SokratöNCƏSİ yunan fəLSƏFƏSİYüklə 266,78 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə61/74
tarix17.09.2017
ölçüsü266,78 Kb.
#243
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   74

226 
 
10.  Polemon  və  Kratesin  fəaliyyəti  hansı  sahələri 
əhatə edirdi? 
11.  Heraklidesin  atomlar  və  planetlərin  hərəkəti 
haqqında fikirləri necə olub? 
12. Eudoksus ideyaları necə təsəvvür edirdi? 
13. Arkesilausun fəlsəfəsi nə ilə səciyyələnir? 
14. Karneadesin şübhəçiliyi nəyə əsaslanırdı? 
15. Karneadesə görə idrakın hansı pillələri vardır? 
16.  Orta  platonçuluğun  səciyyəvi  xüsusiyyətləri 
nədədir? 
17. Orta platonçuların fəlsəfəsində əxlaq və fizika ilə 
bağlı məsələlərin özəllikləri nədir? 
18.  Askalonlu  Antioxus  və  İskəndəriyyəli  Eudorus 
platonçuluğu hansı istiqamətə yönəltmişdirlər? 
19.  Alkinousa  görə  filosofun  hansı  keyfiyyətləri 
olmalıdır? 
20. Alkinousa görə fəlsəfənin hansı bölümləri vardır? 
21.  Alkinousa  görə  təfəkkürün  hansı  səviyyələri 
vardır? 
22.  Alkinousun  riyaziyyat  və  dialektika  haqqında 
fikirləri necə olub? 
23.  Alkinous  dünyanın  yaranmasını  və  quruluşunu 
necə təsəvvür edirdi? 
24.  Alkinous  fəlsəfəsində  Tanrı,  Əql  və  Ruh 
anlayışlarını necə təsəvvür edirdi? 
25.  Alkinousa  görə  insan  ruhu  hansı  hissələrdən 
ibarətdir? 
26. Alkinousa görə xoşbəxtliyin şərti nədir? 


227 
 
27.  Apuleius  Lusiusun  "Metamorfozalar"  əsərində 
nədən bəhs olunur? 
28.  Apuleiusa  görə  fəlsəfə  hansı  bölümlərdən 
ibarətdir? 
29.  Apuleius  tanrılar,  tale  və  əxlaq  haqqında  hansı 
fikirlər irəli sürmüşdür? 
30.  Qalen  təbabət  elmində  hansı  uğurlar  qazanmış, 
onu fəlsəfə ilə necə uzlaşdırmışdır? 
31. Qalen ruh haqqında nə düşünürdü? 
32.  Tirli  Maksim  Tanrının  varlığı,  şərin  təbiəti,  azad 
iradə və tale haqqında hansı fikirlərlə çıxış etmişdir? 
33.  Tirli  Maksim  tanrılara  yalvarış  haqqında  və 
düşünürdü? 
34.  Heroneyalı  Plutarxın  yaradıcılığının  əhəmiyyəti 
nədə olmuşdur, onun əsərləri necə təsnif olunur? 
35.  Plutarx  kosmos,  ruh  və  yaradılış  haqqında  hansı 
fikirlərlə çıxış etmişdir? 
36. Plutarxa görə dünyanı kim yaratmışdır? 
37.  Plutarxa  görə  dünyanın  və  insanın  quruluşları 
arasında hansı bağlantı vardır? 
38.  Plutarxa  görə  insanın  bədəni,  düşüncəsi  və  ruhu 
hansı münasibətlərdədirlər? 
39. Plutarx tanrılar haqqında nə düşünmüşdür? 
40. Plutarx əxlaq haqqında nə düşünmüşdür? 
41. İskəndəriyyəli Filonun fəlsəfəsinin məqsədi  nədə 
idi? 
42. Filonun Tanrı haqqında fikirləri nədən ibarət idi? 
43. Filona görə insan Tanrıya necə qovuşa bilər? 
44. Filonun fəlsəfəsində “Loqos” nədir? 


228 
 
45. Filona görə yunan fəlsəfəsinin  və ilahi  vəhy olan 
Əhdi-Ətiqin mənşəyi nədir? 
46.  Selsus  xristianlara  qarşı  hansı  dəlillərlə  çıxış 
etmişdir? 
47. Smirnalı Teonun fəlsəfi fikirləri hansı problemləri 
əhatə edir? 
 
Ədəbiyyat: 
 
1. Alcinous. The Handbook of Platonizm / Translated 
by J. Dillon. Oxford University Press, 2002. 
2.  Aristotle.  Metaphysics  /  Translated  by  T.  Taylor. 
London:  Printed  for  the  author  by  Davis,  Wilks,  and 
Taylor, 1801. 
3. Aristotle, The Nicomachean Ethics / Translated by 
F. H. Reters, M. A. London: Kegan Paul, Trench, Truebner 
& Co., 1893. 
4. Diogenes Laertius. Lives and Opinions of Eminent 
Philosophers / Translated by C. D. Yonge. London: Georg 
Bell & Sons, 1915. 
5.  Eduard  Zeller,  Outlines  of  the  History  of  Greek 
Philosophy. London: Longmans, Green, and Co, 1886. 
6. God of Socrates // The Works of Apuleius. London: 
G. Bell and Sons, LTD. 1914.  
7.  Heraclides  on  the  Rotation  of  the  Earth  // 
Heraclides  of  Pontus.  Discussion.  Vol.  15  /  Edited  by 
William  W.  Fortenbaugh,  Elizabeth  Pender.  New  Jersey: 
Transaction Publishers, 2009. 


229 
 
8. Marcus Tullius Cicero. On the Nature of the Gods / 
Translated by F. Brooks. London: Methuen, 1896.  
9. Metamorphoses, or Golden Ass of Apuleius // The 
Works  of  Apuleius  /  Translated  by  Thomas  Taylor. 
London: G. Bell and Sons, LTD. 1914. 
10. On Abraham (XV – XXIV) // Philo. On Abraham. 
On  Joseph.  On  Moses  /  Translated  by  F.  H.  Colson. 
Harvard University Press, 1935. 
11. Plutarkh. On the Face which Appears on the Orb 
of  the  Moon  /  Translated  by  A.  O  Prickard.  London: 
Simpkin and Co., 1911. 
12.  Plitarch’s  Moralia.  Vol.  10  /  Translation  by  H.  N. 
Fowler. London: William Heinmann LTD, 1936. 
13. The Allegories of the Sacred text // The Works of 
Philo Judaeus. The contemporary of Josephus / Translated 
by  Charles  Duke  Yonge.  London:  George  Bell  &  Sons, 
1890. 
14.  The  Miscellanies;  or,  Stromata  //  Ante-Nicene. 
Christian Library. The Writings of the Fathers Down to A. 
D. 325. Vol. 4. Clement of Alexandria. Vol 1. Edinburgh: T. 
and T. Clarc, 1867. 
15.  Theon  of  Smyrna.  Mathematics  Useful  for  the 
Understanding  of  Plato.  San  Diego:  Wizards  Bockshelf, 
1979. 
16.  Апулей  Луций  //  Античная  философия: 
Энциклопедический  словарь  /  Составитель  Е.  В. 
Афонасин. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 
17.  Асмус В.Ф.  Античная  философия.  М.: Высшая 
школа, 1976. 


230 
 
18. 
Гален 
// 
Античная 
философия: 
Энциклопедический  словарь  /  Составитель  Е.  В. 
Афонасин. М.: Прогресс-Традиция, 2008. 
19.  Гален  К.  О  назначении  частей  человеческого 
тела / Перевод С. П. Кондратьева. М.: Медицина, 1971. 
20.  Гераклид  Понтийский  //  Новая  философская 
энциклопедия. В 4 тт. М.: Мысль. 2001. 
21.  Две  книги  против  логиков  //  Секст  Эмпирик. 
Сочинения в двух томах / Перевод А. Ф. Лосева. Том 1. 
М.: Мысль, 1976.  
22.  Карнеад  //  Философская  Энциклопедия.  В  5-х 
т. М.: Советская энциклопедия. 1960-1970. 
23.  Лосев  А.  Ф.  История  античной  эстетики.  Т  3. 
М.: ACT; Харьков: Фолио, 2000. 
24.  Маковельский  А.  О.  История  логики.  М.: 
Наука, 1967. 
25. Максим Тирский. О том, следует ли молиться 
/  Перевод  И.  И.  Ковалевой.  //  Античность  в  контексте 
современности. М.: МГУ, 1990.  
26.  Марк  Туллий  Цицерон.  О  пределах  блага  и 
зла. Парадоксы  стоиков  /  Перевод  Н.  А. Федорова.  М.: 
Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 2000.  
27.  О  противоречиях  стоиков  //  Плутарх. 
Сочинения  /  Перевод  Т.  Г.  Сидаша.  СПб.:  Санкт-
Петербургский университет, 2008. 
28.  О  рождении  души  по  Тимею  //  Плутарх. 
Сочинения  /  Перевод  Т.  Г.  Сидаша.  СПб.:  Санкт-
Петербургский университет, 2008. 


Yüklə 266,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   74
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə