Soyqirimi: tarixin qanlı salnaməsiYüklə 3,15 Mb.

səhifə3/138
tarix08.03.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138

soyqırımı  siyasətinin  ayrı-ayrı  mərhələlərini  təşkil  etmişdir.  Bu 

hadisələrin  yalnız  birinə  -   1918-ci  il  mart  qırğınına  siyasi  qiy­

mət  vermək  cəhdi  göstərilmişdir.  Azərbaycan  Xalq  Cümhu­

riyyətinin  varisi  kimi  Azərbaycan  Respublikası  bu  gün  onun 

axıra  qədər  həyata  keçirə  bilmədiyi  qərarların  məntiqi  davamı 

olaraq  soyqırımı  hadisələrinə  siyasi  qiymət  vermək  borcunu 

tarixin  hökmü  kimi  qəbul  edir.

Azərbaycan  xalqına  qarşı  törədilmiş  bütün  soyqırımı  faciə­

lərini  qeyd  etmək  məqsədi  ilə  qərara  alıram:

1.  31  mart  Azərbaycanlıların  Soyqırımı  Günü  elan  edilsin.

2.  Azərbaycan  Respublikasının  M illi  Məclisinə  tövsiyə 

olunsun  ki,  azərbaycanlıların  soyqırımı  ilə  bağlı  hadisələ­

rə  həsr  olunmuş  xüsusi  sessiyanın  keçirilməsi  məsələsinə 

baxsın.

Heydər  ƏLİYEVAzərbaycan  Respublikasının  PrezidentiBakı  şəhəri,  26  mart  1998-ci  il

14O N   SOZ  Ə VƏ Zİ

GORUS  -   2010: 

ABSURD  TEATRI  MÖVSÜMÜ

Ramiz  MEHDİYEV, 

Azərbaycan  M illi  Elmlər  Akademiyasının  həqiqi  üzvü

Biz  2010-cu  il  oktyabrın  16-da  erməni  absurd  tea­

trının  səhnəsində  növbəti  tamaşanın  şahidi  olduq.  Bu 

dəfə  tamaşa  Yerevandakı  teatr  səhnəsində  deyil,  Go- 

rus  şəhərində  göstərilirdi.  Tamaşanın  baş  qəhrəmanı 

hansısa  sıravi  artist  deyil,  Ermənistan  prezidenti  Serj 

Sarkisyanın  özü  idi  -   bəli,  1992-ci  ilin  fevralında  Xo­

calı  soyqırımının,  Dağlıq  Qarabağın  və  ona  bitişik 

ərazilərin  azərbaycanlı  əhalisinə  qarşı  etnik  təmizlə­

mələrin  əsas  təşkilatçılarından  biri  olmuş  Serj  Sarkis­

yan.  Bu  dəfə  özünü  akademik  kimi  göstərməyə  çalı­

şan  prezident  teatr  səhnəsindən  bütün  elm  aləmini 

tarix  elmində  «yeni  kəşflərdə  heyrətləndirməyi  qərara 

almışdı.  Erməni  diasporunu  təmsil  edən  jurnalistlər 

qarşısında  Sarkisyanın  çıxışının  «şedevrləri»ndən  biri 

ondan  ibarət  idi  ki,  guya,  «tərkibində  bircə  nəfər  də 

erməni  olmayan  genetik  və  linqvist  alimlərin  «hansısa 

böyük  bir  qrupu»  uzun  müddət  mürəkkəb  bir  tədqiqat 

aparmışdır.

«Son  nəticələrə  görə,  erməni  dilinin  ən  azı  səkkiz  min  illik 

tarixi  vardır.  Bu  o deməkdir  ki,  biz  bir millət  kimi  ən  azı  səkkiz 

min  ildir  mövcuduq».  Etiraf etmək  lazımdır  ki,  Lisenko  geneti-

--------- 

15 


---------


kam  təqib  etməyə  başladığı  dövrdən  bu  yana  dünya  elmində 

genetikanın  bu  və  ya  digər  dilin  yaşını  müəyyən  etmək  qabi­

liyyəti  kimi  sensasiyalı  bir  kəşf  eşidilməmişdir.  Bu  başabəla 

alim  nə  qədər  canfəşanlıq  etsə  də,  bu  «yeni  pyes»ə  ciddilik 

əlaməti  verməyə  və  bu  məzhəkənin  kobudluğunu  gizlətməyə 

nail  ola  bilməmişdir.  Lakin  prezidentliyinin  legitimliyi  hətta 

erməni  cəmiyyətinin  özü  tərəfindən  də  şübhə  altına  alınan 

Serj  Sarkisyan  coşaraq  Gorus teatrının  səhnəsindən  erməni  cə­

miyyətinin  layiq  olduğu  siyasi  liderin  obrazından  daha  çox 

özünün  şəxsi  daxili  mədəniyyətinin  və  savadının  səviyyəsini 

əks  etdirən  bir  sıra  kəskin  bəyanatlar  verməyi  də  özünə  rəva 

bilmişdir.

Əsrlər boyu  Azərbaycan  xalqı  ilə yanaşı  yaşamış və taleyinə 

bundan  sonra  da  onunla  qonşuluq  etmək  yazılmış  erməni  xal­

qı,  heç  şübhəsiz,  əyalət  sakini  səviyyəsində  mənasız  çıxışlar 

etməklə  təkcə  özünü  deyil,  abırlı  vətəndaşların  bədbəxtliyin­

dən,  təmsil  etdiyi  cəmiyyəti  də  gülünc  vəziyyətə  salmayan 

daha  yaxşı  rəhbərə  layiqdir.

Serj  Sarkisyan  erməni  diasporunu  təmsil  edən  jurnalistləri 

Ermənistana  dəvət  edib  bu  şansdan  yararlanmaq,  onları  regi­

onda  baş verən  hadisələri  obyektiv  və  qərəzsiz  işıqlandırmağa 

çağırmaq  əvəzinə  görüşə  öz  dar təfəkkürünə  uyğun  yanaşaraq 

«prezident»  tapşırığını  vermişdir:  tarixi  faktları  tanınmaz  dərə­

cədə  təhrif etmək,  tarixi  onun  dediyi  tərzdə  yenidən  yazmaq, 

elmi  mənbələrə  əhəmiyyət  verməmək,  onların  əvəzinə  isə 

Sarkisyanın  təklif  etdiyi  mif  və  uydurmalara  əsaslanmaq.  Sağ­

lam  akademik  mühitdə  dövlət  rəhbəri,  adətən,  elmi-tədqiqat 

prosesinə  müdaxilə  etmir,  alimlərin  aktual  problemləri  öyrən­

mələrinə  və əldə  olunmuş  nəticələrin  sonradan  dərc edilməsi­

nə  və  geniş  müzakirəsinə  şərait  yaradır.  Bu  nəticələr  peşəkar, 

hərtərəfli,  qərəzsiz  -   bu  məqam  da  az  əhəmiyyət  kəsb  et­

m ir-m ö vcu d   mənbələr  bazasının  bütün  kompleksinin  tənqidi 

təhlili  əsasında,  bəzi  mənbələri  fərqləndirmədən,  digərlərinə

16məhəl  qoymadan  aparılmış  təhlil  əsasında  alınmalıdır.  Ermə­

nistanda  isə  rəhbərlər,  deyəsən,  tədqiqat  işinin  mədəniyyətinə 

və  bu  məsələyə  bütün  dünyada  qəbul  edilmiş  elmi  yanaşma 

ilə  tanış  deyillər.  Burada  ölkəyə  gəlmiş  qonaqlara  -   onların 

arasında  bəlkə  də  öz  işinin  həqiqi  peşəkarları  da  vardı  -   elmi 

mühitdə  gülməli,  dövlət  başçısının  dilindən  eşidildikdə  isə, 

ümumiyyətlə,  biabırçı  səslənən  tamamilə  başqa  metodlardan 

istifadə  etmək  məsləhət  görülür.

Ermənistan  dövlətinin  başçısı  həmin  tədbirə  toplaşmış  au­

ditoriyadan  daha  çox  ətraf  aləmə  ünvanlanmış  mesaj  göndə­

rərək  əsla  utanıb  çəkinmədən  oradakı  adamlara  bildirmişdir 

ki,  həmin  tədqiqatın  yekunları,  ümumiyyətlə,  hazırdır  və  indi 

alimlərin  bütün  işi  həqiqət  axtarışına  deyil  (həqiqət  artıq  tapıl­

mışdır!),  yalnız  onun  və  komandasının  əvvəlcədən  hazırladığı 

təbliğat  şüarlarını  təsdiq  etməyə  yönəldilməlidir,  hətta  çox­

saylı  faktlar  və  sənədlər  həmin  şüarlara  zidd  olsa  belə.  Elmin 

siyasi  məqsədlərə  (bəzən  də,  ümumiyyətlə,  miflərə)  tabe  edil­

məsi  normal  hal  sayılan  ölkədə  dövlət  başçısının  dilindən  bu 

günlərdə  Gorusda  səslənənlərə  bənzər  bəyanatların  verilməsi 

mümkündür.

Yetmiş  il  bundan  əvvəl  alman  alimləri  və  Üçüncü  Reyxin 

liderləri  ari  irqin  müstəsnalığı  barədə  buna  oxşar  «qiymətli 

direktivlər»  vermişdilər.  Bir  millətin  başqalarından  üstünlüyü, 

birinin  qədim  və  təmizqanlı,  digərlərinin  gəlmə  və  qarışıq  ol­

ması  barədə  söhbətlərin  nə  ilə  nəticələnməsi  hamıya  yaxşı 

məlumdur.  Təəssüf  ki,  öz  xalqını  təxminən  eyni  fəlakətli  is­

tiqamətə  sürükləyən  bugünkü  Ermənistanın  rəhbərləri  yaxın 

tarixdən  ibrət  dərsi  almamışlar.

Ermənistan-Azərbaypa^b—

—Qarabağ  münaqişəsinin

dinc  yolla  tənzimlənməsi.Iwəciä'iaähısıaJaE  nrosesinin  davam

etdiyi  və  bu  münaqişər 

il  Helsinki  Yekun  Aktır 

Madrid  prinsiplərini  q.

in  tÄ^sHftäirfeÄn  Ernənistanın  1975-ci 

ır№Wüdd&äiläW‘0iaKfesaslanan  yenilənmiş 

bul  etfiYÖŞiffHıamın  n  səbirlə  gözlədiyi

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə