ücretleri Başlangıç Tarihi itibariyle faturalandırılır. 

 

9.3.3 Programla  İlgili  Hizmet  Sunumu  ücretleri

 

Programla  İlgili  Hizmet  Sunumu  gerçekleştirilmeden önce faturalandırılır. Spesifik olarak, teknik destek ücretleri peşin olarak yıllık faturalandırılır. Programla 

İlgili Hizmet Sunumlarını gerçekleştirme dönemi, Başlangıç Tarihi itibariyle başlar. 

 

9.3.4 


Siparişte  listelenen  fiyatlara  ek  olarak,  tüm  nakliye  ücretleri  ve  yürürlükteki  vergiler  için  Oracle 

Sizi faturalandıracak olup, bu tip ücretler ve vergiler sizin sorumluluğunuzdadır.  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə